Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 2019 Yaz Okulu Duyurusu ve Akademik Takvim

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 2019 Yaz Okulu
Daha Fazla Göster

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından açılacak olan 2019 yılı Yaz Okulu ile alakalı Akademik Takvim, Kayıt ve Diğer Duyuruları bir araya getirdik.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından açılacak olan 2019 yılı Yaz Okulu kayıtları 27 – 28 Haziran 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

Üniversite tarafından belirlenen akademik takvime göre Yaz Okulu dersleri 1 Temmuz 2019 tarihinde başlayacak ve 5 – 9 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacak olan sınavlar ile de son bulacaktır.

Üniversite tarafından yapılan duyuruları elimizden geldiğince bu sayfa üzerinden sizlere aktarmaya çalışıyor olacağız. Ancak yine de konuyla alakalı olarak daha fazla bilgi almak istemeniz durumunda http://ogrenci.beun.edu.tr/duyurular/20182019-yaz-okulu-duyurusu.html duyurular sayfasını ara ara kontrol etmenizi de öneririz.

 

Bülent Ecevit Üniversitesi

 

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 2019 Yaz Okulu Akademik Takvimi

Üniversite tarafından belirlenen 2019 yılı Yaz Okulu Akademik Takvimi aşağıdaki gibidir.

Geçici Kayıtlar  27 – 28 Haziran 2019
Derslerin Başlaması  1 Temmuz 2019
Kesin Kayıtlar  1 – 2 Temmuz 2019
Derslerin Bitişi  2 Ağustos 2019
Yaz Okulu Genel Sınavları  5 – 9 Ağustos 2019
Yaz Okulu Sınav Sonuçlarının OİBS Sistemine Girilmesi Son Günü 18 Ağustos 2019

 

 

 

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 2019 Yaz Okulu Açılacak Dersler

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından duyurusu yapılan, 2019 yılı Yaz Okulu kapsamında açılması muhtemel derslerin tam listesine ulaşmak için TIKLAYINIZ…

 

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 2019 Yaz Okulu Harç Ücretleri

Üniversite tarafından duyurusu yapılan ücretler aşağıdaki gibidir.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 2019 Yaz Okulu Harç Ücretleri

 

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 2019 Yaz Okulu Yaz Okulu Kayıt Süreci

Yaz Okulundan yararlanmak isteyen öğrenciler 27-28 Haziran 2019 tarihleri arasında Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden yaz okulunda açılan derslerden almak istedikleri dersleri ders alma menüsünden seçerek öğrenci onayını verip Geçici Kayıtlarını yaptırabileceklerdir.

Yaz okulunda bir dersin açılabilmesi için en az 15 öğrencinin kayıt yaptırması şartı arandığından Geçici Kayıtlar sonucun da bu koşulu sağlayarak açılan dersler için Kesin Kayıtlar 01-02 Temmuz 2019 tarihleri arasında Yaz Okulu Ücretinin T.A.O. Vakıflar Bankası Online Tahsilat/Kurum Faturadan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Adına Öğrenci Numarası ile yatırılmasından sonra ders alma onayının danışman tarafından onaylanması sonucunda tamamlanacaktır.

Ders saatini dersin teorik saati ile pratik saatinin toplamı vermektedir.

 

Misafir Öğrencilerin Yaz Okulu Kayıt Süreci

Öğrencilerin bağlı bulundukları Üniversitelerin Yönetmelik hükümlerine göre Üniversitemiz Yaz Okulundan ders alma başvurularını; 27-28 Haziran 2019 tarihleri arasında ilgili dekanlığa/müdürlüğe almak istedikleri dersleri belirtir dilekçe ile yapmaları gerekmektedir. Başvuruları uygun bulunanlar Geçici Kayıtlarını yaptırabileceklerdir.

Dilekçe İçin TIKLAYINIZ 

Yaz okulunda bir dersin açılabilmesi için en az 15 öğrencinin kayıt yaptırması şartı arandığından Geçici Kayıtlar sonucun da bu koşulu sağlayarak açılan dersler için Kesin Kayıtlar 01-02 Temmuz 2019 tarihleri arasında Yaz Okulu Ücretinin T.A.O. Vakıflar Bankası Online Tahsilat/Kurum Faturadan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Adına Öğrenci Numarası ile yatırılmasından sonra ders alma onayının danışman tarafından onaylanması sonucunda tamamlanacaktır.

Öğrenci Numarası : https://obs.beun.edu.tr/oibs/ogrsis/no_query.aspx linkinden alınabilir.

Ders saatini dersin teorik saati ile pratik saatinin toplamı vermektedir.

 

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 2019 Yılı Yaz Okulu Rehberi

 • Yaz öğretimi, öğrenci ve öğretim üyesi için isteğe bağlıdır. Eğitim-Öğretim süresi 5 hafta’dır.
 • 2018–2019 Eğitim-Öğretim yılında açılan yaz öğretimine Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü programlarında kayıtlı bütün öğrenciler ile diğer üniversitelerin öğrencileri katılabilir.
 • Yabancı dil hazırlık sınıfında okuyan öğrenciler, bu programı bitirdikleri yılın sonunda açılan yaz öğretimine katılamaz. Yabancı dil hazırlık sınıfı okuyan öğrencilerin yaz öğretiminde ders alabilmeleri için, öğrencisi oldukları asıl programda en az bir dönem ders almaları gerekir.
 • Lisans öğrencileri, önlisans programlarından ders alamazlar.
 • Ön şartlı olan dersler, daha önce ön şart koşulu yerine getirilmemişse yaz öğretiminde alınamaz. Yıllık dersler yaz okulunda açılmaz.
 • Birimler (fakülte, yüksekokul, enstitü, meslek yüksekokulu), yaz öğretiminde açılmasını istedikleri dersleri Bahar dönemi içerisinde Rektörlüğe (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı) bildirir. Bu dersler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nca ilan edilir.
 • Öğrencilerin farklı bölümlerden ders alabilmeleri için bölüm başkanlıkları tarafından uygun görülenlere eşdeğerlik çıkartılır.
 • Yarıyıl tekrarı durumunda olan öğrenciler, daha önce alıp başarısız oldukları veya DC ve DD notu aldıkları dersleri, açılmışsa, yaz okulunda alabilir.
 • Yarıyıl tekrarı durumunda olmayan öğrenciler ise akademik ortalamalarını yükseltmek amacıyla daha önce aldıkları dersleri yaz okulunda alabilirler.
 • Değişim programlarıyla başka üniversiteye giden öğrenciler ile yatay ve dikey geçiş yoluyla gelen öğrenciler, bulundukları yarıyıl/yıl itibarıyla yükümlü oldukları ancak alamadıkları dersleri yaz okulunda alabilirler
 • Bahar yarıyılı sonunda bulunduğu yarıyıla kadar alması gereken tüm dersleri almış ve başarmış olmak kaydıyla genel not ortalaması 2.50 ve üzeri olan lisans öğrencileri yaz okulunda bir üst sınıftan ders alabilirler.
 • Mezun olmak için en fazla üç dersi kalan ve genel not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler yaz okulundan hiç almadığı üç dersi alabilirler.
 • Yaz öğretiminde öğrenci, kendi müfredatındaki bir dersin yerine, Üniversite içindeki farklı bir bölümden, öğrencisi olduğu bölüm başkanlığının önerisi ve eşdeğerliliğin Dekanlıkca uygun görülmesi halinde eşdeğer bir dersi alabilir. Bu dersler Rektörlüğe (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına) bildirilir.
 • Diğer üniversitelerden gelerek ders alan öğrenciler eğitim-öğretim ile ilgili hususlarda Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Yönetmeliklerine tabidirler.
 • Yaz öğretiminde ders alacak öğrenciler, akademik takvimde ilan edilen tarihlerde, kayıtlarını bizzat yapmakla yükümlüdür.
 • Öğrenciler (diğer üniversitelerden gelenler de dâhil), hangi müfredata tabi olurlarsa olsunlar en fazla 3 ders, lisansüstü eğitiminde ise 2 dersi aşmamak üzere ders alınabilir.
 • Yandal ve çift anadal programına kayıtlı olan öğrenciler yükümlü oldukları dersleri yaz okulunda alabilirler
 • Yaz öğretiminde alınan notlar doğrudan kayıtlara işlenir ve genel akademik ortalama buna göre hesaplanır.

 

Yaz öğretimi ders kaydı iki aşamada gerçekleştirilir.

Ders Kaydı (Geçici Kayıt)

 • Bu aşamada öğrenciler, normal dönem ders kaydı yapar gibi internet üzerinden öğrenci bilgi sisteminde almak istediği dersleri seçerek geçici kaydını oluşturmuş olacaktır.
 • Bir dersin yaz öğretiminde açılabilmesi için asgari öğrenci sayısı ilgili bölümler ve enstitü anabilim dalı başkanlıklarınca belirlenir. Lisans ve önlisans programlarında onbeş öğrencinin kayıt yaptırması şartı aranır. Lisansüstü dersler için bu şart aranmaz.

 

Ders Kaydı (Kesin Kayıt):

 • Bu aşamada sistem kesin kayıt için tekrar açılacaktır. Kontenjanı dolmadığı için kapatılan derslere ücret yatırıp kayıt yaptırmış olan öğrenciler, isterlerse kapatılmış olan dersler yerine açılmış olan derslere kayıt yaptırabilirler.
 • Tekrar ders seçiminden kaynaklanacak ücret farklılıklarını yine VakıfBank’ın her hangi bir şubesine ödeyerek ders kayıtlarını kesin kayıt haline getirebileceklerdir.
 • Bu aşamada, asgari sayıda öğrenci kayıt yaptırmadığı için açılmayan derslere yeni kayıt alınmaz.
 • Yeterli sayıya ulaşarak açılması kesinleşen derse kayıtlanan öğrenciler o dersten çekilemez ve ders değişikliği yapamaz.
 • Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencileri, kendi müfredatlarındaki dersin yerine, o dersin akademik yeterliklerini sağlaması koşuluyla diğer üniversitelerde açılan eşdeğer bir dersi alabilir.

Bu durumda;

 • Diğer üniversitelerde açılan yaz öğretiminden ders alacak öğrenciler, kayıt yaptırmadan önce kendi bölüm başkanlığına, alacakları dersin eşdeğerlik ve akademik yeterlik bakımından inceleterek onay almaları gerekir.
 • Öğrenci, yaz öğretiminde kendi bölümünde açılan bir dersi, isterse diğer üniversitelerde açılan yaz öğretiminden alabilir.
 • Diğer üniversitelerde açılan yaz öğretiminden ders alacak öğrenciler bu Yönetmeliğin 8.maddesindeki sınırları (Toplam 3 ders) aşmamak üzere ders alabilirler.
 • Yaz Öğretiminde aynı zamanda hem Üniversitemizden, hem de diğer üniversitelerden ders alan öğrencilerin almış olduğu derslerin ders programlarının çakışmaması gerekmektedir. (Sınav Yönetmeliklerimizde Teorik dersler için %70, Pratik dersler için %80 devam Zorunluluğu Bulunmaktadır.)
 • Belirli bir yabancı dilde okutulan derslerin yerine diğer üniversitelerden ders alınması halinde, alınan dersin de aynı dilde okutuluyor olması gerekmektedir.
 • Diğer üniversitelerden alınan derse ait nihai (dönem sonu başarı notu) not, dersin alındığı üniversitenin not baremlerini gösterir belge ile birlikte kapalı ve mühürlü zarf içinde “GİZLİ” ibaresi ile posta veya elden Bölüm Başkanlığına ulaştırılır. Bölüm Başkanlığı alınan notu değerlendirerek Dekanlığa / Müdürlüğe iletir. İlgili birimin Yönetim Kurulunda değerlendirilir ve Üniversitemiz not sistemine dönüştürülerek Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir.

 

Diğer üniversitelere mensup öğrencilerin Üniversitemizden ders almaları halinde;

 • Öncelikle yaz öğretimi kayıt formunu doldurarak ders almak istediği birimin (fakülte, yüksekokul, enstitü, meslek yüksekokulu) öğrenci işleri sorumlularına vermesi ve öğrenci bilgi sistemine gerekli bilgi girişlerinin sağlanması gerekmektedir. Başvuru yapan öğrenci, kayıt görevlisine öğrenci olduğuna dair belge (öğrenci belgesi, öğrenci kimliği, vb.) ibraz etmeli ve fotokopisini kayıt formuna eklemelidir.
 • Öğrenci İşleri sorumlularınca diğer üniversitelerden gelen her bir öğrenci için öğrenci bilgi sisteminde tek bir kayıt oluşturulur, aynı öğrenci için ikinci bir kayıt girilmez. Farklı birimlerden ders alacak olsa dahi tek kayıt girilmelidir.
 • Diğer üniversitelerden gelerek Üniversitemiz birimlerinden ders alan öğrencilerin yaz öğretimi sonunda, almış olduğu ders için öğretim elemanınca takdir edilen notlar, kayıt yaptırdığı fakülte dekanlığınca/yüksekokul/enstitü/meslek yüksekokulu müdürlüğünce öğrencisi olduğu Üniversiteye (fakülteye/yüksekokula/enstitüye/meslek yüksekokuluna) kapalı ve ağzı mühürlü zarf içerisinde gönderilir. Zarf içerisine ayrıca, eğitim-öğretim yönetmeliğinin not baremlerine ilişkin maddesi onaylanarak konulur.
 • Yaz öğretiminde öğrencilerden, kayıtlandıkları dersin normal dönemdeki haftalık ders saati (teorik, pratik, laboratuvar, uygulama, v.b.) üzerinden ücret alınır. Örneğin: Bir haftalık normal dönemde teorik 3, uygulama 2 ise öğrenciden 5 saat üzerinden yaz öğretimi ücreti alınacaktır. Kredisi dikkate alınmayarak, haftalık ders saati üzerinden öğrenci yaz öğretimi ücretleri hesaplanacaktır.
 • Açılmayan derslere kayıt yaptıran öğrencilerin listesi ve iade yapılacak öğrenim ücretleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca ilgili birimlere bildirilir.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

İngilizce Dil Eğitim Seti