Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 2018 Güz Dönemi Pedagojik Formasyon Eğitimi Duyurusu

Bülent Ecevit Üniversitesi
Daha Fazla Göster

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak Karaelmas Üniversitesi)  tarafından 2018/2019 Eğitim ve Öğretim yılı Pedagojik Formasyon Eğitimi duyurusu yapıldı.

Üniversite tarafından 2018 yılı Pedagojik Formasyon Eğitimi Ön Kayıt işlemleri 17 Eylül 2018 tarihinde başlatılacak olup 21 Eylül 2018 tarihinde de sona erecektir.

1.000 kişilik bir kontenjan açan üniversite bu kontenjanın %75’lik kısmı kendi öğrencilerine ayırmıştır. Kalan %25’lik kısım yani 250 kişilik kontenjanda diğer üniversitelerden gelecek adaylara ayrılmıştır.

 

Pedagojik Formasyon Eğitimine Kimler Başvurabilir?

 • Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 25.11.2015 tarih ve 64943 sayılı “Pedagojik Formasyon Eğitimi” konulu yazısı gereğince ve 07.09.2018 tarihli Bülent Ecevit Üniversitesi Senatosu tarafından 2018/12 sayılı kararla, 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Güz Döneminde başlatılmak üzere 4. Sınıfta öğrenim görenler ve mezun olanlar pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına başvurabilecektir.
 • 2018- 2019 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılı itibariyle ara sınıflarda (1, 2 ve 3. sınıflar) öğrenim gören öğrencilerin başvuruları kesinlikle alınmayacaktır.

 

Kontenjan Dağılımı Nasıl Olacak?

 • Üniversitemizde açılacak olan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı için belirlenen kontenjan 1000’dir.
 • Kontenjanın %75’i Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nde okuyan sadece SON SINIF öğrencilerimize ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nden (Zonguldak Karaelmas Üniversitesi) MEZUN olmuş adaylara verilecektir.
 • Kontenjanın %25’i ise diğer üniversitelerde okuyan SON SINIF öğrencilerine ve diğer üniversitelerden MEZUN olmuş adaylara verilecektir.

 

Dersler Ne Zaman ve Nerede Yapılacak?

 • Pedagojik Formasyon Programının 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı I. Dönem ve II. Dönem derslerinin hafta sonu ve Bülent Ecevit Üniversitesi Farabi Kampüsün’de yapılması planlanmaktadır.
 • Üniversitemizde açılacak olan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı kontenjanları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 

Program Adı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencileri için Ayrılan kontenjanlar  Diğer üniversitelerin öğrencileri için ayrılan kontenjanlar Toplam
Fizik 24 8 32
Kimya 24 8 32
Matematik 60 20 80
Biyoloji 24 8 32
Moleküler Biyoloji ve Genetik 45 15 60
Hemşirelik 30 10 40
İngiliz Dili ve Edebiyatı 72 24 96
Psikoloji 24 8 32
Sosyoloji 24 8 32
Felsefe 24 8 32
Tarih 45 15 60
Türk Dili ve Edebiyatı 120 40 160
Beden Eğitimi ve Spor 60 20 80
Resim 30 10 40
Devlet Konservatuarı (OperaMüzik) 18 6 24
Elektrik Elektronik Mühendisliği 24 8 32
Gıda Mühendisliği 9 3 12
Makine Mühendisliği 24 8 32
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 15 5 20
İşletme 18 6 24
İktisat 18 6 24
Maliye 18 6 24
Toplam 750 250 1000

 

NOT: Yukarıdaki ilan edilen kontenjanlar boş kaldığı takdirde, boş kalan alanlardaki kontenjanlar Fakülte Yönetim Kurulu Kararı gereğince diğer alanlara kaydırılabilecektir.

Pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına kayıt işlemleri aşağıdaki kriterlere göre yapılacaktır.

 

Ön kayıtlar Nasıl Yapılacak?

 • Ön kayıtlar 17 Eylül –21 Eylül 2018 tarihleri arasında aşağıdaki işlem sırasına göre yapılacaktır.
 • Adaylar https://obs.beun.edu.tr/foroibs/ogrsis/basvuru_login.aspx adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak kayıt olduktan sonra çıktısını alacaktır. Bu formdaki beyanlar esas alınarak yerleştirme yapılacağından yanlış beyanda bulunanlar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.
 • Kayıt esnasında beyan edilen e-mail adresi ve telefon numaralarının güncel olması önemlidir. Not sistemine giriş, not sorgulama ve iletişim beyan edilen e-mail ve telefon ile yapılmaktadır.
 • Adaylar sisteme belgelerini JPEG formatında yükleyecektir.
 • Adaylar başvuru formunun çıktısını imzalayarak şahsen yaptırdıkları kesin kayıtta imzalı formlarını teslim edeceklerdir.

NOT: Adaylar 100’lük sistem üzerinden mezun olmuşlarsa mezun oldukları üniversiteden/fakülteden 4’lük sisteme göre not dönüşümünü resmi olarak yaptırmaları gerekmektedir. Aksi takdirde adayın başvurusu kesinlikle kabul edilmeyecektir. Formasyon birimimizce not dönüşümü kesinlikle yapılmayacak ve not dönüşümü yapılmayan başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Ön Kayıt Başvurularının Değerlendirilmesi ve Sonuçların İlanı

Mezunlar için değerlendirme:

 • Mezunlar, genel akademik ortalamalarına göre değerlendirilerek sıralanacak olup, eşitlik durumunda mezuniyet tarihi daha eski olanlara öncelik verilecektir.
 • Mezuniyet yılının da aynı olması durumunda yaşı büyük olana öncelik verilecektir.

4. sınıf öğrencileri için değerlendirme:

 • Öğrencilerin sıralaması transkriptleri ile beyan ettikleri 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Dönemi sonu akademik genel ortalamaya göre yapılacaktır.
 • Adayların puanlarının eşit olması halinde alttan dersi olmayan öğrencilere öncelik verilecektir.
 • Alttan dersi olma konusunda eşitlik olması durumunda yaşı büyük olana öncelik verilecektir.
 • Kesin kayıt hakkı kazananlar 24 Eylül 2018 tarihinde Fakültemiz Pedagojik Formasyon Birimince http://egitim.beun.edu.tr adresinde ilan edilecektir.
 • Sonuçlarla ilgili olarak telefonla vb. yollarla bilgi verilmeyecektir.

 

Kesin kayıtlar

 • Kesin kayıtlar 24 Eylül–26 Eylül 2018 tarihleri arasında mesai saatleri (08:30-17:30) içinde Ereğli Eğitim Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosu tarafından yapılacaktır. Bu süre içinde kayıt yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybedecektir. Başvurular şahsen yapılacaktır (E-posta, faks, posta vb. yollarla yapılacak müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır).
 • Kesin kayıtlar tamamlandıktan sonra http://egitim.beun.edu.tr adresinde 27 Eylül 2018 tarihinde ASİL LİSTE ve YEDEK LİSTE ilan edilecek boş kalan kontenjanlara, yedek listeden kayıt yaptırmaya hak kazananlar 27–28 Eylül 2018 tarihlerinde kayıt yaptırabilecektir. Bu süre içinde kayıt yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybedecektir. Herhangi bir bölüme kayıt yaptıracak aday kalmadığı durumda kontenjan açık kalmış ise açık kalan kontenjanın doldurulması için üniversite içi, üniversite dışı ve bölüm ayrımı yapılmaksızın yedek listeden akademik ortalamalar esas alınarak kesin kayıt hakkı verilecektir.
 • Kayıt ücreti 2054 (iki bin elli dört) TL olup kayıt dönemlerinde iki eşit taksitte ödenecektir. Öğrenim ücretinin ilk taksidi; Ziraat Bankası Karaelmas Zonguldak Merkez Şubesi, Bülent Ecevit Üniversitesi Döner Sermaye Hesabı TR03 0001 0001 3159 2054 9250 10 nolu hesaba Ad Soyad ve TC Numarası ile birlikte “2018-19 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Ders I. Dönem Ücreti” şeklinde açıklama belirtilerek ödenecektir.
 • Kesin kayıt yaptırdıktan sonra herhangi bir sebeple kaydını sildiren öğrencilerin yatırdıkları kayıt ücreti 31 Ağustos 2013 Tarihli ve 28751 Sayılı Resmî Gazete ilan edilen Bakanlar Kurulu Kararının Madde 16. 1 bendine göre kesinlikle iade edilmeyecektir.

 

Kesin kayıtta istenecek belgeler

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı kopyası (Sadece mezunlar için)
 • Mezun olduğu/olacağı üniversiteden onaylı not döküm belgesi (transkript)
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Öğrenim ücretinin I. taksitinin (1027 TL) ödendiğine dair banka dekontu
 • İki adet fotoğraf

 

AKADEMİK TAKVİM

Güz Dönemi

06 EKİM 2018 (Cumartesi) DERSLERİN BAŞLAMASI
08-12 EKİM 2018  MUAFİYET İÇİN BAŞVURU TARİHLERİ
17 KASIM 2018 ARA SINAVLAR
05 OCAK 2018 DERSLERİN BİTİŞİ
19 OCAK 2019 GÜZ YARIYILI GENEL SINAVLARI
25 OCAK 2019 BÜTÜNLEME SINAVLARI

 

Bahar Dönemi

04 ŞUBAT – 08 ŞUBAT 2019 DERS KAYITLARI VE HARÇ ÜCRETLERİNİN ÖDENMESİ
15 ŞUBAT 2019 (Cuma) DERSLERİN BAŞLAMASI
18 – 22 ŞUBAT 2019 MUAFİYET İÇİN BAŞVURU TARİHLERİ
06 NİSAN 2019 ARA SINAVLAR
18 MAYIS 2019 DERSLERİN BİTİŞİ
01 HAZİRAN 2019 BAHAR YARIYILI GENEL SINAVLARI
07 HAZİRAN 2019 BÜTÜNLEME SINAVLARI
14 HAZİRAN 2019 TEK DERS SINAVLARI

 

NOT: Akademik takvim, ders ve sınav programlarında gerekli görüldüğü durumlarda değişiklikler yapılabilir.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

İngilizce Dil Eğitim Seti