YÖK Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Sıkça Sorulan Sorular

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Sıkça Sorulan Sorular
Daha Fazla Göster

YÖK tarafından Üniversiteye Giriş Sınavı olarak hayata geçirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hakkındaki Sıkça Sorulan Sorular konusu ile sizlerin karşınızdayız.

Bu listede Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve bu sınavın altında kendisine yer bulan Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDS) konularındaki Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları kendisine yer bulacaktır.

YÖK tarafından yapılan bu açıklamayı bazı ekleme ve çıkarmalar ile yeniden elden geçirip sayfamıza eklemiş bulunuyoruz. Gelen sorulara göre de bu listeyi daha geniş bir hale getiriyor olacağız.

Sonraki süreçte YKS kapsamında yer alan TYT, AYT ve YDS gibi sınavlar hakkındaki tüm soruların cevaplarını buradan sizlere ulaştırma hedefi içerisindeyiz.

 

YÖK Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Sıkça Sorulan Sorular

YÖK tarafından hazırlanan ve bizler tarafından da bazı eklemeler yapılarak hazırlanan Sıkça Sorulan Sorular kısmına buradan erişebilirsiniz.

 

Sınavın Uygulanışı Bakımından Yeni Sistem ile Eski Sistem Arasındaki Farklar

Sınavın Uygulanması Önceki Sistem Yeni Sistem
Aylar Mart – Haziran Haziran
Hafta sonu 3 1
Gün 5 1
Oturum 6 3
Puan Türü 18 5
Baraj Puanı 150/180 150/180

 

Sınav İçerikleri ve Soru Sayıları Bakımından Yeni Sistem ile Eski Sistem Arasındaki Farklar

Önceki Sistem Birinci Oturum İkinci Oturum
Türkçe

Temel Matematik

Fen Bilimleri

Sosyal Bilimler

(Toplam Soru Sayısı: 160)

Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1

Matematik

Fen Bilimleri (Fizik, Kimya, Biyoloji)

Sosyal Bilimler-2  (Tarih-2, Coğrafya-2, Felsefe Grubu,

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi )

(Toplam Soru Sayısı: 340)

Yabancı Dil Oturumu

(Toplam Soru Sayısı: 80)

Yeni Sistem Birinci Oturum

Temel Yeterlilik Testi (TYT)

  İkinci Oturum

Alan Yeterlilik Testi (AYT)

Türkçe

Temel Matematik

Fen Bilimleri

Sosyal Bilimler

(Toplam Soru Sayısı: 120)

Türk Dili ve Edebiyatı

Sosyal Bilimler-1 (Tarih-1, Coğrafya-1)

Matematik

Sosyal Bilimler-2  (Tarih-2, Coğrafya-2, Felsefe Grubu,

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi )

Fen Bilimleri (Fizik, Kimya, Biyoloji)

(Toplam Soru Sayısı: 160)

Yabancı Dil Oturumu

(Toplam Soru Sayısı: 80)

 

Temel Yeterlilik Ne Demektir?

Temel Yeterlilik, adayların sözel ve sayısal alanlarda sahip olmaları beklenen bilgi, beceri ve yetkinliklerini kapsar.

Temel Yeterlilik Testi –  TYT Hangi Alanlardan Sorular İçerecektir?

TYT’de Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri alanları ile ilgili sorular yer alacaktır.

 • Türkçe Testinde; Türkçeyi doğru kullanma, okuduğunu anlama ve yorumlama, kelime hazinesi, temel cümle bilgisi ve imla kurallarını kullanma becerileri ölçülecektir.
 • Temel Matematik Testinde; Temel Matematik kavramlarını kullanma ve bu kavramları kullanarak işlem yapma, temel matematiksel ilişkilerden yararlanarak soyut işlemler yapma, temel matematik prensiplerini ve işlemlerini gündelik hayatta uygulama becerileri ölçülecektir.
 • Sosyal Bilimler Testinde, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Felsefe, Tarih alanları ile ilgili bilgi esaslı yeterlilikler ölçülecektir.
 • Fen Bilimleri Testinde ise Biyoloji, Fizik ve Kimya alanları ile ilgili bilgi esaslı yeterlilikler ölçülecektir.

 

Temel Yeterlilik Testi (TYT)’nin Geçen Seneki YGS’den Farkları Nelerdir?

TYT ile YGS arasındaki en önemli farklılık, TYT’de yer alan Türkçe ve Temel Matematik alanlarındaki soruların sadece Türkçe ve Temel Matematik alanlarındaki bilgiyi değil, yeterliliğe dayalı bir değerlendirmeyi esas almasıdır.

TYT, farklı lise türlerinde öğrenim gören ve farklı düzeydeki bütün adaylara uygulanacağından ve adayların bilgiden daha çok temel yeterlilikler bakımından değerlendirilmesi yönüyle daha kapsayıcı olacağından bütün adaylar için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

 

TYT’deki Türkçe ve Matematik Soruları YGS Sorularına Benzeyecek mi?

Hayır.

TYT’de Türkçe ve Temel Matematik testlerindeki sorular, yıllardır eleştirilen ezbere dayalı sınav sisteminden muhakemeye ve bilgiyi kullanmaya dayalı sınav sistemine geçiştir.

TYT, Türkçe ve Temel Matematik derslerinde sadece adayların bilgilerini değil sözel ve sayısal alanlarda sahip olmaları beklenen yeterlilikleri, yani bilgiyi kullanma ile ilişkili beceri ve yetkinlikleri de kapsar.

Türkçe Testinde; sözel alanlardaki yeterlilikler esaslı, Türkçeyi doğru kullanma, okuduğunu anlama ve yorumlama, kelime hazinesi, temel cümle bilgisi ve imla kurallarını kullanma becerileri ölçülecektir.

Temel Matematik Testinde; sayısal alanlardaki yeterlilikler esaslı, temel matematik ve bilim kavramlarını kullanma ve bu kavramları kullanarak işlem yapma, temel matematiksel ilişkilerden yararlanarak soyut işlemler yapma, temel matematik prensiplerini ve işlemlerini gündelik hayatta uygulama becerileri ölçülecektir.

Özetle, bilgiyi ezberlemeye dayalı bir çerçeveden uzaklaşıp ölçmede muhakeme, anlama ve çıkarımda bulunma evresine geçilecektir.

 

Temel Yeterlilik Testi TYT İçin Örnek Soru Yayınlanacak mı?

Evet. Sorular yayınlandı.

İlgili haberimize ÖSYM Tarafından Temel Yeterlilik Testi- TYT Örnek Soru Kitapçığını Yayınladı sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

 

TYT ile YGS Arasında Puan Türleri Noktasında Nasıl Bir Fark Var?

YGS’de 6 puan türü vardı

 • YGS-1,
 • YGS-2,
 • YGS-3,
 • YGS-4,
 • YGS-5,
 • YGS-6.

TYT’de ise her aday için sadece bir puan hesaplanacaktır. Bu puan, Temel Yeterlilik Testi Puanı (TYT-Puanı)’dır.

 

Sınav İçeriği veya Müfredatında Herhangi Bir Değişiklik Var mı?

Hayır. Adayların gireceği TYT soruları, MEB’in ortak müfredatından seçilecektir.

 

TYT Sınavının Öğrencilere Artıları Nelerdir?

Yeni sistemin geçtiğimiz yıllarda uygulanan bütün sınav sistemlerinden ayrılan en önemli özellikleri;

 • Temel Yeterlilik Testi (TYT)’nde tek tip Puan (TYT-Puanı) olması,
 • Adayların bu tek TYT-Puanı ile herhangi bir MYO programını tercih edebilmesine imkân tanıması,
 • Meslek lisesi mezunlarını yükseköğretime geçişe teşvik ediyor olması,
 • Adayları okul dışı öğrenme kaynaklarına yöneltmemesi.

 

Meslek Yüksekokullarına Yerleşmek İçin Ne Yapılması Gerekiyor?

Adayların TYT puanının en az 150 ve üzeri olması gerekir.

 

Lisans Programlarını Tercih Edebilmek İçin Gerekli Baraj Puanı Nedir?

TYT’den en az 150 puan almak koşuluyla, adayın TYT puanı ile sınavın ikinci oturumundaki testlerden alacağı puanla birlikte hesaplanacak olan Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık ve Dil puanının en az birinin en az 180 puan olması gerekir.

Adaylar, en az 180 ve üzerinde puan aldıklarında, ilgili puan türünde öğrenci kabul eden lisans programlarından tercih yapabilecektir.

 

Lisans Programları İçin Baraj Puanı Nasıl Hesaplanır?

Sözel Puan Temel Yeterlilik Testi %40 + Alan Yeterlilik Testi %60

Alan Yeterlilik Testi Puan Dağılımı

–Türk Dili ve Edebiyatı – Sosyal Bilimler-1 Testi (%50)

–Sosyal Bilimler-2 Testi (%50)

Sayısal Puan Temel Yeterlilik Testi %40 + Alan Yeterlilik Testi %60

Alan Yeterlilik Testi Puan Dağılımı

–Matematik Testi (%50)

–Fen Bilimleri Testi (%50)

Eşit Ağırlık Puanı Temel Yeterlilik Testi %40 + Alan Yeterlilik Testi %60

Alan Yeterlilik Testi Puan Dağılımı

–Türk Dili ve Edebiyatı – Sosyal Bilimler-1 Testi (%50)

–Matematik Testi (%50)

Dil Puanı Temel Yeterlilik Testi %40 + Tabancı Dil Testi %60

 

Sınavın İkinci Oturumu (Alan Yeterlilik Testi) Geçtiğimiz Sene Uygulanan Sisteme Benziyor mu?

Geçen sene adaylar YGS sonrası lisans programlarına yerleşmek için ikinci aşamada Yabancı Dil testi dışında farklı tarihlerde LYS-1, LYS-2, LYS-3 ve LYS-4 olmak üzere 4 ayrı oturumda 4 sınava girmekteydi ve bu sınavlar sonrasında da 9 puan türü hesaplanmakta idi.

Bu sene ise adaylar Yabancı Dil testi dışında sınavın ikinci oturumunda Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Matematik, Sosyal Bilimler-2 ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan tek bir sınava girecekler ve sadece 3 puan türü hesaplanacaktır.

Geçen sene Türkçe-Sosyal (TS) olarak adlandırılan puan türüne; Sözel, Matematik-Fen (MF) olarak adlandırılan puan türüne; Sayısal, Türkçe-Matematik (TM) olarak adlandırılan puan türüne, Eşit Ağırlık puan türü karşılık gelmektedir.

 

Temel Yeterlilik Testi (TYT) Puanı ile Alan Yeterlilik Testi (AYT) Puanı Hangi Oranlarda Yerleştirme Sonuçlarına Etki Edecek?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’ndaki testlerin yerleştirme puanına etkisi, geçtiğimiz yıl uygulanan YGS ve LYS’de adayın yerleştirme puanına oransal etkisiyle aynıdır.

Yani bütün adayların girmek zorunda olduğu ilk oturum sonrası alınacak TYT’nin katkısı % 40; Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık ve Yabancı Dil testlerinden elde edilecek puanların katkısı % 60’tır.

 

Adaylar İkinci Oturum Testi – Alan Yeterlilik Testinden Hangi Soruları Cevaplayacaklar?

Yerleştirmeye Esas Puan Türü Türk Dili ve Edebiyatı – Sosyal Bilimler-1 Sosyal Bilimler-2 Matematik Fen Bilimleri
Sözel Puan  X X
Sayısal Puan X X
Eşit Ağırlık Puanı X X
Sözel + Eşit Ağırlık Puanı X X X
Sayısal + Eşit Ağırlık Puanı X X X
Sözel + Sayısal + Eşit Ağırlık Puanı için X X X X

 

Bu şekilde LYS sisteminde geçmişte 4 sınavla öğrencilerimize sunulan alan ve program seçme imkânı, tek bir sınavla verilmektedir. Bundan dolayı bu sistem, kolay anlaşılır ve yalın bir sistemdir.

Soruların tümünün cevaplandırılabilmesi için öğrencilerimize yeterli süre verilecektir.

 

Birinci Oturumda (TYT) Yer Alan Testlerin İçeriği ve Soru Sayıları Nedir?

Bu oturumda ortak müfredat esas alınacaktır.

TESTLER Soru Sayısı
Türkçe
Temel Türkçe 40
Sosyal Bilimler
Coğrafya 5
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5
Felsefe 5
Tarih 5
Toplam 20
Matematik
Temel Matematik 40
Fen Bilimleri
Biyoloji 6
Fizik 7
Kimya 7
Toplam 20
TYT Toplam Soru Sayısı 120

 

İkinci Oturumda (AYT) Yer Alan Testlerin İçeriği ve Soru Sayıları Nedir?

Bu oturumda lise müfredatı esas alınacaktır.

TESTLER Soru Sayısı
Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler – 1
Türk Dili ve Edebiyatı 24
Sosyal Bilimler- 1
Coğrafya -1 6
Tarih -1 10
Toplam 40
Matematik
Matematik 40
Sosyal Bilimler-2
Coğrafya – 2 11
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6
Felsefe Grubu (Felsefe, Mantık, Psikoloji, Sosyoloji) 12
Tarih – 2 11
Toplam 40
Fen Bilimleri
Biyoloji 13
Fizik 14
Kimya 13
Toplam 40
 Toplam 160

 

Yabancı Dil Oturumundaki Soru Sayısı Nedir?

TESTLER Soru Sayısı
Yabancı Dil Testinde Soru Sayısı  80
Toplam 80

 

Soru Sayısının Azalması Puan Hesaplamada Sıkıntı Yaratır mı?

MEB müfredatını kapsayan farklı düzeylerdeki öğrenme seviyesini ölçmeye dönük nitelikli sorular yöneltileceğinden, puanların hesaplanmasında bir zorluk yaşanmayacaktır.

 

Orta Öğretim Başarı Puanı (OBP)’nın Katkı Oranı ve Hesaplanmasında Bir Değişiklik Olacak mıdır?

Orta Öğretim Başarı Puanı (OBP)’nın katkı oranında ve hesaplanma şeklinde bir değişiklik olmayacaktır.

 

TYT Puanında Elde Edilen 200 ve Üzeri Puanın Bir Sonraki Sene Kullanılması Sorun Oluşturur mu?

Adayların, sınava girenler içindeki başarı sırası referans alınarak, aldıkları puan takip eden yıldaki bu başarı sıralamasının karşılığına gelen puana dönüştürülecektir.

Bu şekilde farklı yıllarda sınava giren adaylar için hak kaybının önüne geçilerek adil bir puanlama yapılmış olacaktır.

 

Tıp, Hukuk, Mühendislik, Mimarlık, Öğretmenlik Programlarına Yerleştirme İşleminde Başarı Sıralaması Şartı Devam Edecek mi?

Evet. Bu programlarda başarı sıralaması şartı devam edecektir.

 

Yükseköğretim Kurumları Sınavı Ne Zaman Yapılacaktır?

Yükseköğretim Kurumları Sınavının tarihi MEB’in eğitim-öğretim takviminde okulların kapanış tarihi dikkate alınarak belirlenmiştir.

Birinci Oturum  Temel Yeterlilik Testi (TYT)  23 Haziran 2018 Cumartesi
İkinci Oturum  Alan Yeterlilik Testi (AYT)  24 Haziran 2018 Pazar (Öğleden Önce)
Dil Oturumu  Yabancı Dil Testi  24 Haziran 2018 Pazar (Öğleden Sonra)

 

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Soru Sayıları ve Sınav Süreleri Ne Kadar Olacak?

Temel Yeterlilik Testi (TYT) Soru Sayısı ve Sınav Süresi

Ders  Soru Sayısı  Süre
Türkçe  40 Soru Soru Başına 1,125 Dakika
Sosyal Bilimler  20 Soru
Temel Matematik  40 Soru
Fen Bilimleri  20 Soru
Toplam  120 Soru  135 Dakika

 

Alan Yeterlilik Testi (AYT) Soru Sayısı ve Sınav Süresi

İkinci Oturumda adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testinde 40, Sosyal Bilimler-2 Testinde 40, Matematik Testinde 40 ve Fen Bilimleri Testinde 40 olmak üzere toplam 160 soru sorulacaktır.

 • Adayın Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık puan türlerinden birinin oluşması için ilgili iki testten 80 soru cevaplandırması gerekmektedir.
 • Adayın, Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık puan türlerinin üçünün de oluşması için dört testin tüm sorularını yani 160 soru cevaplandırması gerekmektedir.
 • Adayın, Sözel ve Eşit Ağırlık puan türlerinin oluşması için ilgili üç testten 120 soru cevaplandırması gerekmektedir.
 • Adayın, Sayısal ve Eşit Ağırlık puan türlerinin oluşması için ilgili üç testten 120 soru cevaplandırması gerekmektedir.

 

Ders  Soru Sayısı  Süre
Türk Dili ve Edebiyatı – Sosyal Bilimler 1  40 Soru 80 Soru İçin Soru Başına 2.25 Dk,

120 Soru İçin Soru Başına 1.5 Dk,

160 Soru İçin Soru Başına 1.125 Dk,

 

Sosyal Bilimler  2  40 Soru
Matematik  40 Soru
Fen Bilimleri  40 Soru
Toplam  160 Soru  180 Dakika

 

Yabancı Dil Testi Soru Sayısı ve Sınav Süresi

Ders  Soru Sayısı  Süre
Yabancı Dil  80 Soru Soru Başına 1.5 Dk
Toplam  80 Soru  120 Dakika

 

Geçmiş yıllarda yapılan sınavlarda soru başına 0,81 – 1,68 dakika arasında değişen süreler verilmekte iken, Yükseköğretim Kurumları Sınavında soru başına 1,125 – 2,25 dakika arasında değişen süreler verilmiş olup bu süreler, geçmiş yıllarda yapılan sınavlardaki sürelerin gerisinde kalmamakta, hatta önüne geçmektedir.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda, bilinçli bir adayın bir veya iki puan türünden bir programa müracaat edeceği varsayılmaktadır. Geçmiş yıllara ait istatistikler incelendiğinde de bu durum doğrulanmaktadır.

Bununla birlikte Yükseköğretim Kurumları Sınavında puan türlerinin tümünden tercih yapmak isteyen adaylar için de yeterli süre verilmiştir.

 

Yükseköğretim Kurumları Sınavı Oturumlarında Kaç Kitapçık Verilecektir?

Yükseköğretim Kurumları Sınavında birinci oturumda (TYT) bir, ikinci oturumda bir olmak üzere toplam iki kitapçık verilecektir. Yabancı Dil oturumuna sınavına girecek adaylar için ayrıca kitapçık verilecektir.

 

Yükseköğretim Kurumları Sınavı Saat Kaçta Başlayacaktır?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı saatleri ÖSYM tarafından belirlenecek, Başvuru Kılavuzu’nda ve ÖSYM’nin web sayfasında ilan edilecektir.

 

Yükseköğretim Kurumları Sınav ücreti Ne Kadar Olacaktır?

Yükseköğretim Kurumları Sınav ücreti ÖSYM tarafından belirlenecek, Başvuru Kılavuzu’nda ve ÖSYM’nin web sayfasında ilan edilecektir.

 

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda Puanlar Hangi Aralıkta Hesaplanacaktır?

YGS-LYS sisteminde olduğu gibi bu yıl da puanlar 100-500 puan aralığında hesaplanacaktır. Adayların bu puanlarına Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) geçen sene olduğu şekilde hesaplanarak eklenecektir.

 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Almayan veya Farklı Bir Müfredat İle Alan Adaylar Hangi Soruları Cevaplayacaktır?

YGS-LYS sistemindeki uygulamaya aynı şekilde devam edilecektir. Yani bu durumdaki adaylar, TYT sınavında ilave Felsefe, 2. Oturumda ise ilave Felsefe Grubu sorularını cevaplayacaklardır, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularını cevaplandırmayacaklardır.

 

Özel Yetenek Sınavı ile Öğrenci Kabul Eden Yükseköğretim Programlarına Hangi Puan Türü İle Başvurulabilir?

Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul eden yükseköğretim programlarına TYT puanı ile başvurulabilecektir.

Bu programlara başvurabilmek için YGS-LYS sisteminde olduğu gibi TYT puanının da en az 150 ve üzeri olması gerekmektedir.

 

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda Adaylar Sınav Başladıktan Ne Kadar Süre Sonra Sınav Salonundan Ayrılabileceklerdir?

Adayların sınav salonundan ayrılışı ile ilgili olarak ÖSYM tarafından makul süreler belirlenecek, buna ilişkin bilgiler Başvuru Kılavuzu’nda ve ÖSYM’nin web sayfasında açıklanacaktır.

 

Adaylar, Ön Lisans ve Lisans Programlarını Hangi Puan Türü İle Tercih Edebileceklerdir?

Daha önce de bildirildiği gibi adaylar;

 • Ön lisans programlarını TYT puanı ile
 • Lisans programlarını ise; Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık ve Dil puan türü ile tercih edebileceklerdir.

Meslek Yüksekokullarına Yerleştirme Sürecinde TYT Sisteminde Farklı Puan Türleri Olacak mı?

Hayır. Adaylar, tek TYT-Puanı ile herhangi bir MYO programını tercih edebileceklerdir.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

İngilizce Dil Eğitim Seti