Yeni Kurulacak Üniversiteler ve İsimleri Değişen Üniversiteler Belli Oldu

Cerrahpaşa - İstanbul Üniversitesi
Daha Fazla Göster

TBMM’de kabul edilen tasarı kapsamında ikiye bölünen üniversiteler ve 4 vakıf üniversitesi ile toplamda 20 yeni üniversite açılması kararı alındı. Ayrıca bazı üniversitelerin isimlerinin de değiştirilmesi karar bağlandı.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK’lerde Değişiklik Yapan Kanun Tasarısını görüşerek kabul etti.

Bu tasarı sonrasında 4 tanesi Vakıf Üniversitesi olmak üzere toplamda 20 yeni üniversitenin kurulmasına karar verildi. Kurulacak olan üniversiteler hali hazırda kurulu olan üniversitelerin ikiye bölünmesi ile kurulmuş olacak.

 

Gazi Üniversitesi

 

Kurulacak Yeni Üniversitelerin Listesi

Tasarı ile kurulmasına karar verilen üniversitelerin isimleri şu şekilde olacak.

Devlet Üniversiteleri;

 • Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesi,
 • Konya Teknik Üniversitesi,
 • Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi,
 • Malatya Turgut Özal Üniversitesi,
 • İstanbul Üniversitesi (Cerrahpaşa),
 • Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi,
 • Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi,
 • Samsun Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi,
 • Tarsus Üniversitesi,
 • Trabzon Üniversitesi,
 • Kayseri Üniversitesi,
 • Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi,
 • Eskişehir Teknik Üniversitesi,
 • Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi,
 • Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Vakıf Üniversiteleri;

 • Ankara Medipol Üniversitesi,
 • İstanbul Atlas Üniversitesi,
 • Semerkand Bilim ve Medeniyet Üniversitesi,
 • İzmir Tınaztepe Üniversitesi

Kurulacak olan Vakıf Üniversitelerinin arkalarında firmalar ise şu şekilde olacak.

 

Kurucu  Üniversite
Türkiye Eğitim, Sağlık, Bilim ve Araştırma Vakfı Ankara Medipol Üniversitesi
Türk Balkan Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı İstanbul Atlas Üniversitesi
İstanbul’da Hacegan Vakfı Semerkand Bilim ve Medeniyet Üniversitesi
Ses Sağlık Eğitim ve Spor Vakfı İzmir Tınaztepe Üniversitesi

 

Cerrahpaşa - İstanbul Üniversitesi

 

Tasarıyla Farklı Bir Çok Konuda Karara Bağlandı

TBMM’den geçen yasa tasarısı ile karara bağlanan diğer konular ise şu şekilde oldu.

 • Özel Okul, Özel Öğrenci Yurdu ve benzeri kurumların Taşınmaz veya Taşınır mallarının haciz işlemleri yapılan takip işlemleri haricinde ilgili eğitim ve öğretim yılı sonunda yapılabilecek.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatlarına ait kadrolarındaki müfettiş, denetçi ve uzman personeli, YÖK’ün talebi üzerine Yükseköğretim Denetleme Kurulunda, 2 yıla kadar görevlendirilebilecek.
 • YÖK, gözetim ve denetim görevi kapsamında, vakıf yükseköğretim kurumlarının ilişkili kişiler ile yaptıkları mal veya hizmet alım ya da satımlarına veya parasal hareketlere ilişkin olarak bu kişilerden bilgi ve belge isteyebilecek ya da inceleme talep edebilecek.
 • İlişkili kişi, kurucu vakıf ve vakıf yükseköğretim kurumlarının mütevelli heyet üyeleri ve yöneticilerinin ilgili bulunduğu gerçek kişi veya kurum ile idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu ya da nüfuzu altında bulundurduğu gerçek kişi veya kurumları ifade edecek.
 • Mütevelli heyet üyeleri ve yöneticilerin eşleri, mütevelli heyet üyeleri ve yöneticilerin veya eşlerinin üstsoy ve altsoyu ile üçüncü derece dahil yansoy hısımları ve kayın hısımları da ilişkili kişi sayılacak.
 • YÖK, vakıf üniversitelerinin yurt dışı mali ve finansal ilişkilerinin denetimini, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından talep edebilecek.
 • Vakıf üniversitelerinin satım, kiralama, mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde uyacakları usul ve esaslar, YÖK tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenecek.
 • YÖK’te ihtiyaç duyulan uzman personel, 3 yıllık süre zarfında diğer kurumlardan Yükseköğretim Kurulu Uzmanı olarak atanabilecek. Atanacakların sayısı, Yükseköğretim Kurulu Uzmanı kadro sayısının yüzde 20’sini geçemeyecek.

 

İstanbul Üniversitesi

 

Erzincan Üniversitesinin Adı “Erzincan Binali Yıldırım” Olarak Değişecek

Tasarı ile birlikte bazı üniversitelerin isimlerine şehrin önde gelen kişilerinin veya şehirlerin direkt olarak isimleri eklenecek.

Buna göre;

 • Uludağ Üniversitesinin adı “Bursa Uludağ Üniversitesi”,
 • Cumhuriyet Üniversitesinin adı “Sivas Cumhuriyet Üniversitesi”,
 • Adnan Menderes Üniversitesinin adı “Aydın Adnan Menderes Üniversitesi”,
 • Abant İzzet Baysal Üniversitesinin adı “Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi”,
 • Mustafa Kemal Üniversitesi’nin adı “Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi”,
 • Dumlupınar Üniversitesinin adı “Kütahya Dumlupınar Üniversitesi”,
 • Gaziosmanpaşa Üniversitesinin adı “Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi”,
 • Okan Üniversitesinin adı “İstanbul Okan Üniversitesi”,
 • Namık Kemal Üniversitesinin adı “Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi”,
 • Ahi Evran Üniversitesinin adı “Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi”,
 • Mehmet Akif Üniversitesinin adı “Burdur Mehmet Akif Üniversitesi”,
 • Erzincan Üniversitesinin adı “Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi”,
 • Bozok Üniversitesinin adı “Yozgat Bozok Üniversitesi”,

olarak değiştirilecek.

 

Üniversitelerin Bölünme Süreçleri Nasıl Yönetilecek?

Önerge kapsamında;

Konya Üniversitesinin adı Konya Teknik Üniversitesi olarak değiştirildi. Selçuk Üniversitesine bağlı Mühendislik, Mimarlık Fakülteleri ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunun isimleri değiştirilerek Konya Teknik Üniversitesi bünyesine katıldı.

Kütahya Sağlık Üniversitesinin adı önergeyle Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi olarak değişiyor. Kütahya Dumlupınar Üniversitesine ait bazı fakülte ve yüksekokulların da yer alacağı birimlerden meydana gelecek.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi kurulacak. Bu üniversite, İnönü Üniversitesine bağlı Su Ürünleri ve Ziraat fakülteleri, Sivil Havacılık Yüksekokulu ve meslek yüksekokullarından oluşacak.

İstanbul Üniversitesine bağlı Diş Hekimliği, Florence Nightingale Hemşirelik, Hasan Ali Yücel Eğitim, İletişim, İşletme, Orman, Sağlık Bilimleri, Spor Bilimleri ve Veteriner fakülteleri, adı Çapa Tıp Fakültesi olarak değiştirilecek İstanbul Tıp Fakültesi ile bazı meslek yüksekokullarından kurulması öngörülen İstanbul İbni Sina Üniversitesine yönelik önerge verildi.

Önergeyle üniversitenin adı İstanbul Üniversitesi (Cerrahpaşa) olarak değiştirildi. Bu üniversite, İstanbul Üniversitesine bağlı Cerrahpaşa Tıp, Florence Nightingale Hemşirelik, Hasan Ali Yücel Eğitim, Orman, Sağlık Bilimleri, Spor Bilimleri, Veteriner, Mühendislik fakültelerinden oluşacak. Ayrıca üniversitede, yeni oluşturulacak Diş Hekimliği ve Eczacılık fakülteleri de olacak.

Ayrıca İstanbul Üniversitesine bağlı Sağlık Hizmetleri, Sosyal Bilimler, Ormancılık, Veteriner Fakültesi meslek yüksekokulları, Adli Tıp, Kardiyoloji, Nörolojik Bilimler, Akciğer Hastalıkları ve Tüberküloz enstitüleri de yeni kurulacak üniversiteye geçecek.

İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Cerrahpaşa Tıp, Hemşirelik, Sağlık Bilimleri, Spor Bilimleri, Veteriner fakülteleri anabilim dallarında öğrenim gören lisansüstü öğrenciler, Mimarlık Fakültesi anabilim dallarında, Eğitim Bilimleri Enstitüsünde öğrenim gören lisansüstü öğrenciler, İstanbul Üniversitesi (Cerrahpaşa) Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne bu eğitim öğretim dönemi sonrasından geçerli olmak üzere aktarılacak.

Ankara’da Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulacak. Verilen önergeyle Gazi Üniversitesinden bu üniversiteye bağlanacak fakültelerde de değişikliğe gidildi.

Yeni üniversiteye, Gazi Üniversitesine ait Güzel Sanatlar, Edebiyat, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, İletişim, Polatlı Fen-Edebiyat, Polatlı İlahiyat, Sanat ve Tasarım, Turizm fakülteleri ile Tapu Kadastro Yüksekokulu, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, Adalet Meslek Yüksekokulu, Polatlı Sosyal Bilimler Melsek Yüksekokulu, Polatlı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bağlanacak.

Daha önce Sakarya Üniversitesine bağlı bazı fakülte ve yüksekokulların da yer aldığı “Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi”; Mersin Üniversitesine bağlı bazı fakülte ve yüksekokulların yer aldığı “Tarsus Üniversitesi”; Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı bazı fakülte ve yüksekokulların yer aldığı “Trabzon Üniversitesi”; Erciyes Üniversitesine bağlı bazı fakülte ve yüksekokulların yer aldığı “Kayseri Üniversitesi”; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesine bağlı bazı fakülte ve yüksekokulların yer aldığı “Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi”, Anadolu Üniversitesine bağlı bazı fakülte, meslek yüksekokulu ve enstitülerin yer aldığı “Eskişehir Teknik Üniversitesi”, Süleyman Demirel Üniversitesine bağlı bazı fakülte ve yüksekokulların yer aldığı “Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi”, Afyon Kocatepe Üniversitesine bağlı bazı fakülte ve yüksekokulların yer aldığı “Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi”, Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı bazı fakülte ve yüksekokulların yer aldığı “Samsun Üniversitesi” açılacak.

Ayrıca Sivas’ta Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesi de yeni kurulacak üniversiteler arasında yer alacak.

Kaynak

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

İngilizce Dil Eğitim Seti