Ücretli Öğretmenlik Nedir? Ne Zaman, Nasıl ve Kimler Başvuru Yapabilir?

Ücretli Öğretmenlik Hakkında Tüm DetaylarÜcretli Öğretmenlik Hakkında Tüm DetaylarÜcretli Öğretmenlik Hakkında Tüm Detaylar
Ücretli Öğretmenlik Hakkında Tüm DetaylarÜcretli Öğretmenlik Hakkında Tüm DetaylarÜcretli Öğretmenlik Hakkında Tüm Detaylar
Daha Fazla Göster

Ülkemizde Öğretmenlik Sisteminin bir kolu olan Ücretli Öğretmenlik hakkında bazı temel bilgileri sizlere sunmak, Başvuru Süreci, Tarihleri ve Şartları hakkında bazı bilgiler vermek istiyoruz.

Öncelikle şu aşamada ülkemizde Kadrolu Öğretmenlerin yanında Sözleşmeli Öğretmen ve Ücretli Öğretmen statüsünde 2 farklı Öğretmenlik Yapısı daha bulunmaktadır.

Kadrolu ve Sözleşmeli Öğretmenlik Sistemlerinden biraz daha farklı olan Ücretli Öğretmenlik özellikle Bölgesel Öğretmen Açıklarını kapatmak için kullanılan bir sistemdir.

Dilerseniz başlıklar altında Ücretli Öğretmenlik Sistemini daha yakından inceleyelim.

 

Ücretli Öğretmenlik Nedir?

Kadrolu ve Sözleşmeli Öğretmenler dışında kalan, Öğretmenlik yapabilecek statüdeki Öğretmen Adaylarının, verdikleri ders saatine göre ücretlendirdikleri ve Part-Time olarak Sigorta Girişlerinin yapıldığı bir öğretmenlik sistemidir.

Temel olarak Ücretli Öğretmenlik şu şekilde maddeler halinde açıklanabilir;

 • Maaşı Verilen Derse Göre Değişkendir,
 • Sigorta Ödemesi Girilen Ders Sayısına Göre Değişkendir, Alınabilecek Maksimum Ders Sayısında Part-Time yani 15-16 Gün Sigorta Ödemesi Yapılır,
 • Her Sene Başvuru Yapılması Gerekmektedir,
 • Başvurular İl – İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince Alınır,
 • Boş Olan İl – İlçe veya Köy Okullarına Atama Yapılır,
 • Boşluk Yoksa Atama Yapılmaz,
 • Okul Tatil İken Ödeme Yapılmaz,
 • Okul Tatil İken Sigorta Yatırılmaz,
 • Resmi Bayramlarda ve Tatillerde Ödeme ve Sigorta Ödemesi Olmaz,
 • Lisans, Ön Lisans, Uzman ve Usta Öğreticiler Ücretli Öğretmen Olabilir…

 

Ücretli Öğretmenlik Başvurusu Nasıl Yapılır?

Ücretli Öğretmenlik için 2017 – 2018 öğretim yılı itibari ile başvurular e-Devlet üzerinden alınmaya başlanmıştır. Bir sonraki konuya göz atabilirsiniz.

 

e-Devlet Üzerinden Ücretli Öğretmenlik Başvurusu Nasıl Yapılır

Son dönemde yapılan atılımlar ile artık Ücretli Öğretmenlik Başvuruları direkt olarak Turkiye.gov.tr adresi üzerinden alınmaya başlanmıştır. Bu sistem MEB İl ve İlçe Müdürlükleri üzerinden başvuruyu tamamen bitirecek mi onu zamanla görüyor olacağız.

e-Devlet üzerinden Ücretli Öğretmenlik Başvurusu için,

 • https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-ucretli-ogretmenlik-basvurusu adresine giriş yapın,
 • İlgili formdaki kısımları Doğru bir şekilde doldurun,
 • Kayıt işlemlerini tamamlayıp Gönderimi yapın.

 

e-Devlet Ücretli Öğretmenlik

 

Ücretli Öğretmenlik Başvuru Tarihleri Ne Zamandır?

Başvurular için Net Bir Tarih Yoktur.

Yani bazen Temmuz ayı sonunda başlayan başvurular bazen Ağustos ayı sonunda alınmaya başlanabilir.

Bu durum MEB tarafından bölgelere atanan Kadrolu ve Sözleşmeli Öğretmen Sayılarının belli olması ve o bölgelerdeki Öğretmen Açığının ortaya çıkması ile alakalıdır.

Ortaya çıkan öğretmen açığı için İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri kendi siteleri üzerinden başvuru almaya başlar ve Ücretli Öğretmenlerin atamalarını yaparlar.

Bu sebeple de siz kendi İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Web Sitesini düzenli olarak ziyaret etmek ve burada açılacak olan Başvuru Formunu Doldurmak durumundasınız.

 

 

Ücretli Öğretmenlik Başvurusunda Kimler Öncelikli Atanır?

Tabi ki başvurular yapıldıktan sonra Başvuru Şartlarını taşımayanlar elenecektir.

Sonrasında ise bir sıralama yapılacak ve Ücretli Öğretmenlerin Ataması yapılacaktır.

Peki, bu sıralama nasıl olacaktır?

 • Eğitim Fakültesi ve Teknik Eğitim Fakültesi Mezunları ve bu fakültelerden mezun olup Yüksek Lisans yapan, KPSS’de yüksek puan alan ya da daha önce Başarılı bir şekilde Ücretli Öğretmenlik yapanlar ilk atanacak grupta yer almaktadır.
 • Eğitim Fakülteleri dışında kalan 4 Yıllık eğitim veren fakülteler, Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikasına sahip öğretmen adayları ve daha önce Başarılı bir şekilde Ücretli Öğretmenlik yapanlar ikinci sırada atanacak grupta yer almaktadır.
 • 4 Yıllık Fakültelerin dışında kalan 2 Yıllık eğitim veren Meslek Yüksek Okullarından mezun ve daha önce Başarılı bir şekilde Ücretli Öğretmenlik yapanlar üçüncü sırada atanacak grupta yer almaktadır.
 • Emekli Öğretmenler

 

Ücretli Öğretmen Olabilmek İçin Taşımanız Gereken Şartlar Nelerdir?

Ücretli Öğretmen olabilmeniz için aşağıdaki maddelerde bulunan Temel Şartları taşıyor olmanız gerekmektedir.

Unutmadan belirtelim Ön Lisans ve Lisans Mezunu olanların başvuru yapabildiği Ücretli Öğretmenlik Sistemine ayrıca Usta Öğretici statüsündeki kişilerde başvuru yapabilirler.

 • Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Kamu Haklarından mahrum bulunmamak,
 • En az 18 yaşını doldurmuş olmak,
 • Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
 • Sağlık yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir hali olmamak,
 • Erkek adaylar için askerliğini yapmış, erteletmiş veya muaf olmak, bakaya kalmamak,
 • Lisans veya Ön lisans mezunu olmak [16.12.2006 tarihli Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 9. Maddesi (a) bendine göre Yüksek öğrenimli (Lisans, Ön Lisans) olmak koşulu aranmaktadır. Burada, sadece Usta Öğretici olunduğu taktirde bir istisna söz konusudur].
 • Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar bakımından, öğreniminin yurt içindeki yüksek öğretim kurumlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak,
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışmamak,
 • Emekli olan tüm branş ve sınıf öğretmenleri ders ücreti karşılığı öğretmenlik (Ücretli Öğretmenlik) müracaatında bulunabilirler.

 

Adaylarda Aranılacak Özel Şartlar

Bazı İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından adaylarda yukarıdaki maddeler dışında Özel Şartlar arana bilmektedir.

Onlarda aşağıdaki gibidir.

Bu şartlar aslında Öğretmen Tercihlerinde de Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yapılan sıralamanın bir örneğidir.

 • Eğitim Fakültesi, Mesleki Eğitim Fakültesi, Fen Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Dil ve Tarih ve Coğrafya Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu’nun aşağıda alfabetik sıraya göre adları sayılan alanlarından mezun olanların başvuruları alınacaktır.
 • Eğitim Fakültelerinin Okul Öncesi Öğretmenliği alanı mezunlarının ihtiyacı karşılayamaması durumunda görevlendirilmek üzere, Ev Ekonomisi Yüksek Okulu, Meslek Yüksek Okulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’nun sadece Çocuk Gelişimi bölümü mezunlarının başvuruları da alınacaktır.

 

Ücretli Öğretmenler Hangi Günlerde Maaş Alırlar?

Normal şartlarda devletin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında maaş ödemesi her ayın 15’i olarak bilinmektedir.

Ancak Ücretli Öğretmenlik yapanların özellikle kamuda çalışan diğer çalışanlarla beraber Bordro Sistemine girmesi bazı yavaşlamaları beraberinde getireceği için ödeme tarihleri değişkenlik göstermektedir.

İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından her ayın ilk 10 gününde Ücretli Öğretmenlerin Maaş Hesaplamaları yapılır ve bu Milli Eğitim Bakanlığına bildirilir.

Bu bildirim sonrasında da maaşlar hesaplara düşer.

Bu sebeple de Ücretli Öğretmenlerin genelde maaş aldıkları tarihler her ayın 1. Günü ile 10. Günü arasındadır.

Net tarihleri ise İl – İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde bulunan Muhasebe Birimlerinden öğrenebilirsiniz.

 

Ücretli Öğretmenlik Başvurusu İçin İstenilen Belgeler

 • Elektronik Başvuru Formu. (Başvuru işleminden sonra sistemden alınacak.)
 • Diploma veya Mezuniyet Belgesinin Aslı veya Onaylı Örneği.
 • Üzerinde KPSSP 10 Puanı bulunan (puanı geçerli sınavlara ait) KPSS Sonuç Belgesi veya Bilgisayar Çıktısı.
 • Pedagojik Formasyon Belgesi (Eğitim Fakültesi mezunlarından istenmez.)
 • Pedagojik formasyon; Bakanlığımız ile Yükseköğretim Kurulu işbirliğiyle yurt içi üniversitelerce öğretmenlik meslek bilgisi alanında düzenlenen belgelerdir.

 

Geçerli kabul edilen belgeler:

 • “Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans belgesi”,
 • 21 kredilik “pedagojik formasyon belgesi”
 • 33 kredilik “ilköğretim sınıf öğretmenliği sertifikası”,
 • İngilizce öğretmenliğine kaynak program mezunları için “İngilizce öğretmenliği sertifikası”
 • Yabancı Dil alanında başvuranların varsa KPDS, ÜDS Sonuç Belgeleri
 • Ön Lisans Mezunlarının Mezuniyet Başarı Notunu Gösterir Belge.

Not: Başvuru Formu Dışında kalan belgeler Onay İşlemleri sonrasında başvuru yapan Öğretmen Adayına İade edilecektir.

 

Görev Verilmesi Halinde Öğretmen Adayından İstenilen Belgeler

 • Diploma veya Mezuniyet Belgesi aslı ve fotokopisi.
 • Üzerinde KPSSP 10 Puanı bulunan (puanı geçerli sınavlara ait) KPSS Sonuç Belgesi veya Bilgisayar Çıktısı.
 • Pedagojik Formasyon Belgesi (Eğitim Fakültesi mezunlarından istenmez.)
 • Yabancı Dil alanında başvuranların varsa KPDS, ÜDS Sonuç Belgeleri
 • Ön Lisans Mezunlarının Mezuniyet Başarı Notunu Gösterir Belgenin aslı ve fotokopisi.
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.
 • Sabıka Kaydı Olmadığına İlişkin Belge. (Son 6 ay içinde alınmış olacak)
 • Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi.
 • Aile Hekiminden Alınacak Sağlık Raporu

 

Ücretli Öğretmenler Haftada Kaç Saat Çalışabilir?

Resmi olarak belirlenen rakamlar şu şekildedir.

 • Bu Karar kapsamındaki yönetici ve öğretmenler dışındaki resmî görevliler ile sınıf öğretmenlerine ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 8 saate,
 • Resmî görevi bulunmayanlar ile emeklilere, okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 30 saate, kadar ek ders görevi verilebilir.

Uzman veya Usta Öğreticisi Statüsünde olanlar ise

 • Resmî görevi bulunanlara haftada 10 saate,
 • Resmî görevi bulunmayanlara haftada 40 saate,

kadar okul öncesi, meslekî ve teknik orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders görevi verilebilir.

Yani eğer Resmi Görevi varsa 8 Saat veya 10 Saat, Resmi Görevi yoksa 30 Saat veya 40 Saat Haftalık Ders verebilir.

 

Ücretli Öğretmenlerin Maaşları Ne Kadardır? Kaç Gün Sigortaları Yatar?

Arkadaşlar bunun için ne yazık ki net bir rakam yok. Yani size Ders Başı 10 TL verecekler, 20 TL verecekler diyemiyoruz. Sigorta kısmında da surum aynıdır. Ama ortalama olarak Part-Time Çalışanlar gibi 15 Gün şeklinde sigortanız yatacaktır.

Arka planda birçok değişkenin etkilediği Ödeme Hesaplama Sistemi birçok sebepten dolayı Aşağı yada Yukarı yönlü hareket edebilir.

Peki, bu değişkenler nelerdir?

 • Bekâr veya Evli Olmanız,
 • Çocuklu ya da Çocuksuz Olmanız,
 • Bulunduğunuz Şehir ve Bölge,
 • Hangi Ayda ve Yılda Olduğunuz,
 • Hangi Vergi Diliminde Ücretlendirileceğiz,
 • MEB Tarafından Alınan Diğer Kararlar…

Yani bu sebepten dolayı net bir rakam çıkarmak mümkün değil.

Ancak yine de aklınızda bir rakam olması adına 2016 Ağustos Ayı Yaklaşık Rakamlarını yazalım dilerseniz.

 

Evli, Eşi Çalışmayan, 1 Çocuk Sahibi, Haftada 30 Saat Ders Veren Ücretli Öğretmen,

Gündüz Toplamı    132 Saat
Brüt Ücret      1.723,43 ₺
Gelir Vergisi Kesintisi  55,56 ₺
Damga Vergisi Kesintisi      13,08 ₺
SGK Kesintisi 241,28 ₺
Kesinti Toplamı       309,92 ₺
Net Ele Geçen          1.413,51 ₺
Prim gün sayısı     18 gün
Aylık AGİ Tutarı    166,76 ₺

 

 

Evli, Eşi Çalışan, 1 Çocuk Sahibi, Haftada 30 Saat Ders Veren Ücretli Öğretmen,

Gündüz Toplamı    132 Saat
Brüt Ücret      1.723,43 ₺
Gelir Vergisi Kesintisi  80,27 ₺
Damga Vergisi Kesintisi      13,08 ₺
SGK Kesintisi 241,28 ₺
Kesinti Toplamı       334,63 ₺
Net Ele Geçen          1.388,80 ₺
Prim gün sayısı     18 gün
Aylık AGİ Tutarı    142,05 ₺

 

 

Bekâr ve Haftada 30 Saat Ders Veren Ücretli Öğretmen,

Gündüz Toplamı    132 Saat
Brüt Ücret      1.723,43 ₺
Gelir Vergisi Kesintisi  98,80 ₺
Damga Vergisi Kesintisi      13,08 ₺
SGK Kesintisi 241,28 ₺
Kesinti Toplamı       353,16 ₺
Net Ele Geçen          1.370,27 ₺
Prim gün sayısı     18 gün
Aylık AGİ Tutarı    123,52 ₺

 

Tekrar belirtelim RAKAMLAR DEĞİŞKENDİR ve KESİNLİK İÇERMEZ…

Yani alacağınız Ortalama Rakam olarak ele alabilirsiniz yukarıdaki rakamları.

Diğer Sorularınız İçin YORUM Kısmından bizlere ulaşabilirsiniz.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Öne Çıkan Yorumlar

 1. 4 sene önce

  İlk defa başvuru yapacağım nerde neye başvuracağım açtığım her sayfa farklı bilgı sunuyor sizden ricam bana yardımcı olur musunuz ?

 2. 3 sene önce

  Bu nasıl bir şeydir Her önüne gelene öğretmenlik statüsü veriliyor. Onca eğitim fakültesi öğretmen adayı senelerce okuyor Bir yerlere gelmeye kalkıyor Oysa idarecilerimiz bunu birilerine peşkeş çekiyor. Eğitim fakültesi mezunlar başvurduğu halde Kalkıp işletme İktisat gen bölümü mezunları görevlendirilirse çok büyük vebaldir işletme okuyanlar Onlar bile bile kendi bölümlerinin seçtiler Kendi işlerini yapsınlar. Eğitim fakültesi mezunlarının hakları gasp edilmesin

252 Yorum

 1. 3 sene önce

  Bu nasıl bir şeydir Her önüne gelene öğretmenlik statüsü veriliyor. Onca eğitim fakültesi öğretmen adayı senelerce okuyor Bir yerlere gelmeye kalkıyor Oysa idarecilerimiz bunu birilerine peşkeş çekiyor. Eğitim fakültesi mezunlar başvurduğu halde Kalkıp işletme İktisat gen bölümü mezunları görevlendirilirse çok büyük vebaldir işletme okuyanlar Onlar bile bile kendi bölümlerinin seçtiler Kendi işlerini yapsınlar. Eğitim fakültesi mezunlarının hakları gasp edilmesin

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

İngilizce Dil Eğitim Seti