maltepe escort kartal escort alanya escort porno izle
TAREKSAV Bursu – Tarım Kredi Kooperatifi 2019 Yılı Burs Başvuruları

TAREKSAV Bursu – Tarım Kredi Kooperatifi 2019 Yılı Burs Başvuruları

Tarım Kredi Kooperatifleri Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı – TAREKSAV Bursu için 2019 yılı Burs Başvuruları başladı.

Tarım Kredi Kooperatifleri Eğitim Kültür ve Sağlık VakfıTAREKSAV Bursu için 2019 yılı Burs Başvuruları başladı.

TAREKSAN tarafından verilen burslar LİSANS Öğrencilerine yönelik olup AÖF ve Yabancı Uyruklu Öğrenciler başvuru yapamamaktadır.

Vakıf tarafından kendi sitesinde bir Son Başvuru Tarihi ise yayınlanmamıştır. O sebeple de başvurmak isteyenlerin hızlı bir şekilde başvuru yapmasını önerilir.

 

TAREKSAV Bursu Burs Başvuru Şartları

Vakıftan burs talebinde bulunan öğrencilerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
 • Türkiye’de ikamet ediyor olması,
 • Taksirli suçlar hariç, affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmaması,
 • Üniversitelerin örgün öğretim yapan (açık öğretim hariç) lisans programlarından herhangi birini kazanmış ve kaydını yaptırmış veya halen öğrenime devam ediyor olması,
 • Ara sınıfta okuyan lisans öğrencisi ise, tekrara ders bırakmadan bir üst sınıfa geçmiş olması, Ancak not ortalaması 2.5 ve üstü olan (tıp fakültesi öğrencilerinde not ortalaması 2.00 ve üstü ) ve en fazla 2(iki) dersten başarısız olan öğrencilerin burs başvuruları da Yönetim Kurulu Kararı ile değerlendirmeye alınabilecektir.
 • Okumak için mali durumu yetersiz olması ve Vakıf’tan burslu kardeşinin bulunmaması,
 • Gelir getirici bir işte çalışıyor olmaması,
 • Toplumu rahatsız edecek, Vakıf amaçlarıyla bağdaşmayan kötü davranış ve alışkanlıklara sahip olmaması,
 • Üniversite ve Kamu kuruluşlarınca verilenler haricinde, özel kuruluşlardan burs almaması,
 • Başvuru belgesini gerçeğe uygun olarak doldurmak ve belgelendirilmesi istenen belgelerle birlikte tam ve eksiksiz olarak zamanında Vakfa teslim etmiş olması,
 • Beyan edilen bilgiler ile Vakfa teslim edilen belgeler ve/veya Vakıfça elde edilecek bilgi ve belgeler arasında aday aleyhine bir durumun söz konusu olmaması gerekmektedir.

 

Başvuru Yapamayacak Olan Öğrenciler

 • Açık ve uzaktan eğitim öğrencileri,
 • Özel üniversite öğrencilerinden burs oranı %100’ ün altında olan öğrenciler,
 • Yabancı uyruklu öğrenciler.

 

TAREKSAV Bursu Başvurusu İçin İstenilen Belgeler

 • Öğrenim Belgesi, İlgili Makamdan Onaylı
 • Disiplin Cezası Durumu(Ara Sınıflar İçin) İlgili Makamdan Alınacak Belge, Onaylı
 • Başarı Durumu(İlk Kayıt için) Yerleştirildiği yüksek öğrenim programını bildirir ÖSYM Sonuç Belgesi ve kayıt yaptırdığına dair belge ile Başarı sırasını gösterir ÖSYM Sonuç Belgesi
 • Başarı Durumu (Ara Sınıflar için) Öğrenci Not Durum Belgesi (Transkript), İlgili Makam Onaylı
 • Vukuatlı Nufüs Kayıt Örneği, Onaylı
 • Engellilik Durumu İlgili Makamdan Alınacak Belge, Onaylı (her engelli aile bireyi için ayrı ayrı)
 • Okuyan Kardeş Sayısı(İlköğretim ve lise) Öğrenim Belgesi, İlgili Makamdan Onaylı (her kardeş öğrenci için ayrı ayrı)
 • Üniversitede Okuyan Kardeş Sayısı Öğrenim Belgesi, İlgili Makamdan Onaylı (her kardeş öğrenci için ayrı ayrı)
 • Anne çalışmıyor (Ev hanımı) Baba ücretli bir işte çalışmıyor SGK’dan herhangi bir yerden maaş almadıklarına veya tescili olmadığına dair yazı İlgili Makam Onaylı
 • “Anne/Baba/Kendisi Çalışıyor” Çalıştığı Kurum Maaş Bodrosu, Onaylı
 • Anne/Baba Emekli SGK Emekli maaşı bordrosu onaylı,
 • Nafaka/Yetim/Dul/Engelli Aylığı Mahkeme Kararı/SGK Yazısı, İlgili Makam Onaylı
 • Tarımsal Faaliyet geliri (Aylık) İlgili Tarım İl/İlçe Müdürlüğünden alacağı onaylı ÇKS belgesi ile aylık tarımsal gelirini gösterir onaylı belge
 • Serbest Meslek Geliri (Aylık) İlgili Meslek odasından Sebest Meslek Gelir Belgesi, Onaylı
 • Tarım Kredi Çalışanı/Emeklisi Kurum Personel Kimliği veya Yazısı, Aslı veya Fotokopisi
 • Merkez Birliği, Bölge Birlikleri, Kooperatifler, İştirak ve Vakıf Personeli/Emeklisi
 • Tarım Kredi Kooperatifi Ortağı İlgili Kooperatiften Alınacak Ortaklık Yazısı/ aktif ortak olduğuna dair ilgili Kooperatiften alınmış ve en az son yılın ikrazat bakiyesini gösterir “ortak hesap hareketi” onaylı belgesi
 • Kira ise Kira Kontratı; Lojman ve Yurt İçin ilgili Kurum Yazısı
 • ŞEHİT/GAZİ (anne,baba,kardeş) İlgili Makamdan Alınmış Belge, Onaylı
 • Savcılıktan Adli Sicil Kaydı, Onaylı

 

TAREKSAV Bursu Sıkça Sorulan Sorular

Tareksav’ın verdiği burslardan kimler faydalanabilir?

Tareksav eğitim bursundan, Türkiye sınırları içerisinde bulunan üniversitelerden herhangi birine kayıtlı olup, T.C. uyruklu, başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan tüm lisans öğrencileri faydalanabilmektedir.

 

Burs alabilmek veya bursumun devamı için hangi şartları sağlamam gerekiyor?

Ara sınıfta okuyan lisans öğrencisiyseniz ve tekrara ders bırakmadan bir üst sınıfa geçmişseniz burs başvurusunda bulunabilirsiniz veya bursunuz devam eder. Ancak burs alan bursiyerimizseniz dönem sonu not ortalamanız 2.5 ve üstü olmasına ragmen (Tıp Fakültesi öğrencilerinde not ortalaması 2.00 ve üstü) en fazla 2(iki) dersten başarısız olmanız halinde bursunuz Vakıf Yönetim Kurulu Kararı ile değerlendirmeye alınacaktır. Hazırlık sınıfını bitiren öğrencilerin de başarılı olarak bir üst sınıfa geçmeleri ve başarılarını okullarından alınacak resmi belge ile ibraz etmeleri gerekmektedir.

 

Tareksav Bursları karşılıklı mıdır?

Burslar karşılıksız olup, geri talep edilmeyecektir.

 

Ara sınıf olup burs kaydını yenilemek isteyen bursiyerler belgelerini Tareksav’a ne zaman ve nasıl ulaştırabilir?

Bursiyerler öğrenci not durum belgelerini (transkript), öğrenci belgelerini ve disiplin durumunu gösterir onaylı belgelerini ağustos ayı sonuna kadar Tareksav Müdürlüğü’ne elden veya kargo yolu ile ulaştırmaları gerekmektedir.

 

E-devletten ve okul sistemlerinden alınan belgeler kabul edilecek mi?

Evet kabul edilecektir.

 

Özel kurumlardan burs almak Tareksav bursuma engel teşkil eder mi?

Üniversite ve Kamu kuruluşlarınca verilenler haricinde, özel kuruluşlardan burs almak Tareksav bursunuza engel teşkil eder.

 

Açıköğretim Fakültesi veya uzaktan eğitim öğrencileri Tareksav bursuna başvurabilir mi?

Açıköğretim Fakültesi ve uzaktan öğretim programı öğrencilerine burs verilmemektedir.

 

Özel üniversitelerde okuyan öğrenciler burs başvurusunda bulunabilir mi?

Özel üniversitelerde tam bursluluk durumu haricinde okuyan öğrencilere burs verilmemektedir.

 

Daha önce Tareksav’dan burs almış ve herhangi bir şekilde bursu kesilmiş olan öğrenciler tekrar burs başvurusu yapabilirler mi?

Başarı kriterlerinin uygun olmaması nedeniyle bursları kesilen bursiyerler, yeniden başarılı olmaları halinde başvuru yapabilirler.

 

Burs başvuru sonuçları ne zaman belli olur ve nasıl öğrenelebilirim?

Burs başvuru sonuçları en geç aralık ayı sonuna kadar belli olur, burs almaya hak kazanan bursiyerlere e-posta veya sms yoluyla duyuru yapılır. Aynı zamanda sonuçlar www.tareksav.org.tr adresinde yayınlanır.

 

Burslar hangi dönemleri kapsamaktadır?

Burslar her yıl ekim-haziran ayları arasında dokuz ay boyunca ödenir. Geriye dönük ödemeler toplu olarak yapılır.

 

Eğitim süresi uzayanların bursu devam eder mi?

Eğitim süresi uzayan bursiyerlerimizin bursu devam ettirilmez.

 

Kıbrıs’ta ve diğer dış ülkelerde okuyan üniversite öğrencilerine burs veriliyor mu?

Vakfımızca Türkiye sınırları dışındaki üniversitelerde okuyan öğrencilere burs verilmemektedir.

 

Yabancı Uyruklu öğrencilere burs veriliyor mu?

Vakfımızca T.C. uyruklu öğrencilere burs verilmektedir.

 

Staj yaparken SGK kurumuna kayıt yaptırmam Tareksav Bursumu etkiler mi?

Staj yaparken sigortalı olmanız Tareksav Bursunuzu etkilemez.

 

Gelir getirici bir işte çalışıyor olmak Tareksav bursuma engel midir?

Evet, Vakfımız maddi durumu olmayan ve gelir getirici bir işte çalışmayan kişilere burs imkanı sağlamaktadır.

 

Tareksav Burslarında yaş sınırlaması var mıdır?

Tareksav Burslarında yaş sınırlaması bulunmamaktadır.

 

2019-2020 eğitim döneminde kimler burs başvurusu yapabilmektedir?

Tüm lisans öğrencileri bursumuza başvurabilmektedir.

 

Tareksav bursuna başvurabilmek için Tarım Kredi Kooperatifleri ile ilişkimiz olmalı mı ?

Hayır Türkiyede bulunan üniversitelerde okuyan her öğrenci bursumuza başvurabilmektedir.

 

Birden fazla kardeş aynı anda Tareksavdan burs alabilir mi?

Hayır, kardeşlerden sadece birine burs verilir.

 

Öğrenci ikameti olarak kira seçildiği takdirde kontratta adımın bulunma zorunluluğu var mı?

Evet, başvuran öğrenci ikametini kira olarak seçtiği takdirde kontratta kiracı kısmında mutlaka adının yer alması gerekmektedir.

 

Başvuru formunda baba TC kimlik numarası kısmını doldurmak zorunlu mu?

Evet, baba TC Kimlik No kısmı doldurulmalıdır.

 

Vesikalık fotoğraf yüklemek zorunda mıyız?

Evet, başvuru sırasında vesikalık fotoğraf yüklenmelidir.

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • YORUM
eleifend diam tristique commodo Donec libero Donec dolor. id, leo commodo ipsum ?>