Sakarya Üniversitesi 2018 Yılı Yaz Okulu Akademik Takvimi, Harç Ücretleri ve Kayıt Bilgileri

Sakarya Üniversitesi - SAÜ 2017-2018 Dönemi Yaz Okulu Duyurusu
Daha Fazla Göster

Sakarya Üniversitesi tarafından 2017/2018 Eğitim ve Öğretim Yılı sonunda açılacak olan Yaz Okulu duyurusu yayınlandı. Buna göre Başvuru Şartları, Akademik Takvim, Harç Ücretleri ve diğer detaylar aşağıdaki gibidir.

Tarihlerde olası yaşanacak değişiklikleri konuyu güncelleyerek yayına alıyor olacağız. Ancak yine de Sakarya Üniversitesi Web Sayfası üzerinden kontrol etmeniz de de yarar vardır.

Sakarya Üniversitesi 2017/2018 Dönemi Yaz Okulu 18 – 19 Haziran 2018 tarihlerinde kayıt alacak olup 25 Haziran 29 Temmuz 2018 tarihleri arasında eğitim verecektir. Sonrasında ise Final Sınavları, Mazeret Sınavları ve SAÜ öğrencileri için Tek Ders Sınavları yapılacaktır.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) 2017/2018 Yaz Okulu Akademik Takvimi

İşlemler  Tarihler
Yaz Okulu Derse Yazılma İşlemleri  18 – 19 Haziran 2018
Kapatılacak Derslerin İlanı  21 Haziran 2018
Açılmayan Derslerin Yerine Ders Seçimi  22 Haziran 2018
İlave Ders Almak İsteyenler İçin Ders Seçimi  22 Haziran 2018
Yaz Okulu – Yaz Öğretimi Başlangıcı  25 Haziran 2018
1. Hafta Dersleri  25 – 29 Haziran 2018
2. Hafta Dersleri  2 – 6 Temmuz 2018
3. Hafta Dersleri  9 – 13 Temmuz 2018
4. Hafta Dersleri  16 – 20 Temmuz 2018
5. Hafta Dersleri  23 – 27 Temmuz 2018
Yaz Okulu – Yaz Öğretimi Bitişi  29 Temmuz 2018
Yaz Okulu Final Sınavları 30 Temmuz – 5 Ağustos 2018
Mazeret Sınavları  8 – 9 Ağustos 2018
Tek Ders Sınavları  10 Ağustos 2018

 

Sakarya Üniversitesi 2017/2018 Dönemi Yaz Okulu Esasları

 • Sakarya Üniversitesinin ön lisans ve lisans programlarında uygulanır.
 • Yaz öğretimi süresi, final sınavları hariç, 5 haftadır.
 • Yaz öğretimi uygulama takvimi ve açılacak dersler Güz Yarıyılı Final Sınavları başlama tarihinden önce web sayfalarından ilan edilir.
 • Yaz öğretiminde açılacak dersler, bölümün/programın olumlu görüşü, fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu kurulunun önerisi ve Senato Kararı ile belirlenir.
 • Eğitim biriminde bazı dersler ortak açılabilir. Bölümde açılacak ders sayısı; eğitim birimince belirlenen ortak dersler dışında 10 ders ile sınırlıdır. Mesleki Eğitim / Uygulama, İşyeri Eğitimi / Uygulaması ve benzeri dersler yaz öğretiminde açılamaz.
 • Yaz öğretiminde açılacak Üniversite Ortak dersleri; Rektörlük koordinasyonunda belirlenir.
 • Yaz öğretiminde bir dersin açılabilmesi için o derse kayıtlı öğrenci sayısının en az yirmi olması gerekir. Bir derse kayıt yaptıran öğrenci sayısı elliden fazla ise bu ders gruplara ayrılabilir. Zorunlu hallerde bu sayılar Üniversite Yönetim Kurulunca değiştirilebilir.
 • Derse yazılma işlemi; ilan edilen takvimde belirtilen günlerde yapılır.
 • Yaz öğretiminde öğrenci en fazla on (10) birim saatlik ders veya 3 ders alabilir.
 • Öğrenciler Y az Öğretiminde alt yarıyıllara ait hiç almadığı, alıp da başarısız olduğu, geçip de yükseltmek istediği dersleri de alabilir. Bu derslerden aldığı son not geçerlidir. Yüzde ona giren öğrenciler bahar yarıyılı sonunda belirlendiğinden yaz öğretimi sonunda alınan başarı notları yüzde on sıralamasını değiştirmez.
 • Bahar Yarıyılı sonunda bulunduğu yarıyılı kadar alması gereken tüm dersleri almış ve başarmış olmak kaydıyla ağırlıklı genel not ortalaması 3.00 ve üzeri olan lisans öğrencileri yaz okulundan bir üst sınıftan ders alabilir.
 • Öğrenciler; Sakarya Üniversitesi’ndeki başka bölüm veya programlardaki ders/dersleri, öğrenim çıktısı ve içeriği uygun olmak kaydıyla Bölüm Başkanlığının uygun görüşü ile alabilirler.
 • Öğrenciler ders/dersleri, öğrenim çıktısı ve içeriği uygun olmak ve Madde 7’de belirlenen sınır dahilinde Bölüm Başkanlığının uygun görüşü ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile Sakarya Üniversitesi dışındaki üniversitelerden de alabilirler.
 • Ara sınıf öğrencilerinin başarı sıralaması, bahar yarıyılı sonunda alınan notlar ile belirlenir. Yaz öğretimi sonunda alınan notlar ağırlıklı genel not ortalamasına dahil edilir. Fakat başarı sıralamasını değiştirmez.
 • Yaz öğretimi sonunda mezun olan öğrencilerin genel not ortalamaları, üniversite mezuniyet derecelerini etkilemez.
 • Diğer Üniversitelerden gelecek öğrenciler Üniversitelerince verilecek Yönetim Kurulu Kararı ile yaz öğretiminden belirlenen esaslar doğrultusunda I. Öğretim ücretinin iki katını ödemek kaydıyla yaz okulunda açılmış olan derslere yazılabilirler. Yaz Öğretiminde alınan başarı notları Üniversitemiz öğretim ve sınav yönetmeliklerinin ilgili maddesi kapsamında değerlendirilir.
 • Ders kaydı yaptıktan sonra açılan dersten çıkmak isteyen öğrenciye (üniversite dışından gelen öğrenciler de dahil) ücret iadesi yapılmaz.
 • Yaz öğretimi ders ücretleri eğitim birimi bazında ödenir.

 

18.01.2018 tarih ve 494 sayılı senato kararı uyarınca:

 • Genel Not Ortalaması 1,8 şartını sağlayan öğrencilerin, Sakarya Üniversitesi 2017- 2018 Yaz Öğretimi Esasları Madde 7) çerçevesinde Yaz Öğretiminde Bitirme Çalışması dersine yazılabilmelerine, ancak teslim tarihlerinin 3-6 Eylül 2018, bitirme sınav tarihlerinin de 10-11 Eylül 2018 arasında olmasına ve Yaz öğretiminde bitirme çalışmasının açılmayacağı ifadesinin madde 3) ten çıkartılmasının uygun olduğuna,
 • Yaz Öğretimi başlangıç tarihi itibariyle tüm derslerinden başarılı olmuş ve sadece yaz stajı dersi kalmış olan mezun durumundaki öğrencilerimizin; 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı yaz öğretiminde, Staj ya da Staj I veya Staj II ve benzeri isimli Yaz Stajı Derslerinden yalnızca birine, ilgili bölümün koordinasyonunda yazılmalarının uygun olduğuna, karar verilmiştir

 

Sakarya Üniversitesi 2018 Yaz Okulu Harç Ücretleri

 

SAÜ 2018 Yaz Okulu Harç Ücretleri

 

Harç Ödemeleri Hakkında Bilgi

 • Öğrencilerimiz; 11 Haziran 2018 Tarihinden İtibaren DERSE YAZILMALARIN SON GÜNÜNE (DAHİL) KADAR Yaz Okulu Ücreti Ödemelerini İŞ BANKASININ Bütün Şube Veznelerinden, İş Bankası İnternet Bankacılığı ve İŞ Bankası ATM lerinden Eğitim Ödemeleri Kısmından TC KİMLİK NUMARALARI ile Yapılabilecektir.
 • Şube Veznelerinden Ödeme Yapmak İsteyenler Yaz Okulu Ödemesi Olduğunu Söyleyip Önceden Hesapladıkları Miktarı Bildirerek, İŞ Bankası İnternet Bankacılığı Kullananların Önceden Belirledikleri Miktarı Yaz Okulu Sekmesinden, İŞ Bankası ATM’yi Kullananların ise Önceden Belirledikleri Miktarı Yaz Okulu/İsteğe Bağlı Ödeme Sekmesinden Yapabileceklerdir.
 • Açılmayan Dersler ve Fazla Yatırılan Ücretler İçin Ödenmiş Olan Yaz okulu Ücretlerinin İade İşlemleri Ağustos 2018 Tarihinden İtibaren Yapılmaya Başlanacaktır.
 • Açılan, kayıt yaptırılan ve eğitim-öğretimi yürütülen derslerin ücreti her ne sebeple olursa olsun geri iade edilmeyecektir.
 • Öğrencilerimizin iadelerini alabilmeleri için KENDİLERİNE AİT hesap numaralarının Sabislerinde yer alması gerekmektedir. Başkasına ait ıban numarasına iade yapılamaz.
 • Açılmayan ders yerine yeni derse yazılma yapacak öğrenciler belirlenen tarihte Yaz Okulu ücretini yatırabileceklerdir.
 • Tabloda 1 Saatlik Ders için Ödenecek ücret =Azami Ders Ücreti x 14 hafta olarak hesaplanmıştır. Öğrencilerin 10 saate kadar alacakları derslerin ücretleri Tabloda hazır olarak verilmiştir.
 • Öğrenciler Yaz okulundan Alacakları Derslerin Kredilerini (saatlerini) SABİS’ten Öğrenebileceklerdir.
 • Yaz okulu Ücretini Eksik Ödeyenler Ders Kaydı Yapamayacakları İçin, İlan Edilen Tablodan Ödenecek Yaz okulu Ücretlerinin Kredi Başına (saat) Tam Olarak Hesaplanarak Yatırılması Gerekir.
 • Yabancı Uyruklu Öğrenciler (Mavi Kart, Suriye Uyruklu, TC Uyruklu olup okulunu yurtdışında okuyanlar dâhil) Türk öğrenciler ile aynı ücreti ödeyeceklerdir. Ödemelerini YU Numaraları ile Yapabileceklerdir.
 • İkinci ve uzaktan öğretim programına kayıtlı olmakla birlikte birinci öğretim programına kayıtlı öğrencilerle beraber yaz okuluna devam eden ikinci ve uzaktan öğretim öğrencileri birinci öğretim öğrencilerinin ödedikleri tutarda yaz okulu ücreti ödeyeceklerdir.
 • Türkiye Burslusu (Üniversitemizde kayıtlı öğrenciler) olarak öğrenim Gören Öğrenciler ile Şehit ve Gazi Çocuğu Olan Öğrenciler dışındaki TÜM öğrenciler Yaz Okulu ücreti ödeyeceklerdir.
 • Engelli öğrenciler özür oranları kadar indirimli ücret ödeyeceklerdir.
 • Kayıtlı Oldukları Fakülte Dışında Ders Almak İsteyen Öğrenciler, Ders Almak İstedikleri Fakültenin Yaz okulu Ücretini Ödeyeceklerdir.
 • 667 KHK hükmünde Üniversitemizde Kayıtlı veya Özel Öğrenci Statüsünde Yer Alan Öğrenciler belirlenen Yaz okulu Ücretine göre hesaplama Yaparak Ödeyeceklerdir.
 • Diğer Üniversite Öğrencileri belirlenen ücretin İKİ katını ödeyeceklerdir. Diğer Üniversitelerden Gelecek Öğrencilerimiz Lütfen Ödemelerinizi AÇILAN DERSLER İlan Edildikten Sonra Yapınız
 • Yaz okulu Ücreti Ödeyen Öğrenciler, Ödeme Belgelerini (Banka Dekontu, İnternet çıktısı ATM fişi gibi) İstenildiğinde İbraz Etmeleri Gerekir

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Öne Çıkan Yorumlar

 1. Yönetici 3 sene önce

  Alacağınız dersleri belirleyecek, Ödemeyi yapacaksınız. Fazlası daha sonra iade ediliyor zaten

 2. Yönetici 3 sene önce

  Öğrenci İşleri duyuru sayfasına bir bakınız. Sürede uzama olmuştu

82 Yorum

 1. 3 sene önce

  Merhaba dışardan gelen ögrenviler için kayıt süresi bitti mi

  • Yönetici 3 sene önce

   Öğrenci İşleri duyuru sayfasına bir bakınız. Sürede uzama olmuştu

 2. 3 sene önce

  Merhaba yaz okulunda açılmayan dersler için dilekçe verirsek ve bu sayı 20 olursa ders açılıyomuş sanırım peki ben bu dilekçeyi nereye ve hangi tarihte vermeliyim?

  • Yönetici 3 sene önce

   İlgili bölüm dekanlıklarına verebilirsiniz. Dersler başlamadan önce verilmesi lazım.

 3. dış ticaret dersi açılacak mı açılmış olsa da kesin kayıtlar ne zaman veya ön kayıt yapmamız gerekiyor mu?

  • Yönetici 3 sene önce

   İlgili Bölüm Sayfasına bir göz atın dilerseniz. Açılan veya Açılacak dersler ile alakalı bir liste veya bilgi bize ulaşmamıştır.

 4. Uzaktan eğitim var mı Sakarya yaz okulunda.

 5. Merhaba, siyasal bilgiler fakültesinden sadece bitirme ödevi dersini alacağım.Dersin aktsi de 10.
  Bu durumda siyasal bilgiler fakültesinin karşısında ve 10saatin altında bulunan 270 lirayı mı ödememem gerekiyor?Yoksa 14le tek saat ücreti olan 27yi mi çarpacağım?
  Açıklama kısmı açıklamaktan ziyade daha çok kafamı karıştırdı.

 6. 11 haziranda başlayan ödemeyi nasıl yapıcaz daha ders kaydı yapmadan neye göre belirlicez

  • Yönetici 3 sene önce

   Alacağınız dersleri belirleyecek, Ödemeyi yapacaksınız. Fazlası daha sonra iade ediliyor zaten

 7. 3 sene önce

  Merhaba,
  Kayıt tarini 18-19 haziran olarak yazmışsınız. Öncesinden internet üzerinden vs. bi ön kayıt yapılması gerekiyor mu?

 8. 3 sene önce

  Başka şehirde yabancı uyruklu 3 cü sınıf iktisat öğrencisiyim. Lütfen bu sorumu cevaplayın, siteden bakarak bi şey anlamadım. 3 ders alsam yaz okuluna ne kadar ücret ödemem gerek. Yabancıyım ikinci öğretim iktisat fakultesi. Toplam ücreti öğrenmek istiyorum

  • Yönetici 3 sene önce

   Alacağınız derslerin saatlerini öğrenip listedeki tabloya bakın. Misafir öğrenci olduğunuz için 2 ile çarpın.
   Yabancı Öğrenciler için farklı bir ödeme sistemi uygulanmamktadır.

   Diğer Üniversitelerden gelecek öğrenciler Üniversitelerince verilecek Yönetim Kurulu Kararı ile yaz öğretiminden belirlenen esaslar doğrultusunda I. Öğretim ücretinin iki katını ödemek kaydıyla yaz okulunda açılmış olan derslere yazılabilirler. Yaz Öğretiminde alınan başarı notları Üniversitemiz öğretim ve sınav yönetmeliklerinin ilgili maddesi kapsamında değerlendirilir.

   Yabancı Uyruklu Öğrenciler (Mavi Kart, Suriye Uyruklu, TC Uyruklu olup okulunu yurtdışında okuyanlar dâhil) Türk öğrenciler ile aynı ücreti ödeyeceklerdir. Ödemelerini YU Numaraları ile Yapabileceklerdir.
   İkinci ve uzaktan öğretim programına kayıtlı olmakla birlikte birinci öğretim programına kayıtlı öğrencilerle beraber yaz okuluna devam eden ikinci ve uzaktan öğretim öğrencileri birinci öğretim öğrencilerinin ödedikleri tutarda yaz okulu ücreti ödeyeceklerdir.

 9. 3 sene önce

  girişimcilik ve proje yönetimi alacağım ÜSD, toplu aırsak açılır

 10. 3 sene önce

  Farmakoloji ve bulaşıcı hastalıklar dersi açılacak mı

 11. 3 sene önce

  merhabalar. pdr bölümü açılan dersleri göremedim nasıl bakabilirim

 12. 3 sene önce

  Yabancı uyruklu öğrenciyim,Başka şehirde okuyorum.3 ders alırsam benim toplam ücret ne kadar olucak ? Bide isktisadi idari bilimler fakültesindeyim- sizde sosyal bilimlerle aynı mı ? Ve kayıt için Sakaryaya gelmem gerekir mi ? Lütfen cevap ala bilir miyim

  • Yönetici 3 sene önce

   Konudaki tablodan derslerin saatlerine göre ücretleri görebiliyorsunuz. Onları 2 ile çarpmanız lazım.
   Evrak teslimi için gelmeniz gerekebilir. Öğrenci işleri ile görüşünüz

 13. 3 sene önce

  Merhaba hangi açılacak olan dersleri tam olarak nereden öğrenebiliriz?

 14. 3 sene önce

  Merhaba,iktisat bölümünden alacağım 3 ders çakışıyor 1 dersi çekodan alabiliyor muyuz?

 15. 3 sene önce

  Merhaba devam zorunluluğu varmı? Üsd dersleri ve besyo dersleri hangileri açılıyor

 16. Merhaba tam olarak ücret ne kadar olur iki katı felan yaziyodu da üç ders için hesaplama nasıl olcak acaba

  • Yönetici 3 sene önce

   Üniversite tarafından yapılan Harç Duyurusu konuya eklendi. Bakabilirsiniz.

 17. Sağlık bölümünden mesleki ingilizce 1 ve 2. derslerinin açılma ihtimali var mı

 18. Coğrafya bölümü var mı ?

 19. Merhaba benim 5inci siniften almadim dersler var, (anakra yildirim beyazit universitesi ). Pskiyatri, radiology, infeksiyon, anesthesia, be nukler tip
  Bu yaz nasil başvurabilirim, Bu stajler için yaz okulu var mi

  • Yönetici 3 sene önce

   İçerisinde Staj – Uygulama olan dersler genelde açılmıyor.
   Hangi üniversiteler hangi dersleri açacak bunu sizin araştırmanız gerekli.

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

İngilizce Dil Eğitim Seti