Sakarya Üniversitesi (SAÜ) 2016/2017 Yatay Geçiş Duyurusu ve Takvimi

Sakarya Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Sakarya Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Daha Fazla Göster

Sakarya Üniversitesi tarafından 2016/2017 Eğitim ve Öğretim yılı için belirlenen Kurumlar Arası Yatay Geçiş ve Kurum İçi Yatay Geçiş İşlemlerinin tarihleri, ücretleri, gerekli evraklar ve diğer detaylar yazımızdadır.

Bazı bilgiler direkt olarak sitemizden verilirken bazı ek bilgilere ulaşmak için verilen linkleri takip edebilirsiniz. Güncelleme ve Eklemeler bu linkler üzerinden daha net olarak karşımıza çıkacaktır.

Alt kısımda hem Kurumlar Arası Yatay Geçiş hem de Kurum İçi Yatay Geçiş İşlemleri ile alakalı bilgiler kendisine yer bulmuştur.

Şimdiden hem derslerinizde hem de Yatay Geçiş İşlemlerinde başarılar dileriz.

 

2016/2017 Başarıya Dayalı Yatay Geçiş İşlemleri

“Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine ve “Sakarya Üniversitesi Kurum İçi ve Kurumlar Arası Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge”sine uygun olarak 2016-2017 öğretim yılı GÜZ yarıyılında kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul edilecektir.

Başvuru şekli, başvuru için gerekli belgeler, başvuru ve değerlendirme takvimi, başvuru koşulları ve ayrılan kontenjanlar aşağıda gösterilmiştir.

 

Kurumlar Arası Yatay Geçiş Esasları

Sakarya Üniversitesi Yatay Geçiş Senato Kararları: http://ogrisl.sakarya.edu.tr/tr/icerik/8853/34463/yatay-gecis-esaslari

1- Başvuru sırasında öğrencinin aynı düzeyde bir diploma programına kayıtlı olması gerekir.

2- Yabancı öğrenci statüsünde bir diploma programına yerleşen öğrenciler ile lisans tamamlama öğrencileri yatay geçiş yapamazlar.

3- Yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için öğrencinin kayıtlı bulunduğu diploma programında, tamamlamış olduğu dönemlere ait tüm dersleri almış ve başarmış olması zorunludur.

4- Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına yatay geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olmak ve Senato tarafından kabul edilmiş YGS taban puanı koşulunu taşımak. Özel yetenek sınavı, Sakarya Üniversitesi tarafından yapılır.

5- İkinci öğretim diploma programlarına kayıtlı öğrenci başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk %10’una girerek bir üst sınıfa geçmesi halinde birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dâhilinde yatay geçiş yapabilir

6- Kurumlar arası ve uluslararası yatay geçişlerde öğrencinin kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait Genel Not Ortalamasının (GNO) 100 üzerinden 75 veya 4 üzerinden 2.93 olması gerekir.

7- – Yurtdışında Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan bölümlerde okuyanlar başvuru yapamazlar.

8- Değerlendirmeye esas puan = [(Adayın yerleştiği programdaki Merkezi Yerleştirme Puanı / Geçiş yapılmak istenilen programın ilgili yıldaki taban puanı) * 100 * 0,60] + [Genel Not Ortalaması * 0,40]

9- ) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarında yatay geçişe esas alınan değerlendirme puanı aşağıdaki formülle hesaplanır:

Değerlendirme esas puan = [(Adayın yerleştiği programdaki Merkezi Yerleştirme Puanı / Geçiş yapılmak istenilen programın ilgili yıldaki taban puanı) * 100 * 0,30] + [Genel Not Ortalaması * 0,30] + [Yetenek Sınavı puanı * 100 * 0,40]

 

Kontenjan Rakamları

Kontenjanlar ilerleyen tarihlerde www.ogrisl.sakarya.edu.tr adresinde ilan edilecektir.

 

Başvuru İşlemleri:

Başvuru şekli ilerleyen tarihlerde www.ogrisl.sakarya.edu.tr adresinde ilan edilecektir.

 

Gerekli Olan Belgeler

1.Başvuru Formu (http://ogrisl.sakarya.edu.tr/sites/ogrisl.sakarya.edu.tr/file/Ortalamaya_Gore_Basvuru_Formu.pdf)

2.Başvuran öğrencinin ayrılacağı yükseköğretim kurumunda tamamladığı dönemlere ait bütün dersleri gösterir öğretim planı/müfredatı ve onaylı ders içerikleri

3.Başvuran öğrencinin ayrılacağı yükseköğretim kurumunda izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren resmi lisans öğrenim belgesinin(Transkript) aslı veya resmi onaylı fotokopisi

4.Kayıtlı olduğu programa yerleştiğini gösterir ÖSYS Sonuç Belgesi (İnternet çıktısı)

a.- Önlisans Programlarına başvuran adayların ÖSYS Sonuç Belgesinin yanında Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanını (AOBP) gösterir Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)

b.- Özel Yetenek Programlarına başvuran adayların ÖSYS Sonuç Belgesinin yanında ayrılacağı yükseköğretim kurumuna yerleştirilmesinde kullanılan Yerleştirmeye Esas Puanını gösterir resmi yazının aslı

5.Öğrencinin, devlet hizmetinde bulunan anne veya babasının Sakarya’daki bir göreve tayini durumu varsa, bunu kanıtlayan resmi belgenin aslı veya resmi onaylı fotokopisi ile öğrencinin nüfus cüzdanının resmi onaylı fotokopisi.

6.İkinci öğretimden, birinci öğretime yatay geçiş başvurusu yapan öğrencinin, ayrılacağı yükseköğretim kurumundan alacağı, yapılan başarı oranı sıralamasında ilk %10’u arasına girdiğine dair resmi belgenin aslı veya resmi onaylı fotokopisi.

7.Disiplin cezası almadığına ilişkin belge

8.Öğrenci Belgesi

9.Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 

Yurtdışı Kontenjanlarına Başvuracak Öğrencilerden İstenecek Belgeler

 1. Başvuru Formu (http://ogrisl.sakarya.edu.tr/sites/ogrisl.sakarya.edu.tr/file/Ortalamaya_Gore_Basvuru_Formu.pdf)
 2. Öğrencinin ÖSYM sınavına girdiği yıla ait ÖSS sonuç belgesinin fotokopisi veya Son 3 aylık tarihi içeren Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan tanınırlık belgesi.
 3. Disiplin cezası almadığına dair belge
 4. Not Durumu Belgesinin orijinalinin kendi okulları tarafından kapalı zarf içinde mühürlenmiş olarak başvuru esnasında teslim edilmesi, açık zarfla gelen başvurular kabul edilmeyeceği,
 5. Ders planları ve içeriklerinin Yeminli Tercüman tarafından Türkçeye çevrilmiş suretleri
 6. Pasaport giriş çıkış vizelerinin aslı (Başvuru esnasında fotokopisi teslim alınacaktır).
 7. Kayıt Dondurma Yazısı (Kayıt Donduran Öğrenciler İçin)
 8. SAT 1 (Minimum her konudan 300 puan), ACT (Minimum 21 Puan), Abitur (Minimum 3.3), Fransız Bakaloryası (Minimum 10), GCE (Minimum 2 konuda A seviyesi), Uluslararası Bakalorya (Minimum 28), Avusturya Matura Diploması (Minimum 3.3), puanlarından birine sahip olmaları gerekir. Bu sınavlardan herhangi birinin belgesi. (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın şartı)

Değerlendirmeye esas puan = [(Adayın ÖSYM eşdeğer Puanı / Geçiş yapılmak istenilen programın ilgili yıldaki taban puanı) * 100 * 0,60] + [Genel Not Ortalaması * 0,40] 8. ÖSYM aracılığıyla yurt dışı yükseköğrenim kurumuna yerleşen adayların uluslararası yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde,

Değerlendirmeye esas puan = [(Adayın yerleştiği programdaki ÖSYM Puanı / Geçiş yapılmak istenilen programın ilgili yıldaki taban puanı) * 100 * 0,60] + [Genel Not Ortalaması * 0,40]

 

Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

Başvuru Tarihi  18 Temmuz-22 Temmuz 216
Sonuçların İnternet Sayfasında İlanı  08 Eylül 2016
Asil Kazananların Kaydı  19 Eylül 2016-20 Eylül 2016
1.Grup Yedek İlanı 21 Eylül 2016
1.Grup Yedek Kaydı  22 Eylül-23 Eylül
2.Grup Yedek İlanı 26 Eylül 2016
2.Grup Yedek Kaydı  27 Eylül-28 Eylül 2016

 

Sakarya Üniversitesi Yatay Geçiş Senato Kararları http://ogrisl.sakarya.edu.tr/tr/icerik/8853/34463/yatay-gecis-esaslari

 

Kurum İçi Yatay Geçiş Başvuru Koşulları

 1. Başvuru sırasında öğrencinin aynı düzeyde bir diploma programına kayıtlı olması gerekir.
 2. Yabancı öğrenci statüsünde bir diploma programına yerleşen öğrenciler ile lisans tamamlama öğrencileri yatay geçiş yapamazlar.
 3. Yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için öğrencinin kayıtlı bulunduğu diploma programında, tamamlamış olduğu dönemlere ait tüm dersleri almış ve başarmış olması zorunludur.
 4. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına yatay geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olmak ve Senato tarafından kabul edilmiş YGS taban puanı koşulunu taşımak. Özel yetenek sınavı, Sakarya Üniversitesi tarafından yapılır.
 5. İkinci öğretim diploma programlarına kayıtlı öğrenci başarı bakımından bulunduğusınıfın ilk %10’una girerek bir üst sınıfa geçmesi halinde birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilir
 6. Kurumlar arası ve uluslararası yatay geçişlerde öğrencinin kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait Genel Not Ortalamasının (GNO) 3,00 olması gerekir.
 7. Değerlendirmeye esas puan = [(Adayın yerleştiği programdaki Merkezi Yerleştirme Puanı / Geçiş yapılmak istenilen programın ilgili yıldaki taban puanı) * 100 * 0,60] + [Genel Not Ortalaması * 0,40]
 8. ) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarında yatay geçişe esas alınan değerlendirme puanı aşağıdaki formülle hesaplanır:

Değerlendirme esas puan = [(Adayın yerleştiği programdaki Merkezi Yerleştirme Puanı / Geçiş yapılmak istenilen programın ilgili yıldaki taban puanı) * 100 * 0,30] + [Genel Not Ortalaması * 0,30] + [Yetenek Sınavı puanı * 100 * 0,40]

 

Yatay Geçiş Kontenjanları

Kontenjanlar ilerleyen tarihlerde www.ogrisl.sakarya.edu.tr adresinde ilan edilecektir.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Öne Çıkan Yorumlar

 1. 5 sene önce

  Merhaba yatay geçiş başvuruları posta yoluyla kabul ediliyormu yoksa elden başvuru şart mı ?

 2. Yönetici 5 sene önce

  Almadığınız ders için sıkıntı yaşamazsınız. Ortalamaya etki etmez. Ancak yine de geçiş şartlarına bakmanız lazım.

22 Yorum

 1. 4 sene önce

  Merhaba ben başka bir üniversitede öğrenim görüyorum şuan bulunduğum üniversitede başarısız olduğum için Sakarya üniversitesine geçmek istiyorum Merkezi yerleştirme puanımın tutuyor fakat alttan derslerim var bu bana engel olur mu?

  • Yönetici 4 sene önce

   Sakarya Üniversitesinin konuyla alakalı açtığı ilanları inceleyin. Aksi bir madde yoksa sorun yok demektir.

 2. merhaba ben sakarya da mekatronik mühendisliği okuyorum birinci yılımı bitirdim alttan kalan üç dersim var fakat sakarya da biyoloji bölümüne geçmek istiyorum alttan kalan dersler sıkıntı çıkarır mı

  • Yönetici 5 sene önce

   Ortalamanız ne durumda. Ona bakmanız lazım. Geçiş işlemi için iyi bir puana gerek duyulur. 3 ders sizin için büyük sıkıntı yaratacaktır.

 3. 5 sene önce

  Merhabalar benim 2. Sınıf 1. Dönemden almadığım bir ders mevcut. Ancak hiç almadım bu dersi. Yani aldım vs gibi gözükmüyor transkriptte.Onun haricinde şuan her dersim verilmiş durumda. Bu almadığım ders benim için Sakarya veya bir başka üniversiteye yatay geçiş için sorun yaratır?

  • Yönetici 5 sene önce

   Almadığınız ders için sıkıntı yaşamazsınız. Ortalamaya etki etmez. Ancak yine de geçiş şartlarına bakmanız lazım.

 4. 5 sene önce

  Merhaba yatay geçiş başvuruları posta yoluyla kabul ediliyormu yoksa elden başvuru şart mı ?

  • Yönetici 5 sene önce

   Öğrenci İşlerine ulaşıp bilgi isterseniz daha net bilgi vereceklerdir.

 5. 5 sene önce

  Merhaba uzaktan eğitim kamu yönetimi öğrencisiyim 2010 girişliyim fakat ilk dönemden sonra devam edemedim açık öğretime geçiş yapabilir miyim?

 6. 5 sene önce

  1. Sınıf bahar dönemi ortalama ile yatay geçişleri olacakmi?? Bilgilendirirseniz sevinirim.

 7. 5 sene önce

  Merhaba tercih için puanlar henüz açıklanmadımı sıteden mı takıp edeceğiz

  • Yönetici 5 sene önce

   Sakarya Üniversitesi Öğrenci İşleri sitesinden takip edebilirsiniz.

 8. 5 sene önce

  1.sınıf olan bir öğrenci 2.dönem geçiş yapabilir mi okulunuza

 9. 5 sene önce

  merhaba üniversiteniz bu sene bahar dönemi myp ile yatay geçiş yapack mı ?

  • Yönetici 5 sene önce

   Henüz resmi bir açıklama yok. Öğrenci İşlerini takipte kalın

 10. 5 sene önce

  Yatay geçiş sonuçları neden açıklanmadı daha

 11. 5 sene önce

  üniversitenizin herhangi bir bölümüne yatay geçiş için tek bir öğrenci başvurdu fakat ortalaması 3 den düşük ona rağmen alım olur mu

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

İngilizce Dil Eğitim Seti