Sabancı Vakfı Üniversite Burs Başvuruları (2017/2018)

Sabancı Vakfı Bursu
Daha Fazla Göster

Sabancı Vakfı tarafından Üniversite Öğrencilerine sunulan Karşılıksız Eğitim Bursları için 2017/2018 yılı Başvuruları alınmaya başlandı. Son Başvuru tarihi ise 13 Ekim 2017.

Belirli üniversitelerdeki başarılı öğrencilere verilen Sabancı Vakfı Üniversite Bursları sadece Üniversiteyi Yeni Kazanan Birinci Öğretim öğrencilerin başvurusuna açık. Ara Sınıf, İkinci Öğretim ve Lisansüstü Öğrencilerine burs verilmemektedir.

Burs ödemeleri her yıl Ekim ayı ile Haziran ayları arasında, belirlenen banka hesabına gönderilmektedir. Aylık olarak ödenecek olan burs 2017 yılı için 500 TL olarak belirlenmiştir.

Her yıl Lisans Yerleştirme Sınavında (LYS) üstün başarı gösteren öğrencilere sağlanan “Üniversiteye Giriş Bursu” dışında yine LYS’de üstün başarı gösteren ve Sabancı Vakfı tarafından belirlenen “Kalkınmada Öncelikli İllerdeki Liselerden Mezun Öğrenciler” ile “Engelli Öğrencilere” de burs sağlanmaktadır.

 

Ayrıca, VİSTA Turizm ve Seyahat A.Ş.’nin şartlı bağışı ile “Sabancı Vakfı-Vista Bursu” da 2009-2010 öğretim yılından başlayarak uygulamaya konulmuştur.

Şartlı bağışçılar tarafından belirlenen kriterlere göre verilen burslar için “Diğer Burslar” sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Kuruluş yılı 1974’ten bugüne kadar 44.000’den fazla burs veren Sabancı Vakfı burs programına her yıl 400 yeni öğrenci eklemekte, eski bursiyerler ile birlikte yıllık bursiyer sayısı 1.500’e yakın olmaktadır.

Sabancı Vakfı Bursları üniversiteye yeni giren öğrencilere aşağıda belirtilen koşullarda verilmektedir. Ara sınıf öğrencilerine, ikinci öğretim öğrencilerine ve lisansüstü öğrencilerine burs verilmemektedir.

 

Bursun Devam Etme Şartları

Öğrenimine başarıyla devam eden öğrencilerin bursları, burs almaya başladıkları tarihten başlayarak kayıtlı oldukları öğretim programındaki normal öğrenim süresi dahilinde devam eder.

Sabancı Vakfı-Vista Bursu için ödeme süresi 2 yıl ile sınırlı olup hazırlık sınıfı burs kapsamında değildir. Lisans öğrencilerine sağlanan burslarda ise hazırlık sınıfında azami bir ders yılı için burs ödenir.

Bursiyerlerin başarı ve disiplin durumları her dönem başında öğretim kurumundan bilgi alınarak takip edilir. Burs kontenjanı tahsis edilen üniversiteler dışında bir kurumda öğrenim gören bursiyerler okullarından alacakları öğrenim ve başarı durumuna ilişkin belgelerin aslını her yıl Eylül ve Şubat ayında yılda iki kez Sabancı Vakfı’na göndermek zorundadırlar.

Vakıf Yönetimi tarafından istenen bilgi ve belgeleri zamanında iletmeyen, başarısız olan, disiplin cezası alan, okul ile ilişkisi biten veya başka bir kurumdan burs aldığı belirlenen öğrencilerin bursları kesilir.

 

Burslar Hakkında Kısa Kısa

 • Sabancı Vakfı bursları, T.C. uyruklu ve her yıl üniversiteye yeni kayıt yaptıran lisans öğrencileri için geçerlidir.
 • Üniversiteye Giriş Bursu için öğrencilerin Sabancı Vakfı tarafından belirlenen en az taban puanlar ile belirlenen üniversitelere yerleştirilmesi ve maddi desteğe ihtiyacı olması gereklidir.
 • Sabancı Vakfı-Vista Bursu 2 yıllık Meslek Yüksekokullarına yöneliktir.
 • Sabancı Vakfı-Vista Bursu için maddi desteğe ihtiyacın yanı sıra lise diploma notunun en az 65 olması ve sınavsız geçiş ile Yüksek Öğretim Programına yeni yerleştirilmiş olma şartı aranmaktadır.
 • Taban puanlar, üniversiteler ve ödemeler için;
 • Burs başvurusu için istenen taban puanlar ve üniversiteler her yıl Eylül ayında web sitemizde ilan edilir.
 • Başvurular öğrencinin kayıtlı olduğu üniversitenin belirlediği tarihe kadar Öğrenci İşleri/Burs Ofisi kanalıyla kabul edilmektedir.
 • Öğrenci İşleri/Burs Ofisi tarafından farklı bir tarih belirlenmediği durumda son başvuru tarihi 14 Ekim’dir.
 • Sonuçlar yine aynı birimler tarafından Üniversitelerde Kasım ayı içerisinde duyurulmaktadır.
 • “Üniversiteye Giriş Bursu” ve “Sabancı Vakfı-Vista Bursu” için bursiyer seçimleri üniversiteler tarafından, “Kalkınmada Öncelikli İller” ve “Engelli Öğrenciler” Bursları için bursiyer seçimleri ÖSYM’den alınan listeler çerçevesinde Sabancı Vakfı tarafından yapılır.Sabancı Vakfı bursları karşılıksızdır, geri ödeme ve hizmet yükümlülüğü getirmez.
 • Öğrenimine başarıyla devam eden ve burs kesilmesini gerektiren herhangi bir durum olmayan öğrencilerin bursları, burs almaya başladıkları tarihten başlayarak kayıtlı oldukları öğretim programındaki normal öğrenim süresi dahilinde devam eder. Ancak bu süre Sabancı Vakfı-Vista bursları için 2 yılı aşamaz.
 • Aşağıdaki durumlarda burs programımız bulunmamaktadır:
  • İlk ve ortaöğretim bursu
  • Yüksek lisans ve doktora bursu
  • Yurt dışı öğrenimi için burs
  • Burs kontenjanı ayrılan üniversiteler dışındaki üniversiteler için burs
  • Üniversite ara sınıflarda talep edilen burs
  • Okul harcının karşılanması için burs
  • Kurs ücretinin karşılanması için burs
 • Sabancı Vakfı dışında kişi ve kurumlardan burs alan bursiyerlerin belirlenmesi için Sabancı Vakfı burs veren kişi ve kurumlarla işbirliği yapabilir, bursiyer bilgilerini paylaşabilir.

 

Burs Başvuru Takvimi ve Burs Verilen Üniversiteler

Sabancı Vakfı bursları, başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan üniversite öğrencilerine karşılıksız olarak verilmektedir.

Ayrıca Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından engel ve başarı durumuna göre tespit edilen ve yurt içindeki devlet üniversitelerine yerleştirilen 15 engelli öğrenci ile aşağıda belirtilen burs kapsamındaki üniversitelere yerleştirilmiş olmaları şartıyla kalkınmada öncelikli illerde yerleştirme puanı itibariyle il birincisi olarak tespit edilen 15 öğrenciye de Sabancı Vakfı bursu verilir.

Sabancı Vakfı Bursları, 2017 yılında aşağıdaki üniversitelere, belirtilen puan türlerinde yerleştirilen öğrencilere verilir:

Üniversite  MF  TM  TS  DİL
Ankara Üniversitesi MF-1, 2, 3, 4 TM-1, 2, 3
Boğaziçi Üniversitesi MF-1, 2, 3, 4 TM-1, 2, 3 TS-2 DİL-1
Çukurova Üniversitesi MF-1, 2, 3, 4 TM-1, 2, 3 TS-1, 2
Dokuz Eylül Üniversitesi MF-1, 2, 3, 4 TM-1, 2, 3 TS-1, 2
Ege Üniversitesi MF-1, 2, 3, 4 TM-1, 2, 3 TS-1, 2
Gazi Üniversitesi MF-1, 2, 3, 4 TM-1, 2, 3 TS-1, 2
Hacettepe Üniversitesi MF-1, 2, 3, 4 TM-1, 2, 3 DİL-1
İstanbul Teknik Üniversitesi MF-1, 2, 3, 4
İstanbul Üniversitesi MF-1, 2, 3, 4 TM-1, 2, 3 TS-1, 2 DİL-1
Marmara Üniversitesi MF-1, 2, 3, 4 TM-1, 2, 3 TS-1, 2
Orta Doğu Teknik Üniversitesi MF-1, 2, 3, 4 TM-1, 2, 3 DİL-1
Yıldız Teknik Üniversitesi MF-1, 2, 3, 4

 

 

Burs başvurusu için 2017 Yılı Lisans Yerleştirme Sınavında (LYS), yerleştirme puan türü esas alınmak üzere, en az aşağıda belirtilen puanları almış olmak gereklidir:

Puan Türü  Alt Puan
MF-1, 2, 3, 4 Puanı 440
TM-1, 2, 3 Puanı 425
TS-1, 2 Puanı 440
DİL-1 Puanı 440

 

Burs, ülke sınırları içerisinde lisans öğrenimi gören T.C. uyruklu öğrenciler için geçerlidir. Yukarıda belirtilen Üniversitelerin Burs Komiteleri tarafından yapılacak değerlendirme ile adayların başarı durumları ve maddi desteğe ihtiyaçları esas alınarak Sabancı Vakfı bursu alacak öğrenciler belirlenecektir.

Ekim-Haziran aylarında olmak üzere 9 ay süreyle aylık 500 TL burs ödemesi yapılacak olup, burslar burs almaya başlanan tarihten başlayarak normal öğrenim süresi dahilinde devam eder.

Sabancı Vakfı Bursları karşılıksız olup, geri ödeme veya hizmet yükümlülüğü içermemektedir.

Son Başvuru Tarihi Üniversitelerin burs başvuruları için geliştirdiği başvuru formu ve istenen belgeler Sabancı Vakfı bursları için de aynen geçerli olacaktır. Sabancı Vakfı bursları için başvuruların ve gerekli belgelerin öğrenci tarafından kayıtlı olduğu üniversitenin belirlediği tarihe kadar Öğrenci İşleri / Burs Ofisi’ne teslim edilmesi gerekmektedir. Öğrenci İşleri / Burs Ofisi tarafından farklı bir tarih belirlenmediği durumda son başvuru tarihi 13 Ekim 2017’dir.

Burslar ile ilgili sorularınıza web sitemizde cevap bulamadıysanız öncelikle Sıkça Sorulan Sorular sayfasını incelemenizi öneririz. Soracağınız sorunun cevabı, bu sayfadaki “Burslar Hakkında Kısa Kısa” başlığı altında veya Sıkça Sorulan Sorular arasında yoksa sorunuz yazılı olarak cevaplanacaktır. Ayrıca Sabancı Vakfı’nın 0212 385 89 01 numaralı Sesli Yanıt Sistemi’ni arayarak burslarla ilgili bilgi alabilirsiniz.

 

Sabancı Vakfı Üniversite Bursu

Sabancı Vakfı MYO Bursu

 

Diğer detaylar için http://www.sabancivakfi.org/tr/burslar/burslar-hakkinda-genel-bilgi 

 

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Öne Çıkan Yorumlar

 1. Yönetici 4 sene önce

  Sabancı Vakfı ile görüşüp bilgi alabilirsiniz.

 2. 4 sene önce

  merhaba ben sabancı bursu vista bursu alıyorum çalışırsam bursum kesilir mi ?

2 Yorum

 1. 4 sene önce

  merhaba ben sabancı bursu vista bursu alıyorum çalışırsam bursum kesilir mi ?

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

İngilizce Dil Eğitim Seti