Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 2016 Yaz Okulu Duyurusu

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 2016 Yaz Okulu
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 2016 Yaz Okulu
Daha Fazla Göster

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) tarafından 2015/2016 Eğitim ve Öğretim Yılında açılacak olan Yaz Okulu ile alakalı Tarih ve Harç Ücretleri gibi birçok bilgiyi bir araya getirdik.

Birçok öğrencinin tercih etmek istediği üniversitelerden birisi olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) dileyen öğrencilerin Yaz Okulu için kendi üniversitelerini seçmelerine de imkan sağlamış durumda.

Aşağıdaki bölümden Harç Ücretleri, Akademik Takvimi ve Yaz Okulu Esasları ile daha detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Yaz Okulu Mevzuatı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesi aşağıda belirtilen web adresinde yer almaktadır.

http://oidb.metu.edu.tr/orta-dogu-teknik-universitesi-yaz-okulu-yonergesi-0

Temel İngilizce Bölümü öğrencilerinden, yıl içi ortalamaları 49.50-64.49 olduğu için Haziran Yeterlik Sınavını alamayanlar ve/veya Haziran Yeterlik Sınavında başarısız olanlardan isteyenler yaz okuluna devam edebilir.

 

Açılan ve Kapanan Derslerin Listesi

Yaz okulunda açılan derslere aşağıda belirtilen web adresinden ulaşılabilir. http://oibs3.metu.edu.tr/View_Program_Course_Details_64/

Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile Yaz Okulu derslerinde en az öğrenci sayısı 20 olarak belirlenmiştir. 20’den az öğrencinin kayıt olduğu dersler (Fakülte/Enstitü/MYO Yönetim Kurulunun gerekçeli kararı ile açık tutulması gereken dersler hariç) kapatılır. Bu nedenle kayıtlar bitiminde yapılacak incelemeler sonrasında bazı derslerin kapatılması mümkündür.

 

Matematik Bölümü ve Modern Diller Bölümü Dersleri

Matematik Bölümü ve Modern Diller Bölümü tarafından verilen derslerde kontenjanların sınırlı olması nedeniyle taleplerin tümünün karşılanması mümkün olmamaktadır. Derslere kayıt koşulları için (öncelikler, ders kapasitesi vb.) Matematik Bölümü Başkanlığı’nın aşağıda belirtilen web adresinde yer alan duyuruların izlenmesi gerekir.

https://ma120.math.metu.edu.tr

Etkileşimli kayıtlar sırasında bırakılan (drop) dersler için kapasite bilgileri 09.00, 13.00 ve 16.00 saatlerinde olmak üzere günde üç kez güncellenecektir. Aşağıda belirtilen derslerden kapasitesi dolanlar için, belirtilen saatlerde güncelleme yapıldıktan sonra ekleme (add) yapılabilecektir. Uygulama, grup değişiklikleri için de geçerlidir.

MATH 118, MATH 120, MATH 219, MATH 260

ARAB 201, ENG 211, ENG 311, FREN 201, FREN 202, FREN 203, GERM 201, GERM 202, GERM 203, GRE 201, SPAN 201, SPAN 202

 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 2016 Yılı Yaz Okulu Takvimi

Yaz okulu etkileşimli kayıtları, danışman onayları, öğrenim ücreti ödeme tarihleri, mazeretli durumlarda öğrenim ücreti iade için son tarih vb. tarihler akademik takvimde yer almaktadır.

27 Haziran – 1 Temmuz 2016 Yaz Okuluna özel öğrenci başvuruları ve kayıtları
29 Haziran – 1 Temmuz 2016 Yaz Okulu katkı payı ödemeleri, etkileşimli kayıtları ve danışman onayları (önlisans, lisans ve lisansüstü programlar ile Temel İngilizce Bölümü)
3 Temmuz 2016 Diploma Töreni
5 – 7 Temmuz 2016 Ramazan Bayramı (Arife: 4 Temmuz Pazartesi, Bayram: 3 gün)
11 Temmuz 2016 Yaz Okulu (önlisans, lisans ve lisansüstü programlar ile Temel İngilizce Bölümü) derslerinin başlaması
15 Temmuz 2016 Lisansüstü kabul sonuçlarının Enstitü Anabilim Dalı Başkanlıkları tarafından Enstitü Müdürlüklerine iletilmesi
22 Temmuz 2016 Lisansüstü kabul sonuçlarının ilgili Enstitü Müdürlükleri tarafından ilanı ve ÖİDB´ye iletilmesi
22 Temmuz 2016 Gerekçeli durumlarda yaz okulu katkı payı iade başvurusu için son gün
5 Ağustos 2016 Yaz Okulu (Temel İngilizce Bölümü) derslerinin kesilmesi
5 Ağustos 2016 Uzatılmış Bahar Yarıyılı (Temel İngilizce Bölümü) derslerinin kesilmesi
8 Ağustos 2016 YDYO İngilizce Yeterlik Sınavı (Sabah Oturumu: 10:00; Öğleden Sonra Oturumu: 14:00; yarım saat önce sınav yerinde olunmalıdır) (Temel İngilizce Bölümü öğrencisi olup TİB yaz okuluna devam eden, TİB Uzatılmış Bahar yarıyılına devam eden ve yönetmelik çerçevesinde sınava girme hakkı olanlar için)
19 Ağustos 2016 Yaz Okulu (önlisans, lisans ve lisansüstü programlar) derslerinin kesilmesi
20 – 23 Ağustos 2016 Yaz Okulu sonu sınavları (19 Ağustos saat 18:00 den itibaren)
27 Ağustos 2016 Yaz Okulu notlarının verilmesi için son gün  (saat: 24:00)
28 Ağustos 2016 Yaz Okulu notlarının ilan edilmesi
28 Ağustos – 11 Eylül 2016 Yaz okulunda mezuniyet döneminde olan öğrenciler için bütünleme başvuruları
30 Ağustos 2016 Zafer Bayramı (Salı)
29 Ağustos – 2 Eylül 2016 Öğretim elemanları için Yaz Okuluna ait maddi hata not girişleri (saat: 24:00)
29 Ağustos – 2 Eylül 2016 Yaz Okuluna ait Incomplete (I) not girişleri (saat: 24:00)
2 Eylül 2016 İlkbahar yarıyılı ve Yaz Okulu için ilgili Yönetim Kurulu’nca uzatılan Incomplete (I) notlarının verilmesi için son gün
9 Eylül 2016 Tez ve uzmanlık alan derslerinin notlandırılması için son gün

İlkbahar yarıyılı sonu itibari ile tez jürilerine girilebilecek son gün

Tez danışman atamaları için son gün

29 Ağustos – 3 Eylül 2016 Yaz Okuluna ait maddi hata notlarının Bölüm Başkanlıkları tarafından onaylanması (saat: 24:00)
3 Eylül 2016 Incomplete (I) notlarının ilanı
30 Eylül 2016 İlkbahar yarıyılı ve Yaz Okulu için ilgili Yönetim Kurulu’nca değişikliği onaylanan maddi hata notlarının verilmesi için son gün

 

 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 2016 Yaz Okulu Ücretleri

ODTÜ 2016 Yaz Okulu Ücretleri
ODTÜ 2016 Yaz Okulu Ücretleri

Yaz Okulunda bütün öğrenciler öğrenim ücreti öder.

Aşağıda belirtilen kurumlardan burs alan uluslararası öğrencilerin yaz okulu ödemeleri ilgili kurumlar tarafından yapılır.

 • İslam Kalkınma Bankası Burslusu öğrenciler
 • Afgan Hükümeti Burslusu öğrenciler
 • Pakistan Hükümeti Burslusu öğrenciler
 • Türkiye Burslusu olan öğrenciler

Yaz okulu öğrenim ücreti ödemeleri kredi bazında hesaplanır. Yani, öğrencilerin almış oldukları her bir kredili ders için öğrencinin kayıtlı bulunduğu programa göre ödemesi gereken kredi bazında toplam öğrenim ücreti/öğrenim ücreti ödenir. Kredisiz dersler için (Graduate Seminer, Term Project, Special/ Advanced Studies hariç) iki kredi üzerinden ödeme yapılır.

İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans programı öğrencileri, bir başka ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programından ders aldıklarında, kendi programlarının ders ücretlerinin dışında ayrıca ders aldıkları diğer programın kredi başına öğrenim ücretini de ilgili ders için öderler. İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans programı öğrencileri, birinci öğretim programından ders aldıklarında ilgili ders için birinci öğretim programı öğrencilerinin ödedikleri kredi başına öğrenim ücretini öderler.

 

Etkileşimli Kayıt Sistemi

Etkileşimli kayıt aşağıdaki işlemlerden oluşur:

 • Katkı payının ödenmesi
 • Etkileşimli ders kaydının yapılması (Temel İngilizce Bölümü öğrencileri hariç)
 • Danışman onayının alınması (Temel İngilizce Bölümü öğrencileri hariç)

Kayıt süreci bittikten sonra, bu işlemlerden birini eksik yapan öğrenci yaz okuluna kayıt yaptırmamış sayılır.

 

Kayıt Programı

Kayıtlar http://register.metu.edu.tr URL adresi üzerinden yapılır.

Kayıt programı etkileşimli kayıtların ilk günü Saat 9.00’da açılır, kayıtların son günü Saat 17.00’de kapatılır.

Danışman onay programı etkileşimli kayıtların ilk günü Saat 10.00’da açılır, kayıtların son günü Saat 17.00’de kapatılır.

Yaz okulunda aşamalı kayıt uygulaması yapılmaz. Bütün öğrenciler (üniversite içinden/dışından, kablolu/ kablosuz) aynı anda sisteme giriş yapabilir.

Kayıt anında birden fazla kayıt ekranı açılmaması gerekir. Birden fazla ekran açılması durumunda hatalı kayıt yapılması olasıdır.

 

Danışman Onay Sistemi

Öğrencilerin kayda girmeden önce, alacakları dersler ile ilgili olarak danışmanları ile görüşmeleri önerilir.

Danışman onayı işlemi iki şifre (öğrenci+danışman) kullanılarak yapılır. Öğrenci kayıt işlemini tamamladıktan sonra danışmanı ile bir araya gelir ve onay işlemini birlikte gerçekleştirir.

Danışmanın bulunmadığı durumlarda Bölüm Başkanları da danışman onayı vermeye yetkilidir.

Danışman “ONAY” ı alınmamış kayıtlar geçersizdir.

 

Kayıt PC Salonları ve Çalışma Saatleri

Kayıtların yapıldığı PC salonlarında kayıt programının kullanımı konusunda öğrencilere yardımcı olacak görevliler bulunur.

Kayıtlar için açık olacak PC Salonları aşağıda belirtilen web adresinde ilan edilir.

 • https://bidb.metu.edu.tr/kayit (Türkçe)
 • https://cc.metu.edu.tr/register (İngilizce)

 

Öğrenci Şifre İşlemleri

Kayıtlar, merkezi sunucu sistemlere ait kullanıcı kodlarının şifreleri ile yapıldığından şifrelerin etkileşimli kayıtlar başlamadan önce kontrol edilmesi ve problemler için ilgili görevliye (BİDB/B Katı/B14 No’lu oda) mesai saatleri içerisinde (09.00-12.30 ile 13.30-17.00) öğrenci kimliği ile birlikte başvurulması gerekir. Kayıtlar süresince yapılan şifre değişikliklerinde https://register.metu.edu.tr/ adresine (kayıt programına) erişim 30 dakika sonra sağlanır.

 

Kayıt Sorunları ve İlgili Birimler

BİDB merkezi sunucu sistemler üzerinde tanımlı kullanıcı kodu/şifre işlemleri için ilgili görevliye (BİDB/B Katı/B14 No’lu oda) mesai saatleri içerisinde (09.00-12.30 ile 13.30-17.00) öğrenci kimliği ile birlikte başvurulur.

 • Dersin alınma kriteri için (dersin verildiği bölüm, ders kategorisi, kapasite, not ortalaması vb.) dersi veren bölümün sekreterliğine başvurulur.
 • Öğrenim ücreti ile ilgili olarak Öğrenci Katkı payı Ofisine (Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı/ 2. Kat) başvurulur.
 • Kütüphane borcu için Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığına (KDDB) başvurulur.
 • Kayıt onayı aldıktan sonra bir değişiklik yapılması gerektiğinde, onayı kaldırmak üzere danışmana başvurulur.
 • Kayıt ile ilgili sorular register@metu.edu.tr adresine iletilebilir.

 

Kayıt Programının Kontrolleri

Kayıt programı öğrenci bazında bazı yönetmelik kontrollerini yapar ve öğrencilere uyarı mesajları verir.

Derslere kayıt, bölüm kullanıcıları tarafından belirlenen koşullara (dersten alınan önceki not, dersin verileceği bölüm, sınıf, soyadı, kapasite vb. koşullar) göre yapılabilir.

Kayıt programı önkoşullu dersler için ön koşul kontrolü yapar. Önkoşul kontrolü yönetmelik gereği, kayıtlı olunan bölüm/ program bazında değil, ders bazında (katalogda tanımlandığı şekilde) yapılır. Kayıt yapılmak istenen ders için ön koşul sağlanmamış ise program bu derse kayıt izni vermez.

Bölümlerin müfredatlarında yer alan seçmeli ders kategorileri aşağıda belirtilmiştir. Bölümler birbirinden farklı olan tanımları kullanmaktadırlar.

Technical-Nontechnical Elective, Departmental-Nondepartmental Elective, Restricted Elective, Elective, Free Elective

Öğrenciler seçmeli derslerine kayıt olurken sadece kendi müfredatlarında belirtilen kategorilerde kayıt olabilir.

Dersler, bölümler bazında ve kategori tanımlarına göre Öğrenci İşleri Bilgi Sisteminde (ÖİBS) tanımlanmıştır. Bir ders ya sistemde tanımlandığı statüde ya da “Free Elective” olarak (bu tanımı kullanan bölümler için) alınabilir.

Ders kategorileri ile ilgili bilgilere aşağıda belirtilen web adresinden ulaşılabilir.

https://oibs2.metu.edu.tr/View_Student_Course_Categories_178

 

 

Banka Dekontları

Öğrenim ücreti “Öğrenim ücreti Ödemeleri İçin Banka Hesap Numaraları” başlığı altında belirtilen bankaların “On-Line Öğrenim ücreti Hesap Numaraları”na ödenecektir. Öğrenciler bankaya öğrenim ücretini öderken mutlaka öğrenci numaralarını belirtmeli, ayrıca öğrenci numaralarını dekont üzerine işletmelidir.

Banka şubelerinden (şehir içi/ dışı) “On-Line Öğrenim ücreti Hesap Numaraları”na yapılan ödemeler için havale ücreti alınmaz.

Gerekçeli durumlarda öğrenim ücretinin iade işlemlerinde banka dekontunun sunulması zorunlu olduğundan banka dekontunun öğrenci tarafından saklanması önerilir.

 

KAYIT PROGRAMININ ÖĞRENİM ÜCRETİ ÖDEME BİLGİSİ KONTROLÜ

Öğrenim ücreti ödemelerine ilişkin bilgiler bankalar tarafından çevrimiçi (online) olarak yapılır. Öğrenciler ödeme yaptıktan hemen sonra kayıt programına girebilir.

Kayıt programı öğrencilerin ödeme bilgilerini kontrol eder. Ödeme yapmayan/eksik yapan öğrenciler kayda giremez.

Kayıt süreci başlamadan önce aşağıda belirtilen web adresindeki programdan ödeme bilgilerinin kontrol edilmesi önerilir.

http://oibs.metu.edu.tr/Student_Semester_Details_61

 

Yaz Okulu Ücret İadeleri

Akademik takvimde belirtilen “öğrenim ücreti iade son başvuru tarihi”ne kadar başvurmak koşulu ile, öğrencinin kayıt olacağı derslerin açılmaması, derse yeterli sayıda öğrencinin kayıt olmaması nedeni ile derslerin kapatılması vb. durumlarda ödenmiş olan öğrenim ücreti iade edilir.

Öğrenim ücreti iade işleminin yapılabilmesi için aşağıda belirtilen web adresinden temin edilen formun doldurularak çıktısının alınması, ödeme dekontunun (ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans öğrencileri ödeme dekontunu ilgili bölüme onaylatmalıdır) aslının forma eklenmesi ve Öğrenci Katkı Payı Ofisine teslim edilmesi gerekir.

https://oibs2.metu.edu.tr/Student_Payback_Application_233/

 

İlgili Birim

Katkı payı, öğrenim ücreti ödemeleri, borçlu öğrenciler ile ilgili işlemler Öğrenci Katkı Payı Ofisinde (Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı/ 2. Kat) yürütülmektedir. Gerekçeli durumlarda öğrenim ücreti iadesi isteyen öğrenciler ve ödeme bilgilerinde sorun olan öğrenciler, sorunlarının çözümü için bu birime başvurabilirler.

 

ANKARA KAMPUSU ÖĞRENCİLERİNDEN KUZEY KIBRIS KAMPUSU (KKK) YAZ OKULUNDA DERS ALMAK İSTEYENLER

KKK Yaz Okulunda açılacak dersler ve yaz okulu kayıtlarına ilişkin bilgilere http://www.oim.kkk.odtu.edu.tr web adresinden ulaşılabilir.

KKK Yaz Okulunda ders almak isteyen öğrenciler Ankara kampusunda kayıtlı oldukları Bölüm Başkanlığına başvurur.

Başvurusu uygun görülen öğrenciye ait bilgiler ilgili bölüm başkanlığı tarafından KKK Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne iletilir.

Başvurusu kayıtlı oldukları bölüm başkanlığı tarafından uygun görülen öğrenciler http://www.oim.kkk.odtu.edu.tr web adresinde yer alan Yaz Okulu Ön Kayıt Formu’nu doldurur.

Başvurusu KKK tarafından uygun görülen, yaz okulu öğrenim ücretini ödeyen ve ön kayıt işlemleri tamamlanan öğrenciye ait bilgiler KKK Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından öğrencinin Ankara kampusunda kayıtlı olduğu bölüm başkanlığına bildirilir.

Ankara kampusunda ilgili öğrenci için Bölüm Başkanlığının önerisi üzerine ilgili yönetim kurulu kararı alınır. Öğrencinin KKK yaz okulunda aldığı dersleri içeren karar ÖİDB’ye iletildikten sonra kayıt işlemleri ÖİDB tarafından tamamlanır.

Ankara kampusu öğrencileri Kuzey Kıbrıs Kampusu Yaz Okulunda Ankara Kampusunda geçerli olan kredi başına ücreti öderler.

Yurt ücretleri vb. bilgilere http://www.oim.kkk.odtu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

KUZEY KIBRIS KAMPUSU ÖĞRENCİLERİNDEN ANKARA KAMPUSU YAZ OKULUNDA DERS ALMAK ISTEYENLER

Kuzey Kıbrıs Kampusu öğrencilerinden Ankara kampusunda ders almak isteyen öğrencilere ait bilgilere http://www.oim.kkk.odtu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

İngilizce Dil Eğitim Seti