Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2018 Yılı Yaz Okulu Duyurusu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Daha Fazla Göster

Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından açılacak olan 2018 yılı Yaz Okulu duyurusu yapıldı. Ders kayıt işlemleri, yaz okulu akademik takvimi ve diğer detayları sizler için bir araya getirdik.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından açıklanan takvime göre ders kayıtları Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencileri için 11 – 17 Haziran 2018 tarihleri arasında, diğer üniversitelerden gelen misafir öğrenciler için ise 01 – 10 Haziran 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.

Yaz okulu ise 18 Haziran 2018 tarihinde resmi olarak başlamış olacak.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından yeni açıklamalar yapıldıkça sizlere bilgi veriyor olacağız. Bunun dışında daha fazla bilgi almak isterseniz http://oidb.omu.edu.tr/tr/content/yaz-okulu sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2018 Yılı Yaz Okulu Akademik Takvimi

02 Mayıs 2018 Yaz Okulunda Açılacak Derslerin Web’ de İlan edilmesi
18 Mayıs 2018 Birim Yönetim Kurullarınca belirlenen denk derslerin web’ de İlan edilmesi (1)
01-10 Haziran 2018 Misafir öğrenci başvuruları
11-17 Haziran 2018 Yaz okulu öğrencilerinin WEB ’de ön kayıtları, ücret yatırmaları ve ders kayıtlar
18 Haziran 2018 Yaz Okulunda kontenjan nedeniyle açılamayan derslerin ilanı
18 Haziran 2018 YAZ OKULU BAŞLANGICI
18-20 Haziran 2018 Ücret yatıran öğrencilerin otomasyon üzerinden kesin kayıtları. Açılamayacak derslere kayıt olan öğrencilerin bir başka derse kayıt yaptırması veya ücretlerinin iade başvuruları (2)
02-06 Temmuz 2018 Ara Sınavlar(3)
27 Temmuz 2018  YAZ OKULU BİTİŞİ
30 Temmuz-02 Ağustos 2018 Yaz Okulu sonu sınavları
03 Ağustos 2018 Yaz okulu sınav sonuçlarının internetten girilmesinin son günü

 

(1)OMÜ Öğrencisinin kayıtlı olduğu birimde açılmayıp, üniversite içindeki başka bir birimden alabileceği dersleri ifade eder.  (OMÜ yaz okulunda açılmayan derslerin diğer yükseköğretim kurumlarının yaz okulundan ders alınabilmesi için, yaz öğretiminin verildiği üniversitenin ilgili bölümüne ait örgün öğretim taban puanın, öğrencinin kayıtlı olduğu bölümün ÖSYM taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir. Taban puan karşılaştırmasında son yılın taban puanları dikkate alınır.)

(2) Yaz Okulu ücret iade başvuru formu FORMLAR sayfasında yer almaktadır. http://oidb.omu.edu.tr/tr/content/formlar

(3) Ara sınavlar ders saatlerinde yapılacaktır.

 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2018 Yılı Yaz Okulu Ders Kayıt İşlemleri

Açılacak Olan Derslerin Listesi: http://oidb.omu.edu.tr/sites/oidb.omu.edu.tr/files/yaz%20okulu%20a%C3%A7%C4%B1lacak%20dersler%202018.pdf

 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesi

Amaçlar

 • Öğrencilerin Üniversitenin sağladığı eğitim imkânlarından yaz aylarında da yararlanmalarını sağlamak suretiyle Üniversitede eğitimin verimliliğini artırmak,
 • Öğrencilerin güz ve bahar dönemlerinde alıp da başarısız oldukları, devam edemedikleri ya da çeşitli nedenlerden dolayı döneminde alamadıkları dersleri yaz okulunda almalarına imkân sağlamak,
 • Başarılı öğrencilerin daha kısa sürede mezun olabilmelerine imkân sağlamak, yan dal ve çift ana dal programlarına kayıtlı öğrencilerin bu programları yürütmelerinde kolaylık sağlamak,
 • Diğer yükseköğretim kurumlarındaki öğrenciler ile kamu ve özel sektör personelinin üniversitemiz eğitim imkânlarından yararlanmalarını sağlamak,
 • Yabancı Dil Hazırlık sınıfını başarıyla bitiren öğrencilere, kendi öğretim programlarındaki yaz okulunda açılan 1 inci sınıf derslerini almak suretiyle öğretim programlarına başlayabilmelerini sağlamak.

 

Başvuru ve Ders Alma Esasları

 • Yaz okulu programına yapılacak misafir öğrenci ön başvuruları elektronik ortamda kabul edilir, kayıt ve benzeri süreçler akademik takvime göre yürütülür.
 • Öğrenci bir yaz okulunda OMÜ ve/veya diğer yükseköğretim kurumlarının yaz okullarından, 13 ulusal krediyi aşmamak üzere en çok beş ders veya dersin kredisinin 13’ten fazla olması durumunda en fazla bir ders alabilir. Çift Anadal/Yandal öğrencileri ilave ders olarak 6 ulusal kredilik Çift Anadal/Yandal derslerinden alabilir.
 • Yaz okulunda açılamayan dersin ücreti öğrenciye iade edilir veya öğrenci açılan bir başka dersi seçebilir. Bunun dışında ders ekleme, çıkarma, ders bırakma ve dersten çekilme işlemleri uygulanmaz ve ödenen ücretler geriye verilmez.
 • Yazın staj yapmak zorunda olan öğrenciler, staj yapacağı tarih aralığı ile yaz okulu akademik takviminde belirtilen derslerin başlaması ve yılsonu sınavları bitiş tarihi aralığının çakışmaması koşuluyla yaz okulunda ders alabilirler.
 • Yabancı dil hazırlık sınıfına kayıtlı OMÜ öğrencisi yaz okulunda sadece OMÜ Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından açılan dersleri alabilir. Yabancı dil hazırlık sınıfını bitirmiş, dil yeterliğini kanıtlamış ve derslere başlamamış olan OMÜ öğrencisi; bölüm/program başkanlığı tarafından uygun görülmesi ve birim kurulunun onayı üzerine, bölüm/program başkanlığınca belirlenmiş olan derslerden en fazla iki dersi alabilir. OMÜ İlahiyat Fakültesi hazırlık sınıfı öğrencisi de bu kapsamda değerlendirilir.
 • Öğrencinin ön koşullu bir dersi yaz okulunda alabilmesi için ön koşul olan dersi başarmış olması gerekir.
 • Öğrencinin kaydolmak istediği ders kayıtlı olduğu birimde açılmadığı takdirde; bu dersi, üniversite içinde bir başka birimden alabilmesi için o öğrencinin kayıtlı olduğu birim yönetim kurulunca denk ders olarak tanımlanması gerekir.
 • Diğer yükseköğretim kurumlarının yaz okulundan ders alınabilmesi için, yaz öğretiminin verildiği üniversitenin ilgili bölümüne ait örgün öğretim taban puanın, öğrencinin kayıtlı olduğu bölümün ÖSYM taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir. Taban puan karşılaştırmasında son yılın taban puanları dikkate alınır.
 • Diğer yükseköğretim kurumlarının Yaz Okulundan ders almak isteyen öğrenci; Yaz Okulunun açıldığı üniversitedeki dersin içeriği, AKTS ve ulusal kredi bilgilerini gösteren belgeler ile yazılı olarak bölüm başkanlığına müracaat eder. Ulusal ve AKTS kredileri eşitliği şartı aranmaksızın ders içeriğinin uyumu/yeterliliği incelenerek, ders içeriğinin %80’in üzerinde uyumlu/yeterli olması durumunda eşdeğer kabul edilir ve bölüm başkanlığının onayı ile öğrenci diğer yükseköğretim kurumlarının Yaz Okulundan ders alabilir.
 • Öğrenci dersi veren birim web sayfasında ilan edilmiş bulunan ders programını dikkate alarak ders seçiminde bulunmak zorundadır. Kayıtlar tamamlandıktan sonra ders çakışması nedeni ile ücret iade talebinde bulunulamaz.
 • OMÜ öğrencisi olmayan diğer üniversite öğrencileri, yaz okulunda açılan dersleri, kontenjan uygun olduğu takdirde alabilirler.
 • Öğrenciler kendi kayıtlı olduğu birimde açılmayan bir dersi, dersin açıldığı başka bir birimden almaları durumda, dersi aldığı birimin ders saat ücretini öder.
 • Bu yönerge hükümlerine uygun olarak alınmamış dersler geçersiz sayılır.

 

Devam ve Başarı Durumu

 • Yaz okulunda derslere devam zorunludur. Bir dersin devam koşulunun daha önce yerine getirilmiş olması, o derse yaz okulunda devam etme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.
 • Yaz okulunda alınıp devam zorunluluğu yerine getirilen ancak başarısız olunan dersler için normal dönemde devamdan muaf olmazlar.
 • Yaz okulunda açılan dersler için en az bir ara sınav ve yaz okulu sonu sınavı yapılır; ara sınava ve yaz okulu sonu sınavına sadece yaz okuluna kayıtlı öğrenciler girer. Başarının değerlendirilmesinde ve not verme işlemlerinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
 • Öğrencinin, ilgili yönetim kurulunca kabul edilen, başka yükseköğretim kurumlarının yaz döneminde/okulunda alıp başarmış olduğu dersleri için harfli başarı notu verilir. Bu tür derslerin kredisi, öğrencinin tamamlamakla yükümlü olduğu toplam krediye sayılır ve genel ağırlıklı not ortalaması hesabına katılır.
 • Tekrar edilen derslerde, alınan en son not geçerlidir ve YANO/GANO hesabında bu not kullanılır.
 • Sınırsız sınav hakkı kullanma durumunda olan öğrenciler isterlerse diğer öğrencilerle aynı koşullarda yaz öğretime devam edebilirler.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Öne Çıkan Yorumlar

 1. 3 sene önce

  Iyı günler!

  Yabancı uyruklu öğreniciler için yedek başvuru ne zamana kadar sürecek?

 2. Yönetici 3 sene önce

  Üniversite ile görüşürseniz daha net bilgi verebilirler.

3 Yorum

 1. 3 sene önce

  Iyı günler!

  Yabancı uyruklu öğreniciler için yedek başvuru ne zamana kadar sürecek?

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

İngilizce Dil Eğitim Seti