Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 2019 Yaz Okulu Duyurusu ve Akademik Takvim

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 2019 Yaz Okulu
Daha Fazla Göster

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından açılacak olan 2019 yılı Yaz Okulu ile alakalı Akademik Takvim, Kayıt ve Diğer Duyuruları bir araya getirdik.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından açılacak olan 2019 yılı Yaz Okulu kayıtları 26 – 28 Haziran 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

Üniversite tarafından belirlenen akademik takvime göre Yaz Okulu dersleri 1 Temmuz 2019 tarihinde başlayacak ve 05 – 09 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacak olan sınavlar ile de son bulacaktır.

Üniversite tarafından yapılan duyuruları elimizden geldiğince bu sayfa üzerinden sizlere aktarmaya çalışıyor olacağız. Ancak yine de konuyla alakalı olarak daha fazla bilgi almak istemeniz durumunda http://mu.edu.tr/tr duyurular sayfasını ara ara kontrol etmenizi de öneririz.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 2019 Yaz Okulu Akademik Takvimi

Üniversite tarafından belirlenen 2019 yılı Yaz Okulu Akademik Takvimi aşağıdaki gibidir.

 

Yaz Okulu Duyurusu 25 Mart 2019
Açılması İstenen Dersler İçin Talep Toplama (Ön Kayıt) 01 – 30 Nisan 2019
Açılması Öngörülen Derslerin İlanı 06 Mayıs 2019
Derslere Kesin Kayıt 26 – 28 Haziran 2019
Açılmayan Derslere Kayıt Yaptıran Öğrenciler İçin Ders Değiştirme 01 – 02 Temmuz 2019
Derslerin Başlaması 01 Temmuz 2019
Derslerin Sonu 02 Ağustos 2019
Yarıyıl Sonu Sınavları 05 – 09 Ağustos 2019
Yarıyıl Sonu Notlarının Son Teslim Tarihi 16 Ağustos 2019
Yabancı Dil Hazırlık Prog. Derslerin Sonu 21 Ağustos 2019
Yabancı Dil Hazırlık Prog. Yeterlilik Sınavı 26 – 29 Ağustos 2019
Yabancı Dil Hazırlık Programı Notlarının Son Teslim Tarihi 02 Eylül 2019

 

 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 2019 Yaz Okulu Ders Kayıt Duyurusu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından ilgili duyurular yapıldıkça bizlerde bu sayfa üzerinden sizlere bilgi vermeye çalışıyor olacağız.

Ancak yine de konuyla alakalı olarak daha fazla bilgi almak istemeniz durumunda http://mu.edu.tr/tr duyurular sayfasını ara ara kontrol etmenizi de öneririz.

 

Açılması Öngörülen Dersler İçin TIKLAYIN

 

 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 2019 Yaz Okulu Esasları

 • Üniversitede yaz okulu açılabilmesi için Senatonun onayı zorunludur. Yaz okulunda açılacak dersler için gerekli şartların belirlenmesi ve açılan derslerin şubelere ayrılmasında Üniversite Yönetim Kurulu yetkilidir.
 • Yaz okulunda açılacak dersler için ön kayıt ve kesin kayıt tarihleri akademik takvimde belirtilir.
 • Yaz okulunda açılması öngörülen dersler, öğrencilerin ön kayıttaki talepleri dikkate alınarak ilgili bölüm/ana bilim dalı başkanlıklarının teklifi ve birim yönetim kurulları kararıyla belirlenir.
 • Yaz okulunda açılan her ders için, güz ve bahar yarıyıllarında yapılması gereken ders saati kadar ders yapılır. Bir dersin haftalık ders saati sayısı eğitim-öğretim programlarındaki ders saati sayılarının üç katıdır.
 • Yaz okulunda, normal öğretim ve ikinci öğretim dersleri hafta içi günlerde saat 20.30’a kadar yapılabilir.
 • Ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim programlarında yer alan zorunlu dersler ait oldukları yarıyılda açılmadan, yaz okulu programına aktarılarak açılamaz. İki yarıyıl süreli dersler yaz okulunda açılamaz. Hazırlık programlarında yaz okulu açılabilmesi için Senato kararı gerekir. Hazırlık programlarında açılacak yaz okulu esasları Senato tarafından düzenlenir.
 • Öğrenciler, güz ve bahar yarıyıllarında açıldığı halde alamadığı veya almadığı dersleri yaz okulu programında alabilir.
 • Öğrenciler, bir yaz okulu döneminde on sekiz krediyi aşmamak üzere en fazla üç ders alabilir.
 • Güz ve bahar yarıyılında almakla yükümlü olduğu tüm dersleri alıp başarmış, genel not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler, yaz okulunda bir üst sınıftan açılan on sekiz krediyi aşmamak üzere en çok üç ders alabilirler.
 • Yaz okulunda derslere devam zorunludur. Bir dersin daha önce devam şartı yerine getirilmiş olsa bile devam zorunluluğu kaldırılmaz.
 • Öğrenciler Üniversite içinde başka bölüm/anabilim dalı/programlarından ya da Üniversitede açılmamış olmak kaydıyla Üniversite dışından ilgili yönetim kurulu kararı ile eşdeğer ders alabilirler. Her bir yaz okulu döneminde, on sekiz krediyi aşmamak üzere en çok üç ders Üniversite dışından alınabilir.
 • Öğrenciler bir dönemde sadece bir üniversitede yaz okuluna kayıt yaptırabilir.

 

Başvurular

 • Ön Kayıt sistemine açılmasını istediğiniz ders taleplerinizi iletmek için başvurabilirsiniz. Ön Kayıt adresi sayfada ilan edilecektir.
 • Ön Kayıt yapıldıktan sonra Yaz Okulunda açılacak dersler Akademik Takvimdeki tarihlere göre yazokulu.mu.edu.tr web sayfasında ilan edilir.
 • Açılması kesinleşen dersler ilan edildikten sonra Kesin Kayıtlar alınacaktır.

 

Akademik takvim ve öğretim süresi

 • Yaz okulu süresi beş haftadır. Bu süreye ders kayıt ve sınav süreleri dahil değildir. Yaz okulu takvimi, Senato tarafından akademik takvim ile birlikte belirlenerek ilan edilir.
 • Akademik takvimde belirtilen süre içerisinde haftalık ders programı, ders görevlendirmeleri ve sınav tarihleri ilgili bölüm/anabilim dalı/program başkanlığının teklifi üzerine birim Yönetim Kurullarınca belirlenir.
 • Yaz okulunda geçen süre eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

 

Derslere kayıt

 • Yaz okulunda ders alacak öğrencilerin kayıtları, ön kayıt ve kesin kayıt olarak iki aşamada yapılır. Açılması ön görülen dersler ön kayıt sonuçları dikkate alınarak tesbit edilir.
 • Öğrenciler, yaz okuluna devam edebilmek için kesin kayıt işlemini tamamlamak zorundadırlar. Kayıt işlemleri akademik takvimde belirtilen sürelerde yapılır.
 • Yaz okuluna, o yarıyıl sonunda ilişiği kesilmiş veya kesilme durumuna gelmiş öğrencilerin kaydı yapılmaz.
 • Öğrenciler 01-30 Nisan 2019 tarihleri arasında yapacakları ders seçimleri ile yaz okulu ders kaydı yaptırmış sayılmazlar. Sadece açılmasını istedikleri derslere önkayıt yapmış olacaklardır.
 • Öğrenciler 26-28 Haziran 2019 tarihleri arasında açılan derslere kesin kayıt yaptırarak ücretlerini ödeyip danışman onayından sonra kesinleştirebilirler.

 

Sınavlar ve değerlendirme ile ilgili esaslar

 • Yaz okulunda yalnız bu dönemde açılan dersler ve bu derslere kayıtlı öğrenciler için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavları yapılır. Yaz okulunda mazeret sınavı ve bütünleme sınavı yapılmaz.
 • Yaz okulunda alınan dersler, bunu takip eden güz yarıyılı başında öğrencinin genel not ortalamasında dikkate alınır.
 • Yaz okulunda değerlendirme ve başarı notu, Üniversitenin ön lisans ve lisans/lisansüstü eğitim-öğretim yönetmeliklerine göre yapılır. Yaz okulunda alınan notlar, öğrenci işleri kayıtlarında “Yaz Okulu” adı altında tutulur.

 

Mezuniyet

 • Yaz okulunda aldıkları ve başardıkları derslerle mezuniyet hakkı elde eden öğrenciler, yaz okulu sonunda diploma almaya hak kazanırlar.
 • Diğer üniversitelerden Üniversitenin yaz okuluna kayıt yaptıran öğrencilere, yaz okulunun süresini, alıp başardıkları derslerin adını, kredisini ve başarı notunu gösteren bir belge verilir.
 • Bu belge ilgili birim sekreteri tarafından imzalanır.

 

DİĞER ÜNİVERSİTELERDEN DERS ALACAK ÜNİVERSİTEMİZ ÖĞRENCİLERİNİN YAPACAKLARI İŞLEMLER

 • Öğrenciler Üniversite içinde başka bölüm/anabilim dalı/programlarından ya da Üniversitede açılmamış olmak kaydıyla Üniversite dışından derse kayıt yaptırmadan önce, ilgili bölüm veya anabilim dalı başkanlığının uygun görüşü ve ilgili yönetim kurulunun oluru ile eşdeğer dersi alabilirler.
 • Her bir yaz okulu döneminde, on sekiz krediyi aşmamak üzere en çok üç ders Üniversite dışından alınabilir.
 • Öğrenciler bir dönemde sadece bir üniversitede yaz okuluna kayıt yaptırabilir.

 

ÜNİVERSİTEMİZDEN DERS ALACAK DİĞER ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YAPACAKLARI İŞLEMLER

 • Diğer üniversite öğrencileri, yaz okulu ders kaydı yapabilmek ve öğrenci numarası alabilmek için ilgili okulun aşağıda belirtilen telefon numaraları ile iletişime geçmelidirler.
 • Diğer üniversite öğrencileri hangi Fakülte/Yüksekokul öğrencisi ise, Üniversitemizdeki ilgili Fakülte ile irtibata geçip öğrenci numaralarını almaları gerekmektedir.
 • Diğer üniversite öğrencileri, yaz okuluna öğrenci belgesi ile kayıt yaptırabilecek olup, belgelerini ve 1 adet vesikalık fotoğrafı 01-02 Temmuz 2019 tarihlerinde ilgili Fakülte/Yüksekokullara teslim edebilirler.
 • Diğer üniversite öğrencileri Üniversitemizden aldıkları öğrenci numarasını https://aktivasyon.mu.edu.tr/ adresinden aktif hale getirip kullanıcı adı almaları gerekmektedir.
 • Kullanıcı adı alındıktan sonra https://sifre.mu.edu.tr/ adresine girilir, bu adresten öğrenci bilgi sistemine giriş için şifre alınarak obs.mu.edu.tr adresinden öğrenci bilgi sistemine giriş yapılarak önkayıt işlemi daha sonra da akademik takvimde belirtilen süre içerisinde kesin kayıt işlemi yaparak ders kayıtlarını tamamlayabilirler.

NOT 1: Yaz okulu ücretlerinin (yabancı dil hazırlık programı hariç) öğrenci numarası, ad soyadı girilerek yatırılması; EFT ve havale yapılmaması gerekmektedir.

NOT 2: Yaz okulu boyunca Muğla KYK Kız ve Erkek Yurtları ile Residorm Muğla Öğrenci Yurdu açık olacaktır.

 

KYK Kız Öğrenci Yurdu İletişim: 0252 223 89 73

KYK Erkek Öğrenci Yurdu İletişim: 0252 223 80 11-12

Residorm Muğla Öğrenci Yurdu İletişim: 0252 999 16 66

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

İngilizce Dil Eğitim Seti