Mersin Üniversitesi 2018 Yılı Yaz Okulu Duyurusu

Mersin Üniversitesi - Logo
Daha Fazla Göster

Mersin Üniversitesi tarafından açılacak olan 2018 yılı Yaz Okulu duyurusu yapıldı. Ders kayıt işlemleri, yaz okulu akademik takvimi ve diğer detayları sizler için bir araya getirdik.

Mersin Üniversitesi tarafından açıklanan takvime göre ders ön kayıtları Mersin Üniversitesi öğrencileri ve diğer üniversitelerden gelen misafir öğrenciler için 11 – 15 Haziran 2018 tarihlerinde yapılacak.

Yaz okulu ise 25 Haziran 2018 tarihinde resmi olarak başlamış olacak.

Mersin Üniversitesi tarafından yeni açıklamalar yapıldıkça sizlere bilgi veriyor olacağız. Bunun dışında daha fazla bilgi almak isterseniz http://www.mersin.edu.tr/idari/ogrenci-isleri-daire-baskanligi sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

 

Mersin Üniversitesi 2018 Yılı Yaz Okulu Akademik Takvimi

 

Yaz Öğretimi Ön Kayıt İşlemleri 11 – 15 Haziran 2018
Yaz Öğretimi Kesin Kayıt İşlemleri 18 – 22 Haziran 2018
Yaz Okulu Başlangıcı 25 Haziran 2018
Yaz Okulu Bitişi 10 Ağustos 2018
Yaz Öğretimi Sonu Sınavları 13 – 17 Ağustos 2018

 

 

Mersin Üniversitesi 2018 Yılı Yaz Okulu Ders Kayıt İşlemleri

Mersin Üniversitesi tarafından Yaz Okulu kapsamında açılacak olan derslerin listesi aşağıdaki gibidir.

Yaz Okulunda Açılacak Dersler

http://www.mersin.edu.tr/bulut/birim_594/20172018_YAZ_OKULU_DERSLER/2017_2018_ETM_ORETM_YILI_YAZ_OKULU_ACILACAK_DERSLER.xlsx

 

 • Yaz Öğretimi ön kayıtları Öğrenci İşleri Bilgi Sisteminde (ÖİBS) Öğrenci İşlemlerine girilerek öğrencilerimizin kendileri tarafından yapılacaktır.
 • Öğrencilerimiz Yaz Öğretimi dersini kendi bölümleri dışında bir bölümden alacakları durumda ön kayıtların başlayacağı tarihten itibaren bölümlerine başvuruda bulunacaklardır.
 • Başka bir üniversiteden gelerek Mersin Üniversitesinden ders almak isteyenler ön kayıtların başlayacağı tarihten itibaren dersin açılacağı bölüme başvuruda bulunacaklardır.
 • Yaz öğretiminde açılacak dersler; enstitülerde anabilim dalının olumlu görüşü üzerine, fakülte, konservatuar ve yüksekokullarda ise ilgili birim kurulunun önerisi ve Senato kararı ile belirlenir.
 • Kayıt işlemleri yaz öğretimi dersleri başlamadan önce Senatoca belirlenecek tarihler arasında yapılır.
 • Yaz öğretiminde açılacak dersler ÖİBS’ye tanımlandıktan sonra öğrenciler kendi kullanıcı adları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak Ön Kayıtlarını yapabilirler.

 

Yaz Okulu Ön Kayıt İşlemleri

 • Öğrenci ders seçimi yapmak üzere Kullanıcı Adı ve Şifresiyle Öğrenci İşleri Bilgi Sistemine giriş yapar
 • Öğrenci İşleri menüsünden Yaz Dönemi Ön Kayıt Menüsüne giriş yapılır.
 • Yaz Dönemi Ön Kayıt Menüsü seçildiğinde ilgili panel açılır

 

Yaz Dönemi Ön Kayıt paneli alanları ve kullanımı şöyledir;

 • Seçtiğiniz Dersler Alanı: Yaz Öğretiminde öğrencinin almak istediği dersler bu alanda listelenir. Alan, dersin BİM Kodu, Kodu, Ders Adı, Kredi Bilgileri, Dönem içi başarı notu sonucu ve yaz öğretiminde derse olan kayıt durumun gösterildiği bilgilerden oluşur.
 • Yaz Öğretimi Ders Seçim Alanı: Yaz Öğretiminde öğrencinin alabileceği dersler bu alanda listelenir. Alan, dersin BİM Kodu, Kodu, Ders Adı, Kredi Bilgileri, Dönem içi başarı notu sonucu ve yaz öğretiminde dersin bölümde açılma durumu bilgilerinden oluşur.

 

Yaz Öğretimi Ders Seçim alanında dersler, Başarısız Olduğunuz Dersler, Alt Sınıflardan Almadığınız Dersler, Sınıfınızdan Almadığınız Dersler, Şartlı Başarılı Olup Not Yükseltebileceğiniz Dersler ve Başarılı Olduğunuz Dersler olarak gruplandırılmıştır.

Gruplar, isimlerinin solunda bulunan “+” ve “–” düğmesine basılarak daraltılır veya genişletilir.

Bölümde açılacak dersler için “Bölümde Açılacak” bilgisi dersin bulunduğu satırın sağında görülür. Dersleri seçmek için ilgili dersin solunda bulunan kutucuk işaretlenir. İşaretlenen ders Seçtiğiniz Dersler Alanında “Ön Kayıt (Kaydedilmemiş)” olarak yerini alır. Daha önceden Dış Birimden Ders Alma YKK ile girilen ders seçim alanında otomatik seçili ve müdahale edilemez olarak gelir. Aynı ders Seçtiğiniz Dersler Alanında “Ön Kayıt (Kaydedilmiş)” olarak yerini alır. Dersin durumuyla ilgili bilgi ders bilgilerinin altında görülmektedir.

Öğrenci almak istediği dersleri bölümünde açılacak arasından öncelikli olarak seçer. Başka birimden eş değer ders olarak almak istediği ders var ise ve bu derse Eş Değer Ders Tanımlama işlemi yapıldıysa öğrenci bu dersi de seçer.

Seçim işlemi bittiğinde öğrenci seçimini kaydetmek durumundadır. Bu işlem panelin sağ üstünde bulunan “Kaydet” düğmesine basılarak yapılır. Seçimlerden vazgeçmek istiyorsa “Temizle” düğmesine basar. Kesin kayıt süreci bittiğinde yaz öğretimi ders kayıt çıktısını almak üzere “Ders Kaydını Yazdır” düğmesine basar.

“Kaydet” düğmesine basıldığında ekranda işlem sonucu belirir. “Tamam” düğmesine basarak bir önceki ekrana geçilir.

Öğrenci, kesin kayıt zamanına kadar sisteme yeniden giriş yaparak isteği doğrultusunda ders seçimini değiştirebilir. Kesin kayıt sürecinde seçimini yaptığı derslere ait yaz öğretimi ücretini belirtilen bankaya yatırdıktan sonra dersleri veren personele giderek kesin kaydının yapılmasını sağlar.

Kayıt işlemlerinin Görsel Anlatımı için http://oibs.mersin.edu.tr/yardim/Yazokulu_OgrenciDersOnKaydi.pdf adresine bakabilirsiniz.

 

 

Mersin Üniversitesi 2018 Yılı Yaz Okulu Harç Ücretleri

Üniversite tarafından açıklama yapıldıktan sonra bizlerde buradan sizlere bilgi vermeye çalışıyor olacağız.

 

Mersin Üniversitesi 2018 Yılı Yaz Okulu Esasları

 

Yaz okulunun amaçları şunlardır:

 • Üniversitenin eğitim ve öğretim olanaklarının yaz aylarında da değerlendirilmesi,
 • Diğer üniversitelerin öğrencilerine Üniversitede okutulan dersleri izleme olanağı vermek,
 • Öğrencilere kayıtlı oldukları programları izlemede rahatlık sağlanması ve başarılı öğrencilerin daha kısa sürede mezun olabilmelerine imkân tanınması,
 • Öğrencilerin normal dönemlerde aldıkları, fakat başarısız oldukları dersleri yaz aylarında da açmak suretiyle Alt Birimlerde meydana gelen öğrenci yığılmalarının giderilerek eğitim ve öğretimin veriminin arttırılmasıdır.

 

Yaz Öğretiminin Temel Esasları

 • Yaz okulunun süresi 35 iş günü ve 7 haftadan az olamaz. Bu süreye ara sınavlar dahildir. Yaz öğretiminde açılan her dersin toplam saati normal yarıyılındaki toplam ders saati kadardır.

 

Açılacak Derslerin Tespiti, Derslere Kayıt ve Uygulama

 • Birimde yaz öğretiminin açılması Birim Kurul Kararı ile önerilir ve Senato kararıyla kesinleşir.
 • Yaz öğretiminde açılacak dersler, tercihen ilgili öğretim yılında dersi vermiş olan öğretim elemanının isteği, Alt Birim Yönetim Kurulunun teklifi ve Birim Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir.
 • Yaz öğretiminde açılacak dersler Akademik Takvimde belirlenen tarihlerde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletilir ve ilgili birimlerde ilan edilir.
 • Öğrenciler öncelikle Alt Birimlerinden, dersin açılmaması durumunda diğer Alt Birimlerde açılan ve Mersin Üniversitesi Ders Eşdeğerlilik ve İntibak İşlemleri Uygulama Esasları kapsamında eşdeğer kabul edilen derslere Alt Birim Yönetim Kurulu kararı ile kayıt yaptırabilirler.
 • Öğrenciler, yaz öğretimi ön ders kayıt haftası içerisinde ilgili derslere ön kayıt yaptırırlar. Ön kayıt yapılan dersin açılması için yeterli öğrenci sayısı olması durumunda kesin kayıt haftasında ücretlerini öderler.
 • Önlisans ve lisans programlarında ilgili derse kayıtlı öğrenci sayısı en az 15 olmalıdır. Bir derse kayıt yaptıran öğrenci sayısı 30 dan fazla ise Alt Birim Yönetim Kurulu kararı ile bu dersin yeni bir şubesi açılabilir. Lisansüstünde derse kayıtlı öğrenci sayısı en az 5 olmalıdır.
 • Öğrenciler, yaz öğretiminde açılan derse kayıtlı öğrenci sayısı yeterli olmaması durumunda yaz öğretimi kesin kayıt haftasında ders seçimini değiştirebilir. Değiştirilen dersin yerine başka bir ders alındığında ücret aktarımı yapılır. Öğrencilerin başka bir derse kayıt yaptırmak istememeleri durumunda ödedikleri ücret iade edilir.
 • Yaz öğretimi kesin kayıt haftası içinde ders ekleme ve bırakma yapılabilir. Bırakılan dersin öğretim ücreti öğrenciye iade edilmez. Ancak bırakılan dersin yerine başka bir ders alındığında ücret aktarımı yapılır.
 • Bir dersin devam koşulunun daha önce yerine getirilmiş olması, o derse yaz okulunda devam etme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Yaz okulunda alınan derslere devam etmiş olmak, dersin ilgili yarıyılındaki devam koşuluna sayılmaz.
 • Yaz öğretimi ayrı bir yarıyıl olarak kabul edilmez.
 • Yıllık derslerden yaz öğretimi açılamaz.
 • İkinci öğretim programlarında yaz öğretimi dersi açılmaz.
 • Yaz öğretiminde öğrenciler AKTS’sine bakılmaksızın en çok 4 (dört) ders alabilirler.
 • Yaz öğretiminde öğrenci, alt yarıyıllara ait hiç almadığı, alıp da sınavına girme hakkı elde edemediği, alıp da başarısız kaldığı veya ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek amacı ile daha önce başarılı olduğu dersleri alabilir.
 • Alt yarıyıllara ait tüm derslerden başarılı olan öğrenciler Genel Not Ortalamaları en az 65,00 olması koşuluyla üst yarıyıllara ait dersleri de yaz öğretiminde alabilirler.
 • Bitirme Projesi/Ödevi/Tezi ve Uygulama dersleri gibi bireysel çalışma gerektiren dersler yaz okulunda açılmaz.
 • Kayıt donduran öğrenciler, haklarının saklı tutulduğu yarıyılların derslerini yaz öğretiminde alamazlar.
 • Akademik takvimde belirtilen yaz öğretimi süresi içerisinde yaz stajı yapan öğrenciler yaz öğretiminden faydalanamaz.
 • Uzaktan eğitim veren birimler hariç diğer birimlerde yaz döneminde derslere devam zorunludur. Yaz öğretiminde ders alacak öğrencilerin derslere devam, sınav ve başarı değerlendirmelerinde Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır.
 • Yaz öğretiminde açılan derslere kontenjan müsait olduğu takdirde diğer üniversitelerin öğrencileri kabul edilebilir.
 • Öğrenciler Üniversitede dersin açılmaması durumunda diğer üniversitelerin yaz öğretimlerinden ilgili Alt Birim Yönetim Kurullarının uygun görmesi koşuluyla ders alabilirler.
 • Diğer Üniversitelerden ders alabilmek için yaz öğretimin alınacağı üniversitenin ilgili programına ait taban puanının, öğrencinin kayıt olduğu programın üniversiteye giriş yılındaki merkezi yerleştirme puanına eşit veya bu puandan yüksek olması gerekir. Lisansüstü programlarda bu koşul uygulanmaz.
 • Öğrenci sadece bir üniversitenin yaz öğretiminden ders alabilir.
 • Diğer Üniversitelerden alınacak derslerin yeterliliği ve uygunluğu, Mersin Üniversitesi Ders Eşdeğerlilik ve İntibak İşlemleri Uygulama Esaslarına göre Alt Birim Yönetim Kurulunca belirlenir.
 • Alt Birim Yönetim Kurulunun onayı olmaksızın alınan dersler değerlendirmeye alınmaz.
 • Dersler başladıktan sonra öğrenim hakkının saklı tutulması, ders ekleme, ders değiştirme ve ders bırakma talepleri dikkate alınmaz.

 

Başarı Durumu ve Değerlendirme

 • Yaz öğretiminde açılan derslerin başarı durumunun tespiti Birimlerin Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen şekilde uygulanır.
 • Yaz öğretiminde alınan derslerin başarı notu, genel not ortalamasının hesaplanmasında derslerin ait oldukları yarıyıllarda değerlendirilir.
 • Yaz öğretiminde tekrar alınan dersin başarı notu, en son alınmış olan yaz öğretimi başarı notudur.
 • Yaz öğretiminde açılan dersler ve bu derslere kayıtlı öğrenciler için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı yapılır.
 • Bütünleme sınavı yapılmaz.
 • Yaz öğretiminde ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına haklı ve geçerli bir nedenle giremeyen öğrencilere mazeret sınavları açılmaz.

 

Diğer Hükümler

 • Yaz öğretimi sonunda mezuniyet durumuna gelen öğrenciler mezuniyet sıralamasına dahil edilmez.
 • Yaz öğretiminde geçen süre öğretim süresinden sayılmaz.

 

Mali Hükümler

 • Yaz öğretiminde öğrencilerin ödeyecekleri ücretler ile ders veren öğretim elemanlarına ödenecek ücretler için 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci maddesi ve Maliye Bakanlığı Bütçe Uygulama Talimatı hükümleri uygulanır.
 • Yaz öğretiminde öğrenciler, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında belirlenen esaslara göre öğrenim ücretlerini kayıt esnasında öderler.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Öne Çıkan Yorumlar

 1. Yönetici 3 sene önce

  Bölüm sayfalarını takip ediniz.

 2. 3 sene önce

  Ücretler henüz açıklanmadı mı arıyorum sitede var diyorlar ama yazmıyor ücretler iktisadi idari bilimlerin bu hafta yatırmamız nerden ögrenebiliriz acaba bir bilginiz var mı?

11 Yorum

 1. 3 sene önce

  Merhaba
  Ön kayıt nasıl yapabilirim..
  Hiç bi şey anlamadım

 2. 3 sene önce

  Merhabalar ben Mersin Üniversitesindeyim finansal yönetim dersinden kaldım ödeyeceğimiz ücret nedir bir fikriniz var mı

  • Yönetici 3 sene önce

   Harç Ücretleri henüz belirlenmedi sanırım. Saat yada AKTS değerine göre bir ücret çıkarılacak. Beklemeniz lazım

   • 3 sene önce

    Ücretler henüz açıklanmadı mı arıyorum sitede var diyorlar ama yazmıyor ücretler iktisadi idari bilimlerin bu hafta yatırmamız nerden ögrenebiliriz acaba bir bilginiz var mı?

    • Yönetici 3 sene önce

     Üniversite sitesine bir bakın. Öğrenci işleri sayfasına. Açıklanırsa oradan duyurulur.

 3. 3 sene önce

  İktisad son sınıfım Mersin üniversite de büyüme ve kalkınma dersleri açılır mı bu yıl

 4. 3 sene önce

  merhaba
  Ben Erzurum Atatürk üniversitesi elektik elektronik mühendisliği 1.sınıf okumkatayım ve okulunuzda yaz okulu almak istiyordum bunun için ders uyumlarına,içeriğine ve hangi dersler açılacağı hakkında bilgi alıp üniversiteme onaylatmam gerek ancak öğrenci işlerine ulaşamadım ve aradığım diğer numaralar maalesef yardımcı olmadı
  geri dönüş yapın lütfen

  • Yönetici 3 sene önce

   Üniversite size dönmez. Sizin ulaşmanız lazım. Bölüm sitelerine vs. bir bakın derim ders içerikleri için.

   • 3 sene önce

    Mersin Üniversitesinin ana sayfasının en altında Bornova süreci diye bir bölüm var. Ona tıklayıp programlar kısmından kendi bölümünu seç.sol tarafta istediğiniz sınıf dersini öğrenebilirsiniz program

  • 3 sene önce

   Üniversitenin ana sitesinin en altında Bornova süreci diye bir bölüm var. Ona tıkayıp programlar kısmından kendi bölümünu seç.sol tarafta istediğiniz sınıf dersini öğrenebilirsiniz.

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

İngilizce Dil Eğitim Seti