Marmara Üniversitesi Eylül 2016 Dönemi Pedagojik Formasyon Duyurusu

Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Daha Fazla Göster

Marmara Üniversitesi tarafından 2016 yılı Eylül ayında açılacak olan Pedagojik Formasyon Eğitimi için belirlenen Kayıt Süreci, Akademik Takvim ve Harç Ücretleri aşağıdaki gibidir.

Başvuru süreci 27 Haziran 2016 tarihinde açılacak olan KAYIT FORMU ile http://pf.aef.marmara.edu.tr adresinden yapılacak Online Kayıt Sistemi sayesinde başlayacaktır.

Gelen kayıtları değerlendirecek olan Marmara Üniversitesi daha sonrasında Kesin Kayıt ve Yedek Kayıt için listeleri hazırlayacaktır.

Derslere Devam (%70 Oranında) zorunluluğunun olduğu eğitim kapsamında KAYIT OLAN öğrencilerin yaptıkları HARÇ ÖDEMELERİ iade edilmeyecektir.


Daha Fazla Soru ve Bilgi İçin Pedagojik Formasyon Eğitimi Facebook Sayfasını Ziyaret Edebilirsiniz. 
Diğer Üniversitelerin Açtıkları Pedagojik Formasyon Eğitimlerine Ulaşmak İçin Tıklayınız…
BiTalebe Facebook Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız…

Marmara Üniversitesi Eylül 2016 Dönemi Pedagojik Formasyon Duyurusu

Genel Şartlar

 • Başvuru süreci ile ilgili her türlü resmi açıklama ve duyuru web sitemiz – http://pf.aef.marmara.edu.tr üzerinden yapılacaktır.
 • Kayıt ile ilgili soru / sorunlarınızı pfkayit@marmara.edu.tr adresine iletebilirsiniz.
 • Kesin kaydınızın yapılabilmesi için öncelikle http://pf.aef.marmara.edu.tr adresinde 27.06.2016 tarihinde açılacak olan online kayıt formunu doldurmanız ve kesin kayda hak kazandığınız takdirde gerekli belgeleri aşağıdaki başvuru takvimine göre Atatürk Eğitim Fakültesi – Formasyon Kayıt Masalarındaki görevlilere bizzat  gelerek ya da noter onaylı vekâletle temsilcileriniz aracılığıyla elden teslim etmeniz gerekmektedir.
 • Pedagojik Formasyon eğitimi ilgili yönergeye göre yürütülecektir. Bu nedenle derslere en az %70 devam zorunluluğu bulunmaktadır.
 • Kesin kayıt işlemlerinden sonra herhangi bir nedenle ücret iadesi yapılamayacaktır.

 

Başvuru Takvimi

27 Haziran 2016 – 17 Temmuz 2016 tarihleri arası başvurular online olarak yapılacaktır.

22 Temmuz 2016 / 13:00’de asıl ve yedek aday listeleri http://pf.aef.marmara.edu.tr adresinden ilan edilecektir.

25 Temmuz 2016 / 09:30 – 03 Ağustos 2016 / 16:00 tarihleri arasında (Cumartesi – Pazar hariç) gerekli belgeler elden alınarak kesin kayıt yapılacaktır.

06 Ağustos 2016 / 13:00’de boş kalan yedek kontenjanlar ilan edilecektir.

09 Ağustos 2016 / 10:00 – 11 Ağustos 2016 / 16:00 arası yedek adayların kesin kayıtları yapılacaktır.

26 Eylül 2016 tarihinden itibaren hafta içi 3 gün saat 17:00’den sonra yapılacaktır.

Formasyon dersleri 14’er haftalık iki dönem halinde yapılacak ve dersler Haziran 2017’de tamamlanacaktır.

 

Kontenjanların Dağılımı

Kontenjanın %75’i Marmara Üniversitesi’nde okuyan sadece SON SINIF öğrencilerimize ve Marmara Üniversitesi’nden MEZUN olmuş adaylara verilecektir.

Kontenjanın %25’i ise diğer üniversitelerde okuyan sadece SON SINIF öğrencilerine ve diğer üniversitelerden MEZUN olmuş adaylara verilecektir.

Asil ve yedek öğrenci listeleri genel ağırlıklı not ortalamalarına göre sıralama yapılarak belirlenecektir.

Bu ilan döneminde açılan programlara yeterli ön kayıt olmadığı takdirde, ilgili programlar açılmayacaktır.

 

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler

 • Lisans mezunları için mezuniyet belgesi ya da diploma (kendi üniversitesi ya da ilgili kurumlarca tasdikli sureti)
 • Lisans mezunları için onaylı not transkripti (aslı veya kendi üniversitesi ya da ilgili kurumlarca tasdikli sureti)
 • Halen lisans öğrencisi (son sınıf) olanlar için onaylı öğrenci belgesinin aslı (27.06.2016 tarihinden sonraki bir tarihte alınmış)
 • Halen lisans öğrencisi (son sınıf) olanlar için onaylı lisans not transkriptinin aslı (27.06.2016 tarihinden sonraki bir tarihte alınmış)
 • Nüfus cüzdan fotokopisi (aslını ibraz etmek kaydıyla)
 • İki (2) adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş – arka yüzüne ad, soyad ve TC kimlik No yazılmalı)
 • Öğrenim ücretinin ilk taksitinin (1.027 TL) aşağıdaki bilgileri belirtilen banka hesabına yatırıldığına dair dekont.
 • Yurtdışı vb. yerlerden mezun adaylar için YÖK Denklik Belgesi (kendi üniversitesi ya da ilgili kurumlarca tasdikli sureti)
 • Felsefe programına başvurmuş Felsefe Bölümü öğrencileri / mezunları; kendi kurumlarının öğrenci işleri veya fakülte sekreterliklerinden alacakları resmi bir belge ile en az 16 kredi Sosyoloji ve en az 16 kredi Psikoloji alacaklarını (son sınıf öğrencileri için) / aldıklarını (mezunlar için) belgelendirmelidirler.
 • Felsefe programına başvurmuş Sosyoloji Bölümü öğrencileri / mezunları; kendi kurumlarının öğrenci işleri veya fakülte sekreterliklerinden alacakları resmi bir belge ile en az 16 kredi Felsefe, en az 16 kredi Psikoloji ve en az 8 kredi Mantık alacaklarını (son sınıf öğrencileri için) / aldıklarını (mezunlar için) belgelendirmelidirler.
 • Matematik programına başvurmuş Matematik – Bilgisayar Bölümü öğrencileri / mezunları; kendi kurumlarının öğrenci işleri veya fakülte sekreterliklerinden alacakları resmi bir belge ile kredilerinin en az %70’ini matematik alanında alacaklarını (son sınıf öğrencileri için) / aldıklarını (mezunlar için) belgelendirmelidirler.

 

Banka Hesap Numarası – Ödeme Bilgileri

HESAP : Atatürk Eğitim Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi

BANKA : Halkbank – Kuyubaşı Şubesi

IBAN : TR26 0001 2009 8660 0006 0000 94

 1. Taksit: 1027 TL
 2. Taksit:

Dekontların açıklama bölümünde adayın TC kimlik numarası, adı ve soyadı bulunması zorunludur.

NOT: Taksitler herhangi bir bankanın herhangi bir şubesinden veya internet bankacılığı üzerinden yatırılabilir.

Taksitler yukarıda belirtilen IBAN numaralı Halk Bankası – Kuyubaşı Şubesi hesabına yatırılmalıdır.

 

Başvuru Alınacak Bölümler

Aşağıdaki bölümler YETERLİ BAŞVURU gelmesi durumunda açılabilecek olan bölümlerdir.

Listedeki Bazı Bölümler için Pedagojik Formasyon Eğitimi açılmayabilir.

Aşağıdaki listeler; Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergilerinde (Sayı: 2678, Sayı: 2683, Sayı: 2696, Sayı: 2697, Sayı: 2701) yayımlanan Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları ve Eki Çizelgeleriyle M.E.B. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın ilgili kararları esas alınarak oluşturulmuştur.

Kaynak (1) URL: http://dosya.marmara.edu.tr/aef/pf/meb_tebligler_dergisi_sayi_2678.pdf

Kaynak (2) URL: http://dosya.marmara.edu.tr/aef/pf/meb_tebligler_dergisi_sayi_2683.pdf

Kaynak (3) URL: http://dosya.marmara.edu.tr/aef/pf/meb_tebligler_dergisi_sayi_2696.pdf

Kaynak (4) URL: http://dosya.marmara.edu.tr/aef/pf/meb_tebligler_dergisi_sayi_2697.pdf

Kaynak (5) URL: http://dosya.marmara.edu.tr/aef/pf/meb_tebligler_dergisi_sayi_2701.pdf

 

Adalet

 • Hukuk Fakültesi
 • Kamu Yönetimi
 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

 

Almanca (Değişik: 18/08/2015 tarih ve 74 sayılı TTKK)

 • Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü
 • Alman Dili ve Kültürü Bölümü
 • Mütercim – Tercümanlık Bölümü (Almanca)

 

Beden Eğitimi

(Değişik: 14/08/2014 tarih ve 74 sayılı TTKK)

(Değişik: 18/08/2015 tarih ve 74 sayılı TTKK)

 • Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
 • Spor Bilimleri Fakültesi
 • Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu

 

Bilişim Teknolojileri

(Değişik: 14/08/2014 tarih ve 74 sayılı TTKK)

(Değişik: 18/08/2015 tarih ve 74 sayılı TTKK)

 • Bilgi Teknolojileri
 • Bilgisayar Bilimleri
 • Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği
 • Bilgisayar Mühendisliği
 • Bilgisayar Teknolojisi Bölümü
 • Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü
 • Bilişim Sistemleri Mühendisliği
 • Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
 • Elektronik ve Bilgisayar Bölümü
 • İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
 • Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği
 • Matematik-Bilgisayar Bölümü
 • Yazılım Mühendisliği

 

Biyoloji

(Değişik: 26/01/2016 tarih ve 2 sayılı TTKK)

 • Biyoloji Bölümü
 • Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

 

Coğrafya

 • Coğrafya Bölümü

 

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

 • Çocuk Gelişimi Bölümü
 • Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü

 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (İlahiyat)

 • Dini İlimler Fakültesi
 • İlahiyat Bilimleri Fakültesi
 • İlahiyat Fakültesi
 • İslami İlimler Fakültesi
 • Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi

 

Elektrik – Elektronik Teknolojisi

 • Elektrik Mühendisliği
 • Elektrik – Elektronik Mühendisliği
 • Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
 • Elektronik Mühendisliği
 • Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
 • Telekomünikasyon Mühendisliği

 

Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri

 • Kontrol Mühendisliği
 • Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği
 • Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
 • Mekatronik Mühendisliği

 

Felsefe

 • Felsefe Bölümü (En az 16 kredi Sosyoloji, 16 kredi Psikoloji aldığını belgelendirenler)
 • Sosyoloji Bölümü (En az 16 kredi Felsefe, 16 kredi Psikoloji, 8 kredi Mantık aldığını belgelendirenler)

 

Fizik

 • Fizik Bölümü
 • Fizik Mühendisliği

 

Fransızca

 • Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü
 • Mütercim – Tercümanlık Bölümü (Fransızca)

 

Gazetecilik

 • Basım ve Yayımcılık
 • Basın ve Yayın
 • Gazetecilik
 • Gazetecilik ve Halkla İlişkiler
 • İletişim
 • İletişim Sanatları
 • İletişim Tasarımı ve Yönetimi
 • Medya İletişim Sistemleri
 • Medya ve İletişim
 • Medya ve İletişim Sistemleri
 • Televizyon Gazeteciliği

 

Görsel Sanatlar

(Değişik: 14/08/2014 tarih ve 74 sayılı TTKK)

(Değişik: 18/08/2015 tarih ve 74 sayılı TTKK)

(Değişik: 18/09/2015 tarih ve 89 sayılı TTKK)

 • Geleneksel Türk El Sanatları
 • Geleneksel Türk Sanatlar
 • Görsel Sanatlar Bölümü
 • Resim
 • Resim Anasanat Dalı

 

Grafik ve Fotoğraf / Fotoğraf

 • Fotoğraf
 • Fotoğraf ve Grafik Sanatları
 • Fotoğraf ve Video

 

Grafik ve Fotoğraf / Grafik

(Değişik: 18/08/2015 tarih ve 74 sayılı TTKK)

 • Fotoğraf ve Grafik Sanatları
 • Grafik Bölümü / Ana Sanat Dalı
 • Grafik Tasarım
 • Grafik Tasarımı / Bölümü
 • Görsel İletişim Tasarımı

 

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri

 • Gazetecilik ve Halkla İlişkiler
 • Halkla İlişkiler
 • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım
 • Reklamcılık ve Halkla İlişkiler

 

Hasta ve Yaşlı Hizmetleri

(Değişik: 18/08/2014 tarih ve 74 sayılı TTKK)

 • Ebelik / Bölümü
 • Ergoterapi Bölümü
 • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
 • Hemşirelik / Bölümü
 • Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
 • Hemşirelik Yüksekokulu
 • Sağlık Memurluğu / Bölümü

 

İmam – Hatip Lisesi Meslek Dersleri (İlahiyat)

 • Dini İlimler Fakültesi
 • İlahiyat Fakültesi
 • İlahiyat Bilimleri Fakültesi
 • İslami İlimler Fakültesi
 • Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi

 

İngilizce

 • Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü
 • Çeviri Bilim Bölümü (İngilizce)
 • İngiliz Dil Bilimi Bölümü
 • İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
 • İngiliz Dili ve Kültürü Bölümü
 • Mütercim-Tercümanlık Bölümü (İngilizce)

 

Kimya / Kimya Teknolojisi

 • Kimya Bölümü
 • Kimya Mühendisliği

 

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri

(Değişik: 14/08/2014 tarih ve 74 sayılı TTKK)

 • Konaklama İşletmeciliği
 • Seyahat İşletmeciliği
 • Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği
 • Turizm İşletmeciliği
 • Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
 • Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
 • Turizm ve Büro Yönetimi
 • Turizm ve Otel İşletmeciliği
 • Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu
 • Turizm ve Otelcilik
 • Turizm ve Rehberlik

 

Kuyumculuk Teknolojisi

 • Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı
 • Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu (Lisans)

 

Makine Teknolojisi

 • Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
 • İmalat Mühendisliği
 • Makine Mühendisliği

 

Matematik

 • Matematik Bölümü
 • Matematik – Bilgisayar Bölümü (Kredilerinin en az %70’ini matematik alanında belgelendirenler)

 

Metal Teknolojisi

(Değişik: 18/08/2015 tarih ve 74 sayılı TTKK)

 • Malzeme Bilimi Mühendisliği
 • Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
 • Malzeme Mühendisliği
 • Metalürji ve Malzeme Mühendisliği

 

Metalürji Teknolojisi

(Değişik: 18/08/2015 tarih ve 74 sayılı TTKK)

 • Malzeme Bilimi Mühendisliği
 • Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
 • Malzeme Mühendisliği
 • Metalürji Mühendisliği
 • Metalürji ve Malzeme Mühendisliği

 

Muhasebe ve Finansman

 • İktisat
 • İşletme
 • Maliye

 

Müzik

(Değişik: 18/08/2015 tarih ve 74 sayılı TTKK)

 • Müzik Bölümü / Anabilim Dalları
 • Güzel Sanatlar Fakültesi / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / Devlet Konservatuarının İlgili Bölümleri;
  • Bando Şefliği
  • Çalgı Bölümleri (Mızraplı / Nefesli / Yaylı / Vurmalı Çalgılar, Harp, Piyano)
  • Folklor ve Etnomüzikoloji
  • Kompozisyon Bölümü
  • Koro
  • Müzik Bilimleri Bölümü
  • Müzik Teknolojisi
  • Müzik Teorisi
  • Müzikoloji
  • Opera
  • Opera ve Konser Şarkıcılığı
  • Ses Eğitimi Bölümü
  • Şan
  • Şan ve Opera
  • Temel Bilimler Bölümü
  • Türk Halk Müziği
  • Türk Halk Müziği (Ses Eğitimi Ana Sanat
  • Dalı/Çalgı Eğitimi Ana Sanat Dalı)
  • Türk Halk Oyunları
  • Türk Musikisi
  • Türk Müziği
 • Türk Sanat Müziği
 • Müzik ve Sahne Sanatları Bölümünün İlgili Anabilim Dalları;
  • Duysal (Ses) Sanatları Tasarımı Anabilim Dalı
  • Koro
  • Müzik Toplulukları Ana Sanat Dalı

 

Pazarlama ve Perakende

(Değişik: 14/08/2014 tarih ve 74 sayılı TTKK)

(Değişik: 18/08/2015 tarih ve 74 sayılı TTKK)

 • İktisat
 • İşletme
 • Maliye
 • Pazarlama

 

Radyo – Televizyon

(Değişik: 14/08/2014 tarih ve 74 sayılı TTKK)

 • İletişim
 • İletişim Sanatları
 • İletişim Tasarımı ve Yönetimi
 • Medya İletişim Sistemleri
 • Medya ve İletişim
 • Medya ve İletişim Sistemleri
 • Radyo ve Televizyon Bölümü
 • Radyo – Televizyon ve Sinema Bölümü
 • Radyo, Televizyon ve Sinema
 • Radyo – TV – Sinema
 • Radyo – TV – Sinema ve Görsel Sanatlar
 • Radyo, TV ve Sinema
 • Sinema ve Televizyon Bölümü
 • Televizyon Haberciliği ve Programcılığı

 

Rehberlik

 • Psikoloji Bölümü

 

Sağlık / Sağlık Hizmetleri

(Değişik: 18/08/2015 tarih ve 74 sayılı TTKK)

 • Ebelik / Bölümü
 • Hemşirelik / Bölümü
 • Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
 • Hemşirelik Yüksekokulu
 • Sağlık Memurluğu / Bölümü

 

 

Sanat Tarihi

 • Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Sanat Tarihi Anabilim Dalı
 • Sanat Tarihi Bölümü

 

Sanat ve Tasarım / Dekoratif Sanatlar

 • Geleneksel Türk El Sanatları
 • Geleneksel Türk Sanatları

 

Sanat ve Tasarım / İç Mekân Dekorasyon

 • İç Mimarlık
 • İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

 

Sanat ve Tasarım / Plastik Sanatlar

 • Heykel
 • Plastik Sanatlar

 

Seramik ve Cam Teknolojisi

(Değişik: 18/08/2015 tarih ve 74 sayılı TTKK)

 • Seramik
 • Seramik Mühendisliği
 • Seramik Tasarımı
 • Seramik ve Cam
 • Seramik ve Cam Tasarımı

 

Tarih

 • Tarih Bölümü

 

Teknoloji ve Tasarım

 • Endüstriyel Tasarım Bölümü
 • Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

 

Tekstil Teknolojisi

 • Tekstil Mühendisliği

 

Türk Dili ve Edebiyatı

 • Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
 • Türk Halkbilimi Bölümü
 • Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

İngilizce Dil Eğitim Seti