KYK Kredisi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

KYK Kredisi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

Son dönemde sıkça sorulan KYK Kredisi Ne Zaman Geri Ödenecek?, KYK Kredisine Faiz Gelecek mi?, KYK Kredisini İstediğim An İptal Edebilir miyim? Gibi sorulara cevap veriyor olacağız.

Son dönemde sıkça sorulan KYK Kredisi Ne Zaman Geri Ödenecek?, KYK Kredisine Faiz Gelecek mi?, KYK Kredisini İstediğim An İptal Edebilir miyim? Gibi KYK Kredisi Hakkında Sıkça Sorulan Sorulara cevap veriyor olacağız.

Öncelikli olarak KYK’dan Kredi veya Burs kazanan tüm arkadaşların, Ödemeleri almak istemesi durumunda e-Devlet üzerinden Taahhütname İmzalaması gerekmektedir.

Bu taahhütnameler üzerinde ise bazı geri ödenecek rakamlar yer almaktadır. Bu rakamlara çok fazla takılmamanızı öneririz. Misal Burs kazanan arkadaşlarda bu rakam 1 TL olarak gösterilmektedir. Ama başarılı olan ve 4 yıl boyunca Burs alan arkadaşlar herhangi bir geri ödeme yapmayacaklardır. Aynı şekilde 2. yılında başarısız olan ve 2 yıl kredi alan arkadaşlarda 2 yıllık kredi için geri ödeme yapacaklardır.

 

KYK’dan Kredi Çıktı? Ne Zaman Geri Ödemesi Başlar?

KYK’dan kredi alacak olan arkadaşların KYK Kredi Geri Ödemeleri resmi okul süreleri bittikten sonraki 2. Yıldan itibaren başlar.

Yapılan düzenleme ile Krediyi 1 – 2 – 3 sene alan, okul bitmeden iptal ettiren arkadaşlarda okulun resmi süresi dolduktan 2 yıl sonra geri ödemeye başlayacaklar.

İlgili Madde:

Kredi almaktan vazgeçen öğrenciler, kredi borcunu devam ettiği öğretim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra başlamak üzere kredi aldığı kadar sürede ve aylık taksitler halinde ödemektedir.


KYK Kredisi Çıktı, Taahhütnamedeki Parayı mı Geri Ödeyeceğim?

Hayır. Oradaki rakam sözleşmeye konulan bir rakamdır. Ama sizin geri ödeyeceğiniz bir rakam değildir.

Geri ödeyeceğiniz rakam şu şekilde hesaplanır.

(Alınan Kredi Sayısı * Alınan Kredi Oranı)  TEFE Oranında Ek

Yani siz 5 ay kredi alır ve iptal ettirirseniz o 5 ay içinde size ödenen rakam ve TEFE oranında faiz ile geri ödeme yaparsınız. 48 ay kredi alırsanız toplam aldığınız rakam ve TEFE oranında yapılacak ekleme ile kredinizi geri ödersiniz.

  KYK’dan Burs veya Kredi Alan Öğrencilerin Maaşlı Olarak Çalışması Mümkün mü?

İlgili Madde:

Burs/kredi taahhütnamesini onaylayan öğrenciler, taahhütnamede geçen “Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu ve Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre aylık bazda ve izleyen yıllardaki artış oranları dikkate alınarak tarafıma ödenecek olan öğrenim kredisi tutarını, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksi (ÜFE) artışları uygulanmak suretiyle hesaplanacak tutar üzerinden, aşağıda belirtilen şartlarla Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (Kurum) ödeyeceğimi, öğrenim kredisi ve burs tutarları ile yıllar bazında artırılan bu tutarların tarafıma banka aracılığıyla ödenmesini, taahhütname aşamasında belirtilen tutarın tahmini rakam olduğunu“ kabul ve taahhüt etmektedir.

 

İlgili Madde 2:

Kurumdan katkı kredisi alan öğrencilerin borcu ise, katkı kredilerinin verildiği tarihten itibaren öğrenim süresi bitimine kadar geçen sürede veya herhangi bir sebeple kredisinin kesildiği tarihe kadar; Kurumca öğrenci adına üniversitesi hesaplarına ödenen miktarlara, katkı kredisi verilen öğretim yılının ocak ayından başlamak üzere en son kredi aldığı yılın aralık ayındaki, Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki (Yİ-ÜFE) artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesi suretiyle hesaplanmaktadır.


Aldığım Krediyi istediğim Zaman İptal Edebilir miyim?

Evet. İstediğiniz an kredinizi sonlandırma hakkınız var. e-Devlet üzerinden birkaç işlem ile kredinizi iptal ettirmeniz mümkün.

İlgili madde:

Öğrencilerin almakta oldukları burs/krediyi almaya devam etmek istememeleri halinde www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifreleri ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu bağlantısından burs/kredi vazgeçti (iptal) işlemini yapmaları gerekmektedir.


Krediyi İptal Etmiştim Ama Yeniden Almak İstiyorum. Ne Yapabilirim?

Bu durumda KYK’ya bir dilekçe yazmanız gerek. Ancak kaldığınız yerden başlamayacak krediniz.

Yani siz 10 ay kredi almadı iseniz o 10 aylık kredi size ödenmeyecek. Orası kesilmiş olacak.

İlgili Madde

Normal öğrenim süresinde aldıkları krediden vazgeçip sonrasında tekrar kredi almak isteyen öğrencilerin durumlarını belirten dilekçelerini Kurumumuz Genel Müdürlük adresine posta yoluyla göndermeleri ya da bizzat müracaat etmeleri halinde Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerince kalan öğrenim süreleri kadar kredi alabilme hakları bulunmaktadır.


Okulu Dondurmuştum Ama Yeniden Başladım? Kredim Devam Edecek mi?

Evet. Kredi ya da Burs alırken okulunu donduran arkadaşlar okula gire döndüklerinde Kredi veya Burs almaya devam edebiliyorlar.

  2019 Yılı İçin Geçerli Olacak KYK Burs ve Kredi Rakamları Belli Oldu

Tabi bu işlem için bir dilekçe yazılması gerekli.

İlgili Madde:

Bu öğrencilerin ıslak imzalı dilekçelerini Kurumumuz Genel Müdürlük adresine posta yolu ile göndermeleri halinde durumları araştırılıp değerlendirilecektir.


Aldığım Krediyi Geri Nasıl Ödeyeceğim?

Normal öğrenim süreniz bittikten sonra 2 yıl sistem sizden geri ödeme istemez. 2 yıl geçtikten sonra size genellikle Aydan Aya veya 2 Ayda 1 Ödeme yapılacak şekilde bir ödeme planı gönderilir. Bu ödemeler Ziraat Bankası üzerinden yapılır.

Gecikme olması durumunda Yasal Faiz işletilirken belirli bir süre ödeme yapmamanız durumunda süreç Vergi Dairesine devredilir. Bu devir işlemi ile rakama bir miktar daha Faiz Eklenir.

İlgili Madde:

Öğrenim ve/veya katkı kredisi alan öğrenciler, kredi alma aşamasında, düzenledikleri “Burs/Kredi Taahhütnamesi” nde borçlarını tebligat beklemeksizin normal öğrenim sürelerinin bitiminden itibaren iki yıl sonraki aydan başlayarak kredi aldıkları süre kadar aylık taksitler halinde ödeyeceklerini taahhüt etmektedir.


Askerde Olanların Kredi Ödemeleri Ertelenir mi?

Evet. Erteleme işlemi yapılır.

İlgili Madde:

Öğrenciler (borçlu) öğrenim ve katkı kredisi borçlarını, devam ettiği öğretim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra başlamak üzere bu krediyi aldığı süre kadar zamanda ve aylık taksitler ( 2006 – 2007 öğretim yılından önce üçer aylık taksitler ) halinde, her dönemin son ayının veya aylık vadenin en geç son iş günü mesai bitimine kadar ödemek zorundadır. Borç ödeme vadesi henüz gelmemiş olanların, borç taksitlerini aksatmadan ödeyenlerin, ödeme dönemleri askerlik dönemine rastlarsa borçları Yİ-ÜFE uygulanmadan askerlik döneminin sonuna kadar ertelenmektedir. Durumu yukarıdaki şartlara uyan borçlular, borçlarını erteletebilmeleri için www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifresi ile borç erteleme talebinde bulunabilmektedir.


Kredi Borcunuz Hangi Durumlarda Silinir?

Evlilik Durumunda Silinir diyen arkadaşlara ne yazık ki kötü bir haberimiz var. KYK şu aşamada böyle bir çalışma içerisinde değil.

  KYK Açıkladı, Başvuru Tarihleri ve Ödemeler Netleşti

Çalışamaz raporu alınması durumunda veya öğrencinin vefat etmesi durumunda KYK Kredi Borcu silinmektedir.

İlgili madde:

Kurumumuza öğrenim ve/veya katkı kredisinden borcu bulunanlardan; tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulundan “hayatını çalışarak kazanamaz” ibaresi bulunan bir sağlık raporu alanların, kredi alırken veya aldıktan sonra vefat edenlerin borçları silinmektedir.


Yüksek Lisans Yapan Öğrencilerin Kredi Borçları Ertelenebilir mi?

Ara vermeden Yüksek Lisans yapmaya başlandı ise bu durumda KYK Kredi Geri Ödemesi ertelenebilir.

İlgili Madde:

Lisans öğrenimini normal eğitim süresinde tamamladıktan sonra öğrenimine ara vermeden yüksek lisans (master) öğrenimine devam eden öğrenciler öğrenim ve/veya katkı kredisi borçlarını, lisans öğreniminin bitiminden itibaren dört yıl sonraki aydan başlamak üzere, lisans ve/veya yüksek lisans öğreniminden sonra öğrenimine ara vermeden doktora öğrenimine devam eden öğrenciler öğrenim kredisi borçlarını, doktora öğrenimlerinin normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonraki aydan başlamak üzere kredi aldıkları süre kadar ve aylık dönemler halinde ödemek zorundadır.

Lisansüstü eğitim yapan öğrencilerin, lisans öğrenimi döneminde aldıkları kredilerden doğan borçlarının ertelenebilmesi için lisans öğreniminden sonra ara vermeden yüksek lisans (master) veya doktora öğrenimine ya da yüksek lisans (master) öğreniminden sonra ara vermeden doktora öğrenimine başlamış olmaları halinde, lisansüstü öğrenimine kayıt yaptırdığı tarihten itibaren 30 gün içinde www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifresi ile borç erteleme talebinde bulunabilmektedir.

 

Kaynak: http://yurtkur.gsb.gov.tr/Sayfalar/2446/2388/sikca-sorulan-sorular-kredi-burs.aspx

Sosyal Medyada Paylaşın:

56 yorum

 1. Benim bu ayın birinde otomotik ödemem başlamış erteletme işlemi olmuyor . Müşteri hizmetlerini aradım bu ayı ödeyip erteletebilirsiniz dedi . Ama bu ayı ödemeniz gerekiyor dedi . Bu konu hakkında bi bilginiz var mı

  • Ödeme sisteme işlendi ise o kısmı ödemeniz gerek. Sora yeniden başvuru yapacaksınız.
   Ödemezseniz o rakam için Faiz işlemeye başlar.

 2. Lisanstan sonra ara vermeden yüksek lisansa başladım. Erteleme için başvuramıyorum telefonla aradığımda iki sene sonra ödemeniz başlamadan önce erteleme talebinde bulunabilirsiniz, şu an yapabileceğiniz bir şey yok dendi. Ama emin olanadım doğru mudur?

  • Şuan erteleme isteyemezsiniz. Zaten öğrencilik devam ediyorsa otomatik erteleniyor. Siz yine de takip edin 2 sene sonra başvurunuzu yapın.

 3. Geri ödemeli kredi aldığımda okulum bittiğinde hiç çalışmasam bile 2 yıl sonra onu ödemeye başlamak zorunda mıyım? Bir de okulum bittiği an borcumu ödesem sırf aldıgım kredi rakamını mı ödüyorum yoksa yine TEFE oranında ek miktarı ekleniyor mu ? Teşekkürler.

  • Çalışmıyor iseniz erteleme yapabiliyorsunuz. Ama bu durumda üstüne biraz daha faiz ekleniyor.
   Okul biter bitmez ödeseniz bile güncel faiz oranlarına göre ekleme yapılır. Siz hemen ödüyor olabilirsiniz ama 4 yıl önce aldığınız ödemeyi 4 yıl sonra ödemiş oluyorsunuz.
   Ama tek seferde ve erken ödemenin ülkemizdeki ekonomik şartlara göre artısı her zaman olacaktır.

 4. Ben geçen sene kredi alıyordum ancak okula ikinci dönem devam etmediğim için kredim kesildi bu sene tekrardan okuluma devam ediyorum acaba bu sene kredi alabilirmiyim?

  • Okula devam ediyorsanız ve sisteme Aktif Öğrenci olarak kaydınız düştü ise önce KYK ile telefon üzerinden bir görüşün. Muhtemelen sizden dilekçe isteyecekler. Dilekçe sonrasında da ödemeye devam edilecek.

 5. Ben geçen sene okula gitmedim sınavlardan girmedim ve benim kredim geçen Haziran ayında kesilmiş bu sene okula devam ediyorum kredimi geri nasıl alabilirim?

  • Okula devam ediyorsanız ve sisteme Aktif Öğrenci olarak kaydınız düştü ise önce KYK ile telefon üzerinden bir görüşün. Muhtemelen sizden dilekçe isteyecekler. Dilekçe sonrasında da ödemeye devam edilecek.

 6. Ben kredi mi e devlet üzerinden iptal ettim borcunuz hesaplanma aşamasında diyor 1 ay oldu iptal edelim ne zamana hesaplanır sonra ki süreç nasıl olur peşin ödeyeceğim ?

  • Normalde 2 sene sonra başlar geri ödeme.
   KYK yı arayın hemen kapatacağım diyin. Ona göre hesaplasınlar.

 7. 2 yıllık meslek yüksek okulu okurken kyk kredisi alıyordum okulu bitirdim ve 1 yıl dgs’ye hazırlandım sınavı kazandım ve kredi almak istiyorum alabilirmiyim eğer alamaz isem kyk ya bir dilekçe yazıp şansımı denesem olurmu?Eğer şansım yoksa yetkili insalara bu sorunumu nereden ve nasıl iletelebilirim.Çünkü kredisiz okumam pek mümkün değil 🙁

  • KYK ile görüşün. DGS ile geçiş olduğu için bir ihtimal olumlu dönebilirler. Ama dönerlerse de 2 yıl yatar. Daha fazla değil.

 8. Merhaba ben 2016’da mezun oldum ekimde geri ödemem başlayacak ama ben erteledim e devletten fakat daha onaylanmadi. Sizce ne zaman ne kadar sürede belli olur bir bilginiz var mı? Şimdiden teşekkürler.

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • YORUM
YKSDestek