KYK Kredisi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

KYK Kredisi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

Son dönemde sıkça sorulan KYK Kredisi Ne Zaman Geri Ödenecek?, KYK Kredisine Faiz Gelecek mi?, KYK Kredisini İstediğim An İptal Edebilir miyim? Gibi sorulara cevap veriyor olacağız.

Son dönemde sıkça sorulan KYK Kredisi Ne Zaman Geri Ödenecek?, KYK Kredisine Faiz Gelecek mi?, KYK Kredisini İstediğim An İptal Edebilir miyim? Gibi KYK Kredisi Hakkında Sıkça Sorulan Sorulara cevap veriyor olacağız.

Öncelikli olarak KYK’dan Kredi veya Burs kazanan tüm arkadaşların, Ödemeleri almak istemesi durumunda e-Devlet üzerinden Taahhütname İmzalaması gerekmektedir.

Bu taahhütnameler üzerinde ise bazı geri ödenecek rakamlar yer almaktadır. Bu rakamlara çok fazla takılmamanızı öneririz. Misal Burs kazanan arkadaşlarda bu rakam 1 TL olarak gösterilmektedir. Ama başarılı olan ve 4 yıl boyunca Burs alan arkadaşlar herhangi bir geri ödeme yapmayacaklardır. Aynı şekilde 2. yılında başarısız olan ve 2 yıl kredi alan arkadaşlarda 2 yıllık kredi için geri ödeme yapacaklardır.

 

KYK’dan Kredi Çıktı? Ne Zaman Geri Ödemesi Başlar?

KYK’dan kredi alacak olan arkadaşların KYK Kredi Geri Ödemeleri resmi okul süreleri bittikten sonraki 2. Yıldan itibaren başlar.

Yapılan düzenleme ile Krediyi 1 – 2 – 3 sene alan, okul bitmeden iptal ettiren arkadaşlarda okulun resmi süresi dolduktan 2 yıl sonra geri ödemeye başlayacaklar.

İlgili Madde:

Kredi almaktan vazgeçen öğrenciler, kredi borcunu devam ettiği öğretim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra başlamak üzere kredi aldığı kadar sürede ve aylık taksitler halinde ödemektedir.


KYK Kredisi Çıktı, Taahhütnamedeki Parayı mı Geri Ödeyeceğim?

Hayır. Oradaki rakam sözleşmeye konulan bir rakamdır. Ama sizin geri ödeyeceğiniz bir rakam değildir.

Geri ödeyeceğiniz rakam şu şekilde hesaplanır.

(Alınan Kredi Sayısı * Alınan Kredi Oranı)  TEFE Oranında Ek

Yani siz 5 ay kredi alır ve iptal ettirirseniz o 5 ay içinde size ödenen rakam ve TEFE oranında faiz ile geri ödeme yaparsınız. 48 ay kredi alırsanız toplam aldığınız rakam ve TEFE oranında yapılacak ekleme ile kredinizi geri ödersiniz.

  Son Sınıf Öğrencilerine Yapılan KYK Burs ve Kredi Ödemeleri Haziran Ayında Sona Erecek

İlgili Madde:

Burs/kredi taahhütnamesini onaylayan öğrenciler, taahhütnamede geçen “Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu ve Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre aylık bazda ve izleyen yıllardaki artış oranları dikkate alınarak tarafıma ödenecek olan öğrenim kredisi tutarını, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksi (ÜFE) artışları uygulanmak suretiyle hesaplanacak tutar üzerinden, aşağıda belirtilen şartlarla Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (Kurum) ödeyeceğimi, öğrenim kredisi ve burs tutarları ile yıllar bazında artırılan bu tutarların tarafıma banka aracılığıyla ödenmesini, taahhütname aşamasında belirtilen tutarın tahmini rakam olduğunu“ kabul ve taahhüt etmektedir.

 

İlgili Madde 2:

Kurumdan katkı kredisi alan öğrencilerin borcu ise, katkı kredilerinin verildiği tarihten itibaren öğrenim süresi bitimine kadar geçen sürede veya herhangi bir sebeple kredisinin kesildiği tarihe kadar; Kurumca öğrenci adına üniversitesi hesaplarına ödenen miktarlara, katkı kredisi verilen öğretim yılının ocak ayından başlamak üzere en son kredi aldığı yılın aralık ayındaki, Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki (Yİ-ÜFE) artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesi suretiyle hesaplanmaktadır.


Aldığım Krediyi istediğim Zaman İptal Edebilir miyim?

Evet. İstediğiniz an kredinizi sonlandırma hakkınız var. e-Devlet üzerinden birkaç işlem ile kredinizi iptal ettirmeniz mümkün.

İlgili madde:

Öğrencilerin almakta oldukları burs/krediyi almaya devam etmek istememeleri halinde www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifreleri ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu bağlantısından burs/kredi vazgeçti (iptal) işlemini yapmaları gerekmektedir.


Krediyi İptal Etmiştim Ama Yeniden Almak İstiyorum. Ne Yapabilirim?

Bu durumda KYK’ya bir dilekçe yazmanız gerek. Ancak kaldığınız yerden başlamayacak krediniz.

Yani siz 10 ay kredi almadı iseniz o 10 aylık kredi size ödenmeyecek. Orası kesilmiş olacak.

İlgili Madde

Normal öğrenim süresinde aldıkları krediden vazgeçip sonrasında tekrar kredi almak isteyen öğrencilerin durumlarını belirten dilekçelerini Kurumumuz Genel Müdürlük adresine posta yoluyla göndermeleri ya da bizzat müracaat etmeleri halinde Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerince kalan öğrenim süreleri kadar kredi alabilme hakları bulunmaktadır.


Okulu Dondurmuştum Ama Yeniden Başladım? Kredim Devam Edecek mi?

Evet. Kredi ya da Burs alırken okulunu donduran arkadaşlar okula gire döndüklerinde Kredi veya Burs almaya devam edebiliyorlar.

  KYK’dan Burs veya Kredi Alan Öğrencilerin Maaşlı Olarak Çalışması Mümkün mü?

Tabi bu işlem için bir dilekçe yazılması gerekli.

İlgili Madde:

Bu öğrencilerin ıslak imzalı dilekçelerini Kurumumuz Genel Müdürlük adresine posta yolu ile göndermeleri halinde durumları araştırılıp değerlendirilecektir.


Aldığım Krediyi Geri Nasıl Ödeyeceğim?

Normal öğrenim süreniz bittikten sonra 2 yıl sistem sizden geri ödeme istemez. 2 yıl geçtikten sonra size genellikle Aydan Aya veya 2 Ayda 1 Ödeme yapılacak şekilde bir ödeme planı gönderilir. Bu ödemeler Ziraat Bankası üzerinden yapılır.

Gecikme olması durumunda Yasal Faiz işletilirken belirli bir süre ödeme yapmamanız durumunda süreç Vergi Dairesine devredilir. Bu devir işlemi ile rakama bir miktar daha Faiz Eklenir.

İlgili Madde:

Öğrenim ve/veya katkı kredisi alan öğrenciler, kredi alma aşamasında, düzenledikleri “Burs/Kredi Taahhütnamesi” nde borçlarını tebligat beklemeksizin normal öğrenim sürelerinin bitiminden itibaren iki yıl sonraki aydan başlayarak kredi aldıkları süre kadar aylık taksitler halinde ödeyeceklerini taahhüt etmektedir.


Askerde Olanların Kredi Ödemeleri Ertelenir mi?

Evet. Erteleme işlemi yapılır.

İlgili Madde:

Öğrenciler (borçlu) öğrenim ve katkı kredisi borçlarını, devam ettiği öğretim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra başlamak üzere bu krediyi aldığı süre kadar zamanda ve aylık taksitler ( 2006 – 2007 öğretim yılından önce üçer aylık taksitler ) halinde, her dönemin son ayının veya aylık vadenin en geç son iş günü mesai bitimine kadar ödemek zorundadır. Borç ödeme vadesi henüz gelmemiş olanların, borç taksitlerini aksatmadan ödeyenlerin, ödeme dönemleri askerlik dönemine rastlarsa borçları Yİ-ÜFE uygulanmadan askerlik döneminin sonuna kadar ertelenmektedir. Durumu yukarıdaki şartlara uyan borçlular, borçlarını erteletebilmeleri için www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifresi ile borç erteleme talebinde bulunabilmektedir.


Kredi Borcunuz Hangi Durumlarda Silinir?

Evlilik Durumunda Silinir diyen arkadaşlara ne yazık ki kötü bir haberimiz var. KYK şu aşamada böyle bir çalışma içerisinde değil.

  KYK Açıkladı, Başvuru Tarihleri ve Ödemeler Netleşti

Çalışamaz raporu alınması durumunda veya öğrencinin vefat etmesi durumunda KYK Kredi Borcu silinmektedir.

İlgili madde:

Kurumumuza öğrenim ve/veya katkı kredisinden borcu bulunanlardan; tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulundan “hayatını çalışarak kazanamaz” ibaresi bulunan bir sağlık raporu alanların, kredi alırken veya aldıktan sonra vefat edenlerin borçları silinmektedir.


Yüksek Lisans Yapan Öğrencilerin Kredi Borçları Ertelenebilir mi?

Ara vermeden Yüksek Lisans yapmaya başlandı ise bu durumda KYK Kredi Geri Ödemesi ertelenebilir.

İlgili Madde:

Lisans öğrenimini normal eğitim süresinde tamamladıktan sonra öğrenimine ara vermeden yüksek lisans (master) öğrenimine devam eden öğrenciler öğrenim ve/veya katkı kredisi borçlarını, lisans öğreniminin bitiminden itibaren dört yıl sonraki aydan başlamak üzere, lisans ve/veya yüksek lisans öğreniminden sonra öğrenimine ara vermeden doktora öğrenimine devam eden öğrenciler öğrenim kredisi borçlarını, doktora öğrenimlerinin normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonraki aydan başlamak üzere kredi aldıkları süre kadar ve aylık dönemler halinde ödemek zorundadır.

Lisansüstü eğitim yapan öğrencilerin, lisans öğrenimi döneminde aldıkları kredilerden doğan borçlarının ertelenebilmesi için lisans öğreniminden sonra ara vermeden yüksek lisans (master) veya doktora öğrenimine ya da yüksek lisans (master) öğreniminden sonra ara vermeden doktora öğrenimine başlamış olmaları halinde, lisansüstü öğrenimine kayıt yaptırdığı tarihten itibaren 30 gün içinde www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifresi ile borç erteleme talebinde bulunabilmektedir.

 

Kaynak: http://yurtkur.gsb.gov.tr/Sayfalar/2446/2388/sikca-sorulan-sorular-kredi-burs.aspx

Sosyal Medyada Paylaşın:

24 yorum

 1. Benim kyk kredim bu sene bitiyor bitiş tarihi 30 haziran paralar hesaba 30 hazirandamı yatıcak yoksa aldığımız normal gündemi? Birde toplu olrakmı yatıcak çünki içerde 1500 tl kalıyor 5600 tamamlaması için

  • Ödemeler yattı. Haziran ayı için olanlar. Toplu bir ödeme yatmayacak. Başka da bir ödeme olmayacak. Geri ödemeler size ne kadar ödeme yapıldı ise o rakamdan olacak. İçeride 1.500 TL falan kalma gibi bir durum söz konusu değil anlayacağınız.

 2. Merhaba arkadaşlar ben 2017 de kredi aldim ve parayi hic kullanmadim 4 yillik bir 1.senem bitti bn kredimi iptal ettirmek istiyorum. Iptal ettirdikten sonra odemeye basliyiakmiyim? Yada okul bittimten 2 yil sonra mi basliyorum?

 3. 2 yıl okudum kredı aldım tekrar 2 yıl kazandım kredı almak ıstıyorum nasıl olur alabılırmıyım yada alan var mı

 4. Merhaba. Ben çok saçma bir soracağım. Cevabına çok ihtiyacım var. Kredi alıyorum. İptal etitirsem iptal ettirdikten 5 ay sonra almak için dilekçe versem kabul etseler o almadığım 5 aylık kykyı ilerde ödeyecek miyim? O almadığım iptal ettirdiğim için 5 ay almadım sonra o 5 ayı öder miyim ya da mesela 1 yıl almasım o bir yılı ilerde öder miyim? Cevaplarsanız çok senirim. Çok ihtiyacım var bu sorunun cevabına.Sağolun şimdiden.

  • Almadığınız parayı ödemezsiniz. Ne kadar ödeme yapıldı ise onun üzerinden geri ödeme çıkar. Tabi 5 ay sonra yeniden KYK size kredi verir mi? Onu bilemiyorum.

 5. Merhabalar ziraat genç banka kartını kullanıyorum kredi kartı kartı borcumu harçlık avansımla ödeyebiliyormuyum ?

  • Harçlık Avans ile ödemeye muhtemelen izin vermez ama yine de bir deneme yapabilirsiniz.

 6. Merhaba,
  Benim kredi borcum 2016 yılının 6. ayında baslamıs bende 8inci ayında askere gitmiştim 1 yıl oyunca askerdeydim ve borç faizlenmiş askerlik belgemle gidersem bu borçları silerler mi? ASkerde olan bir kişiyenasıl faiz konduruyorlar anlamıyorum bir de şu an çalışmıyorum odeyemem icra ya da haciz gelme olasılığı var mıdır? 2 soruda benı aydınlatırsanız sevinirim.

  • İlk olarak borcunuzu takip etmeniz sizin göreviniz. Devlet siz askere gitmeden önce ödeme almaya başlamış. Siz gidip erteletme yapmamışsınız. Muhtemelen vergi daişresine düşmüştür ödeme. Gidip oradan taksit yaptırabilirsiniz. Faiz silme için dilekçe verebilirsiniz ama süreç ne olur bilemem.
   Borçlar birikir, adınıza birşey varsa haciz vs. yapılabilir. Olmadı hesabınıza bloke konulur. yatan para çekilir. Çalışmaya başlarsanız maaşın 3’de 1’lik kısmına haciz konulur.

 7. Merhaba. Ben gönüllü hazırlık okuyorum ve okulların kapanmasına iki ay kala hazırlığı bırakıp birdahaki sene kendi bölümümden devam etmek istiyorum. Kredim kesilir mi?

 8. İyi günler kyk kredi kısmından – ye duştüm ikinci ayim olacak odemedim fayız gelırmı yada kredım kesılırmı

  • Hesaba ödeme yapana kadar bloke konulabilir. Çok geciktirmeden ödeyin derim. Faiz işlemez şimdilik.

 9. merhaba son senem kredi almayı düşünüyorum taahütnamede 5640 tl geçiyor bir sene için bu rakamımı ödeyeceğim ben acaba yukarıda farklı hesaplanacağı yazıyor o farklı hesaplamada bu miktarın daha fazlasını ödeme ihtimalim mi var yani?cevaplayabilirseniz sevinirim

  • TEFE rakamlarına göre değişir. O rakam kesin bir rakam değildir. Yeniden hesaplanır düşer veya çıkar.

 10. Arkadaşlar ayın 21inde kyk kredi taahhütname onayı yaptım ancak e devletten bakınca “Öğrenim kredisi, katkı kredisi veya bursunuz bulunmamaktadır” diyor kredi Onaylanmadı mı yoksa daha sonra dizelir almaya başladıktan sonra falan teşekkürler

 11. taahüttnameyi onayını kaçırdım ek süre olur mu 2015 te olmuş sanırım yardımcı olursanız sevinirim

  • Konuyla alakalı olarak KYK yı arayıp bilgi isteyin ve ek süre talebinde bulunun. KYK gelen başvuru çok olursa ek süre verecektir. Onların elinde. Şuan duyurulan bir ek süre bilgisi yok

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • YORUM