KYK Kredisi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

KYK Kredisi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

Son dönemde sıkça sorulan KYK Kredisi Ne Zaman Geri Ödenecek?, KYK Kredisine Faiz Gelecek mi?, KYK Kredisini İstediğim An İptal Edebilir miyim? Gibi sorulara cevap veriyor olacağız.

Son dönemde sıkça sorulan KYK Kredisi Ne Zaman Geri Ödenecek?, KYK Kredisine Faiz Gelecek mi?, KYK Kredisini İstediğim An İptal Edebilir miyim? Gibi KYK Kredisi Hakkında Sıkça Sorulan Sorulara cevap veriyor olacağız.

Öncelikli olarak KYK’dan Kredi veya Burs kazanan tüm arkadaşların, Ödemeleri almak istemesi durumunda e-Devlet üzerinden Taahhütname İmzalaması gerekmektedir.

Bu taahhütnameler üzerinde ise bazı geri ödenecek rakamlar yer almaktadır. Bu rakamlara çok fazla takılmamanızı öneririz. Misal Burs kazanan arkadaşlarda bu rakam 1 TL olarak gösterilmektedir. Ama başarılı olan ve 4 yıl boyunca Burs alan arkadaşlar herhangi bir geri ödeme yapmayacaklardır. Aynı şekilde 2. yılında başarısız olan ve 2 yıl kredi alan arkadaşlarda 2 yıllık kredi için geri ödeme yapacaklardır.

 

KYK’dan Kredi Çıktı? Ne Zaman Geri Ödemesi Başlar?

KYK’dan kredi alacak olan arkadaşların KYK Kredi Geri Ödemeleri resmi okul süreleri bittikten sonraki 2. Yıldan itibaren başlar.

Yapılan düzenleme ile Krediyi 1 – 2 – 3 sene alan, okul bitmeden iptal ettiren arkadaşlarda okulun resmi süresi dolduktan 2 yıl sonra geri ödemeye başlayacaklar.

İlgili Madde:

Kredi almaktan vazgeçen öğrenciler, kredi borcunu devam ettiği öğretim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra başlamak üzere kredi aldığı kadar sürede ve aylık taksitler halinde ödemektedir.


KYK Kredisi Çıktı, Taahhütnamedeki Parayı mı Geri Ödeyeceğim?

Hayır. Oradaki rakam sözleşmeye konulan bir rakamdır. Ama sizin geri ödeyeceğiniz bir rakam değildir.

Geri ödeyeceğiniz rakam şu şekilde hesaplanır.

(Alınan Kredi Sayısı * Alınan Kredi Oranı)  TEFE Oranında Ek

Yani siz 5 ay kredi alır ve iptal ettirirseniz o 5 ay içinde size ödenen rakam ve TEFE oranında faiz ile geri ödeme yaparsınız. 48 ay kredi alırsanız toplam aldığınız rakam ve TEFE oranında yapılacak ekleme ile kredinizi geri ödersiniz.

  KYK Açıkladı, Başvuru Tarihleri ve Ödemeler Netleşti

İlgili Madde:

Burs/kredi taahhütnamesini onaylayan öğrenciler, taahhütnamede geçen “Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu ve Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre aylık bazda ve izleyen yıllardaki artış oranları dikkate alınarak tarafıma ödenecek olan öğrenim kredisi tutarını, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksi (ÜFE) artışları uygulanmak suretiyle hesaplanacak tutar üzerinden, aşağıda belirtilen şartlarla Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (Kurum) ödeyeceğimi, öğrenim kredisi ve burs tutarları ile yıllar bazında artırılan bu tutarların tarafıma banka aracılığıyla ödenmesini, taahhütname aşamasında belirtilen tutarın tahmini rakam olduğunu“ kabul ve taahhüt etmektedir.

 

İlgili Madde 2:

Kurumdan katkı kredisi alan öğrencilerin borcu ise, katkı kredilerinin verildiği tarihten itibaren öğrenim süresi bitimine kadar geçen sürede veya herhangi bir sebeple kredisinin kesildiği tarihe kadar; Kurumca öğrenci adına üniversitesi hesaplarına ödenen miktarlara, katkı kredisi verilen öğretim yılının ocak ayından başlamak üzere en son kredi aldığı yılın aralık ayındaki, Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki (Yİ-ÜFE) artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesi suretiyle hesaplanmaktadır.


Aldığım Krediyi istediğim Zaman İptal Edebilir miyim?

Evet. İstediğiniz an kredinizi sonlandırma hakkınız var. e-Devlet üzerinden birkaç işlem ile kredinizi iptal ettirmeniz mümkün.

İlgili madde:

Öğrencilerin almakta oldukları burs/krediyi almaya devam etmek istememeleri halinde www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifreleri ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu bağlantısından burs/kredi vazgeçti (iptal) işlemini yapmaları gerekmektedir.


Krediyi İptal Etmiştim Ama Yeniden Almak İstiyorum. Ne Yapabilirim?

Bu durumda KYK’ya bir dilekçe yazmanız gerek. Ancak kaldığınız yerden başlamayacak krediniz.

Yani siz 10 ay kredi almadı iseniz o 10 aylık kredi size ödenmeyecek. Orası kesilmiş olacak.

İlgili Madde

Normal öğrenim süresinde aldıkları krediden vazgeçip sonrasında tekrar kredi almak isteyen öğrencilerin durumlarını belirten dilekçelerini Kurumumuz Genel Müdürlük adresine posta yoluyla göndermeleri ya da bizzat müracaat etmeleri halinde Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerince kalan öğrenim süreleri kadar kredi alabilme hakları bulunmaktadır.


Okulu Dondurmuştum Ama Yeniden Başladım? Kredim Devam Edecek mi?

Evet. Kredi ya da Burs alırken okulunu donduran arkadaşlar okula gire döndüklerinde Kredi veya Burs almaya devam edebiliyorlar.

  KYK’dan Burs veya Kredi Alan Öğrencilerin Maaşlı Olarak Çalışması Mümkün mü?

Tabi bu işlem için bir dilekçe yazılması gerekli.

İlgili Madde:

Bu öğrencilerin ıslak imzalı dilekçelerini Kurumumuz Genel Müdürlük adresine posta yolu ile göndermeleri halinde durumları araştırılıp değerlendirilecektir.


Aldığım Krediyi Geri Nasıl Ödeyeceğim?

Normal öğrenim süreniz bittikten sonra 2 yıl sistem sizden geri ödeme istemez. 2 yıl geçtikten sonra size genellikle Aydan Aya veya 2 Ayda 1 Ödeme yapılacak şekilde bir ödeme planı gönderilir. Bu ödemeler Ziraat Bankası üzerinden yapılır.

Gecikme olması durumunda Yasal Faiz işletilirken belirli bir süre ödeme yapmamanız durumunda süreç Vergi Dairesine devredilir. Bu devir işlemi ile rakama bir miktar daha Faiz Eklenir.

İlgili Madde:

Öğrenim ve/veya katkı kredisi alan öğrenciler, kredi alma aşamasında, düzenledikleri “Burs/Kredi Taahhütnamesi” nde borçlarını tebligat beklemeksizin normal öğrenim sürelerinin bitiminden itibaren iki yıl sonraki aydan başlayarak kredi aldıkları süre kadar aylık taksitler halinde ödeyeceklerini taahhüt etmektedir.


Askerde Olanların Kredi Ödemeleri Ertelenir mi?

Evet. Erteleme işlemi yapılır.

İlgili Madde:

Öğrenciler (borçlu) öğrenim ve katkı kredisi borçlarını, devam ettiği öğretim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra başlamak üzere bu krediyi aldığı süre kadar zamanda ve aylık taksitler ( 2006 – 2007 öğretim yılından önce üçer aylık taksitler ) halinde, her dönemin son ayının veya aylık vadenin en geç son iş günü mesai bitimine kadar ödemek zorundadır. Borç ödeme vadesi henüz gelmemiş olanların, borç taksitlerini aksatmadan ödeyenlerin, ödeme dönemleri askerlik dönemine rastlarsa borçları Yİ-ÜFE uygulanmadan askerlik döneminin sonuna kadar ertelenmektedir. Durumu yukarıdaki şartlara uyan borçlular, borçlarını erteletebilmeleri için www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifresi ile borç erteleme talebinde bulunabilmektedir.


Kredi Borcunuz Hangi Durumlarda Silinir?

Evlilik Durumunda Silinir diyen arkadaşlara ne yazık ki kötü bir haberimiz var. KYK şu aşamada böyle bir çalışma içerisinde değil.

  Son Sınıf Öğrencilerine Yapılan KYK Burs ve Kredi Ödemeleri Haziran Ayında Sona Erecek

Çalışamaz raporu alınması durumunda veya öğrencinin vefat etmesi durumunda KYK Kredi Borcu silinmektedir.

İlgili madde:

Kurumumuza öğrenim ve/veya katkı kredisinden borcu bulunanlardan; tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulundan “hayatını çalışarak kazanamaz” ibaresi bulunan bir sağlık raporu alanların, kredi alırken veya aldıktan sonra vefat edenlerin borçları silinmektedir.


Yüksek Lisans Yapan Öğrencilerin Kredi Borçları Ertelenebilir mi?

Ara vermeden Yüksek Lisans yapmaya başlandı ise bu durumda KYK Kredi Geri Ödemesi ertelenebilir.

İlgili Madde:

Lisans öğrenimini normal eğitim süresinde tamamladıktan sonra öğrenimine ara vermeden yüksek lisans (master) öğrenimine devam eden öğrenciler öğrenim ve/veya katkı kredisi borçlarını, lisans öğreniminin bitiminden itibaren dört yıl sonraki aydan başlamak üzere, lisans ve/veya yüksek lisans öğreniminden sonra öğrenimine ara vermeden doktora öğrenimine devam eden öğrenciler öğrenim kredisi borçlarını, doktora öğrenimlerinin normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonraki aydan başlamak üzere kredi aldıkları süre kadar ve aylık dönemler halinde ödemek zorundadır.

Lisansüstü eğitim yapan öğrencilerin, lisans öğrenimi döneminde aldıkları kredilerden doğan borçlarının ertelenebilmesi için lisans öğreniminden sonra ara vermeden yüksek lisans (master) veya doktora öğrenimine ya da yüksek lisans (master) öğreniminden sonra ara vermeden doktora öğrenimine başlamış olmaları halinde, lisansüstü öğrenimine kayıt yaptırdığı tarihten itibaren 30 gün içinde www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifresi ile borç erteleme talebinde bulunabilmektedir.

 

Kaynak: http://yurtkur.gsb.gov.tr/Sayfalar/2446/2388/sikca-sorulan-sorular-kredi-burs.aspx

Sosyal Medyada Paylaşın:

106 yorum

 1. İyi günler busene krediye başladım kredi alıyorum sunda 3ay okula gittim ancak dersler zor olmasindan dolayı tekrar üniversite sınavına hazırlanmaya karar verdim memleketime gittim ancak okulumu dondurmadim devam edio gitmiom seneye yeni üniversiteye kayıt yaparken diğer üniversiteden kaydımı sildrcem benim kredi kesilir mi kesilirse tekrar kredi alabilir miyim?

  • Kredi olduğu için kesilmez. Okuldaki kayıt aktif olduğu sürece.
   Okuldaki kaydı dondurursanız kredi de donar yeniden kayıt aktif olana kadar.

 2. Çocuklarım öncelikli kategorisinden evraklarını hazırlayıp müracat ettmişlerdi fakat,gazi çocuklarına burs verilmiyor sadece kendisine veriliyor gibisinden bir cevap verildi ve kredi almak zorunda kaldılar.Şimdi üç çocuğumda mezun ve KYK borçları var.Tekrar belgeleriyle müracat edip,krediyi bursa çevirebilirler mi?

  • Zor ama yine de başvurunuzu yapın. Belki istediğiniz gibi bir sonuç çıkar. Başvuru yapmadan sonucu bilemeyiz.

 3. Mrhb unuversite bitikten sonra yine de cekebilir miyiz ve onu diger borcumuzla mi oduyucez dgs ile bir unuversite kazandik yine iki yil okunacak kredi borcunu yine ayni tarihte mi odenecek yoksa degisiklik mi olucak ?

  • Üniversite bitince kredi – burs biter. DGS ile geçiş yaparsanız geçişten sonra başvurunuzu yaparsınız 2 sene daha yatar. Bu durumda toplam rakam üzerinden ödeme yaparsınız 4 yılı tamamladıktan sonra.

 4. Ben krediye başvuru yaptım para hesaba yattı ama vazgeçtiğim için hiç çekmedim iptal etsem parayı çekmediğim için borcu ödememe gerek kalmaz değil mi?

  • KYK ile görüşüp. İptal edin. Paranın da hesabınızdan iade alınmasını isteyin. Bilgi vereceklerdir.

 5. Ben krediye başvuru yaptım para hesaba yattı ama vazgeçtiğim için hiç çekmedim iptal etsem çekmediğim için borcu ödememe gerek kalmaz değil mi?

  • KYK ile görüşüp. İptal edin. Paranın da hesabınızdan iade alınmasını isteyin. Bilgi vereceklerdir.

 6. hocam ben odtüden eylülde ayrıldım,öğrenci işleri sisteme aralık ayında girmiş ayrıldığımı eylül ayı olarak belirtmiş.bana kyk 3 ay fazladan ödeme yapmış.o fazladan ödenen paraya ne olur ne yapmalıyım

 7. Merhaba, ben kredi alıyorum fakat bu sene tekrar sınava girip başka bir bölüme geçmeyi düşünüyorum. Tekrar kredi alabilir miyim 1. Sınıftan itibaren?

  • Yeniden alamazsınız. Şuan aldığınız devam eder ve süresi dolunca biter.
   Tabi NAKİL İşlemi yaptırmanız lazım

 8. İyi günler. Ertelenen geri ödemeler işe girildiği an başlar mı yoksa ertelenen yıl mı başlar geri ödemeleri?

 9. Merhaba ben iki yıllık bir bölümde okuyorum bana da öğrenim kredisi çıktı ilk ay alip iptal etmeyi düşünüyorum acaba ne kadar geri öderim veya çok faiz öder miyim bunu bilmeliyim ki iptal etme şansım varken henüz

  • Şu ilk ay alıp iptal ettirme sebebini çok merak ediyorum. 1 ay için 470 TL alıp 700 – 800 TL ödemek isteği neden acaba? Ne kadar ödersiniz sorusunun cevabı yok. Ödeyeceğiniz senenin TÜFE TEFE oranlarına göre değişir.

 10. Merhaba ben sadece bu sene kredi almak istiyorum yani 9 aylık bunun geri ödemesi ne kadar olur yardımcı olurmusunuz

  • Geri ödeme i,çin bir rakam veremem. Geri ödeyeceğiniz senenin TÜFE-TEFE oranlarına göre değişir.

 11. Merhaba ben yüksek lisans yapıyorum kredi çıktı bana onayladım diyelim ocak ayında toplu para yattı sonra hemen ocak ayında iptal ettirebiliyor muyum ? Ve ödemesi ne zaman başlar şimdiden teşekkürler

  • Ödemeler Kasım ayı sonunda Ekim – Kasım olarak yapılacak.
   İsterseniz iptal ettirirsiniz.
   Ödemeniz son Kredi aldığınız günden itibaren 2 yıl sayılır ve sisteme düşer. Öğrencilik devam ediyorsa ertelersiniz. Ama aldığınız rakamın kat kat fazlasını ödersiniz. 2 aylık paraya kanıpta girmeyin bu işe derim.

   • Bende sadece bu sene almak istiyorum yani 9 aylık bunun geri ödemesi ne kadar olur yardımcı olur musunuz

    • Geri ödeme i,çin bir rakam veremem. Geri ödeyeceğiniz senenin TÜFE-TEFE oranlarına göre değişir.

konya escort antalya escort bayan porno izle porno izle escort türkçe altyazı porno porno seks hikayeleri seks hikayeleri seks hikayeleri seks hikayeleri seks hikayeleri seks hikayeleri porno film bodrum escort malatya escort

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • YORUM