İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi 2017-2018 Pedagojik Formasyon Duyurusu

Dokuz Eylül Üniversitesi - Logo
Daha Fazla Göster

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi – Buca Eğitim Fakültesi tarafından açılan 2017-2018 Pedagojik Formasyon Eğitimi için üniversite tarafından Başvuru Duyurusu yapıldı.

Buna göre 18 – 31 Ekim 2017 tarihleri arasında Ön Kayıt İşlemleri gerçekleştirilecek olup 6 – 7 – 8 Kasım 2017 tarihleri arasında ise Kesin Kayıt İşlemleri gerçekleştirilecektir.

Ön kayıt işlemleri 18-31 Ekim 2017 tarihleri arasında, Buca Eğitim Fakültesi web sayfasındaki http://befformasyon.org/2017 adresinden yapılacaktır. Ön kaydını online sistem üzerinden yapan adayların istenilen belgeleri 23-31 Ekim 2017 tarihleri arasında mesai saatleri içinde (08:30- 17:30) Buca Eğitim Fakültesi Formasyon Bürosu’na şahsen teslim etmesi gerekmektedir.  Evrakını teslim etmeyen adayların ön kayıt başvurusu geçersiz sayılacaktır.

 

 

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi 2017-2018 Pedagojik Formasyon Akademik Takvimi

Süreç  Tarih
ÖN KAYIT TARİHLERİ 18-31 Ekim 2017
ÖN KAYIT BELGELERİNİN TESLİMİ 23-31 Ekim 2017
ASİL VE YEDEK LİSTELERİN İLANI 5 Kasım 2017
KESİN KAYIT TARİHLERİ 6-7-8 Kasım 2017
BOŞ KONTENJANLARIN İLANI 10 Kasım 2017
YEDEK LİSTEDEN KAYIT 13 Kasım 2017
DERS MUAFİYET BAŞVURULARI 6-20 Kasım 2017
I. DÖNEM DERSLER 18 Kasım 2017 – 18 Şubat 2018

 

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi 2017-2018 Pedagojik Formasyon Ücretleri

 • Programın Toplam Ücreti 2.052 TL’dir
 • Dönem için 6-7-8 Kasım 2017 tarihlerinde 1.026 TL ödeme yapılacaktır. Ödeme kesin kayıt esnasında yapılacaktır.
 • Dönem için dönem başında 10-15 Mart 2018 tarihleri arasında 1.026 TL. olarak tahsil edilecektir.
 • Kesin kayıt yaptırdıktan sonra herhangi bir nedenle kayıt sildiren adayların öğrenim ücretleri kesinlikle iade edilmeyecektir.

 

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi 2017-2018 Pedagojik Formasyon Başvuru Şartları

 • 11.2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan kararla “Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı” açma yetkisi üniversitelere bırakılmıştır.
 • “Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı” üniversitemiz tarafından belirlenen “Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esaslar” çerçevesinde hafta sonu programında 1250 (binikiyüzelli) kursiyer ile yürütülecektir. MEB TTKB 20/02/2014 tarih ve 9 sayılı karara göre öğretmenliğe kaynaklık eden program/bölüm/dal mezunlarının atanabileceği alanlarda “Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları” (http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_07/11114339_9_cizelgeveesaslar.pdf)’nda yer almayan alanlardan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların “Öğretmenlik Uygulaması” dersini almaları mümkün olmadığı için sorumluluk kendilerine ait olmak üzere program sertifikası düzenlenmeyecektir.
 • Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına öncelik sırasıyla mezunlar ve 4. Sınıf öğrencileri başvuru yapabilecektir. Programa 3. Sınıf öğrencilerinin başvuruları kabul edilmeyecektir.
 • Ön kayıt işlemleri 18-31 Ekim 2017 tarihleri arasında, Buca Eğitim Fakültesi web sayfasındaki http://befformasyon.org/2017 adresinden yapılacaktır. Ön kaydını online sistem üzerinden yapan adayların istenilen belgeleri 23-31 Ekim 2017 tarihleri arasında mesai saatleri içinde (08:30- 17:30) Buca Eğitim Fakültesi Formasyon Bürosu’na şahsen teslim etmesi gerekmektedir. Evrakını teslim etmeyen adayların ön kayıt başvurusu geçersiz sayılacaktır.
 • Açılacak programa başvurmak için kümülatif not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir.
 • Not durum belgelerinde not çevrimleri kabul edilmeyecek olup Yükseköğretim Kurulu’nun Not Dönüşüm Tablosu kullanılarak Formasyon Bilgi İşlem Birimi tarafından çevrim yapılacaktır.
 • Başvuru sırasında istenilen belgelerin, eksik ve/veya imzasız, mühürsüz/onaysız olması durumunda başvurular kabul edilmeyecektir.
 • Asil olarak ilan edilen listede isimleri yer alan adayların KESİN KAYITLARI 6-7-8 Kasım 2017 tarihleri arasında, Buca Eğitim Fakültesi Formasyon Bürosunda (08:30-17:30) mesai saatleri içinde yapılacaktır. Kesin kayıt sırasında program ücretinin 1. Taksit tutarının yatırıldığını gösterir DEKONT ve Pedagojik Formasyon Bürosundan temin edilecek TAAHHÜTNAME imzalanarak teslim edilecektir. İlan edilen tarihlerde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Kayıt yaptırmayan asil adayların yerine yedek adayların kayıtları yapılacaktır.
 • Yükseköğretim Kurulu’nun konuya ilişkin kararı doğrultusunda belirlenen kontenjanın %75’i üniversitemiz fakültelerindeki mezun ve öğrencilere, %25’i diğer üniversitelerin ilgili fakültelerindeki mezun ve öğrencilere ayrılmıştır.
 • Kontenjanların alanlara göre dağılımı, alanlardan yapılacak olan başvuru sayısına göre, gerektiğinde yakın alanlar birleştirilerek belirlenecektir. Bunu belirlemek için ön başvurular alınacak, bir alana yapılan toplam başvuru sayısının başvuru yapılan tüm alanlara oranı belirlenecek, üniversitemize ayrılan kontenjan göz önüne alınarak bu oranlar çerçevesinde kayıt hakkı kazanan asil ve yedek listeler belirlenecektir.
 • Kontenjandan fazla başvuru olması durumunda kursiyer kabulü, ÖNCELİK SIRASIYLA mezunlarda ve 4. sınıf öğrencilerinde, not ortalaması, değerlendirilerek yapılacaktır. Not ortalamasının eşit olması durumunda ise, yaşı günümüz tarihine yakın olana öncelik tanınacaktır. Her bir alan için ayrı ayrı sıralama yapılacak ve belirlenen kontenjan için asil ve yedek listeler ilan edilecektir.
 • Kontenjanların dolmaması durumunda yedek adaylar kayıt yaptırabilecektir. Buna rağmen ilgili alandaki kontenjanın dolmaması durumunda boş kalan kontenjanlar başvuru fazlası olan diğer alanlara aktarılacaktır.
 • Boş kalan kontenjanlar 10 Kasım 2017 günü, Buca Eğitim Fakültesi web sayfasında ilan edilecektir.
 • Boş kalan kontenjanlara kayıtlanmak isteyen yedek adayların kayıtlanmak üzere 13 Kasım 2017 tarihinde saat 10.00’da Fakültemiz Reşat Postacıoğlu Konferans salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
 • Hafta sonu Cumartesi günü 09.00-16.45, Pazar günü 09.00-12.45 saatleri arasında, 14 haftalık iki dönem halinde yürütülecek olan programın Birinci Dönemi 18 Kasım 2017 tarihinde, İkinci Dönemi 10 Mart 2018 tarihinde başlayacaktır.
 • Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı derslerinde %70 devam zorunluluğu olup %30 devamsızlık hakkı bulunmaktadır. (Dersler uzaktan eğitim ile verilmemektedir).
 • Programın toplam ücreti 2.052 TL olup, ücret iki eşit taksit halinde 1. Dönem için 6-7-8 Kasım 2017 tarihlerinde 1.026 TL kesin kayıt esnasında, 2. Dönem için dönem başında 10-15 Mart 2018 tarihleri arasında 1.026 TL. olarak tahsil edilecektir. Kesin kayıt yaptırdıktan sonra herhangi bir nedenle kayıt sildiren adayların öğrenim ücretleri kesinlikle iade edilmeyecektir.
 • Başvuru sırasında yanlış bilgi verenler, kayıt hakkı elde etse bile kaydı yapılmaz, yapılanların da kayıtları silinir.

 

Başvuru İçin İstenilen Belgeler

Mezunlar için:

 • Onaylı (ASLI GİBİDİR) mezuniyet belgesi veya diploma (Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olanların diplomalarının denkliği kayıt sırasında belgelendirilmelidir. Onaysız veya Onaylı olup fotokopisi çekilmiş veya Islak imzası ve mühür olmayan belgeler kabul edilmeyecektir.)
 • Onaylı (ASLI GİBİDİR) lisans not durum belgesi Onaysız veya Onaylı olup fotokopisi çekilmiş veya Islak imzası ve mühür olmayan belgeler kabul edilmeyecektir.)
 • Aslını ibraz etmek kaydıyla nüfus cüzdan fotokopisi
 • Lisans tamamlama ile öğrenim gören öğrencilerin not durum belgelerinde BİRLEŞTİRİLMİŞ not ortalaması bulunması gerekmektedir. Birleştirilmiş not ortalaması bulunmayan adayların fakültelerinden birleştirilmiş not ortalamasını gösteren not durum belgesi getirmesi zorunludur. Aksi durumda başvuruları kabul edilmeyecektir.

4. Sınıf Öğrencileri için ;

 • Onaylı Öğrenci Belgesi (Eylül 2017 döneminde alınmış olması gerekmektedir.)
 • Onaylı Lisans Not Durum Belgesi (Eylül 2017 döneminde alınmış olması gerekmektedir.) (Onaysız veya Onaylı olup fotokopisi çekilmiş veya Islak imzası ve mühür olmayan belgeler kabul edilmeyecektir
 • Aslını ibraz etmek kaydıyla Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Lisans tamamlama ile öğrenim gören öğrencilerin not durum belgelerinde BİRLEŞTİRİLMİŞ not ortalaması bulunması gerekmektedir. Birleştirilmiş not ortalaması bulunmayan adayların fakültelerinden birleştirilmiş not ortalamasını gösteren not durum belgesi getirmesi zorunludur. Aksi durumda başvuruları kabul edilmeyecektir.

 

Ders Muafiyet Talepleri

 • Pedagojik Formasyon Sertifika Programına kesin kayıt yaptıran öğrencilerin daha önce alıp başarılı olduğu derslerden muafiyet talepleri, HER İKİ DÖNEM İÇİN İKİ AYRI BAŞVURU ALINMAYACAK OLUP BİRİNCİ DÖNEM BAŞINDA BİR KEZ yapılacaktır. 1. ve 2. Dönem dersleri ile ilgili muafiyet talebinde bulunmak isteyenlerin kesin kayıt yaptırdıklarında 6-20 Kasım 2017 tarihleri arasında istenilen belgelerle birlikte aşağıdaki form dilekçeleri doldurup Dekanlık Makamına başvurması gerekmektedir. Belirtilen tarihler arasında başvurusu yapılmayan ya da eksik evrak ile başvurulan muafiyet talepleri kesinlikle kabul edilmeyecektir.

*** Ders Muafiyetleri için Başvuru Dilekçesi Örneği (Kesin kayıtta)

*** Öğretmenlik Uygulaması Dersi Muafiyet Dilekçesi Örneği (Kesin kayıtta)

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

İngilizce Dil Eğitim Seti