İskenderun Teknik Üniversitesi 2017 Yılı Yaz Okulu Duyurusu (Kayıt – Takvim – Ücretler)

İskenderun Teknik Üniversitesi
Daha Fazla Göster

İskenderun Teknik Üniversitesi tarafından 2017 yılında açılacak olan Yaz Okulu ile alakalı üniversite tarafından paylaşılan Kayıt Tarihleri, Harç Ücretleri ve Başvuru Süreçlerini sizler için bir araya getirdik.

16 Haziran 2017 tarihinde açılacak olan dersleri duyuran İskenderun Teknik Üniversitesi 19-20 Haziran 2017 tarihleri arasında da Ders Kayıtlarını almaya başlayacak.

Harç Ücretleri, Akademik Takvim ve Diğer Kayıt Bilgileri aşağıdaki gibidir.

 

İskenderun Teknik Üniversitesi 2017 Yaz Okulu Akademik Takvimi

 

Tarih  İşlem
16 Haziran 2017 Yaz Okulunda açılması planlanan derslerin birimlerce Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilmesi için son gün
19 – 20 Haziran 2017 Ders Kayıtları (Birinci Aşama)
28 – 30 Haziran 2017 Ders Kayıtları (İkinci Aşama)
03 Temmuz – 12 Ağustos 2017 Yaz Okulu
14 – 18 Ağustos 2017 Yaz Okulu final sınavları
20 Ağustos 2017

(Saat 23.59’a kadar)

Yaz Okulu final sınav notlarının öğrenci bilgi sistemine girişi için son gün
22 Ağustos 2017 Tek Ders Sınavı

 

İskenderun Teknik Üniversitesi 2017 Yaz Okulu Harç Ücretleri

 

FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/ MESLEK YÜKSEKOKULU Saatlik Ücret
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 33 TL
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ 33 TL
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU 16 TL
SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU 41 TL
MUSTAFA YAZICI DEVLET KONSERVATUVARI 51 TL
İSKENDERUN MESLEK YÜKSEKOKULU 18 TL
DÖRTYOL MESLEK YÜKSEKOKULU 18 TL
DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU  18 TL
ERZİN TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU  18 TL

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 11.05.2017 tarihli “2017 Yılı Yaz Okulu Ücretleri” hakkındaki yazısında belirtilen usul ve esaslara göre hesaplanmıştır.

 

İskenderun Teknik Üniversitesi 2017 Yaz Okulu Kayıt Esasları

 

 • Bu uygulama esaslarının amacı, İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Yaz Okulu öğretimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
 • Bu uygulama esasları, İskenderun Teknik Üniversitesi’ndeki önlisans ve lisans öğretim programlarına kayıtlı öğrenciler ile diğer üniversitelere kayıtlı öğrencilerin katılabileceği Yaz Okulu öğretimine ilişkin hükümleri kapsar.
 • Bu uygulama esasları; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile İSTE Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
 • Yaz Okulunda derslerin açılması, derslere kayıt, derslerin başlangıcı ve bitişi, sınavlar ve diğer ilgili hususlar İSTE Senatosu tarafından belirlenen akademik takvime göre yürütülür.
 • Yaz Okulunda, öğrencilerin ders alması ve öğretim elemanlarının ders açması isteğe bağlıdır.
 • Yaz Okulu final sınavları sonrasında mezun olabilmeleri için tek dersi kalan öğrencilere “Tek Ders Sınavı” uygulanır.
 • Yaz Okulu sonunda ayrıca “Bütünleme Sınavı” yapılmaz.
 • Yaz Okulunda açılan her ders için normal yarıyılda yapılan toplam ‘ders saati’ kadar ders yapılır.
 • Yaz Okulunda geçen süre normal eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.
 • Yaz Okulunda ders alan tüm öğrencilere iş bu Yaz Okulu Uygulama Esasları ile İskenderun Teknik Üniversitesi Lisans-Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uygulanır.
 • 2016–2017 Eğitim-Öğretim yılında açılan Yaz Okuluna, üniversiteye giriş yılına ve tabi olduğu müfredata bakılmaksızın, ön lisans ve lisans programlarında kayıtlı bütün öğrenciler ile diğer üniversitelerin öğrencileri katılabilir.
 • Mezun olan ve kaydı silinen öğrenciler Yaz Okuluna katılamazlar.
 • Disiplin cezası (uzaklaştırma) süresi devam eden öğrenciler Yaz Okuluna katılamazlar.
 • Lisans öğrencileri, önlisans programlarından ders alamazlar.
 • Yaz Okulunda açılan derslerin verilmesinde öncelik, 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Bahar döneminde o dersi veren öğretim elemanlarına aittir.
 • Yaz Okulunda öğrenciler en çok 4 (dört) ders alabilir.
 • Bir öğretim elemanı, Yaz Okulunda; 2016-2017 müfredatında mevcut olan derslerden olmak kaydıyla, ders/dersler açabilir. Verilecek derslerin saat toplamı, 12 (on iki) ders saatini geçemez.
 • Öğrenciler üst yarıyıllara ait dersleri alamazlar.
 • Yaz Okulu ders programları (yaz okulunda bir ders en az 2 ayrı günde yapılacaktır) ara ve final sınav programları ilgili Bölüm/Program teklifi ile ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurullarınca belirlenir.
 • Birimler (Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu) Yaz Okulunda açılmasını istedikleri dersleri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na bildirir. Bu dersler, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nca ilan edilir.
 • Öğrenci, kendi programının ders planındaki bir dersin yerine, bölüm başkanlığının uygun görmesi halinde, İSTE’deki farklı bir bölümden eşdeğer dersi alabilir.
 • Öğrenciler, Yaz Okulu Akademik Takvimindeki tarihlerde, kayıtlarını yapmakla yükümlüdür.
 • Yaz Okulu ders kayıtları iki aşamada gerçekleştirilir:

Birinci Aşama:

 1. Öğrenciler, normal dönem ders kaydı yapar gibi Öğrenci Bilgi Sisteminden, almak istedikleri dersleri seçerek, ücretlerini İSTE’nin ilgili banka hesabına yatırıp, ders kayıtlarını onaylayacaklardır.
 2. Bir dersin açılabilmesi için gereken asgari öğrenci sayısı 15’dir (on beş). Açılması kesinleşen derse kayıt yapan öğrenciler, o dersten çekilemez ve ders değişikliği yapamaz. Bu dersler için ücret iadesi yapılmaz.

İkinci Aşama:

 1. Birinci aşamada kayıt olan öğrenci sayısı 15’in altında kaldığı için açılamayan derslere kayıt yaptırmış olan öğrenciler, isterlerse açılmış olan derslere kayıt yaptırabilirler. Tekrar ders seçiminden kaynaklanacak ücret farkını, İSTE’nin ilgili banka hesabına yatırarak kayıtlarını yaptırabilirler.
 2. Öğrenci sayısı 15’in altında kaldığı için açılamayan derslere yeni kayıt alınmaz.
 3. Birinci aşamada kayıt yaptırmayan veya diğer üniversitelerden gelen öğrenciler açılması kesinleşen derslere kayıt yaptırabilirler.

 

 • İskenderun Teknik Üniversitesi öğrencileri, kendi müfredatlarındaki dersin Yaz Okulunda açılmaması ve ders programlarının çakışmaması koşuluyla, diğer üniversitelerde açılan eşdeğer bir dersi alabilir. Bu durumda;
 1. Dersin alınacağı üniversitenin ilgili programının merkezi yerleştirme (YGS/LYS) taban puanı, öğrencinin üniversiteye kayıt olduğu tarihteki programın taban puanına eşit ya da yüksek olmalıdır (25.06.2014tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı).
 2. Diğer üniversitelerde açılan yaz okullarından ders alacak bu durumdaki öğrenciler, kayıt yaptırmadan önce kendi bölüm başkanlığına, alacakları dersi eşdeğerlik ve akademik yeterlik bakımından inceleterek onay almaları gerekir.
 3. Diğer üniversitelerden alınan derslere ait nihai not (dönem sonu başarı notu), derslerin alındığı üniversitenin not baremlerini gösterir belge ile birlikte, kapalı ve mühürlü zarf içinde, posta veya elden bölüm başkanlığına ulaştırılır. Bölüm Başkanlığı alınan notu değerlendirerek Dekanlığa/Müdürlüğe iletir. İlgili birimin Yönetim Kurulunda değerlendirilerek Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir.
 • Yaz Okulunda alınan notlar, öğrenci not çizelgelerinde Yaz Dönemi olarak gösterilir. Değerlendirme İSTE Önlisans-Lisans Yönetmeliğinin 25. Maddesinin 3. Fıkrası (http://www.iste.edu.tr/files/77_files_1482651061.pdf) hükümlerine göre yapılır. Bu madde, yeni ve eski yönetmeliğe tabii öğrencileri için geçerlidir.
 • Diğer üniversitelerden gelen öğrenciler de başvurularını İSTE Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinde online olarak yapacaklardır.
 • Diğer üniversitelerden gelerek ders alan öğrencilerin Yaz Okulu sonunda, almış olduğu notlar, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından öğrencisi olduğu üniversiteye (Fakülteye/Yüksekokula/Meslek Yüksekokuluna) kapalı ve ağzı mühürlü zarf içerisinde gönderilir.
 • Diğer üniversitelerden gelerek ders alan öğrenciler eğitim-öğretim ile ilgili hususlarda İSTE yönetmeliklerine ve Yaz Okulu Uygulama Esasları’na tabiidir.
 • Açılmayan derslere ait öğrenim ücretleri iade edilir.
 • Yaz Okulu ile ders kayıtlarının her aşamasından öğrencinin kendisi sorumludur.
 • Yaz Okulu ile ilgili Yaz Okulu Uygulama Esasları dışındaki konular, İSTE Senatosunca oluşturulan “Yaz Okulu Düzenleme ve Yürütme Komisyonu” tarafından karara bağlanır.
 • Yaz Okulu ücretlidir ve öğrencilerden yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ders ücreti alınır.
 • Yaz Okulunda ders veren öğretim elemanlarına, ilgili derse kayıt yaptıran öğrenci sayısı dikkate alınarak yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre ücret ödenir.
 • İş bu Yaz Okulu Uygulama Esaslarında hüküm bulunmayan hallerde İSTE Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Bu Yaz Okulu Uygulama Esasları, İSTE Senatosunun 07 Haziran 2017 tarihinde yapmış olduğu toplantıda kabul edilmiştir.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

İngilizce Dil Eğitim Seti