Gazi Üniversitesi 2018 Yılı Yaz Okulu Duyurusu

Gazi Üniversitesi
Daha Fazla Göster

Gazi Üniversitesi tarafından açılacak olan 2018 yılı Yaz Okulu duyurusu yapıldı. Ders kayıt işlemleri, yaz okulu akademik takvimi ve diğer detayları sizler için bir araya getirdik.

Gazi Üniversitesi tarafından açıklanan takvime göre yaz okulu için 18 – 19 Haziran 2018 tarihleri arasında Ön Kayıt İşlemleri gerçekleştirilecektir. Kesin Kayıtlar ise 21 – 22 Haziran 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Yaz okulu ise 25 Haziran 2018 tarihinde resmi olarak başlamış olacak.

Gazi Üniversitesi tarafından yeni açıklamalar yapıldıkça sizlere bilgi veriyor olacağız. Bunun dışında daha fazla bilgi almak isterseniz http://ogris.gazi.edu.tr sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

 

Gazi Üniversitesi 2018 Yılı Yaz Okulu Akademik Takvimi

18-19 Haziran 2018 Yaz Okulu Ön Kayıtları
21-22 Haziran 2018 Kesin kayıt ve danışman onayları
22 Haziran 2018 Saat 18.00 itibariyle kapatılacak derslerin ilgili akademik birimlerce tespit edilmesi ve sistemde işaretlenmesi
25 Haziran 2018 Yaz Okulu Başlangıcı
03 Ağustos 2018 Yaz Okulu Bitişi
25-26 Haziran 2018 Diğer yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olup Gazi Üniversitesi Yaz Okulunda ders alacak öğrencilerin öğrenim ücreti ödemeleri ve ders seçimi
06-10 Ağustos 2018 Yaz okulu sonu sınavları
19 Ağustos2018 Yaz okulu notlarının girilmesi için son gün

Yaz okulunda ders ekleme- bırakma yapılmaz.

 

Gazi Üniversitesi 2018 Yılı Yaz Okulu Harç Ücretleri

Yaz okulunda öğrencinin ödeyeceği ücret 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

 

Gazi Üniversitesi - Harç Ücretleri - 2018 Yaz Okulu

 

 • Tabloda 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı Yaz Okulu için belirlenen 1 saatlik azami ders ücretlerinin, öğrencilerin öğretim durumlarına göre hesaplanmış hali verilmektedir.
 • (*) Yurtdışı ve Akraba Topluluklar Başkanlığından Türkiye Burslusu olan ve bursluluk statüsü devam eden öğrenciler 1 (bir) dersi ücretsiz alabilecektir.
 • (*) Yabancı uyruklu öğrenciler yukarıda ilan edilen 1 saatlik birim ders ücretlerinin 3 katını ödeyeceklerdir.
 • (*) Özel öğrenciler Gazi Üniversitesinin eğitim öğretim programlarından birine kayıtlı olmadıkları halde Yaz Okulu kapsamında Gazi Üniversitesi fakülte/konservatuvar/yüksekokul/meslek yüksekokullarında ders alan başka bir üniversiteye kayıtlı öğrencilerdir.
 • (*) Özel öğrenci statüsünde ders alacak diğer üniversite öğrencileri yukarıda ilan edilen 1 saatlik birim ders ücretlerinin 5 katını ödeyeceklerdir.
 • (*) Şehit veya gazi çocuğu olan veya kendisi gazi olan Üniversitemiz öğrencileri belgelendirmeleri kaydıyla ücret ödemeyeceklerdir.
 • (*) Yabancı dille eğitim yapan fakülte öğrencileri 1 saatlik birim ders ücretinin 2 katını ödeyeceklerdir.
 • (*) Tabloda verilen ücretler Hacı Bayram Veli Üniversitesine bağlanan okullar için de geçerlidir.

İkinci öğretim öğrencileri, tabloda belirtilen birinci öğretim ücretini ödeyerek eşdeğerliği ilgili akademik birim kurullarınca tespit edilen dersleri yaz okulunda alabilirler.

Yaz okulu öğrenim ücreti, “Yaz okulu öğrenim ücreti ödemesi” açıklaması ile öğrenci numarası belirtilerek HALKBANK’a yatırılacaktır. Öğrenciler, bankadan İKİ NÜSHA dekont almalı ve gerektiği takdirde ibraz etmek üzere saklamalıdır. Yaz okulu ücret iadesi gereken durumlarda dekont ibraz edemeyen öğrencilere ücret iadesi yapılmaz.

 

Derslerin Açılması Süreci ve Şartları

 • Yaz okulunda bir dersin açılabilmesi için gerekli öğrenci sayısı on ikinin (12) altında olamaz.
 • On ikiden az öğrencinin kayıt olduğu dersler kapatılır. Bu nedenle, 22 Haziran 2018 saat 18.00 itibariyle yapılacak incelemeler sonrasında bu koşulu sağlamayan dersler kapatılacaktır.
 • Açılan dersler, ilgili akademik birimlerin ağ adreslerinden ilan edilecektir.

 

Yaz Okulundan Ders Alma Süreçleri

 • Öğrenciler, yaz okulunda Üniversite içi ve/veya Üniversite dışında toplam en fazla on iki saatlik ders alabilirler.
 • Öğrenci, daha önce aldığı, alarak başarısız olduğu, kredisi yetmediğinden daha önce alamadığı veya devamsızlık nedeniyle başarısız olduğu dersleri almak için yaz okulundaki derslere kaydolabilir.
 • Genel ağırlıklı not ortalaması 2,50 ve üzerinde olan öğrenci, yaz okulunda bir üst yarıyıla ait ders alabilir.
 • Öğrenci; daha önce CC ve üstü harf notu aldığı dersleri yaz okulunda alamaz.
 • Yaz okulunda açılan bir derse kaydolan öğrenci o dersi bırakamaz.
 • Yaz döneminde staj yapmak zorunda olan öğrenciler, staj yapacağı tarih aralığı ile akademik takvimde belirtilen yaz okulu derslerinin başlangıç ve yaz okulu sonu sınavları bitiş tarihi aralığının çakışmaması koşuluyla yaz okulundan ders alabilirler.

 

Danışman Onay Süreçleri

 • Öğrencilerin derslere kaydolmadan önce, alacakları derslerle ilgili danışmanlarıyla görüşmeleri önerilir.
 • Öğrenci kayıt işlemini tamamladıktan sonra danışmanıyla iletişime geçerek onay işlemini gerçekleştirir.7
 • Danışman onayı alınmamış kayıtlar geçersizdir.

 

Yaz Okulunda Ders Alamayacak Olanlar

 • Yabancı dil hazırlık programına dâhil olan öğrenciler hazırlık sınıfında başarılı olsalar bile o eğitim öğretim yılı sonunda açılan yaz okulunda lisans programının derslerini alamazlar.
 • Lisans programlarına M.T.O.K. kontenjanından yerleşen ve bir yıllık matematik ve fen derslerinden oluşan bilimsel hazırlık sınıfı programına tâbi olan öğrenciler, bilimsel hazırlık sınıfında başarılı olsalar bile o eğitim-öğretim yılı sonunda açılan yaz okulunda lisans programının derslerini alamazlar.
 • Güz veya bahar yarıyılları sonunda ilişiği kesilmiş öğrenciler, yaz okulundan ders alamazlar. İlişik kesme işleminden önce ön kayıt işlemi yapılmış ise ön kayıt işlemi iptal edilir.

 

Derslere Devam Durumu

 • Yaz okulunda derslere devam zorunludur. Bir dersin devam koşulunun daha önce yerine getirilmiş olması, o derse yaz okulunda devam etme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

 

Başarı Notu

 • Yaz okulunda alınan bir derslere ilişkin başarı harf notu, Gazi Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre belirlenir.
 • Yaz okulunda alınan notlardan FD, FF başarı harf notu ve G dışındakiler ağırlıklı genel not ortalaması hesabına dâhil edilir.

 

Başka Üniversiteden Ders Alma Süreçleri

 • Öğrencinin kaydolmak istediği derslerin Gazi Üniversitesi yaz okulunda açılmaması durumunda; öğrenci, Gazi Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesinin 13. maddesinde belirtilen hususlar çerçevesinde farklı bir yükseköğretim kurumunun yaz okulundan yararlanabilir.
 • Gazi Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesinin ikinci bölümdeki esasları sağlayan öğrenciler, başka bir yükseköğretim kurumunun açmış olduğu yaz okulundan aşağıdaki koşulları da sağlamak kaydıyla ders alabilir.
 • Öğrenci, başka bir yükseköğretim kurumunun yaz okulunda en fazla on iki saatlik ders alabilir.
 • Diğer yükseköğretim kurumlarının yaz okulundan ders alınabilmesi için yaz öğretiminin verildiği yükseköğretim kurumunun ilgili programına ait taban puanın, öğrencinin kayıtlı olduğu programın üniversiteye giriş yılındaki merkezi yerleştirme puanına (LYS, DGS, vb.) eşit veya bu puandan yüksek olması gerekir. ÖSYS ek yerleştirme puanları dikkate alınmayacaktır.

Örneğin; Üniversitemiz Makine Mühendisliği programına 2015 yılında MF-4 puan türünden 396,13356 puan alarak kaydolmuş bir öğrenci, Orta Doğu Teknik Üniversitesinin açmış olduğu yaz okulunda ders almak istesin.

Ancak öğrencinin almak istediği ders, aynı yıl MF-4 puan türünden 468,13446 taban puanla öğrenci alan ODTÜ Makine Mühendisliği programında değil; yine MF-4 puan türünden 386,30996 taban puanla öğrenci alan Çevre Mühendisliği programında açılmış olsun. Bu durumda, öğrencinin kayıtlı olduğu program açısından bakıldığında taban puan şartı sağlanmakla beraber, dersin açıldığı programın taban puanının Üniversitemiz Makine Mühendisliği programının taban puanından düşük olması nedeniyle öğrencinin, ODTÜ Çevre Mühendisliği programının yaz okulundan ders alması mümkün değildir.

 • Başka bir yükseköğretim kurumunun yaz okulundan ders almak isteyen öğrenci bu talebini, yaz okulunun açıldığı yükseköğretim kurumundaki dersin içeriği ve kredi bilgilerini gösteren belgelerle bölüm başkanlığına yazılı olarak bildirir. Talebin, bölüm başkanlığı ve ilgili yönetim kurulunca, Gazi Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesinin ikinci ve üçüncü bölümündeki esaslar çerçevesinde, uygun görülmesi hâlinde öğrenci diğer yükseköğretim kurumlarının yaz okulundan ders alabilir.
 • Başka bir yükseköğretim kurumunda mevcut olmayan programlarda öğrenim gören öğrenciler, ilgili akademik birimin kararı ile uygun görülen farklı programlardan ders alabilirler.
 • Öğrenci yaz okulunda, uygulamalı ders, uygulama, blok uygulama, atölye, proje, klinik çalışması, laboratuvar, kazı bitirme projesi, staj ve benzeri hariç, alt yarıyıllara ait hiç almadığı, aldığı hâlde sınavına girme hakkı elde edemediği ya da başarısız olduğu dersleri alabilir.
 • Önlisans programı öğrencileri hariç, alt yarıyıllara ait tüm derslerden başarılı olan öğrenciler bir üst yarıyıla ait dersleri, Yaz Okulu Yönergesinin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası da dikkate alınarak ilgili akademik birimin uygun görmesi hâlinde diğer yükseköğretim kurumlarının yaz okulundan alabilirler.
 • Öğrenci bu talebini; yaz okulunun açıldığı yükseköğretim kurumundaki dersin içeriği ve kredi bilgilerini gösteren belgelerle bölüm başkanlığına yazılı olarak bildirir. Talebin, bölüm başkanlığı ve ilgili yönetim kurulunca uygun görülmesi hâlinde öğrenci, diğer yükseköğretim kurumlarının yaz okulundan ders alabilir.
 • Gazi Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen tek ders sınavına girebilme kriterlerine uygun bir dersi, başka bir yükseköğretim kurumunun yaz okulundan almakta olan bir öğrenci yaz okulunda başarısız olduğu takdirde, Üniversite akademik takviminde belirtilen tek ders sınavına girebilir.
 • Başka bir yükseköğretim kurumunun yaz okulundan ders alan öğrenci, yaz okulu sonunda, almış olduğu ders veya derslere ait onaylı not döküm belgesini (transkript) dilekçesiyle birlikte güz yarıyılı ders başlama tarihinden en az on beş (15) gün önce Bölüm Başkanlığına sunmak zorundadır. Öğrencinin ibraz ettiği not dökümündeki notlar, Gazi Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ndeki nota dönüştürülerek ilgili yönetim kurulu kararıyla birlikle öğrencinin not belgesine işlenmek üzere, Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına gönderilir.
 • Öğrencinin başka bir yükseköğretim kurumunun yaz okulundan almış olduğu derslerin başarılı olarak sayılabilmesi için, Gazi Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirtilen ders geçme notunu sağlaması gerekmektedir.

 

Başka Üniversite Öğrencilerinin Gazi Üniversitesinden Ders Alma Süreçleri

 • Gazi Üniversitesi öğrencisi olmayan ve Üniversitemiz Yaz Okulunda ders almak isteyen diğer yükseköğretim kurumlarının öğrencileri, 25-26 Haziran 2018 arasında “2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Okulu Öğrenim Ücretleri Tablosu”nda tespit edilen öğrenim ücretini, “Yaz okulu öğrenim ücreti ödemesi” açıklaması ve T.C. Kimlik numarası belirtilerek HALKBANK’a yatıracak ve akabinde ders seçimi yapabilecektir.
 • Gazi Üniversitesi öğrencisi olmayan ve Üniversitemiz Yaz Okulunda ders almak isteyen öğrenciler, 25-26 Haziran 2018 tarihleri arasında aşağıdaki adımları sırasıyla takip ederek yaz okuluna kaydolabilecektir:

https://onkayit.gazi.edu.tr/ogrenci_yazokulu/ adresinden alınmak istenen ders(ler)in seçilmesi,

“2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Okulu Öğrenim Ücretleri Tablosu”nda tespit edilen öğrenim ücretinin, HALKBANK’a “Yaz okulu öğrenim ücreti ödemesi” açıklaması ve T.C. Kimlik numarası belirtilerek yatırılması,

Ders seçme ve para ödeme işlemini tamamlayan öğrencilerin, yeniden https://onkayit.gazi.edu.tr/ogrenci_yazokulu/ adresinden ders kayıt onayı vermesi.

 

Sık Sorulan Sorular ve Cevapları

Yaz okulunda bir dersin açılabilmesi için o derse kaç öğrenci kayıt olmalıdır?

Bir dersin yaz okulunda açılabilmesi için o derse en az on iki (12) öğrenci kaydolmalıdır.

 

Yaz okulunda en fazla kaç ders alınabilir?

Öğrenciler, yaz okulunda Üniversite içi ve/veya Üniversite dışında toplam en fazla on  iki saatlik ders alabilirler.

 

Yaz okulunda derslere ön kayıt yaptırmak zorunlu mu?

Yaz okulunda alınacak derslere ön kayıt yaptırmak zorunludur. Ön kayıt yaptırmayan öğrenciler, yaz okulu ücretinin ödeyerek yaz okulu kesin kayıt tarihlerinde kayıt yaptıracaktır.

 

Yaz okulu için belirlenen öğrenim ücreti ne zaman ödenecektir?

Yaz okulu öğrenim ücreti kesin kayıt yapılmadan önce ödenecektir.

 

Yaz okulu öğrenim ücreti nereye yatırılacaktır?

Yaz okulu öğrenim ücreti, “Yaz okulu öğrenim ücreti ödemesi” açıklaması ile öğrenci numarası belirtilerek HALKBANK’a yatırılacaktır. Öğrenciler, bankadan İKİ NÜSHA dekont almalı ve gerektiği takdirde ibraz etmek üzere saklamalıdır. Yaz okulu ücret iadesi gereken durumlarda dekont ibraz edemeyen öğrencilere ücret iadesi yapılmaz

 

Üniversitemizin farklı bir akademik biriminden ders alınabilir mi?

Öğrencinin kayıtlı bulunduğu akademik birimin, yaz okulunda kaydolmak istediği dersi açmaması hâlinde; öğrenci bu dersi, Üniversite içinde başka bir birimden alabilir. Bu durumda, diğer birimden alınacak dersin içerik, öğretim dili, ders saati, kredi açısından eşdeğerliğini; öğrencinin kayıtlı olduğu birimin ilgili kurulu ile diğer birimin ilgili kurulunun kabul etmesi gerekmektedir.

 

Yetenek sınavıyla öğrenci alan akademik birimlerde kayıtlı öğrenciler yaz okulunda ders alabilir mi?

Yetenek sınavıyla öğrenci alan akademik birimlerin öğrencilerinin yaz okulunda ders alabilecekleri yükseköğretim kurumları, ilgili akademik birimin yönetim kurulu tarafından belirlenir.

 

İkinci öğretim öğrencileri derslerini nereden seçeceklerdir?

Yaz okulunda dersler genellikle birinci öğretimde açılacaktır. İkinci öğretimde ders açılmamışsa, ikinci öğretim öğrencileri derslerini birinci öğretimden seçeceklerdir. Farklı bölümlerden eşdeğerlik sağlanan dersler için farklı programlardan ders seçilebilir.

 

Farklı bir programdan alınacak dersler nasıl öğrenilebilir?

Farklı bölümlerden eşdeğerlik yapılan dersler ilgili akademik birimlerce ağ adresi üzerinden ilan edilecektir.

 

Bir öğrenci başka bir yükseköğretim kurumunun açmış olduğu yaz okulundan ders alabilir mi?

Gazi Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesinin ikinci ve üçüncü bölümlerindeki esasları sağlayan öğrenciler, başka bir yükseköğretim kurumunun açmış olduğu yaz okulunda ders alabilir.

 

2015 ÖSYS’de MF-4 puan türünden 396,13356 puan alarak Makine Mühendisliğine kaydoldum. Alacağım ders ODTÜ Yaz Okulunda Makine Mühendisliğinde değil Çevre Mühendisliğinde açılmışsa o dersi alabilir miyim?

Hayır. Üniversitemiz Makine Mühendisliği programına 2015 yılı taban puanı 396,13356; ODTÜ Makine Mühendisliği taban puanı 468,13446; ODTÜ Çevre Mühendisliği programının taban puanı ise 386,30996’dır. Bu durumda, kayıtlı olduğunuz program açısından bakıldığında ODTÜ Çevre Mühendisliği programının taban puanı Üniversitemiz Makine Mühendisliği programının taban puanından düşüktür. Bu nedenle, ODTÜ Çevre Mühendisliği programının yaz okulunda ders almanız mümkün değildir.

 

Kayıtlı olunan akademik birim ve Üniversitenin diğer akademik birimlerinden toplam 12 saatlik ders alan bir öğrenci, başka bir yükseköğretim kurumunun açmış olduğu yaz okulundan ders alabilir mi?

Hayır. Öğrenciler yaz okulunda en fazla 12 saatlik ders alabilir.

 

Diğer yükseköğretim kurumlarının öğrencileri Gazi Üniversitesi Yaz Okulunda ders alabilir mi?

Evet. Gazi Üniversitesi öğrencisi olmayan ve Üniversitemiz Yaz Okulunda ders almak isteyen diğer yükseköğretim kurumlarının öğrencileri 25-26 Haziran 2018 tarihleri arasında “2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Okulu Öğrenim Ücretleri Tablosu”nda tespit edilen öğrenim ücretini, “Yaz okulu öğrenim ücreti ödemesi” açıklaması ve T.C. Kimlik numarası belirtilerek HALKBANK’a yatıracak ve akabinde ders seçimi yapabilecektir.

 

Yaz okulunda İstatistik programında açılan “Matematik I” dersini almayı düşünüyorum. Ders, 3 saattir. Ödeyeceğim yaz okulu öğrenim ücreti ne kadardır?

2017-2018 Öğrenim Ücreti Tablosu dikkate alınarak;

T.C. uyruklu Gazi Üniversitesi Öğrencisi için:

Yaz Okulu Ücreti  1 saatlik azami ders ücreti 14 hafta Haftalık ders saati
  1,74 14 3

Toplamdaki rakam 73,08 TL

 • C. Uyruklu ve %100 İngilizce bir programda kayıtlı Gazi Üniversitesi Öğrencileri yukarıda hesaplanan tutarın 2 katını ödeyecektir (73,08*2=146,16)
 • Yabancı uyruklu Gazi Üniversitesi öğrenciler yukarıda hesaplanan tutarın 3 katını ödeyecektir. (73,08*3=219,24)
 • Özel öğrenciler (Diğer Üniversite Öğrencileri) yukarıda hesaplanan tutarın 5 katını ödeyecektir. (73,08*5=365,40)
 • %100 İngilizce bir programdan yaz okulunda ders alacak yabancı uyruklu öğrenciler yukarıda hesaplanan tutarın 6 katını ödeyecektir. (73,08*6=438,48)
 • %100 İngilizce bir programdan yaz okulunda ders alacak özel öğrenciler (Diğer Üniversite Öğrencileri) ve yukarıda hesaplanan tutarın 10 katını ödeyecektir. (73,08*10=730,80)

 

Yaz okulunda Uluslararası Ticaret programında açılan “İktisada Giriş I” dersini almayı düşünüyorum. Dersin 4 saat ve 3 kredidir. Ödeyeceğim yaz okulu öğrenim ücreti ne kadardır?

2017-2018 Öğrenim Ücreti Tablosu dikkate alınarak;

T.C. uyruklu Gazi Üniversitesi Öğrencisi için:

Yaz Okulu Ücreti  1 saatlik azami ders ücreti 14 hafta Haftalık ders saati
  1,86 14 4

Toplamdaki rakam 104,16 TL

 • C. Uyruklu ve %100 İngilizce bir programda kayıtlı Gazi Üniversitesi Öğrencileri yukarıda hesaplanan tutarın 2 katını ödeyecektir. (104,16*2=208,32)
 • Yabancı uyruklu Gazi Üniversitesi öğrenciler yukarıda hesaplanan tutarın 3 katını ödeyecektir. (104,16*3=312,48)
 • Özel öğrenciler (Diğer Üniversite Öğrencileri) yukarıda hesaplanan tutarın 5 katını ödeyecektir. (104,16*5=520,80)
 • %100 İngilizce bir programdan yaz okulunda ders alacak yabancı uyruklu öğrenciler yukarıda hesaplanan tutarın 6 katını ödeyecektir. (104,16*6=624,96)
 • %100 İngilizce bir programdan yaz okulunda ders alacak özel öğrenciler (Diğer Üniversite Öğrencileri) ve yukarıda hesaplanan tutarın 10 katını ödeyecektir. (104,16*10=1041,60)

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Öne Çıkan Yorumlar

 1. Gazi üniversitesi misafir ögrencilerine cok pahali fiyat biciyor

2 Yorum

 1. Gazi üniversitesi misafir ögrencilerine cok pahali fiyat biciyor

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

İngilizce Dil Eğitim Seti