Gazi Üniversitesi 2018/2019 Yılı Pedagojik Formasyon Eğitimi Duyurusu

Gazi Üniversitesi
Daha Fazla Göster

Gazi Üniversitesi tarafından hazırlanan ve Hacı Bayram Veli Üniversitesini de içerisine alan 2018/2019 Eğitim ve Öğretim Yılı Pedagojik Formasyon Eğitimi duyurusu yapıldı.

27 Temmuz 2018 tarihinde başlayan Ön Kayıt Süreci üniversite tarafından Online Başvuru sistemi esas alınarak 6 Ağustos 2018 tarihine kadar devam ettirilecek.

Kesin Kayıtlar ise 13 – 15 Ağustos 2018 tarihleri arasında aşağıda belirtilen evrakların sağlanması ile direkt olarak Gazi Üniversitesi tarafından belirlenen adreste yüzyüze yapılacaktır.

 

Ön Kayıt İçin Başvurabilecek Adaylar

 • 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 4. Sınıf öğrencisi olan ve mezun olabilmek için gerekli toplam kredinin en az yüzde elli (% 50)’sini başarı ile tamamlamış olan Üniversitemiz öğrencileri,
 • MEZUN ÖĞRENCİLER: Gazi Üniversitesi ve diğer üniversitelerin EK-1’deki ilgili Programlarından (örgün, açıköğretim veya uzaktan eğitim yoluyla) mezun olmuş adaylar.
 • Farabi Öğrencileri kontenjanlarına bakılmaksızın kayıtlarını Fakülte Yönetim Kurulu Kararıuygunluğu doğrultusunda yapabileceklerdir.
 • Not ortalaması en az 2 ve üzeri olanlar başvuru yapabileceklerdir.

 

 

 

Açılan Bölüm/Alan Kontenjanları (Gazi Üniversitesi ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi 4. Sınıf Okuyanlar) Tıklayınız!

Açılan Bölüm/Alan Kontenjanları (Gazi Üniversitesi ve Diğer Üniversite Mezunları)  Tıklayınız!

Online başvuru yapmak için Tıklayınız!

 

Gazi Üniversitesi 2018/2019 Yılı Pedagojik Formasyon Eğitimi Akademik Takvim

27 Temmuz – 6 Ağustos 2018 Ön Kayıt Başvuru İşlemleri (Online)
7 Ağustos 2018 Ön kayıt ve kontrol listelerinin takibi

Listeler http://gef.gazi.edu.tr  web sitesinde ilan edilecektir

8-9 Ağustos 2018 Düzeltme İşlemleri: Varsa belgelerle birlikte gerekli düzeltmelerin yapılması (Saat 17:00’a kadar ilgili evraklarla [transkript v.b.] aşağıda verilen iletişim bilgilerine müracaat edebilirler).
10 Ağustos 2018 Sonuçların İlanı

Listeler http://gef.gazi.edu.tr/ web sitesinde ilan edilecektir.

13-14-15 Ağustos 2018 Sertifika Programı Ücretinin Ödenmesi

Kesin kayıt hakkını kazanan adayların Sertifika Programı 1.Taksit ücretleri T.C. Halkbankası’nın Bütün Şubelerinden “Kurumsal Tahsilat” menüsünden hiçbir ücret alınmadan yatırılabileceklerdir.

13-14-15 Ağustos 2018 Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Adayların İşlemleri

(09.00- 12.30 / 13.30-17.00 saatleri arasında ilanda belirtilen adreste yürütülecektir).

16-17 Ağustos 2018 Yedekten Kayıt Hakkı Kazanan Adayların İşlemleri

(09.00-12.30 / 13.30-17.00) (Listede yedek olarak ilan edilenler kesin kayıt hakkı kazandıkları takdirde ücret yatıracaklardır.)

 

Not: Yedek listeleri http://gef.gazi.edu.tr/ web sitesinde ilan edilecektir.

 

Önemli Bilgiler

 • Bazı programlarda kontenjanların dolmaması durumunda program içi ve programlar arasında aktarmalar yapılabilecektir. Konuyla ilgili bilgi alabilmek için 10 Ağustos 2018 tarihinden itibaren üniversitemiz (http://gef.gazi.edu.tr) web sayfasının takip edilmesi gerekmektedir.
 • EK-1’deki Programlara müracaat edenlerin sıralama işlemlerinde 4’lük not sistemi kullanılacağından müracaat eden tüm adaylar çevrimiçi (online) başvuru esnasında 4’lük not sistemi ile giriş yapacaklardır.
  • Üniversitelerinde 4’lük not sistemi kullanılmayıp, 100’lük not sistemi kullanılan diğer üniversite öğrencileri, varsa üniversiteleri tarafından kullanılan 4’lük not sistemi dönüşüm tablolarını yoksa Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından ilan edilen dönüşüm tablosunu kullanabilirler. “(https://www.yok.gov.tr/documents/10279/31737/4 luk sistem 100/f3d72044-c756-4302-ab26-91af35f45f43)” linki kullanarak, genel not ortalamalarını internet üzerinden gireceklerdir. (Adayların üniversiteleri tarafından belirlenen dönüşüm tabloları veya transkriptlerinde bu durumu gösteren bilginin; onaylı olarak kayıt esnasında sunulması zorunludur).
  • Gazi Üniversitesi ile Hacı Bayram Veli Üniversitesinde eğitim görmekte olan 4. Sınıf öğrencileri internet üzerinden kayıt işlemleri esnasında 3 yılsonundaki genel not ortalamalarını gireceklerdir.
  • Gazi Üniversitesi mezunları Üniversitemiz tarafından verilen 4’lük not sistemini kullanacaklardır. Kesinlikle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı dönüşüm tablosunu kullanmayacaklardır.
 • Öğrencilerin ön kayıt sırasında onayladığı bilgi ile kesin kayıt esnasında sunduğu belgelerde tutarsızlık olduğu takdirde öğrenci kayıt hakkını kaybedecektir.
 • Mezun öğrenciler için tahsis edilecek kontenjanın Yüzde Yetmiş beş (% 75) başvuru koşullarını sağlayan Gazi Üniversitesi Mezunlarına, Yüzde Yirmi beş (%25) kontenjan ise diğer üniversitelerin örgün, açık öğretim veya uzaktan eğitim programlarından mezun olan öğrencilere ayrılacaktır.
 • Örgün eğitimde okuyan öğrenciler için kontenjanların dolması halinde Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile kontenjanların artırılması veya mezun gruptan aktarılma işlemleri uygulanabilecektir.
 • Kontenjanların dolmaması durumunda (Mezun-Öğrenim Gören) kontenjanlar arası aktarım Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile uygulanabilecektir.
 • Alanlara göre tahsis edilen kontenjanların dışında %10 Milli Sporcu, Ülkemizi Yurt Dışında Temsil Etmiş Sanatçı ve Yabancı Uyruklu öğrencilere tahsis edilecektir. Bu adaylar 13-14-15 Ağustos 2018 saat 17:00’a kadar durumlarını (Milli Sporcu, Ülkemizi Yurt Dışında Temsil Etmiş Sanatçı ve Yabancı Uyruklu) gösteren belgelerin fotokopilerini asıllarıyla birlikte Fakültemiz Eğitim-Öğretim Koordinatörlük Birimine bir dilekçeyle birlikte teslim edeceklerdir. Tahsis edilen kontenjandan fazla ön kayıt müracaatı olması durumunda Üniversitemiz Senatosu Kararına göre belirlenen aşağıdaki kriterler doğrultusunda sıralama ve yerleştirme yapılacaktır.

 

Adayları Sıralama Kriterleri ve Hesabı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN YERLEŞTİRME PUANI (YP):

 • Sıralama işlemi, sırasıyla genel not ortalaması ve kredi başarı yüzdesine göre yapılacaktır.
 • Bu sıralama sonucunda kontenjan sayısı kadar aday ASİL olarak ilan edilecek, kalan adaylar ise YEDEK olarak ilan edilecektir.

Bölüm kontenjanının 5, başvuruda bulunan aday sayısının 7 olması durumunda;

Örnek yerleştirme işlemi:

Yerleştirme öncesi durum:

ADAY-1 4. Sınıf 3.90 %79 kredi başarı
ADAY-2 4. Sınıf 3.80 %73 kredi başarı
ADAY-3 4. Sınıf 3.80 %75 kredi başarı
ADAY-4 4. Sınıf 3.60 %80 kredi başarı
ADAY-5 4. Sınıf 3.51 %71 kredi başarı
ADAY-6 4. Sınıf 3.50 %80 kredi başarı
ADAY-7 4. Sınıf 3.50 %84 kredi başarı

 

Yerleştirme sonrası durum:

ADAY-1 4. Sınıf 3.90 %79 kredi başarı ASİL 1. Sıra
ADAY-3 4. Sınıf 3.80 %75 kredi başarı ASİL 2. Sıra
ADAY-2 4. Sınıf 3.80 %73 kredi başarı ASİL 3. Sıra
ADAY-4 4. Sınıf 3.60 %80 kredi başarı ASİL 4. Sıra
ADAY-5 4. Sınıf 3.51 %71 kredi başarı ASİL 5. Sıra
ADAY-7 4. Sınıf 3.50 %84 kredi başarı YEDEK 1. Sıra
ADAY-6 4. Sınıf 3.50 %80 kredi başarı YEDEK 2. Sıra

 

Yukarıda yapılan sıralamalar esnasında yaşanabilecek puan eşitliği durumlarında mezuniyet tarihleri dikkate alınarak yeni mezun olanlara öncelik verilecektir.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ VE DİĞER ÜNİVERSİTELERDEN MEZUN OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN YERLEŞTİRME PUANI (YP):

 • 2018 ve öncesinde mezun olan öğrenciler için Yerleştirme Puanı (YP); YP= Genel not ortalaması x 1 formülüyle hesaplanacaktır.

Bu durum sonrası oluşacak puan eşitliğinde mezuniyet tarihleri dikkate alınarak yeni mezun olanlara öncelik verilecektir.

 

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • Kayıt formu (Kayıt esnasında kayıt yapan Memur tarafından temin edilecektir.),
 • Onaylı lisans not transkripti,
 • Lisans Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Diplomanın veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı ibraz edilerek, aslı gibidir onaylı fotokopisi teslim edilecek), (Not: Aslı gibidir kayıt esnasında Fakültemiz tarafından yapılacaktır.)
 • Onaylı nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • 2 adet vesikalık fotoğraf (Fotoğrafların arkasına T.C. Kimlik NO ile adınızı ve soyadınızı yazınız.),
 • Kayıt ücreti (1. taksit) banka dekontunun aslı,
 • Online başvuru formu çıktısı (online başvuru yapıldıktan sonra çıktısı alınacak ve aday tarafından imzalanarak kesin kayıtta ibraz edilecektir.)
 • 4’lük not sistem dönüşüm tablosu (100’lük not sistemi kullanan üniversiteler için),
 • Gazi Üniversitesi ile Hacı Bayram Veli Üniversitesi 4. sınıfta olan ve yukarıdaki başvuru kriterlerini sağlayarak kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin (mezun öğrenciler hariç), Sertifika Programı 1.Taksit Ücretini ödemeleri durumunda kesin kayıt için yukarıdaki belgelerle birlikte transkript belgelerindeki genel ortalamalarını ibraz edeceklerdir.
 • 13-14-15 Ağustos 2018 tarih ve saat 17:30 kadar ücretini yatırmayan öğrenciler kayıt hakkından vazgeçmiş sayılacaklardır.

Felsefe Bölümü öğrencileri: En az 16 kredi Sosyoloji, 16 kredi Psikoloji aldığını gösterir belgeyi,

Sosyoloji Bölümü öğrencileri: En az 16 kredi Felsefe, 16 kredi Psikoloji, 8 kredi Mantık aldığını gösterir belgeyi, kesin kayıt esnasında sunmaları gerekmektedir.

 

Kesin Kayıtta:

 • Başvurular şahsen veya noterden alınan vekâletname yolu ile yapılacaktır.
 • Eksik evrak ile kayıt işlemi yapılmayacaktır.
 • Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına kesin kayıt hakkı kazananların kayıt kabul işlemleri 13-14-15 Ağustos 2018 tarihleri arasında mesai saatleri (09.00-12.30 / 13.30-17.00) içerisinde yapılacaktır.

 

Kayıt Yeri

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi

Hersek Binası/Giriş Katı

Teknikokullar/Beşevler Yenimahalle-ANKARA

 

Program Ücreti ve Ödeme Tarihleri

Program ücreti 2.054 TL (İki bin elli dört Türk Lirası) olup ödemeler aşağıda belirtilen ödeme tarihlerine göre yapılacaktır.

 

Ödeme Tarihleri

Taksit Ödeme Miktarı Ödeme Tarihleri
1. Taksit 1.027 TL 13-15 Ağustos 2018
2. Taksit 1.027 TL 14-17 Ocak 2019

 

 • Yapılan ödemeler hiçbir şekilde iade edilmeyecektir.
 • Kesin kayıt hakkı kazanan Adayların Program Ücretlerini ödeyebilecekleri Banka ile ilgili açıklamalar aşağıda belirtilmiştir:

HALK BANKASI’nın bütün şubelerinden “Kurumsal Tahsilat” menüsünden hiçbir ücret alınmadan TC KİMLİK numarasıyla ödeme yapılabilecektir.

Dekontun açıklama bölümünde;

 • Başvuranın Adı-Soyadı
 • C. Kimlik Numarası
 • “Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı-Kayıt Ücretinin 1. Taksiti” olduğunun belirtilmesi gerekmektedir.
 • Kayıt esnasında öğrencinin isminin bulunduğu dekont isteneceğinden, para yatırma işleminde mutlaka dekont alınabilen işlem yapılmalı, ücret kesinlikle bankamatiklerden yatırılmamalıdır.
 • Kesin kayıt yapıldıktan sonra ödemeler hiçbir şekilde iade edilmeyecektir. Bu nedenle koşullarınızın uygunluğunu kontrol ettikten sonra program ücretini yatırınız.

 

İletişim Bilgileri

Gazi Eğitim Fakültesi Dekanlığı

Hersek Binası 1. Kat

Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğü

Tel No : 0 312 202 18 34 – 0312 202 17 87

 

Ek Açıklamalar

 • Güncel bilgi ve açıklamaların takibi: Bilgi almak istediğiniz konularla ilgili (http://gef.gazi.edu.tr) web sayfamız takip edilmelidir. Formasyonla ilgili her türlü güncel bilgi, açıklama, ders programları, sınav programları ve değişikliklere (http://gef.gazi.edu.tr) web sayfamızdan ulaşılabilir.
 • Ders muafiyet başvuruları: Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından yayınlanan “Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esaslar ile Gazi Üniversitesi EğitimÖğretim ve Sınav Yönetmeliğine” doğrultusunda değerlendirilecektir.
 • Muaf olmak üzere başvuru yapacak adaylar evraklarını, ( I. ve II. dönem tüm dersler için) kesin kayıt sırasında kayıt yapan görevliye teslim etmek zorundadır. Sonraki haftalarda başvurular dikkate alınmayacaktır.
 • Muaf olmak üzere başvuru yapacak adaylar için istenen belgeler:
  • Onaylı ders içerikleri (Daha önceden almış ve başarmış olduğu derslere ait)
  • Transkript belgesi
  • Öğretmenlik Uygulaması dersi için öğretmenlik yaptığına dair SGK Hizmet Dökümü
 • Muaf sayılan dersler için ücret iadesi yapılmayacaktır.
 • Özel öğretim kurumlarında veya MEB’e bağlı okullarda bir öğretim yılından az olmamak kaydıyla öğretmenlik yaptığını belgeleyenler, Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaftutulabilirler. Ayrıca, pedagojik formasyon derslerinin aldığı dönemde MEB’e bağlı okullarda ücretli öğretmenlik, özel öğretim kurumlarında sözleşmeli öğretmenlik veya Diyanet İşleri  Başkanlığı’na bağlı olarak Kuran Kursu Öğreticiliği yapmakta olanlar, Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf tutulabilir.
 • Derslere Devam Zorunluluğu:
  • Programdaki dersler, sınavlar, eğitim-öğretimle ilgili işler Gazi Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile disiplin konularında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin hükümleri uygulanır.

 

Tablo 1. Ders Geçmede Kullanılacak Not Aralıkları

100-90 AA 54-50  DD
89-85 BA 49-40  FD
84-80 BB 39-0  FF
79-70 CB Girmedi  G
69-60 CC Devamsız  D
59-55 DC Muaf M

 

 • Ders geçme notu 60 olup, programdan mezun olmak için program derslerinin akademik not ortalamasının en az 60 olması gerekmektedir. Ders geçmede esas alınacak not aralıkları Tablo 1’de verilmiştir.
 • Ancak Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve altında not alanlar dersten kalmış olur.
 • 2018-2019 eğitim-öğretim dönemi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı kapsamındaki tüm dersler akademik takvimde belirtilen dönemde Gazi Eğitim Fakültesinde yer alan dersliklerde hafta içi 17:30’dan sonra yüz yüze yürütülecektir.
 • İlgili yönetmelik doğrultusunda, öğrencilerin teorik derslere % 70, uygulamalı derslere % 80 oranında devam etmeleri zorunludur.
 • Sağlık raporu devam yükümlülüğünü kaldırmaz.
 • Devamsızlık yapan öğrenciler sınavlara (Vize/Final/Bütünleme/Tek Ders) alınmaz.

Kaynak ve Güncel Bilgiler: http://gef.gazi.edu.tr 

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

İngilizce Dil Eğitim Seti