Fırat Üniversitesi ve Tunceli Üniversitesi 2018 Yılı Bahar Dönemi Pedagojik Formasyon Duyurusu

Fırat Üniversitesi Logo
Daha Fazla Göster

Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi  tarafından 2017-2018 yılı Bahar Dönemi Pedagojik Formasyon Eğitimi başvuruları alınmaya başlandı. Ayrıca Tunceli Üniversitesi öğrencileri için de Pedagojik Formasyon Eğitimi başvuruları alınmaya başlandı.

3. ve 4. sınıf öğrencileri ve Mezun Öğrenciler için aktif hale getirilen Pedagojik Formasyon Eğitimi için Ön Başvurular 4 Aralık – 8 Aralık 2017 tarihleri arasında 08.30 – 16.30 saatleri içerisinde alınacaktır.

Kesin kayıtlar ise 14 Aralık 19 Aralık 2017 tarihleri arasında 08.30 ile 16.30 saatleri içinde yapılacaktır. Ödemeler ise 2 taksit olacak şekilde ödenecektir.

Fırat Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi ile alakalı tüm detayları aşağıdaki kısımda bulabilirsiniz.

 

Fırat Üniversitesi 2018 Yılı Pedagojik Formasyon Akademik Takvimi 

Ön Kayıt 04-08 Aralık 2017 (08.30-16:30 saatleri arasında)
Kayıt hakkı kazananlar için I. ilan 12 Aralık 2017
I. İlandakilerin kesin kayıtları 14-19 Aralık 2017 (08.30-16:30 saatleri arasında)
Boş kalan kontenjanlar için II. ilan 22 Aralık  2017
II. İlandakilerin kesin kayıtları 25- 26 Aralık 2017 (08.30-16.30 saatleri arasında)
I. DÖNEM
Derslerin Başlaması 29 Ocak 2018 Pazartesi
Derslerin Bitimi 06 Mayıs 2018
Genel Sınav 21 – 22 Mayıs 2018
Bütünleme Sınavı 25 Mayıs 2018
Mezuniyet Sınavı

(1 veya 2 dersten kalıp da mezuniyet sınav hakkını ilk defa kullanacak eski öğrenciler için)

28 Mayıs 2018
II. DÖNEM F.Ü. 2018 – 2019 Akademik Takvimine Göre Belirlenecektir.

 

Pedagojik Formasyon Eğitimi Kayıt Duyurusu

MEB Talim Terbiye Kurulu’nun 20 Şubat 2014 ve 9 Sayılı Kararı ekinde yer alan programlardan 2017-2018 Eğitim – Öğretim Yılı 3. ve 4. Sınıflarda öğrenim gören ve önceki yıllarda mezun olan öğrencilerden, fakültemiz Pedagojik Formasyon Eğitimi (PFE) programlarına aşağıda belirtilen kriterlere göre öğrenci alınacaktır:

 • PFE Programlarına Ön Kayıtlar 04-08 Aralık 2017 tarihleri arasında yapılacaktır. Ön kayıtta;
 • Üniversitemiz 3. ve 4. Sınıflarda öğrenim gören öğrenciler sadece Ön Kayıt Başvuru Formu (EK-2),
 • Fırat Üniversitesi ve diğer üniversitelerden mezun olanlar ise;
  • –> Onaylı Mezuniyet Belgesi ya da Diploma örneği,
  • –> Onaylı Lisans Not Durum Belgesi (Trankript),
  • –> Öğrencinin üniversiteye kayıt yaptırdığı yıla ait ÖSYS Yerleştirme Belgesinin çıktısı,

ile başvuruda bulunacaklardır.

 • Tunceli Üniversitesi için yapılacak  olan ön kayıtlara, sadece  Tunceli Üniversitesi 3. ve 4. Sınıflarda öğrenim görenler ile mezunları başvurabileceklerdir.
 • Posta ve/veya faks ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Ön kayıt başvurusunun başka bir kişi tarafından yapılabilmesi için, noter onaylı vekalet gereklidir
 • Öğretmenlik Uygulaması dersi uygulama rehber öğretmeni sınırlılığından dolayı “Sağlık”, “Adalet”, “Muhasebe ve Finansman”, “Radyo-Televizyon”, “Halkla İlişkiler ve Tanıtım” ile “Gazetecilik” alanlarında kontenjan sınırlaması yapılacaktır. Diğer tüm alan kontenjanları ise EK-1’de listelenen bölümlere yapılacak başvuru çoğunluğu esas alınarak belirlenecektir. Başvuru yapan öğrencilerin transkriptlerindeki genel not ortalamaları esas alınarak dörtlük sisteme göre sıralama yapılacaktır. Notları dörtlük sistemde olmayan adayların puanlarının dörtlük sisteme dönüştürülmesinde YÖK dönüşüm tablosu kullanılacaktır. Puan eşitliği halinde adayların Üniversite Giriş Sınavı puanlarındaki üstünlük esas alınacaktır.
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Alanına İlahiyat, İlahiyat Bilimleri, Din Bilimleri, İslami İlimler Fakültesi ile İLİTAM Mezunları başvurabileceklerdir.
 • Kontenjanların belirlenmesinde Fırat Üniversitesi üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri ile mezunları için Fırat Üniversitesine %75, diğer üniversiteler için ( AÖF ve uzaktan eğitim yapan bölümler dahil) % 25 kontenjan ayrılmıştır. Her bölümün ve grubun sıralaması kendi içinde ayrı ayrı yapılacaktır. Kayıt hakkını elde eden aday, kesin kaydını belirtilen tarihlerde yapmak zorundadır. Belirtilen tarihte kesin kaydını yapmayan aday bu hakkını kaybeder. Ön kayıtlar veya kesin kayıtlar sonunda, boş kalan kontenjanların aktarımında Eğitim Fakültesi Dekanlığı yetkilidir.
 • Kesin kayıt yapanların ders muafiyet başvuruları, her dönem başında o dönem derslerinin başladığı ilk hafta içinde, Pedagojik Formasyon Birimi’ne yapılır. Özel öğretim kurumlarında veya MEB’e bağlı okullarda bir öğretim yılından az olmamak kaydıyla öğretmenlik yaptığını belgeleyenler, Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf tutulabilir. Ayrıca, pedagojik formasyon derslerinin alındığı dönemde MEB’e bağlı okullarda ücretli öğretmenlik, özel öğretim kurumlarında sözleşmeli öğretmenlik veya Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı olarak Kur’an Kursu Öğreticiliği yapmakta olanlar, Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf tutulabilir. Muaf olunan dersler için öğrenim ücretinde indirim yapılmaz ve öğrencilere ücret iadesi yapılmaz.
 • PFE Sertifika Programına kayıt yaptıran öğrencilerin işlemleri “PFE Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esaslar”a göre yapılır; Programdaki dersler, eğitim-öğretimle ilgili işler, sınavlar ve disiplin konularında, Fırat Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin hükümleri uygulanır.

 

Program Ücretleri

PFE Sertifika Programı Öğrenim Ücreti toplam 2000 TL olup, bu ücretin yarısı olan 1000 TL kesin kayıt esnasında, kalan yarısı ise İkinci Dönemin başında (tarihi daha sonra duyurulacaktır) alınacaktır.

Ücretin İlk Taksiti olan 1000 TL, Fırat Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası Fırat Üniversitesi Şubesi IBAN: TR51 0001 0015 8675 5028 4150 03 hesabına, T.C. Kimlik No, Adı-Soyadı belirtilip, Açıklama kısmına “Pedagojik Formasyon Ücreti, Eğitim Fakültesi, 2017-2018 BAHAR” notu düşülerek yatırılacaktır

Ücretler 3 şekilde yatırılabilecektir.

 • Ücretler; Ziraat Bankası şubelerinden yatırılabilir. Dekontun açıklama kısmına, ‘’Pedagojik Formasyon 1. taksit ücreti, Eğitim Fakültesi, 2017-2018 BAHAR’’ yazılmalıdır.
 • Ücretler, İnternet bankacılığı ile yatırılabilir. Dekontun açıklama kısmına (1)’de belirtilen aynı açıklama yapılmalıdır.
 • Ücretler, Ziraat bankası ATM’ lerinden yatırılabilir. Kartsız işlem kısmına girilmek suretiyle T.C. Kimlik No yazılarak yatırılmış olmalıdır.

 

Programa Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler

Kesin kayıt hakkı kazananlardan kayıt esnasında istenecektir.

 • Kesin Kayıt Başvuru Dilekçesi (Kayıt bürosundan temin edilecektir)
 • Halen lisans öğrencisi olanlar için, Onaylı Lisans Not Durum Belgesi (Trankript); Lisans mezunları için Onaylı Mezuniyet Belgesi ya da Diploma fotokopisi (Yurtdışındaki üniversitelerden, yükseköğretim kurumlarından mezun olanların diplomalarının denkliği, kayıt sırasında belgelendirilmelidir) ve onaylı Lisans Not Durum Belgesi (Trankript)
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Aslını ibraz etmek kaydıyla)
 • İki Adet Vesikalık Fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş)
 • Öğrenim Ücretinin İlk Taksitinin (1000 TL) Yatırıldığına Dair Banka Dekontu

 

Kayıt Yeri

Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi A-Blok, Konferans Salonu (Dahili Tlf:4928 – 4907)

NOT-1: Halen Fakültemiz PFE Programına kayıtlı olup, programdan mezun olamamış öğrenciler başarısız oldukları derslere 2017-2018 Eğitim – Öğretim Yılı Bahar ve  2018-2019 Eğitim – Öğretim Yılı  Güz Dönemlerinde kayıtlarını yeniden yaptırarak devam edebilirler.

NOT-2: Kesin Kayıtta Yatırılan para hiçbir şekilde geri ödenmeyecektir.

Bahar Dönemi İçin;

Hafta içi      : Pazartesi ve Salı günleri 17.00-23.00 saatleri arası

Hafta sonu:  Cumartesi ve Pazar Günleri 09.00-17.00  saatleri arası

 

Formasyon Eğitimi İçin Başvuru Yapabilecek Olan Bölümler 

ATAMAYA ESAS OLAN ÖĞRETMENLİK ALANI ATAMAYA ESAS OLAN ÖĞRETMENLİK ALANLARINA BAŞVURABİLECEK YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI 
Biyoloji Biyoloji Bölümü
Coğrafya Coğrafya Bölümü
Felsefe 1.  Felsefe Bölümü (En az 16 kredi Sosyoloji, 16 kredi Psikoloji aldığını belgelendirenler)

2.  Sosyoloji Bölümü (En az 16 kredi Felsefe, 16 kredi Psikoloji, 8 kredi Mantık dersi aldığını belgelendirenler)

Fizik 1.  Fizik Bölümü

2.  Fizik Mühendisliği

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.  İlâhiyat Fakültesi *

2.  İlahiyat Bilimleri Fakültesi *

3.  Dini Bilimler Fakültesi *

4.  İslami İlimler Fakültesi *

5. İLİTAM*

*Bu Fakültelerin sadece Mezunları başvurabilecektir.

Kimya/Kimya Teknolojisi 1.  Kimya Bölümü

2.  Kimya Mühendisliği

Matematik 1.  Matematik Bölümü

2.  Matematik-Bilgisayar Bölümü

Sağlık 1.  Hemşirelik Yüksekokulu

2.  Hemşirelik/Bölümü

3.  Ebelik/Bölümü

4.  Sağlık Memurluğu/Bölümü

5.  Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

Müzik 1.  Müzik Bölümü

2.  Devlet Konservatuarı

Radyo-Televizyon Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Halkla İlişkiler ve Tanıtım

 

Gazetecilik Gazetecilik
Tarih Tarih Bölümü
Türk Dili ve Edebiyatı 1.  Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

2.  Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

Adalet Kamu Yönetimi
Muhasebe ve Finansman 1. İşletme

2. İktisat

3. Maliye

Beden Eğitimi 1. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

2. Spor Bilimleri Fakültesi

Bilişim Teknolojileri 1.  Bilgisayar Mühendisliği

2.  Yazılım Mühendisliği

Su Ürünleri Su Ürünleri Fakültesi
Elektrik-Elektronik Teknolojisi:

–        Elektrik

–        Elektronik

Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Mekatronik Mühendisliği
İnşaat Teknolojisi:

–        Yapı Tasarımı

İnşaat Mühendisliği
Makine Teknolojisi:

–        Makine ve Kalıp

Makine Mühendisliği
Metal Teknolojisi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Metalurji Teknolojisi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Motorlu Araçlar Teknolojisi Otomotiv Mühendisliği
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Enerji Sistemleri Mühendisliği
Yaşayan Diller ve Lehçeler Yaşayan Diller ve Lehçelerin ilgili alanlarındaki lisans programları
Almanca Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü
Gıda Teknolojisi Gıda Mühendisliği Bölümü
Gazetecilik Gazetecilik Bölümü
İngilizce 1. İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

2. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü

3. Mütercim-Tercümanlık Bölümü

4. İngiliz Dil Bilimi Bölümü

5. Çeviri Bilim Bölümü (İngilizce)

6. İngiliz Dili ve Kültürü Bölümü

Psikoloji Psikoloji Bölümü
Yiyecek İçecek Hizmetleri Beslenme ve Diyetetik Bölümü

 

EK-2 – Ön Başvuru Kayıt Dilekçesi

 

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

 

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

ÖN KAYIT BAŞVURU FORMU

 

(Eksiksiz olarak doldurulup, onaylı öğrenci belgesi eklenmelidir)

ADAYIN
Adı – Soyadı
T.C. Kimlik No
Öğrenim Gördüğü Alan (Bölüm)
Adres
E-Posta
Cep/Ev Telefonu
Kayıtlı / Mezun Olduğu
Üniversite
Fakülte
Bölüm
Öğrenim Durumu Üçüncü Sınıf Öğrencisi (…..)                               Mezun  (…..)

        Yukarıda verdiğim bilgilerin doğruluğunu onaylıyorum.  Fakültenizde 2017-2018 Öğretim Yılı Yaz Döneminde açılmış bulunan Pedagojik Formasyon Sertifika Programına yukarıda belirttiğim alanda ön kayıt yaptırmak istiyorum.

Gereğini saygılarımla arz ederim.  ……/ ……… / 2017

Adayın İmzası

 

EK: Onaylı Lisans Not Durum Belgesi (Mezunlar için Trankript)

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

İngilizce Dil Eğitim Seti