Abant İzzet Baysal Üniversitesi (İBU) 2016/2017 Akademik Takvimi

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü tarafından belirlenen 2016/2017 Eğitim ve Öğretim Yılı Akademik Takvimi aşağıdaki gibi şekillenmiştir.