Erciyes Üniversitesi 2016 Yaz Okulu Duyurusu

Erciyes Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Daha Fazla Göster

Erciyes Üniversitesi tarafından 2015/2016 Eğitim ve Öğretim Yılı için hazırlanan Yaz Okulu Duyurusu aşağıdaki gibidir. Farklı bölümler için Açılan Ders Listeleri ve Hangi Üniversitelerden Ders Alınabileceği gibi bilgiler dikkatinize sunulmuştur.

Hangi bölümde olduğunuzu alt kısımdan bulabilir, Açılan Dersleri görebilir, Açılmayacak Dersler için hangi üniversiteden ders alabileceklerini net bir şekilde görebilirler.

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılı sonunda yaz okulu açılması hk. 2016.010.048- Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılı sonunda yaz okulu açılması ile ilgili fakülte dekanlığından gelen 14.03.2016 tarih ve 21875 sayılı yazı ve ekleri üzerinde görüşüldü.

Yapılan görüşmeler sonucunda; Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılı sonunda yaz okulunda aşağıdaki derslerin açılmasına, açılmayan derslerin ise içerik ve ders saati bakımından uygun olması halinde aşağıda isimleri belirtilen üniversitelerden alınmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Daha Fazla Soru ve Bilgi İçin Pedagojik Formasyon Eğitimi Facebook Sayfasını Ziyaret Edebilirsiniz. 
Diğer Üniversitelerin Açtıkları Pedagojik Formasyon Eğitimlerine Ulaşmak İçin Tıklayınız…

BiTalebe Facebook Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız…

 

Yaz Okulunda Ders Alınabilecek Diğer Üniversiteler (Yaz Okulu Açmaları Halinde)

 • Akdeniz Üniversitesi Dokuz Eylül Üniversitesi Marmara Üniversitesi
 • Anadolu Üniversitesi Ege Üniversitesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 • Ankara Üniversitesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Pamukkale Üniversitesi
 • Atatürk Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi Uludağ Üniversitesi
 • Boğaziçi Üniversitesi İstanbul Üniversitesi
 • Çukurova Üniversitesi Karadeniz Teknik Üniversitesi

 

 

ERÜ – İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2015-2016 YAZ OKULUNDA AÇILACAK DERSLER

 

İşletme – İşletme (İÖ) D. S. AKTS İktisat – İktisat (İÖ) D. S. AKTS Maliye – Maliye (İÖ) D. S. AKTS
SRV109 Matematik I 3 4 SRV109 Matematik I 3 4 SRV109 Matematik I 3 4
SRV110 Matematik II 3 4 SRV110 Matematik II 3 4 SRV110 Matematik II 3 4
SRV211 Statistics I 3 5 SRV211 Statistics I 3 5 İŞL207 Pazarlama İlkeleri 3 5
SRV212 Statistics II 3 5 SRV212 Statistics II 3 5 İŞL315 Maliyet Muhasebesi I 3 5
İŞL207 Pazarlama İlkeleri 3 5 İŞL207 Pazarlama İlkeleri 3 5 SRV113 Bilgisayar Kullanımı I 3 2
İŞL404 Uluslararası Pazarlama 3 5 İŞL404 Uluslararası Pazarlama 3 5 SRV114 Bilgisayar Kullanımı II 3 2
İŞL315 Maliyet Muhasebesi I 3 5 İŞL315 Maliyet Muhasebesi I 3 5 İKT201 Mikro İktisat I 3 5
İŞL316 Maliyet Muhasebesi II 3 5 İŞL303 İşletme Finansmanı 3 5 İKT202 Mikro İktisat II 3 5
İŞL303 İşletme Finansmanı 3 5 İŞL304 Finansal Yönetim 3 5 İKT203 Makro İktisat I 3 5
İŞL304 Finansal Yönetim 3 5 SRV113 Bilgisayar Kullanımı I 3 4 İKT204 Makro İktisat II 3 5
SRV113 Bilgisayar Kullanımı I 3 4 SRV114 Bilgisayar Kullanımı II 3 4 İKT405 Ekonometriye Giriş I 3 4
SRV114 Bilgisayar Kullanımı II 3 4 İKT201 Mikro İktisat I 3 5 İKT406 Ekonometriye Giriş II 3 5
İKT201 Mikro İktisat I 3 5 İKT202 Mikro İktisat II 3 5 İKT301 Uluslararası İktisat I 3 5
İKT202 Mikro İktisat II 3 5 İKT203 Makro İktisat I 3 5 İKT302 Uluslararası İktisat II 3 5
İKT203 Makro İktisat I 3 5 İKT204 Makro İktisat II 3 5 İKT101 İktisada Giriş I 3 5
İKT204 Makro İktisat II 3 5 İKT405 Ekonometriye Giriş I 3 4 İKT102 İktisada Giriş II 3 5
İKT101 İktisada Giriş I 3 5 İKT406 Ekonometriye Giriş II 3 5 SKY208 Anayasa Hukuku 3 5
İKT102 İktisada Giriş II 3 5 İKT301 Uluslararası İktisat I 3 5 İKT315 Türkiye Ekonomisi 3 5
SKY208 Anayasa Hukuku 3 5 İKT302 Uluslararası İktisat II 3 5 İŞL104 Genel Muhasebe II 3 5
İKT420 Uluslararası İktisat 3 5 İKT101 İktisada Giriş I 3 5 MLY101 Kamu Maliyetine Giriş 3 4
İKT315 Türkiye Ekonomisi 3 5 İKT102 İktisada Giriş II 3 5 MLY306 Mahalli İdareler Maliyesi 3 5
İŞL104 Genel Muhasebe II 3 5 İKT402 İktisat Politikası 3 5 MLY404 Uluslararası Maliye 3 5
MLY319 Kamu Maliyesi 3 5 İKT401 İktisadi Düşünceler Tarihi 3 4 MLY405 Türk Vergi Mevzuatı I 3 4
MLY417 Türk Vergi Sistemi 3 4 İKT312 Tarım Ekonomisi 3 5 MLY415 Vergi Ceza Hukuku 3 4
İKT413 Çevre Ekonomisi 3 4 MLY201 Maliye Teorisi I 3 5
SKY208 Anayasa Hukuku 3 5 MLY202 Maliye Teorisi II 3 5
İKT315 Türkiye Ekonomisi 3 5 MLY407 Devlet Borçları 3 4
İŞL104 Genel Muhasebe II 3 5
MLY319 Kamu Maliyesi 3 5
MLY417 Türk Vergi Sistemi 3 4
Uluslararası İlişkiler D. S. AKTS SBKY D. S. AKTS
İKT101 İktisada Giriş I 3 5 SRV113 Bilgisayar Kullanımı I 3 4
İKT102 İktisada Giriş II 3 5 SRV114 Bilgisayar Kullanımı II 3 4
SKY208 Anayasa Hukuku 3 4 İKT101 İktisada Giriş I 3 5
İKT205 Mikro İktisat 3 5 İKT102 İktisada Giriş II 3 5
İKT206 Makro İktisat 3 5 SKY106 Anayasa Hukukuna Giriş 3 5
İKT420 Uluslararası İktisat 3 4 İKT205 Mikro İktisat 3 5
İŞL104 Genel Muhasebe II 3 5 İKT206 Makro İktisat 3 5
MLY319 Kamu Maliyesi 3 5 İKT315 Türkiye Ekonomisi 3 5
İŞL104 Genel Muhasebe II 3 5
MLY101 Kamu Maliyetine Giriş 3 5
MLY417 Türk Vergi Sistemi 3 5

 

Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi 2015-2016 eğitim-öğretim yılında yaz okulu açılması hk. 2016.010.049– Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi bünyesinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılında yaz okulu açılması ile ilgili fakülte dekanlığından gelen 11.03.2016 tarih ve 21453 sayılı yazı ve ekleri üzerinde görüşüldü.

Yapılan görüşmeler sonucunda; Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi bünyesinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılı sonunda Erciyes Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği çerçevesinde I. ve II. Öğretim öğrencilerinin güz ve bahar yarıyıllarında başarısız oldukları dersler ile alamadıkları dersler için aşağıda belirtilen derslerden yaz okulu açılmasına ve eğitim-öğretim planlarının aşağıdaki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ
2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1.ve 2.ÖĞRETİM YAZ OKULU EĞİTİM PLANLARI
İLAHİYAT BÖLÜMÜ (I. ve II. ÖĞRETİM)

1. SINIF

1. YARIYIL 2. YARIYIL
No Ders Kodu Ders Adı T U Kredi AKTS No Ders Kodu Ders Adı T U Kredi AKTS
1 İLH102 Kur’an Okuma ve Tecvid I 2 0 4 4 1 İLH202 Kur’an Okuma ve Tecvid II 2 0 4 4
2 İLH011102 Kur’an Okuma ve Tecvid I 2 0 4 4

 

2 İLH011202 Kur’an Okuma ve Tecvid II 2 0 4 4
NOT: İLH011102 kodlu ders İLH102’ye aktarılacaktır. NOT: İLH011202 kodlu ders İLH202’ye aktarılacaktır.
2. SINIF
3. YARIYIL 4. YARIYIL
No Ders Kodu Ders Adı T U Kredi AKTS No Ders Kodu Ders Adı T U Kredi AKTS
1 İLH302 Kur’an Okuma ve Tecvid III 2 0 3 3 1 İLH402 Kur’an Okuma ve Tecvid IV 2 0 3 3
2 İLH011302 Kur’an Okuma ve Tecvid III 2 0 3 3 2 İLH011402 Kur’an Okuma ve Tecvid IV 2 0 3 3
 1. SINIF
5. YARIYIL 6. YARIYIL
No Ders Kodu Ders Adı T U Kredi AKTS No Ders Kodu Ders Adı T U Kredi AKTS
1 İLH502 Kur’an Okuma ve Tecvid V (Arp) 2 0 3 3 1 İLH602 Kur’an Okuma ve Tecvid VI (Arp) 2 0 3 3
 1. SINIF
7. YARIYIL 8. YARIYIL
No Ders Kodu Ders Adı T U Kredi AKTS No Ders Kodu Ders Adı T U Kredi AKTS
1 İLH702 Kur’an Okuma ve Tecvid VII (Arp) 2 0 3 3 1 İLH802 Kur’an Okuma ve Tecvid VIII (Arp) 2 0 3 3

 

 

Karar Tarihi: 15/03/2016 Toplantı Sayısı:10 Sayfa:11

 

İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ (I. ve II. ÖĞRETİM)

 

1. SINIF

1. YARIYIL 2. YARIYIL
No Ders Kodu Ders Adı T U Kredi AKTS No Ders Kodu Ders Adı T U Kredi AKTS
1 DKA117 Kur’an Okuma Bilgi ve Becerisi I 2 0 5 5 1 DKA106 Kur’an Okuma Bilgi ve Becerisi II 2 0 6 6
2 İDKA117 Kur’an Okuma Bilgi ve Becerisi I 2 0 5 5 2 İDKA106 Kur’an Okuma Bilgi ve Becerisi II 2 0 6 6
2. SINIF
3. YARIYIL 4. YARIYIL
No Ders Kodu Ders Adı T U Kredi AKTS No Ders Kodu Ders Adı T U Kredi AKTS
1 DKA205 Kur’an Okuma Bilgi ve Becerisi III 2 0 3 3 1 DKA218 Kur’an Okuma Bilgi ve Becerisi IV 2 0 3 3
2 İDKA205 Kur’an Okuma Bilgi ve Becerisi III 2 0 3 3
 1. SINIF
5. YARIYIL
No Ders Kodu Ders Adı T U Kredi AKTS
1 DKA303 Kur’an Okuma Bilgi ve Becerisi V 2 0 5 5

 

NOT: Yaz Okulu ders alma şartlarını sağlayarak yaz okulu sonunda mezun olabilecekler için kendi bölümünde yaz okulu dersleri açılıp açılmadığına bakılmaksızın Lisans Tezi veya Bitirme Ödevi dersi alınabilir.

 1. b) Diğer dersler için de Fakültemiz öğrencilerinin, ders içeriği ve kredi saatlerinin uygun olması koşuluyla;

1) Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (Bursa)

2) Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (Erzurum)

3) Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (Isparta)

4) Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (Ankara)

5) Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (İstanbul)

6) İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (İstanbul)

7) Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (İzmir)

8) Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (Şanlıurfa)

9) Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (Sakarya)

10) Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (Sivas)

11) Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’den (Konya) yazokulu programlarından ders alabilmelerine,

 

Üniversitemiz Edebiyat Fakültesinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılı sonunda yaz okulu açılması hk. 2016.010.050– Üniversitemiz Edebiyat Fakültesinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılı sonunda yaz okulu açılması ile ilgili fakülte dekanlığından gelen 10.03.2016 tarih ve 21131 sayılı yazı ve ekleri üzerinde görüşüldü.

Yapılan görüşmeler sonucunda; Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi bünyesinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılı sonunda yaz okulu açılmamasına ve öğrencilerinin aşağıda belirtilen üniversitelerin yaz okulundan yararlanabilmelerine oybirliği ile karar verildi.

 

Öğrencilerin Yararlanabileceği Diğer Üniversiteler (Bu Üniversitelerde Yaz Okulu Açıldığı Taktirde)

 

Bölümler Üniversiteler
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Ankara Üniversitesi

Çukurova Üniv.

Gaziantep Üniv.

Uludağ Üniversitesi

Selçuk Üniversitesi

Bozok Üniversitesi

Atatürk Üniversitesi

Ege Üniversitesi

Hacettepe Üniv.

Fırat Üniversitesi

Marmara Üniv.

Boğaziçi Üniv.

Gazi Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi

Cumhuriyet Üniv.

Mersin Üniversitesi

TARİH İstanbul Üniv.

Marmara Üniv

Cumhuriyet Üniv.

Ankara Üniv.

Atatürk Üniversitesi

19 Mayıs Üniv.

Akdeniz Üniv.

Afyon Kocatepe Üniv.

Selçuk Üniversitesi

Ege Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi

N. Erbakan Üniversitesi

Abant İzzet Baysal Üniv.

Celal Bayar Üniversitesi

Dumlupınar Üniv.

Osman Gazi Üniv.

Fırat Üniv.

100. Yıl Üniversitesi

Karadeniz Teknik Üniv.

Kahraman Maraş Sütçü İmam Üniversitesi

Niğde Üniversitesi

Bozok Üniversitesi

Pamukkale Üniversitesi

Ahi Evran Üniversitesi

SANAT TARİHİ Gazi Üniversitesi

Ege Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi

Atatürk Üniversitesi

Cumhuriyet Üniversitesi

SOSYOLOJİ Gazi Üniversitesi

Ankara Üniversitesi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi

Dokuz Eylül Üniversitesib Hacettepe Üniversitesi

İnönü Üniversitesi

Marmara Üniversitesi

FELSEFE Hacettepe Üniversitesi

Atatürk Üniversitesi

ODTÜ

Ege Üniversitesi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Ankara Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi

Uludağ Üniversitesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI Yurt içinde yaz okulu açılacak bütün üniversiteler
RUS DİLİ VE EDEBİYATI Eskişehir Anadolu Üniversitesi dışında Yurt içinde yaz okulu açılacak bütün üniversiteler
DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI Yurt içinde yaz okulu açılacak bütün üniversiteler

 

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılında yaz okulu açılmaması hk. 2016.010.051 Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılında yaz okulu açılmaması ile ilgili fakülte dekanlığından gelen 26.02.2016 tarih ve 17213 sayılı yazı ve eki üzerinde görüşüldü.

Yapılan görüşmeler sonucunda; Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılında yaz okulu açılmamasına; ders saati, ders içeriği ve kredisi uygun olması halinde öğrencilerin başka bir üniversitede yaz okuluna devam etmelerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Üniversitemiz İletişim Fakültesi bünyesinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılı sonunda yaz okulu açılmaması hk. 2016.010.052 Üniversitemiz İletişim Fakültesi bünyesinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılı sonunda yaz okulu açılmaması ile ilgili fakülte dekanlığından gelen 29.02.2016 tarih ve 17571 sayılı yazı üzerinde görüşüldü.

Yapılan görüşmeler sonucunda; Üniversitemiz İletişim Fakültesi bünyesinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılı sonunda yaz okulu açılmamasına, yaz okulundan yararlanmak isteyen öğrencilerinin Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi’nde açılacak yaz okullarından faydalanabilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Üniversitemiz Eczacılık Fakültesi bünyesinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılında yaz okulu açılmaması hk. 2016.010.053 Üniversitemiz Eczacılık Fakültesi bünyesinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılında yaz okulu açılmaması ile ilgili fakülte dekanlığından gelen 03.03.2016 tarih ve 19169 sayılı yazı üzerinde görüşüldü.

Yapılan görüşmeler sonucunda; Üniversitemiz Eczacılık Fakültesi bünyesinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılı sonunda yaz okulu açılmamasına, ancak öğrencilerimizin mağduriyetlerini gidermek amacıyla alıp da başarısız olduğu derslerden, ders içeriğinin %70’i ve kredisinin uyumlu olması koşulu ile devlet üniversitelerinin açmış oldukları yaz okullarından alabilmeleri hususunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Üniversitemiz Mimarlık Fakültesi bünyesinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılı sonunda yaz okulu açılmaması hk. 2016.010.054 Üniversitemiz Mimarlık Fakültesi bünyesinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılı sonunda yaz okulu açılmaması ile ilgili fakülte dekanlığından gelen 08.03.2016 tarih ve 20430 sayılı yazı ve eki üzerinde görüşüldü.

Yapılan görüşmeler sonucunda; Üniversitemiz Mimarlık Fakültesi bünyesinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılı sonunda yaz okulu açılmamasına ancak, öğrencilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için, Fakülte bölümlerinde okutulmakta olan ortak derslerden (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II, Türk Dili I-II, İngilizce, Matematik…vb.) Üniversitemiz fakültelerinde yazokulu kapsamındaki lisans düzeyinde açılan bölümlerin intibak komisyonlarınca içerikleri ve kredileri uygun görülen dersleri alabilmelerine; ayrıca öğrencilerin aşağıda adı geçen üniversitelerin yaz okulu programlarında “Mimari Tasarım (Proje)” ve “Şehircilik Projeleri” dışındaki ders kredileri ve içerikleri bölümlerin intibak komisyonlarınca uygun görülen ve onay verilen diğer dersleri alabilmelerine oybirliği ile karar verildi.

 

Yaz Okulu Programından Yararlanılacak Üniversiteler Mimarlık Bölümü Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi -Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 • İstanbul Teknik Üniversitesi -İstanbul Teknik Üniversitesi
 • Yıldız Teknik Üniversitesi -Yıldız Teknik Üniversitesi
 • Gazi Üniversitesi -Gazi Üniversitesi
 • Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi -Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
 • Dokuz Eylül Üniversitesi -Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Karadeniz Teknik Üniversitesi -Karadeniz Teknik Üniversitesi -Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
 • Eskişehir Anadolu Üniversitesi
 • Uludağ Üniversitesi

 

Üniversitemiz Eğitim Fakültesi bünyesinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılı sonunda yaz okulu açılmaması hk. 2016.010.055- Üniversitemiz Eğitim Fakültesi bünyesinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılı sonunda yaz okulu açılmaması ile ilgili fakülte dekanlığından gelen 03.03.2016 tarih ve 18883 sayılı yazı üzerinde görüşüldü.

Yapılan görüşmeler sonucunda; Üniversitemiz Eğitim Fakültesi bünyesinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılı sonunda yaz okulu açılmamasına, Eğitim Fakültesi bölümlerinde okutulmakta olan ortak derslerden (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, İngilizce ve Türk Dili) Üniversitemizde herhangi bir fakültesinde yaz okulu açıldığı takdirde öğrencilerin bu dersleri alabilmelerine, isteyen öğrencilerin Yükseköğretim Kurulu’nun öğretmen yetiştirme programları için belirlediği kriterlere uygun olmak koşuluyla, yaz okulu açıldığında aşağıda adları belirtilen üniversitelerin eğitim fakültelerinden ders almalarının uygun olacağına, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümünün İlahiyat Fakültelerinde de mevcut olması nedeni ile ortak derslerin aynı üniversitedeki eğitim fakültesinde açılmaması halinde İlahiyat Fakültelerinden de alınabilmesine oybirliği ile karar verildi.

Yaz Okulunda Ders Alınabilecek Üniversiteler

 • Abant İzzet Baysal Üniversitesi
 • Atatürk Üniversitesi
 • Anadolu Üniversitesi
 • Ankara Üniversitesi
 • Akdeniz Üniversitesi
 • Amasya Üniversitesi
 • Adnan Menderes Üniversitesi
 • Afyon Kocatepe Üniversitesi
 • Balıkesir Üniversitesi
 • Cumhuriyet Üniversitesi
 • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
 • Çukurova Üniversitesi
 • Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Dumlupınar Üniversitesi
 • Erzincan Üniversitesi
 • Ege Üniversitesi
 • Fırat Üniversitesi
 •  Gaziantep Üniversitesi
 • Gazi Üniversitesi
 • Hacettepe Üniversitesi
 • İnönü Üniversitesi
 • İstanbul Üniversitesi
 • Kocaeli Üniversitesi
 • Kastamonu Üniversitesi
 • Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi
 • Marmara Üniversitesi
 • Mersin Üniversitesi
 • Mustafa Kemal Üniversitesi
 • Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi
 • Pamukkale Üniversitesi
 • Sakarya Üniversitesi
 • Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Uludağ Üniversitesi
 • Yüzüncü Yıl Üniversitesi
 • Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
 • Kırıkkale Üniversitesi
 • Niğde Üniversitesi
 • Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
 • Bozok Üniversitesi
 • Aksaray Üniversitesi

Üniversitemiz Turizm Fakültesi bünyesinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılında yaz okulu açılmaması hk. 2016.010.056 Üniversitemiz Turizm Fakültesi bünyesinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılında yaz okulu açılmaması ile ilgili fakülte dekanlığından gelen 10.03.2016 tarihli ve 20897 sayılı yazı ve ekleri üzerinde görüşüldü.

Yapılan görüşmeler sonucunda; Üniversitemiz Turizm Fakültesi ve Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu bünyesinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılı sonunda öğrenci sayısı yaz okulu açma açısından yeterli olmayacağından, yaz okulu açılmamasına, öğrencilerin “Yoğun İngilizce I”, “Yoğun İngilizce II”, “İngilizce I”, “İngilizce II”, “İngilizce III”, “İngilizce IV”, “İngilizce V”, “İngilizce VI”, dersleri ile “Seçmeli İkinci Yabancı Dil I-II-III-IV” dersleri hariç olmak üzere, Üniversite bünyesinde açılan dersleri lisans eğitimi veren birimlerden ve açılmaması halinde ülkemizdeki lisans düzeyinde öğretim veren Yükseköğretim Kurumlarında yaz okulunda almak istedikleri dersleri alabilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Üniversitemiz Seyrani Ziraat Fakültesi bünyesinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılında yaz okulu açılmaması hk. 2016.010.057 Üniversitemiz Seyrani Ziraat Fakültesi bünyesinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılında yaz okulu açılmaması ile ilgili fakülte dekanlığından gelen 09.03.2016 tarih ve 20571 sayılı yazı üzerinde görüşüldü.

Yapılan görüşmeler sonucunda; Üniversitemiz Seyrani Ziraat Fakültesi bünyesinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılı sonunda yaz okulu açılmamasına, yaz okuluna devam etmek isteyen öğrencilerin “ders saati, ders içeriği ve kredisi” fakülte yönetim kurulunca uygun görüldüğü takdirde Üniversitemize bağlı Fakülteler ile başka Üniversitelerin Fakültelerinde yaz okulu almalarına oybirliği ile karar verildi.

Üniversitemiz Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılı sonunda yaz okulu açılmaması hk. 2016.010.058– Üniversitemiz Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılı sonunda yaz okulu açılmaması ile ilgili yüksekokul müdürlüğünden gelen 09.03.2016 tarihli ve 20511 sayılı yazı ve ekleri üzerinde görüşüldü.

Yapılan görüşmeler sonucunda; Üniversitemiz Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılı sonunda yazokulu açılmamasına, bölümlerin öğrencilerinin Üniversitemiz bünyesinde açılacak olan yazokuluna devam etmelerine, ayrıca Üniversitemizde açılmamış olmak kaydıyla yazokuluna devam edebilecekleri Üniversitelerin Uçak Gövde-Motor, Uçak Elektrik-Elektronik ve Havacılık Yönetimi bölüm başkanlıklarının ekli listelerinde belirtildiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

ERU Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Elektrik-Elektronik Bölümü 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılında 1. Sınıfa Başlayan Öğrenciler için Yaz Okulunda Anadolu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nden Alınabilecek Dersler Tablosu
Dersin Kodu Dersin Adı T P TS K
UEE 101 Matematik-I 3 1 4 4
UEE 103 Fizik 3 1 4 4
UEE 105 Elektrik Bilgisi 3 3 6 5
UEE 107 Bilgisayar Yapısı ve Kullanımı 3 3 6 5
UEE 109 Uçak Temel Bilgisi 2 0 2 2
UEE 102 Matematik-II 3 1 4 4
AEE 104 Mechanics 2 1 3 3
AEE 106 Thermodynamics 3 1 4 4
UEE 108 Elektronik Elemanlar 3 0 3 5
UEE 110 Bilgisayar Destekli Teknik Resim 3 3 6 6
ERU Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Elektrik-Elektronik Bölümü 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılında 1. Sınıfa Başlayan Öğrenciler için Yaz Okulunda T.C. Devlet ve Vakıf Üniversitelerinin İlgili Fakültelerinden Alınabilecek Dersler Tablosu
UEE 111 Advanced English-I 4 0 4 4
UEE 113 Atatürk ilkeleri ve inkılap Tarihi-I 2 0 2 2
UEE 115 Türk Dili-I 2 0 2 2
UEE 117 Havacılıkta Emniyet Yönetimi 2 0 2 2
UEE 112 Advanced English-II 4 0 4 4
UEE 114 Atatürk ilkeleri ve inkılap Tarihi-II 2 0 2 2
UEE 116 Türk Dili-II 2 0 2 2
ERU Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Elektrik-Elektronik Bölümü 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı ve Daha Önceki Eğitim Öğretim Yıllarında 1. Sınıfa Başlayan Öğrenciler için Yaz Okulunda T.C. Devlet ve Vakıf Üniversitelerinin İlgili Fakültelerinden Alınabilecek Dersler Tablosu
Dersin Kodu Dersin Adı T P TS K
UEE 101 Matematik-I 3 1 4 4
UEE 103 Fizik 3 1 4 4
UEE 105 Elektrik Bilgisi 3 3 6 5
UEE 107 Bilgisayar Yapısı ve Kullanımı 3 3 6 5
UEE 109 Uçak Temel Bilgisi 2 0 2 2
UEE 111 ileri Ingilizce-I 4 0 4 4
UEE 113 Atatürk ilkeleri ve inkılap Tarihi-I 2 0 2 2
UEE 115 Türk Dili-I 2 0 2 2
UEE 102 Matematik-II 3 1 4 4
UEE 104 Mekanik 2 1 3 3
UEE 106 Termodinamik 3 1 4 4
UEE 108 Elektronik Elemanlar 3 0 3 5
UEE 110 Bilgisayar Destekli Teknik Resim 3 3 6 6
UEE 112 ileri Ingilizce-II 4 0 4 4
UEE 114 Atatürk ilkeleri ve inkılap Tarihi-II 2 0 2 2
UEE 116 Türk Dili-II 2 0 2 2
UEE 201 Bakım Uygulamaları-I 2 4 6 6
UEE 203 Havacılık Kuralları 4 0 4 3
UEE 205 Akışkanlar Mekaniği 3 1 4 4
UEE 207 Elektronik Devreler 3 3 6 5
UEE 209 Elektronik Göstergeler ve Sistemler 2 2 4 4
UEE 211 Havacılıkta insan Faktörleri 4 0 4 4
UEE 213 ileri Ingilizce-III (İngilizce Okuma ve Konuşma) 4 0 4 4
UEE 202 Aerodinamik 3 1 4 3
UEE 204 Elektrik Makinaları 2 2 4 4
UEE 206 Lojik Devrelere Giriş 2 2 4 4
UEE 208 Bakım Uygulamaları-II 2 4 6 6
UEE 210 Hava Aracı Malzeme ve Donanımı 3 1 4 3
UEE 212 Bordo Aletleri-I 4 2 6 4
UEE 214 Mesleki Ingilizce-I 4 0 4 4
UEE 216 Havacılıkta Emniyet Yönetimi 2 0 2 2
UEE 301 Hava Aracı Yapıları 3 3 6 6
UEE 303 Hava Aracı Elektrik Sistemleri 2 2 4 4
UEE 305 Bordo Aletleri-II 4 2 6 6
UEE 307 Lojik Devre Tasarımı 2 2 4 4
UEE 309 Bakım Uygulamaları-III 2 4 6 6
UEE 311 Mesleki Ingilizce-II 4 0 4 4
UEE 302 Otomatik Uçuş Sistemleri 4 2 6 6
UEE 304 Haberleşme ve Seyrüsefer-I 4 2 6 5
UEE 306 Uçuş Teorisi 2 1 3 4
UEE 308 Uçak imalat Yöntemleri 2 2 4 4
UEE 312 Iş Hayatı için İngilizce 2 0 2 2
UEE 401 Gaz Türbinli Motorlar ve Gösterge Sistemleri 2 2 4 3
UEE 403 Uçak Bakım Terminolojisi 4 0 4 4
UEE 405 Haberleşme ve Seyrüsefer-II 4 0 4 4
UEE 407 Elektrik Sistemleri Uygulamaları 0 6 6 3
UEE 402 Haberleşme ve Seyrüsefer Uygulamaları 0 6 6 3
UEE 404 Otomatik Uçuş Sistemleri Uygulamaları 0 6 6 3
UEE 406 Bordo Aletleri Uygulamaları 0 6 6 3

 

Üniversitemiz Hukuk Fakültesi bünyesinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılı sonunda yaz okulu açılmaması hk. 2016.010.058 Üniversitemiz Hukuk Fakültesi bünyesinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılı sonunda yaz okulu açılmaması ile ilgili fakülte dekanlığından gelen 11.03.2016 tarih ve 21473 sayılı yazı ve eki üzerinde görüşüldü.

Yapılan görüşmeler sonucunda; Üniversitemiz Hukuk Fakültesi bünyesinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılı sonunda yaz okulu açılmamasına, öğrencilerin başka fakültelerde açılan yazokulu programlarında ders almasının uygun olmadığına, sadece Erciyes Üniversitesi fakültelerinde ve ERUZEM’de yazokulu programında açılan ve ders içerikleri ile kredileri fakülte müfredatına uygun olan derslerden (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II, Türk Dili I- II, İngilizce veya Hukuk alan derslerinden) Fakülte İntibak Komisyonlarınca içerikleri ve kredileri uygun olan dersleri alabilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılı sonunda yaz okulu açılmaması hk. 2016.010.059– Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılı sonunda yaz okulu açılmaması ile ilgili fakülte dekanlığından gelen 11.03.2016 tarih ve 21372 sayılı yazı üzerinde görüşüldü.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HAVACILIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNCESİ GİRİŞLİ ÖĞRENCİLER İÇİN YAZ OKULUNDA T.C. DEVLET VE VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTELERİNDEN ALINABİLECEK DERSLER TABLOSU

 

Kodu Ders Adı T P TS K ECT
SHUİ 121 Matematik – I 4 0 4 4 6
SHUİ 125 İktisada Giriş – I 3 0 3 3 4
SHUİ 127 Bilgisayar Yapısı ve Kullanımı 2 2 4 3 4
SHUİ 131 İleri İngilizce – I 4 0 4 4 4
SHUİ 133 Atatürk İlk. Ve İnk. Tarihi – I 2 0 2 2 2
SHUİ 135 Türk Dili – I 2 0 2 2 2
SHUİ 122 Matematik – II 4 0 4 4 8
SHUİ 124 İktisada Giriş – II 3 0 3 3 5
SHUİ 126 Hukukun Temel Kavramları 2 0 2 2 4
SHUİ 128 Genel Muhasebe 3 0 3 3 5
SHUİ 130 İleri İngilizce – II 4 0 4 4 4
SHUİ 132 Atatürk İlk. Ve İnk. Tarihi – II 2 0 2 2 2
SHUİ 134 Türk Dili – II 2 0 2 2 2
SHUİ 223 Davranış Bilimlerine Giriş 3 0 3 3 4
SHUİ 225 İşletmeye Giriş 3 0 3 3 5
SHUİ 229 Toplam Kalite Yönetimi 2 0 2 2 3
SHUİ 231 İleri İngilizce – III 4 0 4 4 4
SHUİ 233 İşletme İstatistiği 3 0 3 3 6
SHUİ 323 Pazarlama Yönetimi 3 0 3 3 5
SHUİ 325 İşletme Finansmanı 3 0 3 3 5
SHUİ 327 Ticaret Hukuku 2 0 2 2 4
SHUİ 329 Örgütsel Davranış 2 0 2 2 4
SHUİ 324 İş Hayatı İçin İngilizce 2 0 2 2 3
SHUİ 326 Lojistik Yönetimi 3 0 3 3 4
SHUİ 328 Sayısal Yöntemler 3 0 3 3 5
SHUİ 330 Yönetim Becerileri 3 0 3 3 5
SHUİ 332 İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 3 3 5
SHUİ 334 Kamu Maliyesi 3 0 3 3 4
SHUİ 427 Maliyet ve Yönetim Muhasebesi 3 0 3 3 6
SHUİ 429 Havacılıkta Stratejik Yönetim 3 0 3 3 5
SHUİS 304 Müşteri İlişkileri Yönetimi 2 0 2 4 4
SHUİS 306 Mali Raporlar Analizi 2 0 2 4 4
SHUİS 310 Proje Yönetimi 2 0 2 4 4
SHUİS 405 Girişimcilik 2 0 2 4 4
SHUİS 407 Portföy Yönetimi 2 0 2 4 4

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HAVACILIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİLER İÇİN YAZ OKULUNDA T.C. DEVLET VE VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU VE HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTELERİNDEN ALINABİLECEK DERSLER TABLOSU

KOD DERS ADI T P TS K AKTS
SHUİ 101 Matematik – I 4 0 4 5 5
SHUİ 103 Sivil Havacılığa Giriş 3 0 3 4 4
SHUİ 105 İktisada Giriş – I 3 0 3 5 5
SHUİ 107 Bilgisayar Yapısı ve Kullanımı 2 2 4 3 3
SHUİ 109 Uçuş Teorisi 2 0 2 5 5
SHUİ 111 İleri İngilizce – I 4 0 4 4 4
SHUİ 113 Atatürk İlk. Ve İnk. Tarihi – I 2 0 2 2 2
SHUİ 115 Türk Dili – I 2 0 2 2 2
SHUİ 102 Matematik – II 4 0 4 5 5
SHUİ 104 İktisada Giriş – II 3 0 3 5 5
SHUİ 106 Hukukun Temel Kavramları 2 0 2 4 4
SHUİ 108 Genel Muhasebe 3 0 3 5 5
SHUİ 110 İleri İngilizce – II 4 0 4 4 4
SHUİ 112 Atatürk İlk. Ve İnk. Tarihi – II 2 0 2 2 2
SHUİ 114 Türk Dili – II 2 0 2 2 2
SHUİ 116 Havacılık Kuralları 3 0 3 3 3
SHUİ 201 Meteoroloji 3 0 3 4 4
SHUİ 203 Davranış Bilimlerine Giriş 4 0 4 5 5
SHUİ 205 İşletmeye Giriş 3 0 3 4 4
SHUİ 207 Tehlikeli Maddeler 2 0 2 3 3
SHUİ 209 CRS Uygulamaları 3 0 3 4 4
SHUİ 211 İleri İngilizce – III 4 0 4 4 4
SHUİ 213 İşletme İstatistiği 4 0 4 6 6
SHUİ 202 Seyrüsefer ve Yardımcıları 3 0 3 5 5
SHUİ 204 Havaalanı Donanım ve Faaliyetleri 3 0 3 4 4
SHUİ 206 Temel Harekat 3 0 3 4 4
SHUİ 208 Mesleki İngilizce – I 2 0 2 4 4
SHUİ 210 Hava Trafik Kuralları ve Hizmetleri 3 0 3 4 4
SHUİ 212 Harekat Performans 3 0 3 5 5
SHUİ 214 Havaalanı Yönetimi 3 0 3 4 4
SHUİ 301 Toplam Kalite Yönetimi 2 0 2 3 3
SHUİ 303 Pazarlama Yönetimi 3 0 3 3 3
SHUİ 305 İşletme Finansmanı 3 0 3 5 5
SHUİ 307 Ticaret Hukuku 2 0 2 4 4
SHUİ 309 Örgütsel Davranış 2 0 2 3 3
SHUİ 311 Mesleki İngilizce – II 2 0 2 3 3
SHUİ 313 Yolcu Hizmetleri 2 0 2 4 4
SHUİ 315 Apron Yönetim Sistemleri 3 0 3 5 5
SHUİ 302 Hava İşletmelerinde Finans 3 0 3 4 4
SHUİ 304 Yer Hizmetleri 2 0 2 3 3
SHUİ 306 Lojistik Yönetimi 3 0 3 4 4
SHUİ 308 Sayısal Yöntemler 3 0 3 6 6
SHUİ 310 Yönetim ve Organizasyon 3 0 3 4 4

 

ERÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Gövde-Motor Bölümü 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında 1. Sınıfa Başlayan Öğrenciler için Yaz Okulunda Anadolu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nden

Alınabilecek Dersler Tablosu

Dersin Kodu Dersin Adı T P K AKTS
UGM 101 MATEMATİK-I 3 1 4 4
UGM 103 FİZİK 3 1 4 4
UGM 105 TEMEL ELEKTRİK BİLGİSİ 2 2 4 4
UGM 107 BİLGİSAYAR YAPISI VE KULLANIMI 3 3 6 6
UGM 109 UÇAK TEMEL BİLGİSİ 2 1 4 4
UGM 102 MATEMATİK-II 3 1 4 4
UGM 104 MEKANİK 2 1 3 3
UGM 106 TERMODİNAMİK 3 1 4 4
UGM 108 TEMEL ELEKTRONİK BİLGİSİ 2 1 3 3
UGM 110 HAVA ARACI MALZEME BİLGİSİ 3 1 3 3
UGM 112 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM 4 2 5 5
ERÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Gövde-Motor Bölümü 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında 1.Sınıfa Başlayan Öğrenciler için Yaz Okulunda T.C Devlet ve Vakıf Üniversitelerinin İlgili Fakültelerinden Alınabilecek Dersler Tablosu
Dersin Kodu Dersin Adı T P K AKTS
UGM 111 İLERİ İNGİLİZCE-I 4 0 4 4
UGM 113 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I 2 0 2 2
UGM 115 TÜRK DİLİ-I 2 0 2 2
UGM 114 İLERİ İNGİLİZCE-II 4 0 4 4
UGM 116 ATATÜRK İLKELERİ V E İNKILAP TARİHİ-II 2 0 2 2
UGM 118 TÜRK DİLİ-II 2 0 2 2
ERÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Gövde-Motor Bölümü 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı ve Daha Önceki Yıllarda 1. Sınıfa Başlayan Öğrenciler için Yaz Okulunda T.C Devlet ve Vakıf Üniversitelerinin İlgili Fakültelerinden Alınabilecek Dersler Tablosu
Dersin Kodu Dersin Adı T P K AKTS
UGM 101 MATEMATİK-I 3 1 4 4
UGM 103 FİZİK 3 1 4 4
UGM 105 TEMEL ELEKTRİK BİLGİSİ 2 2 4 4
UGM 107 BİLGİSAYAR YAPISI VE KULLANIMI 3 3 6 6
UGM 109 UÇAK TEMEL BİLGİSİ 2 1 4 4
UGM 111 İLERİ İNGİLİZCE-I 4 0 4 4
UGM 113 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I 2 0 2 2
UGM 115 TÜRK DİLİ-I 2 0 2 2
UGM 102 MATEMATİK-II 3 1 4 4
UGM 104 MEKANİK 2 1 3 3
UGM 106 TERMODİNAMİK 3 1 4 4
UGM 108 TEMEL ELEKTRONİK BİLGİSİ 2 1 3 3
UGM 110 HAVA ARACI MALZEME BİLGİSİ 3 1 3 3
UGM 112 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM 4 2 5 5
UGM 114 İLERİ İNGİLİZCE-II 4 0 4 4
UGM 116 ATATÜRK İLKELERİ V E İNKILAP TARİHİ-II 2 0 2 2
UGM 118 TÜRK DİLİ-II 2 0 2 2
UGM 201 BAKIM UYGULAMALARI-I 3 3 6 6
UGM 203 HAVACILIKTA İNSAN FAKTÖRLERİ 4 0 4 4
UGM 205 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ 3 1 4 4
UGM 207 PİSTONLU MOTORLAR-I 4 2 6 6

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HAVACILIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİLER İÇİN YAZ OKULUNDA T.C. DEVLET VE VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTELERİNDEN ALINABİLECEK DERSLER TABLOSU

 

KOD DERS ADI T P TS K AKTS
SHUİ 101 Matematik – I 4 0 4 5 5
SHUİ 105 İktisada Giriş – I 3 0 3 5 5
SHUİ 107 Bilgisayar Yapısı ve Kullanımı 2 2 4 3 3
SHUİ 111 İleri İngilizce – I 4 0 4 4 4
SHUİ 113 Atatürk İlk. Ve İnk. Tarihi – I 2 0 2 2 2
SHUİ 115 Türk Dili – I 2 0 2 2 2
SHUİ 102 Matematik – II 4 0 4 5 5
SHUİ 104 İktisada Giriş – II 3 0 3 5 5
SHUİ 106 Hukukun Temel Kavramları 2 0 2 4 4
SHUİ 108 Genel Muhasebe 3 0 3 5 5
SHUİ 110 İleri İngilizce – II 4 0 4 4 4
SHUİ 112 Atatürk İlk. Ve İnk. Tarihi – II 2 0 2 2 2
SHUİ 114 Türk Dili – II 2 0 2 2 2
SHUİ 203 Davranış Bilimlerine Giriş 4 0 4 5 5
SHUİ 205 İşletmeye Giriş 3 0 3 4 4
SHUİ 211 İleri İngilizce – III 4 0 4 4 4
SHUİ 213 İşletme İstatistiği 4 0 4 6 6
SHUİ 301 Toplam Kalite Yönetimi 2 0 2 3 3
SHUİ 303 Pazarlama Yönetimi 3 0 3 3 3
SHUİ 305 İşletme Finansmanı 3 0 3 5 5
SHUİ 307 Ticaret Hukuku 2 0 2 4 4
SHUİ 309 Örgütsel Davranış 2 0 2 3 3
SHUİ 306 Lojistik Yönetimi 3 0 3 4 4
SHUİ 308 Sayısal Yöntemler 3 0 3 6 6
SHUİ 310 Yönetim ve Organizasyon 3 0 3 4 4
SHUİ 312 Kamu Maliyesi 3 0 3 5 5
SHUİ 407 Maliyet ve Yönetim Muhasebesi 3 0 3 5 5
SHUİ 409 Havacılıkta Stratejik Yönetim 3 0 3 5 5
SHUİ 402 İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 3 3 3
SHUİ 410 İş Hayatı İçin İngilizce 2 0 2 3 3
SHUİS 304 Müşteri İlişkileri Yönetimi 2 0 2 4 4
SHUİS 306 Mali Raporlar Analizi 2 0 2 4 4
SHUİS 310 Proje Yönetimi 2 0 2 4 4
SHUİS 405 Girişimcilik 2 0 2 4 4
SHUİS 407 Portföy Yönetimi 2 0 2 4 4

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HAVACILIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNCESİ GİRİŞLİ ÖĞRENCİLER İÇİN YAZ OKULUNDA T.C. DEVLET VE VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU VE HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTELERİNDEN ALINABİLECEK DERSLER TABLOSU

 

Kodu Ders Adı T P TS K ECT
SHUİ 121 Matematik – I 4 0 4 4 6
SHUİ 123 Sivil Havacılığa Giriş 3 0 3 3 4
SHUİ 125 İktisada Giriş – I 3 0 3 3 4
SHUİ 127 Bilgisayar Yapısı ve Kullanımı 2 2 4 3 4
SHUİ 129 Uçak Temel Bilgisi 2 0 2 2 4
SHUİ 131 İleri İngilizce – I 4 0 4 4 4
SHUİ 133 Atatürk İlk. Ve İnk. Tarihi – I 2 0 2 2 2
SHUİ 135 Türk Dili – I 2 0 2 2 2
SHUİ 122 Matematik – II 4 0 4 4 8
SHUİ 124 İktisada Giriş – II 3 0 3 3 5
SHUİ 126 Hukukun Temel Kavramları 2 0 2 2 4
SHUİ 128 Genel Muhasebe 3 0 3 3 5
SHUİ 130 İleri İngilizce – II 4 0 4 4 4
SHUİ 132 Atatürk İlk. Ve İnk. Tarihi – II 2 0 2 2 2
SHUİ 134 Türk Dili – II 2 0 2 2 2
SHUİ 221 Meteoroloji 3 0 3 3 4
SHUİ 223 Davranış Bilimlerine Giriş 3 0 3 3 4
SHUİ 225 İşletmeye Giriş 3 0 3 3 5
SHUİ 227 Tehlikeli Maddeler 3 0 3 3 4
SHUİ 229 Toplam Kalite Yönetimi 2 0 2 2 3
SHUİ 231 İleri İngilizce – III 4 0 4 4 4
SHUİ 233 İşletme İstatistiği 3 0 3 3 6
SHUİ 222 Seyrüsefer ve Yardımcıları 3 0 3 3 5
SHUİ 224 Havaalanı Donanım ve Faaliyetleri 3 0 3 3 5
SHUİ 226 Havacılık Emniyet Yönetim Sistemleri 3 0 3 3 4
SHUİ 228 Mesleki İngilizce – I 2 0 2 2 3
SHUİ 230 Hava Trafik Kuralları ve Hizmetleri 3 0 3 3 5
SHUİ 232 Havacılık Kuralları 4 0 4 4 4
SHUİ 234 Havaalanı Yönetimi 3 0 3 3 4
SHUİ 321 Bilet ve Kargo Satış 3 0 3 3 5
SHUİ 323 Pazarlama Yönetimi 3 0 3 3 5
SHUİ 325 İşletme Finansmanı 3 0 3 3 5
SHUİ 327 Ticaret Hukuku 2 0 2 2 4
SHUİ 329 Örgütsel Davranış 2 0 2 2 4
SHUİ 331 Mesleki İngilizce – II 2 0 2 2 3
SHUİ 333 Yolcu Hizmetleri 2 2 4 3 4
SHUİ 322 Hava İşletmelerinde Finans 3 0 3 3 4
SHUİ 324 İş Hayatı İçin İngilizce 2 0 2 2 3
SHUİ 326 Lojistik Yönetimi 3 0 3 3 4
SHUİ 328 Sayısal Yöntemler 3 0 3 3 5
SHUİ 330 Yönetim Becerileri 3 0 3 3 5
SHUİ 332 İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 3 3 5

 

 

 

KOD DERS ADI T P TS K AKTS
SHUİ 334 Kamu Maliyesi 3 0 3 3 4
SHUİ 421 Havayolu Pazarlaması 3 0 3 3 5
SHUİ 423 Hava Hukuku 2 0 2 2 4
SHUİ 425 Havacılık Bakım Yönetimi 3 0 3 3 5
SHUİ 427 Maliyet ve Yönetim Muhasebesi 3 0 3 3 6
SHUİ 429 Havacılıkta Stratejik Yönetim 3 0 3 3 5
SHUİ 431 Ramp Güvenliği 2 0 2 2 2
SHUİ 422 Temel Hareket 0 3 3 2 3
SHUİ 424 Hareket Hizmetleri 2 2 4 3 5
SHUİ 428 Havayolu Yönetimi 3 0 3 3 4
SHUİ 432 Terminal Planlama 2 0 2 2 4
SHUİS 304 Müşteri İlişkileri Yönetimi 2 0 2 4 4
SHUİS 306 Mali Raporlar Analizi 2 0 2 4 4
SHUİS 308 Hava Kargo Yönetimi 2 0 2 4 4
SHUİS 310 Proje Yönetimi 2 0 2 4 4
SHUİS 403 Model Uçak Yapım 2 0 2 4 4
SHUİS 405 Girişimcilik 2 0 2 4 4
SHUİS 407 Portföy Yönetimi 2 0 2 4 4
SHUİS 409 Havacılıkta Çok Kriterli Karar V Yön. 2 0 2 4 4

 

Üniversitemiz Hukuk Fakültesi bünyesinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılı sonunda yazokulu açılmaması hk.2016.010.059- Üniversitemiz Hukuk Fakültesi bünyesinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılı sonunda yazokulu açılmaması ile ilgili fakülte dekanlığından gelen 11.03.2016 tarih ve 201473 sayılı yazı ve eki üzerinde görüşüldü.

Yapılan görüşmeler sonucunda; Üniversitemiz Hukuk Fakültesi bünyesinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılı sonunda yazokulu açılmamasına, öğrencilerin başka fakültelerde açılan yazokulu programlarında ders almasının uygun olmadığına sadece Üniversitemiz fakültelerinde ve ERUZEM’de yazokulu programında açılan ve ders içerikleri ile kredileri fakülte müfredatına uygun olan derslerden (Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi I-II, Türk Dili I-II, İngilizce veya Hukuk alan derslerinden) fakülte intibak komisyonlarınca içerikleri ve kredileri uygun olan dersleri alabilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılı sonunda yaz okulu açılmaması hk. 2016.010.060– Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılı sonunda yaz okulu açılmaması ile ilgili fakülte dekanlığından gelen 11.03.2016 tarih ve 21372 sayılı yazı üzerinde görüşüldü.

Yapılan görüşmeler sonucunda; Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılı sonunda yaz okulu açılmamasına ancak öğrencilerin ders içeriği ve kredisi uyan derslerden yazokulu açan diğer üniversitelerden yararlanmalarına oybirliği ile karar verildi.

Üniversitemiz Güzel Sanatlar Enstitüsü bünyesinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılı sonunda yaz okulu açılmaması hk. 2016.010.061- Üniversitemiz Güzel Sanatlar Enstitüsü bünyesinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılı sonunda yaz okulu açılmaması ile ilgili enstitü müdürlüğünden gelen 03.03.2016 tarih ve 18949 sayılı yazı üzerinde görüşüldü.

Yapılan görüşmeler sonucunda; Üniversitemiz Güzel Sanatlar Enstitüsü bünyesinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılı sonunda yaz okulu açılmamasına oybirliği ile karar verildi.

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılı sonunda yaz okulu açılmaması hk. 2016.010.062- Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılı sonunda yaz okulu açılmaması ile ilgili enstitü müdürlüğünden gelen 23.02.2016 tarih ve 15921 sayılı yazı üzerinde görüşüldü.

Yapılan görüşmeler sonucunda; Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılı sonunda yaz okulu açılmamasına oybirliği ile karar verildi.

Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılı sonunda yaz okulu açılmaması hk. 2016.010.063– Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılı sonunda yaz okulu açılmaması ile ilgili enstitü müdürlüğünden gelen 14.03.2016 tarih ve 21664 sayılı yazı ve eki üzerinde görüşüldü.

Yapılan görüşmeler sonucunda; Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılı sonunda yaz okulu açılmamasına, Enstitü öğrencilerinin yaz okulu açan herhangi bir üniversitenin yaz okulu programına devam etmelerine oybirliği ile karar verildi.

Üniversitemiz Güzel Sanatlar Bölüm Başkanlığı bünyesinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılı sonunda yaz okulu açılmaması hk. 2016.010.064- Üniversitemiz Güzel Sanatlar Bölüm Başkanlığı bünyesinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılı sonunda yaz okulu açılmaması ile ilgili bölüm başkanlığından gelen 25.02.2016 tarih ve 16770 sayılı yazı üzerinde görüşüldü.

Yapılan görüşmeler sonucunda; Üniversitemiz Güzel Sanatlar Bölüm Başkanlığı bünyesinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılı sonunda yaz okulu açılmamasına oybirliği ile karar verildi.

Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Programı bünyesinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılı sonunda yaz okulu açılmaması hk. 2016.010.065- Üniversitemiz Pedagojik Formasyon Programı bünyesinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılı sonunda yaz okulu açılmaması ile ilgili Pedagojik Formasyon Programı Komisyon Başkanlığı’ndan gelen 08.03.2016 tarih ve 20156 sayılı yazı üzerinde görüşüldü.

Yapılan görüşmeler sonucunda; Üniversitemiz Pedagojik Formasyon Programı bünyesinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılı sonunda yaz okulu açılmamasına oybirliği ile karar verildi.

Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bünyesinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılında yaz okulu açılmaması hk. 2016.010.066 Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bünyesinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılı sonunda yaz okulu açılmaması ile ilgili yüksekokul müdürlüğünden gelen 29.02.2016 tarih ve 17814 sayılı yazı ve eki üzerinde görüşüldü.

Yapılan görüşmeler sonucunda; Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bünyesinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılı sonunda yaz okulu açılmamasına, öğrencilerin Gazi Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Niğde Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarından Üniversitemiz Yaz okulu Yönetmeliğine uygun şekilde ders alabilmelerine oy birliği ile karar verildi.

Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılı sonunda yaz okulu açılmaması hk. 2016.010.067 Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılı sonunda yaz okulu açılmaması ile ilgili yüksekokul müdürlüğünden gelen 25.02.2016 tarihli ve 16487 sayılı yazı üzerinde görüşüldü.

Yapılan görüşmeler sonucunda; Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılı sonunda yaz okulu açılmamasına, yaz okulundan faydalanmak isteyen öğrencilerin, 2015 LYS kılavuzunda belirtilen taban puanları, Üniversitemizdeki aynı bölümün taban puanına eşdeğer veya bu puanın üzerinde olan üniversitelerin bölümlerinin, hazırlık sınıfı yaz okullarına başvurmalarına oy birliği ile karar verildi.

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılı sonunda yaz okulu açılmaması hk. 2016.010.068 Üniversitemiz Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılı sonunda yaz okulu açılmaması ile ilgili yüksekokul müdürlüğünden gelen 25.02.2016 tarihli ve 16550 sayılı yazı ve eki üzerinde görüşüldü.

Yapılan görüşmeler sonucunda; Üniversitemiz Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılı sonunda yaz okulu açılmamasına, ancak dersin içeriği ile kredisi ve haftalık ders saatinin uygun olması koşuluyla Yüksekokul öğrencilerinin, varsa yaz okulu açılabilecek YÖK-Dünya Bankası kapsamında yer almış Meslek Yüksekokullarından ders alabilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Üniversitemiz Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılı sonunda yaz okulu açılmaması hk. 2016.010.069– Üniversitemiz Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılı sonunda yaz okulu açılmaması ile ilgili yüksekokul müdürlüğünden gelen 02.03.2015 tarihli ve 18437 sayılı yazı ve eki üzerinde görüşüldü.

Yapılan görüşmeler sonucunda; Üniversitemiz Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılı sonunda yaz okulu açılmamasına, ancak öğrencimizin Üniversitemiz ve diğer eşdeğer meslek yüksekokullarında açılan yaz okullarından ders alabilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Üniversitemiz Adalet Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılı sonunda yaz okulu açılmaması hk. 2016.010.070 Üniversitemiz Adalet Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılı sonunda yaz okulu açılmaması ile ilgili yüksekokul müdürlüğünden gelen 10.03.2016 tarihli ve 21149 sayılı yazı ve eki üzerinde görüşüldü.

Yapılan görüşmeler sonucunda; Üniversitemiz Adalet Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılı sonunda yaz okulu açılmamasına, Meslek Yüksekokulu müfredatında yer alan ders ve derslerin Erciyes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi (ERUZEM) bünyesinde açılması halinde açılan ders/derslerin ERUZEM’den almalarının uygun olacağına, ERUZEM’de ders veya derslerin açılmaması halinde Meslek Yüksekokul Adalet Programında okutulmakta olan alan için dersleri yazokullarından ders adı, kredi/saat ve ders içeriğinin Yüksekokul eğitim-öğretim planı ile uyumlu olması koşuluyla aşağıda belirtilen üniversitelerin sadece Adalet Meslek Yüksekokullarından ders almalarının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Yaz Okulunda Ders Alınabilecek Üniversiteler

1- Atatürk Üniversitesi (Adalet MYO)

2- Ankara Üniversitesi (Hukuk Fakültesi-Adalet MYO)

3- Akdeniz Üniversitesi (Adalet MYO)

4- Beykent Üniversitesi (Adalet MYO)

5- Çağ Üniversitesi (Adalet MYO)

6- Dicle Üniversitesi (Adalet MYO)

7- Dokuz Eylül Üniversitesi (Adalet MYO)

8- Erzincan Üniversitesi (Adalet MYO)

9-Fatih Üniversitesi (Adalet MYO)

10-Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi(Adalet MYO)

11-Gazi Üniversitesi (Adalet MYO)

12-İstanbul Üniversitesi (Hukuk Fakültesi-Adalet MYO)

13-İstanbul Aydın Üniversitesi (Adalet MYO)

14-İstanbul Bilgi Üniversitesi (Adalet MYO)

15-İstanbul Gelişim Üniversitesi (Adalet MYO)

16-İstanbul Kültür Üniversitesi (Adalet MYO)

17-İnönü Üniversitesi (Adalet MYO)

18-İzmir Ekonomi Üniversitesi (Adalet MYO)

19-Kırıkkale Üniversitesi (Adalet MYO)

20-Kocaeli Üniversitesi (Adalet MYO)

21-KTO Karatay Üniversitesi (Adalet MYO)

22-Marmara Üniversitesi (Adalet MYO)

23-Maltepe Üniversitesi (Adalet MYO)

24-Okan Üniversitesi (Adalet MYO)

25-19 Mayıs Üniversitesi (Adalet MYO)

26-Selçuk Üniversitesi (Hukuk Fakültesi-Adalet MYO)

27-Süleyman Demirel Üniversitesi (Adalet MYO)

28-U.A. Kıbrıs Üniversitesi (Adalet MYO)

29-Zirve Üniversitesi (Adalet MYO)

Üniversitemiz Kayseri Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılı sonunda yaz okulu açılmaması hk. 2016.010.071– Üniversitemiz Kayseri Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılı sonunda yaz okulu açılmaması ile ilgili yüksekokul müdürlüğünden gelen 11.03.2016 tarih ve 21357 sayılı yazı ve eki üzerinde görüşüldü.

Yapılan görüşmeler sonucunda; Üniversitemiz Kayseri Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılı sonunda bölümlerden gelen talepler doğrultusunda yaz okulu açılmamasına, öğrencilerin öncelikle Üniversitemizin diğer Fakülte ve Yüksekokullarında açılan yaz okulları ile diğer Üniversitelerin Fakülte ve Meslek Yüksekokullarında alınan, kredisi ve ders içeriği yüksekokulumuz müfredatına uygun olan yaz okulu derslerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Üniversitemiz Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılı sonunda yaz okulu açılmaması hk. 2016.010.072- Üniversitemiz Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılı sonunda yaz okulu açılmaması ile ilgili yüksekokul müdürlüğünden gelen 02.03.2016 tarihli ve 18671 sayılı yazı üzerinde görüşüldü.

Yapılan görüşmeler sonucunda; Üniversitemiz Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılı sonunda bölümlerden gelen talepler doğrultusunda ve öğrenci sayısının azlığı nedeniyle yaz okulu açılmamasına, ancak öğrencilerin öncelikle Üniversitemizin diğer fakülte ve meslek yüksekokullarında açılan yaz okulları ile diğer Üniversitelerin fakülte ve meslek yüksekokullarında alınan kredisi ve içeriği yüksekokul müfredatına uygun olan yaz okulu derslerinden yararlanabilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Üniversitemiz Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılı sonunda yaz okulu açılmaması hk. 2016.010.073 Üniversitemiz Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılı sonunda yaz okulu açılmaması ile ilgili yüksekokul müdürlüğünden gelen 02.03.2016 tarihli ve 18650 sayılı yazı ve eki üzerinde görüşüldü.

Yapılan görüşmeler sonucunda; Üniversitemiz Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılı sonunda programlarda öğrenci sayısının sınırlı olması nedeniyle yaz okulu açılmamasına ancak yazokuluna katılmak isteyen öğrencilerin yüksekokul programlarını dikkate alarak tüm üniversitelerin ilgili Meslek Yüksekokulları, Ziraat Fakülteleri, Gıda Mühendisliği Fakülteleri ve Veteriner Fakültelerine başvurmalarına oybirliği ile karar verildi.

Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılı sonunda yaz okulu açılmaması hk. 2016.010.074– Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılı sonunda yaz okulu açılmaması ile ilgili enstitü müdürlüğünden gelen 10.03.2016 tarih ve 21039 sayılı yazı ve eki üzerinde görüşüldü.

Yapılan görüşmeler sonucunda; Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılı yaz tatili döneminde ERÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 11. maddesinin 3. fıkrası uyarınca yaz okulu açılmamasına, ancak Enstitü öğrencilerinin aşağıda belirtilen üniversitelerin yaz okulunda veya yaz döneminde açılan lisansüstü dersleri alabilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Üniversiteler

-Abant İzzet Baysal Üniversitesi İstanbul Teknik Üniversitesi

-Afyon Kocatepe Üniversitesi İzmir Yüksek Teknolojisi Enstitüsü

-Akdeniz Üniversitesi Karabük Üniversitesi

-Ankara Üniversitesi Karadeniz Teknik Üniversitesi

-Anadolu Üniversitesi Kırıkkale Üniversitesi

-Atılım Üniversitesi Kocaeli Üniversitesi

-Atatürk Üniversitesi Marmara Üniversitesi

-Abdullah Gül Üniversitesi Mersin Üniversitesi

-Bahçeşehir Üniversitesi Mimarsinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

-Boğaziçi Üniversitesi Necmettin Erbakan Üniversitesi

-Bozok Üniversitesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi

-Celal Bayar Üniversitesi Ortadoğu Teknik Üniversitesi

-Cumhuriyet Üniversitesi Osmangazi Üniversitesi

-Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

-Çukurova Üniversitesi Pamukkale Üniversitesi

-Dokuz Eylül Üniversitesi Sakarya Üniversitesi

-Ege Üniversitesi Selçuk Üniversitesi

-Eskişehir Üniversitesi Süleyman Demirel Üniversitesi

-Fırat Üniversitesi Uludağ Üniversitesi

-Gazi Üniversitesi Yalova Üniversitesi

-Gaziantep Üniversitesi Yıldız Teknik Üniversitesi

-Gebze Üniversitesi Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

-Hacettepe Üniversitesi Yüzüncü Yıl Üniversitesi

-İstanbul Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

-İstanbul Bilgi Üniversitesi Sabancı Üniversitesi

 

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılı sonunda yaz okulu açılmaması hk. 2016.010.075– Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılı sonunda yaz okulu açılmaması ile ilgili enstitü müdürlüğünden gelen 26.02.2016 tarih ve 17030 sayılı yazı ve eki üzerinde görüşüldü.

Yapılan görüşmeler sonucunda; Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılı sonunda yaz okulu açılmamasına, ancak isteyen öğrencilerin örgün eğitim veren Devlet Üniversitelerinin herhangi birisinin açmış olduğu yaz okulundan faydalanabilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Üniversitemiz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılında yaz okulu açılmaması hk. 2016.010.076 Üniversitemiz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılında yaz okulu açılmaması ile ilgili yüksekokul müdürlüğünden gelen 25.02.2016 tarihli ve 16547 sayılı yazı ve eki üzerinde görüşüldü.

Yapılan görüşmeler sonucunda; 2015-2016 eğitim-öğretim yılı sonunda yaz okulu açılmamasına ancak dersin içeriği ile kredisi ve haftalık ders saatinin uygun olması koşulu ile Yüksekokul öğrencilerinin yaz okulu açılabilecek diğer üniversitelerden ders alabilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Üniversitemiz Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2016-2017 eğitim-öğretim yılında yaz okulu açılmaması hk. 2016.010.077 Üniversitemiz Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılında yaz okulu açılmaması ile ilgili yüksekokul müdürlüğünden gelen 11.03.2016 tarihli ve 21376 sayılı yazı ve eki üzerinde görüşüldü.

Yapılan görüşmeler sonucunda; Üniversitemiz Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılı sonunda yaz okulu açılmamasına, 2015-2016 eğitim öğretim yılı sonunda Erciyes Üniversitesi Yazokulu Yönetmeliği çerçevesinde öğrencilerin güz ve bahar yarıyıllarında başarısız oldukları dersler ile alamadıkları dersler için yazokulu açılması yönünde bölüm başkanlıklarından teklif gelmemesi nedeniyle Yüksekokul bünyesinde yazokulu açılmamasına, Yüksekokulumuz öğrencilerinin, kredi saatlerinin uygun olması ve ders içeriğinin program koordinatörünce uygun görülmesi koşuluyla yaz okulu açılan diğer yükseköğretim kurumlarından ders almalarına oybirliği ile karar verildi.

Üniversitemiz Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılında yaz okulu açılması hk. 2016.010.078– Üniversitemiz Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılında yaz okulu açılması ile ilgili yüksekokul müdürlüğünden gelen 09.03.2016 tarih ve 20512 sayılı yazı ve eki üzerinde görüşüldü.

Yapılan görüşmeler sonucunda; Üniversitemiz Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılı sonunda aşağıda belirtilen derslerden yaz okulu açılmasına ve yaz okulunda açılmayan derslerle ilgili olarak isteyen öğrencilerin derslerin içeriği, kredisi ve ders saatinin uygun olması halinde METEB çevresinde eğitim öğretim veren diğer Üniversitelerin yaz okulu açılan ilgili programlarından ders almalarına oybirliği ile karar verildi.

 

Dersin Kodu Dersin Adı T P K AKTS Dersi verecek Öğretim Elemanı
TT13 Genel Dokuma Teknolojisi 3 1 5 5 1873-Öğr.Gör.Ömer ŞENGÜL
TT35 Bilgisayar Destekli Tasarım 3 1 4 4 1873-Öğr.Gör.Ömer ŞENGÜL

 

Üniversitemiz Fen Fakültesinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılı sonunda yaz okulu açılması hk. 2016.010.079- Üniversitemiz Fen Fakültesinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılı

sonunda yaz okulu açılması ile ilgili fakülte dekanlığından gelen 09.03.2016 tarih ve 20518 sayılı yazı ve ekleri üzerinde görüşüldü.

Yapılan görüşmeler sonucunda; Üniversitemiz Fen Fakültesi bünyesinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılı sonunda yaz okulu açılmasına ve yaz okulunda açılacak olan derslerin aşağıdaki şekliyle kabulüne, yaz okulunda açılmayacak dersleri almak isteyen öğrencilerin aşağıda belirtilen üniversitelerin yaz okullarından yararlanabilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Öğrencilerin Yararlanabileceği Diğer Üniversiteler

(Bu Üniversitelerde Yaz Okulu Açıldığı Taktirde)

 

Bölümler Üniversiteler
Biyoloji Ankara Üniversitesi

Çukurova Üniversitesi

Atatürk Üniversitesi

Ege Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi

Marmara Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi Gaziantep Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi Gazi Üniversitesi Ondokuz Mayıs Üniv.
Fizik Ankara Üniversitesi Atatürk Üniversitesi İstanbul Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi Ege Üniversitesi Boğaziçi Üniversitesi
Gaziantep Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi Yıldız Teknik Üniv.
Anadolu Üniversitesi

Uludağ Üniversitesi Osman Gazi Üniversitesi

Gazi Üniversitesi Orta Doğu Teknik Üniv.

 

Kimya Anadolu Üniversitesi

Eskişehir Osmangazi Üniv.

Gaziantep Üniversitesi

Uludağ Üniversitesi

Sakarya Üniversitesi

Celal Bayar Üniv.

Abant İzzet Baysal Üniv. Bozok Üniversitesi

Süleyman Demirel Üniv

Akdeniz Üniversitesi

Çukurova Üniversitesi

Yıldız Teknik Üniv.

Cumhuriyet Üniv.

Gazi Üniversitesi

Ondokuz Mayıs Üniv.

Selçuk Üniversitesi

Ankara Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi

Dokuz Eylül Üniversitesi

Karadeniz Teknik Üniv.

Ege Üniversitesi

İnönü Üniversitesi

Matematik Anadolu Üniversitesi Ege Üniversitesi Marmara Üniversitesi
Ankara Üniversitesi Fırat Üniversitesi Mersin Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi Gazi Üniversitesi Orta Doğu Teknik Üniv
Boğaziçi Üniversitesi Gaziantep Üniversitesi Selçuk Üniversitesi
Bozok Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi Süleyman Demirel Üniv
Çukurova Üniversitesi İnönü Üniversitesi Yüzüncü Yıl Üniv.
Denizli Üniversitesi İstanbul Üniversitesi
AUB Ankara Üniversitesi Ege Üniversitesi İstanbul Üniversitesi

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SONU YAZ OKULU EĞİTİM PLANLARI (Ayrıntılı)

NORMAL EĞİTİM DÖNEMİNDE

 

 

 

S. No

 

 

Bölümü

 

 

Dersin Kodu ve Adı

 

 

T

 

 

P

 

 

K

Bir Dönemde Okutulan Ders Saati
T P
1 Fizik FİZ 103 Genel Fizik I (Mekanik) 4 0 4 56 0
2 Fizik FİZ 104 Genel Fizik II (Elektrik ve Manyetizma) 4 0 4 56 0
3 Fizik FİZ 307 EMT I 3 0 3 42 0
4 Fizik FİZ 308 EMT II 3 0 3 42 0
5 Kimya KİM 101 Genel Kimya I 6 0 6 84 0
6 Kimya KİM 102 Genel Kimya II 6 0 6 84 0
7 Kimya KİM 461 Endüstriyel Kimya 4 0 4 56 0
8 Kimya KİM 486 Yemek Kimyası (Seçmeli) 2 0 2 28 0
9 Matematik M 101 Genel Matematik I 4 0 4 56 0
10 Matematik M 102 Genel Matematik II 4 0 4 56 0
11 Matematik MAT 102 Analiz II 4 2 5 56 28
12 Matematik M 201 Matematik III (Mühendisler İçin

Yük. Mat. I, Mat. III)

4 0 4 56 0
13 Matematik M 202 Matematik IV (Mühendisler İçin Yük. Mat. I, Matematik IV, Dif. Denk.) 4 0 4 56 0

Not:

Yukarıdaki tablo 14 haftalık normal ders planına göre düzenlenmiştir.

 

Yaz okulu uygulamasının 6 hafta olması nedeniyle, kredi miktarları değişmemekle birlikte haftalık ders saatleri yukarıda belirtilenin iki katından fazla olarak uygulanacaktır.

Ayrıntılı Yaz Okulu Eğitim Planları ilişiktedir.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SONU YAZ OKULU EĞİTİM PLANLARI

 1. T P K’SI (6 0 6) OLAN DERSLER İÇİN
Bölümü Dersin Kodu ve Adı Haftalar T P K
1. Hafta 14 0 6
2. Hafta 14 0
3. Hafta 14 0
4. Hafta 14 0
5. Hafta 14 0
6. Hafta 14 0
YAZ OKULU DÖNEMİNDE OKUTULACAK DERS SAATİ 84 0
 1. T P K’SI (4 2 5) OLAN DERSLER İÇİN
Bölümü Dersin Kodu ve Adı Haftalar T P K
1. Hafta 9 4 5
2. Hafta 9 4
3. Hafta 9 4
4. Hafta 9 4
5. Hafta 10 6
6. Hafta 10 6
YAZ OKULU DÖNEMİNDE OKUTULACAK DERS SAATİ 56 28
 1. T P K’SI (4 0 4) OLAN DERSLER İÇİN
Bölümü Dersin Kodu ve Adı Haftalar T P K
1. Hafta 9 0 4
2. Hafta 9 0
3. Hafta 9 0
4. Hafta 9 0
5. Hafta 10 0
6. Hafta 10 0
YAZ OKULU DÖNEMİNDE OKUTULACAK DERS SAATİ 56 0
 1. C) T P K’SI (3 0 3) OLAN DERSLER İÇİN
Bölümü Dersin Kodu ve Adı Haftalar T P K
1. Hafta 7 0 3
2. Hafta 7 0
3. Hafta 7 0
4. Hafta 7 0
5. Hafta 7 0
6. Hafta 7 0
YAZ OKULU DÖNEMİNDE OKUTULACAK DERS SAATİ 42 0
 1. T P K’SI (2 2 3) OLAN DERSLER İÇİN
Bölümü Dersin Kodu ve Adı Haftalar T P K
1. Hafta 4 4 3
2. Hafta 4 4
3. Hafta 4 4
4. Hafta 4 4
5. Hafta 6 6
6. Hafta 6 6
YAZ OKULU DÖNEMİNDE OKUTULACAK DERS SAATİ 28 28
 1. T P K’SI (2 0 2) OLAN DERSLER İÇİN
Bölümü Dersin Kodu ve Adı Haftalar T P K
1. Hafta 4 0 2
2. Hafta 4 0
3. Hafta 4 0
4. Hafta 4 0
5. Hafta 6 0
6. Hafta 6 0
YAZ OKULU DÖNEMİNDE OKUTULACAK DERS SAATİ 28 0

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılı sonunda bazı bölümlerinde yaz okulu açılması ve eğitim-öğretim planları hk. 2016.010.080- Üniversitemiz Mühendislik Fakültesinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılı sonunda bazı bölümlerinde yaz okulu açılması ve yaz okulu eğitim-öğretim planları ile ilgili fakülte dekanlığından gelen 11.03.2016 tarih ve 21499 sayılı yazı ve ekleri üzerinde görüşüldü.

Yapılan görüşmeler sonucunda; Erciyes Üniversitesi Yaz Okulu yönetmeliğinin 6. maddesinin (c) fıkrası gereğince 2015-2016 eğitim-öğretim yılı sonunda yaz okulu açılacak bölümlerin eğitim-öğretim planları ile öğrencilerin yaz okuluna devam edebilecekleri diğer üniversitelerin aşağıda belirtildiği şekilde kabulüne, Mühendislik Fakültesinde yaz okulu açılan ve açılmayan tüm bölümlerin öğrencilerinin Üniversitemizin yaz okulu açılan fakültelerinde veya yaz okuluna devam edilebilecek diğer üniversitelerin yaz okullarında açılan müfredatı uygun dersleri Bölüm Başkanlıklarının onaylaması halinde alabilmelerine oybirliği ile karar verildi.

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

2015-2016 Yaz Okulu Eğitim-Öğretim Planı

 

Kodu Dersin Adı T P K
BZ 210 Lojik Devreler Tasarımı 4 0 6
BZ 111 Bilgisayar Programlama I 3 1 6
BZ 202 Elektronik Devreler 4 0 6
BZ 204 Sayısal Yöntemler 2 0 4
BZ 205 Veri Yapıları ve Algoritmalar 4 0 7
BZ 318 Biçimsel Diller ve Otomata Teorisi 3 0 5
BZ 303 Bilgisayar Grafik 3 0 6
BZ 412 Bitirme Ödevi 0 4 8

 

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında Yaz Okuluna Devam Edilebilecek Üniversiteler

Boğaziçi Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi

Yıldız Teknik Üniversitesi

İstanbul Teknik Üniversitesi

Ortadoğu Teknik Üniversitesi

Ege Üniversitesi.

Osmangazi Üniversitesi

Selçuk Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

2015-2016 Yaz Okulu Eğitim-Öğretim Planı

 

Kodu Dersin Adı T P K
BMM 404 Bitirme Projesi 0 2 1

 

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında Yaz Okuluna Devam Edilebilecek Üniversiteler

Boğaziçi Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi

Yıldız Teknik Üniversitesi

İstanbul Teknik Üniversitesi

Ortadoğu Teknik Üniversitesi

Dokuz Eylül Üniversitesi

Osman Gazi Üniversitesi

Gaziantep Üniversitesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Çukurova Üniversitesi

Kocaeli Üniversitesi

Namık Kemal Üniversitesi

 

 

Karar Tarihi: 15/03/2016 Toplantı Sayısı:10 Sayfa:31

 

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

2015-2016 Yaz Okulu Eğitim-Öğretim Planı

 

Kodu Dersin Adı T P K
ÇM 103 Fizik I 3 2 5
ÇM 104 Fizik II 3 2 5
ÇM 410 Bitirme Projesi 0 4 4

 

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında Yaz Okuluna Devam Edilebilecek Üniversiteler

İstanbul Teknik Üniversitesi

Uludağ Üniversitesi

Yıldız Teknik Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi

Marmara Üniversitesi

Kocaeli Üniversitesi

Dokuz Eylül Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi

Çukurova Üniversitesi

Ortadoğu Teknik Üniversitesi

Sakarya Üniversitesi

Atatürk Üniversitesi

 

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

2015-2016 Yaz Okulu Eğitim-Öğretim Planı

 

Kodu Dersin Adı T P K
EM 201 Devre Analizi I 3 0 4
EM 202 Devre Analizi II 3 0 6
EM 203 Elektronik Elemanlar 3 0 4
EM 204 Elektronik Devreler I 3 0 6
EM 305 Elektronik Devreler II 3 0 4
EM 316 Dijital Elektronik (Seçmeli) 2 0 3
EM 412 AR-GE, İnovasyon ve Teknoloji Yönetimi (Seçmeli) 2 0 3
EM 452 Bitirme Ödevi 0 4 6

 

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında Yaz Okuluna Devam Edilebilecek Üniversiteler

Boğaziçi Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi

Yıldız Teknik Üniversitesi

İstanbul Teknik Üniversitesi

Ortadoğu Teknik Üniversitesi

Dokuz Eylül Üniversitesi.

Osmangazi Üniversitesi

Gaziantep Üniversitesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi

 

Karar Tarihi: 15/03/2016 Toplantı Sayısı:10 Sayfa:32

 

MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

2015-2016 Yaz Okulu Eğitim-Öğretim Planı

 

Kodu Dersin Adı T P K
MBM 116 Malzeme Biliminin Temelleri 3 0 4
MBM 215 Malzeme I 3 0 3
MBM 406 Bitirme Ödevi 0 2

 

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında Yaz Okuluna Devam Edilebilecek Üniversiteler

İstanbul Teknik Üniversitesi

Yıldız Teknik Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi

Marmara Üniversitesi

Sakarya Üniversitesi

Fırat Üniversitesi

Osmangazi Üniversitesi

Kocaeli Üniversitesi

 

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

2015-2016 Yaz Okulu Eğitim-Öğretim Planı

 

Kodu Dersin Adı T P K
ENM 111 Bilgisayar Destekli Teknik Resim 3 0 3
ENM 111 Bilgisayar Destekli Teknik Resim 3 0 3
ENM 428 Bitirme Ödevi 0 4 2

 

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında Yaz Okuluna Devam Edilebilecek Üniversiteler

Boğaziçi Üniversitesi

İstanbul Teknik Üniversitesi

Ortadoğu Teknik Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi

Marmara Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi

Yıldız Teknik Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

Dokuz Eylül Üniversitesi

Uludağ Üniversitesi

Çukurova Üniversitesi

Sakarya Üniversitesi

Pamukkale Üniversitesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Osmangazi Üniversitesi

Gaziantep Üniversitesi

Anadolu Üniversitesi

Selçuk Üniversitesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Yalova Üniversitesi

 

Karar Tarihi: 15/03/2016 Toplantı Sayısı:10 Sayfa:33

 

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

2015-2016 Yaz Okulu Eğitim-Öğretim Planı

 

Kodu Dersin Adı T P K
GM 219 Malzeme Bilgisi 3 0 5
GM 403 Süt Teknolojisi 3 0 5
GM 109 Teknik ve Müh. Çizimleri 2 0 4
GM 410 Bitirme Ödevi 0 2 4

 

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında Yaz Okuluna Devam Edilebilecek Üniversiteler

Hacettepe Üniversitesi

Ankara Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi

Pamukkale Üniversitesi

İstanbul Teknik Üniversitesi

Ondokuzmayıs Üniversitesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Ege Üniversitesi

Sakarya Üniversitesi

Mersin Üniversitesi

Çukurova Üniversitesi

Celal Bayar Üniversitesi

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Yıldız Teknik Üniversitesi

Süleyman Demirel Üniversitesi

 

 

ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

 

2015-2016 Yaz Okulu Eğitim-Öğretim Planı

 

Kodu Dersin Adı T P K
ESM 201 Mühendislikte Diferansiyel Denklemler 3 0 3
ESM 208 Mühendislikte Sayısal Metotlar 2 0 2
ESM 304 Akışkanlar Mekaniği II 3 0 3
ESM 203 Mühendislik Mekaniği I 4 0 4
ESM 207 Elektronik Devreler 3 0 3
ESM 205 Termodinamik I 3 0 3
ESMS 031 Güneş Enerjisi ve Sistemleri 2 0 2
ESMS 044 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 2 0 2
ESM 406 Bitirme Ödevi 0 2 2

 

Karar Tarihi: 15/03/2016 Toplantı Sayısı:10 Sayfa:34

 

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında Yaz Okuluna Devam Edilebilecek Üniversiteler

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Karadeniz Teknik Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi Kocaeli Üniversitesi

Ankara Üniversitesi Mersin Üniversitesi

Anadolu Üniversitesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Atılım Üniversitesi Osmangazi Üniversitesi

Atatürk Üniversitesi Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Bahçeşehir Üniversitesi Ortadoğu Teknik Üniversitesi

Boğaziçi Üniversitesi Uludağ Üniversitesi

Celal Bayar Üniversitesi Pamukkale Üniversitesi

Cumhuriyet Üniversitesi Sakarya Üniversitesi

Çukurova Üniversitesi Selçuk Üniversitesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Süleyman Demirel Üniversitesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Yalova Üniversitesi

Ege Üniversitesi Yıldız Teknik Üniversitesi

Gaziantep Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi

İstanbul Teknik Üniversitesi

HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

2015-2016 Yaz Okulu Eğitim-Öğretim Planı

 

Kodu Dersin Adı T P K
MAT 206 İstatistik 3 0 4
HM 305 Dengeleme ve Optimizasyon 3 0 5
MAT 104 Nümerik Analiz 2 0 3
MAT 103 Lineer Cebir 3 0 5
HM 203 Bilgi Sistemlerinde Yazılım Uygulamaları 3 0 4
HM 102 Ölçme Bilgisi 3 0 5
HM 205 Konum Ölçmeleri 3 0 5
HM 307 Kartografya 3 0 5
MAT 106 Küresel Trigonometri 2 0 3
HM 410 Bitirme Projesi 0 2 2

 

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında Yaz Okuluna Devam Edilebilecek Üniversiteler

Açılmayan dersler Harita, Geomatik, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği olan üniversitelerden alınabilir.

TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

2015-2016 Yaz Okulu Eğitim-Öğretim Planı

 

Kodu Dersin Adı T P K
KY 307 Konfeksiyon Teknolojisi I 2 0 4
TTY 413 Ürün Yönetimi ve Org. 2 0 5
KY 304 Konfeksiyon Teknolojisi II 2 0 4
TM 402 Bitirme Ödevi 0 6 8

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında Yaz Okuluna Devam Edilebilecek Üniversiteler

İstanbul Teknik Üniversitesi

Ege Üniversitesi

Dokuz Eylül Üniversitesi

Uludağ Üniversitesi

Çukurova Üniversitesi

Süleyman Demirel Üniversitesi

 

Karar Tarihi: 15/03/2016 Toplantı Sayısı:10 Sayfa:35

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

2015-2016 Yaz Okulu Eğitim-Öğretim Planı

 

Kodu Dersin Adı T P K
İNŞ 203 Mukavemet I 3 0 5
İNŞ 204 Mukavemet II 3 0 5
İNŞ 205 Dinamik 3 0 4
İNŞ 209 Yapı İşletmesi 2 0 3
İNŞ 313 Betonarme I 3 0 5
İNŞ 312 Betonarme II 3 0 5
İNŞ 321 Zemin Mekaniği I 3 0 5
İNŞ 322 Zemin Mekaniği II 3 0 4
İNŞ 331 Ulaştırma I 3 0 5
İNŞ 332 Ulaştırma II (Proje Uygulama) 2 1 4
İNŞ 341 Akışkanlar Mekaniği 3 0 5
İNŞ 342 Hidrolik 3 0 4
İNŞ 343 Mühendislik Hidrolojisi 2 0 3
İNŞ 421 Temel İnşaat I 3 0 4
İNŞ 424 Temel İnşaat II 3 0 4
İNŞ 441 Su Yapıları I 3 0 3
İNŞ 442 Su Yapıları II 3 0 4
İNŞ 443 Su Temini ve Kanalizasyon 3 0 4
İNŞ 403 İhale Yönetmelikleri ve Hakediş 2 0 3
İNŞ 400 Bitirme Ödevi 0 4 2

 

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında Yaz Okuluna Devam Edilebilecek Üniversiteler

Akdeniz Üniversitesi

Anadolu Üniversitesi

Atatürk Üniversitesi

Boğaziçi Üniversitesi

Ortadoğu Teknik Üniversitesi

Celal Bayar Üniversitesi

Cumhuriyet Üniversitesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Çukurova Üniversitesi

Dokuz Eylül Üniversitesi

Ege Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

Gaziantep Üniversitesi

 

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında Yaz Okuluna Devam Edilebilecek Üniversiteler

Hacettepe Üniversitesi

İstanbul Teknik Üniversitesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Pamukkale Üniversitesi

Sakarya Üniversitesi

Selçuk Üniversitesi

Süleyman Demirel Üniversitesi

Uludağ Üniversitesi

Yıldız Teknik Üniversitesi

 

Karar Tarihi: 15/03/2016 Toplantı Sayısı:10 Sayfa:36

ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında Yaz Okulu açılmamaktadır

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında Yaz Okuluna Devam Edilebilecek Üniversiteler

İstanbul Teknik Üniversitesi

Yıldız Teknik Üniversitesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

Çukurova Üniversitesi

Dokuz Eylül Üniversitesi

Gaziantep Üniversitesi

Uludağ Üniversitesi

Atatürk Üniversitesi

Selçuk Üniversitesi

Karabük Üniversitesi

 

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 Yaz Okulu Eğitim-Öğretim Planı

 

Kodu Dersin Adı T P K
MM 310 Isı Geçişi (İmalat) 3 0 4
MM 319 Ölçme ve Değerlendirme 2 0 2
MM 406 Bitirme Ödevi 0 2 4
MM 208 Termodinamik I 3 0 4
MM 301 Termodinamik II 3 0 4
MM 201 Diferansiyel Denklemler 3 0 5
MM 202 Mühendislik Matematiği II 3 0 4
MM 209 Malzeme I 3 0 5
MM 112 Programlama C 3 0 4
MM 407 Sayısal Akışkanlar Mekaniği 2 0 2
MM 206 Mukavemet II 3 0 5
MM 211 Sayısal Yöntemler 3 0 5
MM 112 Programlama (Matlab) 3 0 4
MM 401 Makine Tas. Uyg. I 0 3 4
MM 307 Akışkanlar Mekaniği (İmalat) 3 0 4
MM 106 Statik 3 0 4
MM 404 Makine Tas. Uyg. II 0 3 4
MM 212 Takım Tezgahları 2 1 4
MM 111 Teknik Resim I 2 2 5
MM 110 Teknik Resim II 2 2 5

 

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında Yaz Okuluna Devam Edilebilecek Üniversiteler

Yıldız Teknik Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

Çukurova Üniversitesi

Dokuz Eylül Üniversitesi

İstanbul Teknik Üniversitesi

Uludağ Üniversitesi

Ege Üniversitesi

Marmara Üniversitesi

Gaziantep Üniversitesi

Selçuk Üniversitesi

Osmangazi Üniversitesi

 

Karar Tarihi: 15/03/2016 Toplantı Sayısı:10 Sayfa:37

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 Yaz Okulu Eğitim-Öğretim Planı

 

Kodu Dersin Adı T P K
MEM 303 Makine Teorisi 3 0 4
MEM 411 Mekanik Titreşimler 2 0 3
MEM 108 Elektrik Devre Analizi I 3 0 3
MEM 215 Elektrik Devre Analizi II 3 0 3
MEM 406 Bitirme Ödevi 0 4 6

 

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında Yaz Okuluna Devam Edilebilecek Üniversiteler

Kocaeli Üniversitesi

Yıldız Teknik Üniversitesi

Atılım Üniversitesi

Bahçeşehir Üniversitesi

Sabancı Üniversitesi

İstanbul Teknik Üniversitesi

Ortadoğu Teknik Üniversitesi

Üniversitemiz Veteriner Fakültesinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılı sonunda yaz okulu açılması hk. 2016.010.081– Üniversitemiz Veteriner Fakültesinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılı sonunda yaz okulu açılması ile ilgili fakülte dekanlığından gelen 11.03.2016 tarih ve 21380 sayılı yazı ve ekleri üzerinde görüşüldü.

Yapılan görüşmeler sonucunda; Üniversitemiz Veteriner Fakültesi bünyesinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılı sonunda yaz okulu açılmasına ve yaz okulunda açılmayan dersleri almak isteyen Fakülte öğrencilerinin üniversitelerin tüm veteriner fakültelerinin yaz okulundan yararlanabilmelerine oybirliği ile karar verildi.

 

Karar Tarihi: 15/03/2016 Toplantı Sayısı:10 Sayfa:38

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 2015 – 2016 ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU DERS TEKLİFLERİ

KODU DERSİN ADI Ders Türü Teorik Uyg Top Kredi
UK AKTS
1.1.01 Anatomi I Z 3 4 7 5 11
1.2.01 Anatomi – II Z 3 4 7 5 11
1.2.02 Hayvan Refahı Z 1 1 1 2
1.2.03 Histoloji I Z 2 2 4 3 6
2.1.01 Biyokimya I Z 2 2 4 3 6
2.1.02 Fizyoloji I Z 3 2 5 4 7
2.1.04 Histoloji II Z 2 2 4 3 5
2.1.05 Hayvan Islahı Z 2 2 2 3
2.1.06 Topografik Anatomi Z 1 2 3 2 3
2.2.01 Biyokimya II Z 3 2 5 4 7
2.2.02 Entomoloji Z 1 2 3 2 3
2.2.03 Fizyoloji II Z 3 2 5 4 5
2.2.06 Embriyoloji Z 2 2 2 3
2.2.07 Parazitoloji Z 2 2 2 3
2.2.08 Viroloji I Z 1 2 3 2 4
2.2.09 Yem Hijyeni ve Teknolojisi Z 2 2 4 3 3
3.1.01 Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Z 2 2 4 3 5
3.1.02 Helmintoloji Z 2 2 4 3 5
3.1.04 Genel Patoloji Z 2 2 4 3 5
3.1.05 Protozooloji Z 2 2 4 3 4
3.1.06 Viroloji II Z 2 2 2 3
3.1.07 Zootekni I Z 2 2 4 3 4
3.1.08 Doğum ve Jinekolojiye Giriş I * Z 1 1 1 1
3.1.19 Su Ürünleri Yetiştiriciliği Z 1 2 3 2 2
3.2.03 Farmakoloji – I Z 2 2 4 3 4
3.2.06 Özel Patoloji I Z 3 2 5 4 5
3.2.07 Zootekni II Z 2 2 4 3 4
3.2.08 Doğum ve Jinekolojiye Giriş II Z 1 1 1 1
3.2.09 Dış Hastalıklara Giriş II Z 1 1 1 1
4.1.02 Doğum Bilgisi Z 2 2 2 4
4.1.03 Farmakoloji II Z 3 3 3 3
4.1.05 Nekropsi Z 1 2 3 2 3
4.1.07 Özel Patoloji-II Z 2 2 4 3 3
4.1.08 Toksikoloji Z 2 2 4 3 3
4.1.09 Anesteziyoloji-Reanimasyon Z 1 1 1 1
4.2.04 Jinekoloji Z 4 4 4 5

 

Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılı sonunda yaz okulu açılması hk. 2016.011.087– Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılı sonunda yaz okulu açılması ile ilgili merkez müdürlüğünden gelen 17.03.2016 tarih ve 22951 sayılı yazı ve ekleri üzerinde görüşüldü.

Yapılan görüşmeler sonucunda; Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılı sonunda aşağıda belirtilen derslerden yaz okulu açılmasına oybirliği ile karar verildi.

EK-1: 2015 – 2016 Eğitim – Öğretim Yılı Yaz Okulunda Açılacak Ve Uzaktan Eğitim Yöntemiyle Verilecek Derslerin Eğitim – Öğretim Planı

Sıra No Dersin Adı T P K
1 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi – I 2 0 2
2 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi – II 2 0 2
3 Matematik –I (Ön lisanslar için) 3 1 8
4 Matematik –II (Ön lisanslar için) 3 1 8
5 Matematik –I ( Lisanslar için) 3 1 8
6 Matematik –II (Lisanlar için) 3 1 8
7 Türk Dili – I 2 0 2
8 Türk Dili – II 2 0 2
9 Yabancı Dil – I 2 0 2
10 Yabancı Dil – II 2 0 2
11 Mesleki Yabancı Dil – I 2 0 2
12 Mesleki Yabancı Dil – II 2 0 2
13 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi – I 2 0 3
14 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi – II 2 0 3
15 Platon Aristo teles 2 0 4
16 İlkçağ Felsefesi Tarihi I 3 0 5
17 Ortaçağ Felsefesi Tarihi II 3 0 4
18 Felsefeye Giriş I 3 0 5
19 Felsefeye Giriş II 3 0 5
20 Felsefenin Temel Kavramları 2 0 4
21 Borçlar Hukuku Genel Hükümler 4 0 12
22 Ceza Hukuku Genel Hükümler 4 0 12
23 İdare Hukuku 4 0 12
24 Borçlar Hukuku Özel Hükümler 3 0 10
25 Ceza Hukuku Özel Hükümler 3 0 8
26 Eşya Hukuku 4 0 8
27 Medeni Usul Hukuku 3 0 8
 

28

 

Hukuk Felsefesi (ve Sosyolojisi)

 

2

 

0

 

4

29 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 3 0 8
30 Miras Hukuku 2 0 6
31 Ceza Usul Hukuku 3 0 10
32 Ticaret Hukuku (Ticari İşletme – Şirketler) 4 0 10
33 Ticaret Hukuku (Kıymetli Evrak) 2 0 6
34 İcra ve İflas Hukuku 3 0 10

 

Not: ERZUM ‘de açılacak yaz okulu ile ilgili Üniversitemiz Senatosunun 01/06/2016 tarihli ve 15 sayılı kararı yukarıdaki tabloda uygulanmıştır.

 

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

İngilizce Dil Eğitim Seti