Ege Üniversitesi (EÜ) 2017/2018 Pedagojik Formasyon Eğitimi

Ege Üniversitesi Logo
Daha Fazla Göster

Ege Üniversitesi (EÜ) Eğitim Fakültesi Tarafından 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Mezuniyet Durumunda Olan Öğrenciler ve Mezunlar İçin Açılacak Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı (PFESP) için Ön Kayıt ve Kayıt Süreçlerini, Formasyon Ücretlerini sizler için bir araya topladık.

Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 18.11.2015 tarihli toplantısında almış olduğu Karara istinaden EÜ Senatosu’nun 09.05.2017 tarih ve 05 sayılı toplantısında alınan 10 No’lu Karar gereğince, 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Eğitim Fakültesi tarafından açılacak PFESP’ye mezun durumunda olan öğrenciler ve mezunlar için 600 kontenjan ayrılmıştır.

EÜ Senatosu’nun 09.05.2017 tarih ve 05 sayılı toplantısında alınan 10 No’lu Karar gereğince 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Eğitim Fakültesi tarafından açılacak PFESP’ye ayrılan 600 kontenjanın;

 • %75’i (450 kişi) not durum belgesi ile mezun durumunda veya mezun olduğunu belgeleyen EÜ lisans öğrencilerine ve mezunlarına,
 • %25’i (150 kişi) ise not durum belgesi ile mezun durumunda veya mezun olduğunu belgeleyen diğer üniversitelerin lisans öğrencilerine ve mezunlarına,
 • EÜ mezun durumundaki lisans öğrencilerine ve mezunlarına ayrılan 450 kontenjanın %75’i (338 kişi) mezuniyet not döküm belgesi ile mezun durumunda olduğunu belgeleyen lisans öğrencilerine, %25’i ise (112 kişi) mezunlara olmak üzere Tablo 1’de belirtilen bölümlere/programlara ayrılmıştır.
 • EÜ mezun durumunda olan öğrencileri ve mezunları için ayrılan kontenjan; Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu’nun (TTK) 20 Şubat 2014 tarih ve 9 sayılı Kararı’nda belirtilen alanlara kaynaklık eden
  • Edebiyat Fakültesi,
  • Fen Fakültesi,
  • Hemşirelik Fakültesi,
  • İletişim Fakültesi,
  • Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü,
  • Spor Bilimleri Fakültesi/Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,
  • Su Ürünleri Fakültesi,
  • Ziraat Fakültesi,
  • Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu,
  • Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı,
  • İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu ve Ödemiş Sağlık Yüksekokulu’nun Tablo 1’de belirtilen bölümlerine/programlarına kayıtlı mezun durumunda olan öğrencilerinin ve mezunlarının PFESP’ye ön kayıt başvuru sayıları temel alınarak aşağıdaki örnekteki gibi dağıtılacaktır.
 • EÜ mezun durumunda olan X bölümü/programı ön kayıt başvuru sayısı: A
 • EÜ mezun durumunda olan tüm bölümlerin/programların ön kayıt başvuru sayısı: B
 • EÜ mezun durumunda olan tüm bölümlerin/programların kontenjan sayısı: 338
 • EÜ mezun durumunda olan X bölümü/programı kontenjanı= (A/B) x 338
 • Diğer üniversitelerin mezun durumunda olan lisans öğrencileri ve mezunları için ayrılan kontenjan, MEB TTK’nın

20 Şubat 2014 tarih ve 9 sayılı Kararı’nda belirtilen alanlara kaynaklık eden aşağıda Tablo 2’de gösterilen bölümlere/programlara ön kayıt başvuru sayıları temel alınarak yukarıdaki örnekteki gibi dağıtılacaktır.

 • Asıl ve yedek kayıtlar sonrasında EÜ mezun durumunda olan lisans öğrencileri ve mezunları ile diğer üniversitelerin mezun durumunda olan öğrencileri ve mezunları için ayrılan kontenjanlardan boş kalan kısım öncelikle EÜ mezun durumunda olan lisans öğrencileri için, sonrasında kalan boş kontenjanın ise EÜ mezunları ile diğer üniversitelerin mezun durumunda olan lisans öğrencileri ve mezunları için kullanılacaktır.

 

 EÜ Mezun Durumunda Olan Öğrencileri ve Mezunları İçin PFESP Bölüm/Programları

 

Birim Bölüm/Program
Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Turizm Animasyon
Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Çalgı Yapım
Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Ses Eğitimi
Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Temel Bilimler
Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Türk Halk Oyunları
Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı
Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
Edebiyat Fakültesi Coğrafya
Edebiyat Fakültesi Felsefe
Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı
Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık (Almanca)
Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)
Edebiyat Fakültesi Psikoloji
Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi
Edebiyat Fakültesi Sosyoloji
Edebiyat Fakültesi Tarih
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı
Fen Fakültesi Biyoloji
Fen Fakültesi Fizik
Fen Fakültesi Kimya
Fen Fakültesi Matematik
Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik
İletişim Fakültesi Gazetecilik
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İletişim Fakültesi Radyo – Televizyon ve Sinema
İletişim Fakültesi Reklamcılık
İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik
İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu Ebelik
İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik
Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği
Ödemiş Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik
Spor Bilimleri Fakültesi/Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi
Spor Bilimleri Fakültesi/Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği
Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği
Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri
Ziraat Fakültesi Bitki Koruma
Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı
Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi
Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi
Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları
Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama
Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri
Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Ziraat Fakültesi Zootekni

 

Diğer Üniversitelerin Mezun Durumunda Olan Öğrencileri ve Mezunları İçin PFESP

Bölüm/Programları

 • Turizm Animasyon
 • Çalgı Yapım
 • Ses Eğitimi
 • Temel Bilimler
 • Türk Halk Oyunları
 • Alman Dili ve Edebiyatı
 • Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
 • Coğrafya
 • Felsefe
 • İngiliz Dili ve Edebiyatı
 • Mütercim-Tercümanlık (Almanca)
 • Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)
 • Psikoloji
 • Sanat Tarihi
 • Sosyoloji
 • Tarih
 • Türk Dili ve Edebiyatı
 • Biyoloji
 • Fizik
 • Kimya
 • Matematik
 • Hemşirelik
 • Gazetecilik
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım
 • Radyo – Televizyon ve Sinema
 • Reklamcılık
 • Beslenme ve Diyetetik
 • Ebelik
 • Gıda Mühendisliği
 • Antrenörlük Eğitimi
 • Spor Yöneticiliği
 • Su Ürünleri Mühendisliği
 • Bahçe Bitkileri
 • Bitki Koruma
 • Peyzaj Mimarlığı
 • Süt Teknolojisi
 • Tarım Ekonomisi
 • Tarım Makinaları
 • Tarımsal Yapılar ve Sulama
 • Tarla Bitkileri
 • Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
 • Zootekni

 

Ön Kayıt Başvuru Koşulları

 • PFESP’ye asıl ve yedek adayların yerleştirme işlemlerinde, adayların ön kayıt sırasında beyan ettikleri not durum belgelerindeki AGNO esas alınacaktır.
 • *Mezun durumunda olan Ege Üniversitesi ve diğer üniversitelerin lisans öğrencileri için ayrılan PFESP kontenjanlarına 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı bahar yarıyılı sonunda not durum belgesinde mezun durumunda olduğunu gösteren son sınıf (dördüncü sınıf) öğrencilerinin başvuruları kabul edilecektir.
 • *Önemli Not: Mezun durumda olan öğrenci, final ve/veya bütünleme sınavları sonunda 6. Yarıyılı tamamlayıp dördüncü sınıfa geçen öğrencidir.
 • Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO) 4,00 üzerinden 2,00 ve üzeri olan mezun durumundaki lisans öğrencileri ve mezunların PFESP’ye başvurusu alınacaktır.
 • Bölümlere/programlara ayrılan kontenjanlara fazla başvuru olması durumunda AGNO’ya göre sıralama yapılacaktır.

 

Ön Kayıt Süreci ve İşlemleri

PFESP’ye adayların ön kayıtları, Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar kapsamında aşağıdaki şekilde yapılacaktır:

Ön Kayıt Sırasında Adaylardan İstenecek Belgeler

 • Başvuru dilekçesi (Başvuru dosyası ile birlikte adaya kayıt yerinde verilecektir),
 • Mezunlar için lisans diploması ya da mezuniyet belgesinin onaylı örneği,
 • Mezunlar için mezun oldukları üniversiteden alınan AGNO’yu dörtlük sistemde gösteren not durum belgesinin aslı veya onaylı fotokopisi,
 • Lisans öğrencileri için öğrenim gördükleri üniversiteden alınan AGNO’yu dörtlük sistemde gösteren mezuniyet not durum belgesi,
 • Nüfus cüzdanının onaylı fotokopisi.

Ön kayıt başvurusunu adayın kendisi veya noter onaylı vekili yapabilecektir. Ön kayıtlar için alınan belgeler kesinlikle iade edilmeyecektir. Yanlış beyanda bulunduğu belirlenen adayların başvurusu geçersiz sayılacaktır.

 

Ön Kayıt Tarihi, Saati ve Yeri

Adayların ön kayıtları 17-20 Temmuz 2017 tarihleri arasında (09.00-16.00 saatleri) EÜ Eğitim Fakültesi Derslikler Binası’nda, bölümlere/programlara göre Tablo 3’de belirtilen tarihlerde yapılacaktır. Kayıtların zamanında ve düzenli bir şekilde yapılabilmesi için adayların bölümler/programlar için ayrılan tarihlerde ilgili dersliklerde kayıt yaptırmaları önem arz etmektedir.

 

Bölümlere/Programlara Göre Ön Kayıt Tarihleri

Bölüm/Program Ön Kayıt Tarihi
Antrenörlük Eğitimi  17 Temmuz 2017 Pazartesi
Spor Yöneticiliği  17 Temmuz 2017 Pazartesi
Turizm Animasyon  17 Temmuz 2017 Pazartesi
Alman Dili ve Edebiyatı  17 Temmuz 2017 Pazartesi
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı  17 Temmuz 2017 Pazartesi
Coğrafya  17 Temmuz 2017 Pazartesi
Felsefe  17 Temmuz 2017 Pazartesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı  17 Temmuz 2017 Pazartesi
Mütercim-Tercümanlık (Almanca)  17 Temmuz 2017 Pazartesi
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)  17 Temmuz 2017 Pazartesi
Psikoloji  17 Temmuz 2017 Pazartesi
Sanat Tarihi  17 Temmuz 2017 Pazartesi
Sosyoloji  17 Temmuz 2017 Pazartesi
Tarih  17 Temmuz 2017 Pazartesi
Türk Dili ve Edebiyatı  17 Temmuz 2017 Pazartesi
Biyoloji  18 Temmuz 2017 Salı
Fizik  18 Temmuz 2017 Salı
Kimya  18 Temmuz 2017 Salı
Matematik  18 Temmuz 2017 Salı
Hemşirelik  18 Temmuz 2017 Salı
Çalgı Yapım  18 Temmuz 2017 Salı
Ses Eğitimi  18 Temmuz 2017 Salı
Temel Bilimler  18 Temmuz 2017 Salı
Türk Halk Oyunları  18 Temmuz 2017 Salı
Beslenme ve Diyetetik 19 Temmuz 2017 Çarşamba
Ebelik 19 Temmuz 2017 Çarşamba
Gıda Mühendisliği 19 Temmuz 2017 Çarşamba
Su Ürünleri Mühendisliği 19 Temmuz 2017 Çarşamba
Bahçe Bitkileri 19 Temmuz 2017 Çarşamba
Bitki Koruma 19 Temmuz 2017 Çarşamba
Peyzaj Mimarlığı 19 Temmuz 2017 Çarşamba
Süt Teknolojisi 19 Temmuz 2017 Çarşamba
Tarım Ekonomisi 19 Temmuz 2017 Çarşamba
Tarım Makinaları 19 Temmuz 2017 Çarşamba
Tarımsal Yapılar ve Sulama 19 Temmuz 2017 Çarşamba
Tarla Bitkileri 19 Temmuz 2017 Çarşamba
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 19 Temmuz 2017 Çarşamba
Zootekni 19 Temmuz 2017 Çarşamba
Gazetecilik 19 Temmuz 2017 Çarşamba
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 19 Temmuz 2017 Çarşamba
Radyo – Televizyon ve Sinema 19 Temmuz 2017 Çarşamba
Reklamcılık 19 Temmuz 2017 Çarşamba
Mazeret Kaydı 20 Temmuz 2017 Perşembe

 

 

Asıl ve Yedek Aday Listelerinin İlanı

Adayların ön değerlendirmesi, ön kayıt sırasında beyan ettikleri not durum belgelerindeki AGNO’ya (dörtlük sisteme) göre yapılacaktır. Notlar en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve her bölüm/program için kontenjan sayısı kadar (varsa) asıl ve yedek aday listesi ile kesin kayıt süreç ve işlemlerine ilişkin açıklamalar 24 Temmuz 2017 Pazartesi günü (14:00) http://www.ege.edu.tr ve http://egitim.ege.edu.tr internet adreslerinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

 

Öğrenim Ücreti

PFESP’nın öğrenim ücreti EÜ Yönetim Kurulu’nun 06.06.2017 tarih ve 8/21 sayılı Kararı gereğince 2.054 TL olup, ödemelere ilişkin bilgiler kesin kayıt duyurusunda ilan edilecektir.

 

PFESP’nın Yürütülmesi

 • PFESP, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından yürütülecektir.
 • PFESP, iki yarıyıl olarak yürütülecektir.
 • PFESP, toplam 25 kredilik 10 dersten oluşmaktadır. Programda yer alan derslerin haftalık saatleri ve teorik/uygulama kredileri aşağıda verilmiştir.

 

Ders Teorik Uygulama  Kredi
Eğitim Bilimine Giriş̧ 2 0 2
Öğretim İlke ve Yöntemleri 2 0 2
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 2 0 2
Sınıf Yönetimi 2 0 2
Eğitim Psikolojisi 2 0 2
Seçmeli I 2 0 2
Seçmeli Ders II 2 0 2
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 2 2 3
Özel Öğretim Yöntemleri 2 2 3
Öğretmenlik Uygulaması 2 6 5

 

 • PFESP’nin, Ağustos 2017’de başlatılması ve Ocak 2017 sonu itibariyle sonlandırılması planlanmaktadır.
 • Derslerin, I. yarıyılda yoğunlaştırılmış olarak hafta içi Perşembe-Cuma günleri (16.00-21.00) ve Cumartesi günü (9.00-16.15) saatleri arasında, II. yarıyılda ise Cumartesi ve Pazar günleri 09.00-18.00 saatleri arasında Eğitim Fakültesi dersliklerinde yapılması planlanmaktadır.
 • Haftalık ders programları ve sınav programlarına ilişkin duyurular kesin kayıt işlemi tamamlandıktan sonra http://egitim.ege.edu.tr adresinde ilan edilecektir.

 

İletişim Bilgileri

Tel: 0 232 311 3374

Dr. Beril Ceylan

E-mail: beril.ceylan@ege.edu.tr

Web: http://egitim.ege.edu.tr

 

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

İngilizce Dil Eğitim Seti