Çelikel Eğitim Vakfı – Alev Topları Programı Başvuru Kılavuzu (2017/2018)

Çelikel Eğitim Vakfı – Alev Topları Programı Başvuru Kılavuzu
Daha Fazla Göster

Çelikel Eğitim Vakfı tarafından Üniversite Öğrencileri için hazırlanan Alev Topları Programı Başvuruları 2017/2018 eğitim ve öğretim yılı için başladı.

Aslında bir Burs Programı olarak ele alınsa da Alev Topları Programı kendi içerisinde birçok ana başlığı olan, geniş kapsamlı bir Öğrenci Destek Projesi olarak ele alınabilir.

Öğrencilere eğitim hayatları boyunca Maddi Destek sunan Çelikel Eğitim Vakfı bunun yanında gerek öğrencilik gerekse de mezuniyet aşamasında da öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor.

En baştan Başvuru Şartları ile alakalı bir noktaya değinelim. “İstanbul’daki devlet üniversitelerinin lisans programlarına veya vakıf üniversitelerinin lisans programlarının tam burslu kontenjanlarına (2017 ÖSYS kontenjanları dahilinde) yeni kayıt hakkı kazanmış ve kayıt hakkı kazandığı program için Üniversiteye kayıt işlemlerini tamamlamış/tamamlayacak olan,”

Alev Topları Programı Başvuru Sayfası: http://www.celikelegitimvakfi.org/alevtoplari/Bilgilendirme.aspx

 

 

Çelikel Eğitim Vakfı – Alev Topları Programı 2017/2018 Yılı Başvuru Takvimi

2017 yılında Alev Topları Programı’na başvuru ve seçmelerle kıvılcım kabulüne yönelik uygulanacak başvuru – kabul takvimi aşağıda yer almaktadır.

Aşağıdaki takvim, 2017 ÖSYS kontenjanları dâhilinde Üniversiteye yeni kayıt tarihlerinin Ağustos ayının son haftası veya Eylül’ün ilk haftasında olacağı bilgisi dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu takvimde, 2017 ÖSYM takviminin, Üniversiteye yeni kayıt tarihlerinin değişmesi gibi gerekçelerle Çelikel Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu kararı ile çeşitli güncellemeler yapılabilir. Başvuru başlangıç tarihi, en erken, ÖSYM’nin yerleştirme sonuçlarını ilan etmesini izleyen ilk iş günü olabilir.

 

Başvuru Süreçleri

Süreç  Tarih
Başvuruların Alınması için Son Gün 24 Ağustos 2017 Perşembe,23.59’a kadar
Ön Değerlendirmeler 5 – 6 Eylül 2017
Ön Değerlendirme Sonuçlarının Duyurulması 6 Eylül 2017 Çarşamba 17.00 itibarıyla
Başvuru Belgelerinin Teslimi için Son Gün 15 Eylül 2017 Cuma 17.00’a kadar

 

Başvuru koşullarını sağlamayan adaylara ayrıca bildirim yapılmayacaktır. Ön değerlendirmeler sonucunda uygun bulunan adaylardan başvuru belgeleri talep edilecektir.

Başvuru belgelerini tam olarak ilan edilen tarihe kadar teslim edemeyen adaylar ile başvuru formunda beyan edilenbilgiler ile sunulan belgelerdeki bilgiler arasında tutarsızlık olduğu tespit edilen adaylar değerlendirme dışı bırakılır.

 

Seçmeler ve Mülakatlar

Mülakatlar, Vakfımızın İstanbul’daki genel merkezinde gerçekleşecektir.

Süreç  Tarih
Grup Mülakatlarına Davet 2 Ekim 2017 Pazartesi
Grup Mülakatları 7 Ekim 2017, Cumartesi 09.30 – 15.00
Grup Mülakat Sonuçlarının Duyurulması ve Bireysel Mülakatlara Davet 16 Ekim 2017 Pazartesi, 17.00
Bireysel Mülakatlar  20 Ekim 2017, Cuma 09.30 – 17.00

 

Programa Kabul ve Oryantasyon

Süreç  Tarih
Değerlendirme Sonuçlarının Duyurulması  26 Ekim 2017 Perşembe,15.00 itibarıyla
Oryantasyon Programı 11 Kasım 2017 Cumartesi Saatleri ayrıca duyurulacaktır.

 

Alev Topları Programının Kapsam ve İçeriği

Alev Topları Programı kapsam ve içeriği Yönetim Kurulu kararı ile yıllara göre değişkenlik gösterebilir. 2017 – 18 eğitim öğretim yılı için Alev Topları Programı kapsam ve içeriği aşağıda yer almaktadır.

 

Burs Desteği: Yılda 12 ay süre ile 2017 – 18 eğitim öğretim yılı için aylık burs desteği 500,00 TL olacak şekilde,

Eğitim Programı: Her kıvılcım grubu için ayrı ayrı olmak üzere ve 4 yıl olarak tasarlanmış kişisel ve sosyal gelişim odaklı eğitimler,

Kültürel Gelişim Desteği: Konser, tiyatro, müze ve sergi ziyaretleri ile kitap hediyeleri, Müze Kart Plus, İKSV Sarı Lale Kart abonelikleri, (Kıvılcım 3 ve 4 grupları için İKSV Sarı Lale Kart, Kıvılcım 5 ve 6 grupları için Müze Kart Plus), HBT Dergisi 1 Yıllık Abonelik (Kıvılcım 6 grubu için)

Akran Danışmanlık Sistemi (ADS): Program kapsamında ilk yıllarında akran danışmanlık desteği

Sosyal Sorumluluk: Çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde yer alma fırsatı

Profesyonel Gelişim Desteği: Staj olanakları ve mezuniyetleri öncesinde, akademik ya da profesyonel çalışma hayatlarının ilk yıllarında veya ilerleyen yıllarda kariyer danışmanlığı (Anel Grup çalışanları gönüllülerimizin desteği ile, kıvılcımlarımıza doğrudan destek olabileceğimiz gibi, alanında uzman kişiler ile görüşmeleri için de aracı olabiliyoruz: Ön yazı ve/veya özgeçmiş hazırlamak, seçme ve yerleştirme süreçlerine ilişkin bilgilendirmek, sektör, meslek, uzmanlık alanı seçme gibi konularda yönlendirmek, staj ve/veya iş başvurularında referans desteği sağlayabilmek, profesyonel gelişim, çalışma hayatına uyum gibi konularda yönderlik desteği vermek)

ÇEV E-Posta Hesabı: Kıvılcımlarımızın hem kendi aralarında hem de Vakıfla etkin ve sağlıklı bir iletişim kurabilmesi için Office 365 uygulamalarından biri olan YAMMER iç iletişim platformu ve Office 365’in diğer uygulamalarından faydalanabilmesi için kişiye özel Çelikel Eğitim Vakfı e-posta hesabı

 

Alev Topları Programı  Başvuru Şartları

Başvurular, 24 Ağustos 2017 Perşembe günü saat 23.59’a kadar  “Alev Topları Programı Başvuru Sistemi” aracılığıyla elektronik ortamda alınacaktır. Başvuru başlangıç tarihi, en erken, ÖSYM’nin yerleştirme sonuçlarını ilan etmesini izleyen ilk iş günü olabilir.

Adayların başvuru formunda beyan ettikleri tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olması adayın sorumluluğundadır.

ÖNEMLİ NOT: Adaylar ile iletişime geçilecek duyuru kanallarımız, Çelikel Eğitim Vakfı internet sitesi ile adayların elektronik posta (e-posta) adresleridir. Özel durumlarda, adaylar ile kişisel telefon numaraları üzerinden de iletişime geçilir. Bu nedenle, başvuru yapan tüm adayların başvuru formunda beyan ettikleri iletişim bilgilerinin aktif ve kullanımda olması gerektiğini önemle hatırlatırız.

 

Alev Topları Programı Başvuru Sistemi

Alev Topları Programı Başvuru Sistemi aracılığıyla başvuru yapabilmeniz için 2 aşama bulunmaktadır. Her 2 aşamayı tamamlamadan başvurunuz “Başarılı Başvurular” listesine giremez ve bu sebeple ön değerlendirmeye alınamaz:

Ön Kayıt: Sisteme giriş yaptığınızda karşınıza çıkan ilk ekran “Ön Kayıt” ekranıdır. Ön Kayıt ekranında istenen tüm bilgileri doğru ve tam olarak girip, “Ön Kaydını Tamamla” butonuna tıkladığınızda; ön kayıt ekranında girdiğiniz e-posta adresinize aktivasyon e-postası düşecektir. Bu e-posta ön kaydınızı tamamladığınıza dair bilgilendirme içeriğine sahip olup; bu e-postada sizi Başvuru Formu’na yönlendirecek bağlantı da yer alacaktır.

Başvuru Formu: Başvuru koşullarını sağlayıp/sağlamadığınıza ilişkin ön değerlendirmeyi yapabilmek adına size ait kimlik, iletişim, aile, gelir ve akademik bilgilerinizi girebileceğiniz form ekranıdır. Bu formda istenen tüm bilgileri doğru ve tam olarak girip başvuru formunu teslim ettiğinizde başvurunuz tarafımıza başarıyla ulaşacaktır.

 

Başvuru Koşulları

 • 2017 YGS/LYS’ ye girmiş olan,
 • İstanbul’daki devlet üniversitelerinin lisans programlarına veya vakıf üniversitelerinin lisans programlarının tam burslu kontenjanlarına (2017 ÖSYS kontenjanları dahilinde) yeni kayıt hakkı kazanmış ve kayıt hakkı kazandığı program için Üniversiteye kayıt işlemlerini tamamlamış/tamamlayacak olan,
 • Merkezi yerleştirme puanıyla öğrenci alan lisans programlarına yeni kayıt hakkı kazananlardan ilgili lisans programına yerleştirme puan türünde aşağıda belirtilen başarı sıralamaları dâhilinde olan,
 • Ailede kişi başına düşen aylık ortalama net gelir seviyesi 2.000 TL ve altı olan her aday başvurabilir.

 

MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN LİSANS PROGRAMLARI

Yerleştirme Puan Türü Başarı Sıralaması
MF Puan Türleri İlk 30.000’e girenler (30.000 dahil)
TM Puan Türleri İlk 15.000’e girenler (15.000 dahil)
TS Puan Türleri İlk 10.000’e girenler (10.000 dahil)
Dil Puan Türleri İlk 5.000’e girenler (5.000 dahil)
YGS Puan Türleri İlk 10.000’e girenler (10.000 dahil)

 

 

Ön Değerlendirme Süreci

Başvuru koşullarını sağlamayan adaylar ön değerlendirme sürecine dâhil edilmeyecektir.

Başvuru koşullarını sağlayan tüm adaylar için ön değerlendirme 5 – 6 Eylül 2017 tarihlerinde yapılacaktır.

Başvuru koşullarının tümünü sağlayan adaylar arasında aşağıdaki ölçütler dikkate alınarak sıralama yapılacaktır:

 • Ailede kişi başına düşen aylık ortalama net gelir, (en düşükten en yükseğe sıralama)
 • Mülk beyanı, (hiç mülk olmayandan başlayarak)
 • Taşıt beyanı, (hiç taşıt olmayandan başlayarak)
 • Aile ile birlikte yaşayıp öğrenim gören kardeş sayısı, (en çoktan en aza)

Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan lisans programlarına yeni kayıt hakkı kazanmış adaylar ayrı bir listede yetenek sınav puanlarına göre listelenecektir.

Yukarıdaki ölçütlere göre yapılan sıralamada, kontenjanlar dâhilinde yer alan adayların Alev Topları Programı’na başvuru niyet metinleri incelenecektir. Adayların Program’a ilişkin farkındalıkları ve katılım ile hedefledikleri gelişimler incelendikten sonra başvuru belgeleri istenecek aday listesine karar verilecektir.

Başvuru niyet metinlerinin değerlendirilmesi sürecinde adaylar arasında karar verilmesi aşamasında tereddütler yaşanması halinde aşağıdaki ölçütler dikkate alınarak başvuru belgeleri talep edilecek adaylara karar verilecektir.

 • Başka bir kurum/kuruluştan burs desteği almayana, (üniversiteye girişte sağlanan ek bursları da kapsamaktadır.)
 • Yükseköğrenim için İstanbul dışından gelene,
 • Anne ve/veya babası hayatta olmayana.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda sıralamaya giren ve Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşen adaylar başvuru belgeleri istenmek üzere listelenecektir.

 

Seçim ve Programa Kabul Süreci

Ön değerlendirmelerin tamamlandığına ilişkin duyuru Çelikel Eğitim Vakfı internet sitesinde 6 Eylül 2017 tarihinde saat 17.00 itibarıyla yayımlanacaktır.

Ön değerlendirmeler sonucunda olumlu bulunan adayların, ilan edilen başvuru belgelerini eksiksiz bir şekilde 15 Eylül 2017 Cuma günü saat 17.00’a kadar Vakfa posta/kargo yoluyla ulaştırması gereklidir.

Başvuru belgelerini kontrol ve değerlendirme sürecinde gerek görülmesi halinde adaylar ile telefon mülakatı gerçekleştirilebilir.

Başvuru belgelerini eksiksiz olarak ilan edilen tarihe kadar teslim edemeyen adaylar ile başvuru formunda beyan edilen bilgiler ile sunulan belgelerdeki bilgiler arasında tutarsızlık olduğu tespit edilen adaylar değerlendirme dışı bırakılır. Bu durumdaki adaylara ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

Başvuru belgelerinin değerlendirilmesinin ardından grup mülakatlarına davete ilişkin duyuru Çelikel Eğitim Vakfı internet sitesinde yayımlanacaktır.

Seçmeler, grup ve bireysel mülakatlar olmak üzere iki aşamadan oluşur. Mülakatlar, yetkinlik bazlıdır. Değerlendirme, her bir seçme aşaması için ayrı ayrı olmak üzere 5 (beş) tam puan üzerinden yapılır.

Grup Mülakatı: Grup mülakatına davet edilecek adaylara “Grup Mülakatı Davet Mektubu” en geç 2 Ekim 2017 Pazartesi günü adayların Alev Topları Programı Başvuru Sistemi’ne kayıtta beyan ettikleri elektronik posta adreslerine gönderilecektir. Mülakatlar, 7 Ekim 2017 tarihinde Çelikel Eğitim Vakfı Genel Merkezi’nde gerçekleştirilecektir. Mülakata ilişkin detaylar Grup Mülakatı Davet Mektubu’nda paylaşılacaktır.

Bireysel Mülakat: Bireysel mülakata davet edilecek adaylara “Bireysel Mülakata Davet Mektubu”, 16 Ekim 2017 Pazartesi günü saat 17.00 itibarıyla adayların Alev Topları Programı Başvuru Sistemi’ne kayıtta beyan ettikleri elektronik posta adreslerine gönderilecektir. Bireysel mülakatlar, 20 Ekim 2017 Cuma günü Çelikel Eğitim Vakfı Genel Merkezi’nde gerçekleştirilecektir. Mülakata ilişkin detaylar Bireysel Mülakata Davet Mektubu’yla birlikte paylaşılacaktır.

Grup mülakatları sonucunda bireysel mülakat aday listesine dâhil olamayanlara bildirim mektupları da eş zamanlı olarak gönderilecektir.

Değerlendirme sürecinin tamamlandığına ilişkin duyuru Çelikel Eğitim Vakfı internet sayfasında en geç 26 Ekim 2017 Perşembe günü itibarıyla yayımlanacaktır.

Kabul edilen kıvılcımlara Programa Kabul Mektubu, kabul listesinde yer almayanlara ise Bireysel Mülakat Değerlendirme Sonucu Alev Topları Programı Başvuru Sistemi’ne kayıtta beyan ettikleri elektronik posta adreslerine gönderilecektir.

Programa kabul edilecek adayların belirlenmesinde Vakıf Yönetimi tümü ile serbesttir.

Programa kabul edilen adaylar Vakıf Yönetimi’nin alacağı karar ile değiştirilebilir.

 

Başvuru İçin İstenilen Belgeler

Başvuru belgeleri ön değerlendirmesi olumlu olan tüm adaylardan posta yoluyla istenecektir.

Başvuru belgelerinin, Başvuru-Kabul Takvimi’nde belirtilen tarihe kadar posta yoluyla Vakfa ulaştırılması adayın sorumluluğu ve takibindedir. Gönderimlerde kaynaklanan gecikmelerde adaya herhangi bir esneklik sağlanmaz.

Başvuru belgelerinin eksiksiz ve tam olarak zamanında teslim edilmemesi veya teslim edilen belgelerle başvuru formunda beyan edilen bilgilerin tutarsız olduğunun tespit edilmesi halinde aday değerlendirme dışı bırakılır. Varsa, mülakatlara katılım hakkını kaybeder.

Başvuru belgeleri teslim edildikten sonra bilgi ve belgelerde değişiklik ve eklentiler yapılamaz.

Bilgi ve belgelerinde herhangi bir tutarsızlık olduğu veya koşulları sağlamadığı sonradan anlaşılan adayların kabulüne ilişkin tüm işlemleri iptal edilir.

Başvuru belgeleri, Vakıf tarafından saklanır ve ne olursa olsun adaya iade edilmez.

Adaylardan istenen belgelerin listesine ve açıklamalarına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Göndermeniz gereken belgelerin listesi için http://celikelegitimvakfi.org/PageGalleryFiles/PdfFiles/732017_131717555.pdf adresine bakabilirsiniz.

 

Ayrıca Çelikel Eğitim Vakfı tarafından Üniversite Öğrencileri için hazırlanan Alev Topları Programı hakkındaki tüm sorularınız için YORUM sekmesini kullanarak bizlere ulaşabilir, http://celikelegitimvakfi.org/pages/1615/1614/t/tr-TR/Basvuru_ve_Kabul_Kilavuzu.aspx adresinden vakfın ilgili duyuruna erişebilirsin.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

İngilizce Dil Eğitim Seti