Çelikel Eğitim Vakfı 2016 Yılı Alev Topları Burs Başvuruları Başladı

Çelikel Vakfı Alev Topu Programı
Çelikel Vakfı Alev Topu Programı
Daha Fazla Göster

Sadece bir Burs Programının ötesinde olan Çelikel Eğitim Vakfı Alev Topları programı ile hem mali hem de eğitim açısından birçok artıya kavuşacaksınız. Alev Topları Burs Programı Başvurusu için alt kısımdaki detaylara bakabilirsiniz.

2016/2017 Eğitim ve Öğretim yılı için Bursiyer alacak olan Çelikel Eğitim Vakfı sadece İstanbul il sınırları içerisinde yer lan Üniversitelerde okuyan öğrencilere Burs ve Çeşitli İmkanlar sağlamaktadır.

Başvurular 31 Ağustos 2016 tarihine kadar alınacak, Eylül ayında da seçme ve mülakat işlemleri gerçekleştirilecektir. Daha sonrasında ise Burs ve diğer imkanlardan faydalanacak olan öğrenciler belirlenecektir.

 

Başvuru Linki: http://www.celikelegitimvakfi.org/alevtoplari/BasvuruKayit.aspx

Başvuru Belgeleri: http://www.celikelegitimvakfi.org/pages/1618/1614/t/tr-TR/Basvuru_Belgeleri.aspx

 

 

Başvuru Takvimi

2016 yılında Alev Topları Programı’na başvuru ve seçmelerle kıvılcım kabulüne yönelik uygulanacak başvuru – kabul takvimi aşağıda yer almaktadır.

Aşağıdaki takvim, 2016 ÖSYS kontenjanları dâhilinde Üniversiteye yeni kayıt tarihlerinin Ağustos ayının son haftası veya Eylül’ün ilk haftasında olacağı bilgisi dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu takvimde, 2016 ÖSYM takviminin, Üniversiteye yeni kayıt tarihlerinin değişmesi vb. gerekçelerle Çelikel Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu kararı ile çeşitli güncellemeler yapılabilir. Başvuru başlangıç tarihi, en erken, ÖSYM’nin yerleştirme sonuçlarını ilan etmesini izleyen ilk iş günü olabilir.

 

Çelikel Vakfı Burs Başvurusu
Çelikel Vakfı Burs Başvurusu

 

Başvurular

Başvuruların Alınması için Son Gün 31 Ağustos 2016 Çarşamba

 

Ön Değerlendirme

Başvuru koşullarını sağlamayan adaylara ayrıca bildirim yapılmayacaktır. Ön değerlendirmeler sonucunda uygun bulunan adaylardan başvuru belgeleri talep edilecektir.

 

Ön Değerlendirmeler 1 – 2 Eylül 2016
Ön Değerlendirme Sonuçlarının Duyurulması  4 Eylül 2016 Pazar
Başvuru Belgelerinin Teslimi için Son Gün 16 Eylül 2016 Cuma 17.00’a kadar

 

Başvuru belgelerini eksiksiz ve tam olarak ilan edilen tarihe kadar teslim edemeyen adaylar ile başvuru formunda beyan edilen bilgiler ile sunulan belgelerdeki bilgiler arasında tutarsızlık olduğu tespit edilen adaylar değerlendirme dışı bırakılır.

 

Seçmeler

Mülakatlar, Vakfımızın İstanbul’daki genel merkezinde gerçekleştirilecektir.

Grup Mülakatlarına Davet 3 Ekim 2016 Pazartesi
Grup Mülakatları 8 – 9 Ekim 2016 09.30 – 17.00
Grup Mülakat Sonuçlarının Duyurulması ve Bireysel Mülakatlara Davet 17 Ekim 2016 Pazartesi,17.00 itibarıyla
Bireysel Mülakatlar 21 – 22 Ekim 2016 09.30 – 17.00

 

Programa Kabul

Değerlendirme Sonuçlarının Duyurulması 27 Ekim 2016 Perşembe 15.00 itibarıyla

 

Oryantasyon

Oryantasyon Programı  12 Kasım 2016 Cumartesi

**Saatleri ayrıca duyurulacaktır.

 

Program Kapsam ve İçeriği

Alev Topları Programı kapsam ve içeriği Yönetim Kurulu kararı ile yıllara göre değişkenlik gösterebilir. 2016 – 2017 eğitim öğretim yılı için Alev Topları Programı kapsamı ve içeriği aşağıda yer almaktadır:

 • Kişisel gelişim eğitimleri,
 • Konser, tiyatro, müze ve sergi ziyaretleri gibi kültürel etkinlikler,
 • Çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde yer alma fırsatı,
 • Staj olanakları ve kariyer danışmanlığı,
 • Kitap hediyeleri, (Boğaziçi Üniversitesi’nin ve Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı Prof. Dr. İoanna Kuçuradi’nin Kitap Öneri Listesi’nden tercih edeceğiniz)
 • Çeşitli kart abonelikleri, (Kıvılcım 2 ve 3 grupları için İKSV Sarı Lale Kart, Kıvılcım 4 ve 5 grupları için Müze Kart Plus)
 • Yılda 12 ay süreyle burs desteği (Aylık 400,00 TL burs)

 

Başvurular

Başvurular, 31 Ağustos 2016 tarihine kadar “Alev Topları Programı Başvuru Sistemi” aracılığıyla elektronik ortamda alınacaktır. Başvuru başlangıç tarihi, en erken, ÖSYM’nin yerleştirme sonuçlarını ilan etmesini izleyen ilk iş günü olabilir.

Adayların, başvuru formunda beyan ettikleri tüm bilgilerin doğru, eksiksiz ve tam olması adayın sorumluluğundadır.

 

Başvuru Koşulları

 • 2016 YGS/LYS’ye girmiş olan,
 • İstanbul’daki devlet üniversitelerinin lisans programlarına veya vakıf üniversitelerinin lisans programlarının tam burslu kontenjanlarına yeni kayıt kazanmış ve kayıt hakkı kazandığı program için Üniversiteye kayıt işlemlerini tamamlamış / tamamlayacak olan,
 • Merkezi yerleştirme puanı ile öğrenci alan lisans programlarına yeni kayıt hakkı kazananlardan ilgili lisans programına yerleştirme puan türünde aşağıda belirtilen başarı sıralamaları dahilinde olan

 

MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN LİSANS PROGRAMLARI

Yerleştirme Puan Türü Başarı Sıralaması Koşulu

MF Puan Türleri İlk 30.000’e girenler (30.000 dahil)
TM Puan Türleri İlk 15.000’e girenler (15.000 dahil)
TS Puan Türleri İlk 10.000’e girenler (10.000 dahil)
Dil Puan Türleri İlk 5.000’e girenler (5.000 dahil)
YGS Puan Türleri İlk 10.000’e girenler (10.000 dahil)

 

 • Ailede kişi başına düşen aylık ortalama net gelir seviyesi 2.000 TL ve altı olan her aday başvurabilir.

 

Ön Değerlendirme

 • Başvuru koşullarını sağlamayan adaylar ön değerlendirme sürecine dahil edilmeyecektir.
 • Başvuru koşullarını sağlayan tüm adaylar için ön değerlendirme 1 – 2 Eylül 2016 tarihlerinde yapılacaktır.
 • Başvuru koşullarını sağlayan adaylar arasında aşağıdaki kriterler dikkate alınarak sıralama yapılacaktır:
  • Ailede kişi başına düşen aylık ortalama net gelir, (en düşükten en yükseğe sıralama)
  • Mülk beyanı, (hiç mülk olmayandan başlayarak)
  • Taşıt beyanı, (hiç taşıt olmayandan başlayarak)
  • Aile ile birlikte yaşayıp öğrenim gören kardeş sayısı (en çoktan en aza)
 • Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan lisans programlarına yeni kayıt hakkı kazanmış adaylar ayrı bir listede yetenek sınav puanlarına göre listelenecektir.

Yukarıdaki kriterlere göre yapılan sıralamada kontenjanlar dahilinde yer alan adayların Alev Topları Programı’na başvuru niyet metinleri Değerlendirme Kurulu tarafından incelenecektir. Adayların Program’a ilişkin farkındalıkları ve Program’a katılım ile hedefledikleri gelişimler incelendikten sonra başvuru belgeleri istenecek aday listesine karar verilecektir.

Başvuru niyet metinlerinin değerlendirilmesi sürecinde adaylar arasında Değerlendirme Kurulu’nun tereddütler yaşaması halinde aşağıdaki kriterler dikkate alınarak başvuru belgeleri istenecek adaylara karar verilecektir.

 • Başka bir kurum/kuruluştan burs desteği almayana, (Üniversiteye girişte sağlanan ek bursları da kapsamaktadır.)
 • Yükseköğrenim için İstanbul dışından gelene,
 • Anne ve/veya babası hayatta olmayana

Yapılan değerlendirmeler sonucunda sıralamaya giren ve Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşen adaylar başvuru belgeleri istenmek üzere listelenecektir.

 

Seçmeler ve Programa Kabul

Ön değerlendirmelerin tamamlandığına ilişkin duyuru Vakfımızın internet sitesinde 4 Eylül 2016 tarihinde saat 18.00 itibarıyla yayımlanacaktır.

Ön değerlendirmeler sonucunda olumlu bulunan adayların, ilan edilen başvuru belgelerini 16 Eylül 2016 Cuma gününe kadar Vakfa posta yolu ile ulaştırması gereklidir.

Başvuru belgelerini kontrol ve değerlendirme sürecinde gerek görülmesi halinde adaylar ile telefon mülakatı gerçekleştirilebilir.

Başvuru belgelerini eksiksiz ve tam olarak ilan edilen tarihe kadat teslim edemeyen adaylar ile başvuru formunda beyan edilen bilgiler ile sunulan belgelerdeki bilgiler arasında tutarsızlık olduğu tespit edilen adaylar değerlendirme dışı bırakılır. Bu durumdaki adaylara ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

Başvuru belgelerinin değerlendirilmesini ardından grup mülakatlarına davete ilişkin duyuru Vakfımızın internet sitesinde yayımlanacaktır.

Seçmeler, grup ve bireysel mülakatlar olmak üzere 2 aşamadan oluşur. Mülakatlar, yetkinlik bazlıdır. Değerlendirme, her bir seçme aşaması için ayrı ayrı olmak üzere 5 (beş) tam puan üzerinden yapılır.

Grup Mülakatları: Grup mülakatına davet edilecek adaylara “Grup Mülakatı Davet Mektubu” en geç 3 Ekim 2016 Pazartesi günü saat 17.00 itibarıyla adayların Alev Topları Programı Başvuru Sistemi’ne kayıtta beyan ettikleri e-posta adreslerine gönderilecektir. Mülakatlar, 8 – 9 Ekim 2016 tarihlerinde Vakfımızın Genel Merkezi’nde gerçekleşecektir. Mülakata ilişkin detaylar davet mektubunda paylaşılacaktır.

Bireysel Mülakatlar: Bireysel mülakata davet edilecek adaylara “Bireysel Mülakata Davet Mektubu” 17 Ekim 2016 Pazartesi günü saat 17.00 itibarıyla adayların Alev Topları Programı Başvuru Sistemi’ne  kayıtta beyan ettikleri e-posta adreslerine gönderilecektir. Mülakatlar, 21 – 22 Ekim 2016 tarihlerinde Vakfımızın Genel Merkezi’nde gerçekleşecektir. Mülakata ilişkin detaylar davet mektubunda paylaşılacaktır.

Grup mülakatları sonucunda bireysel mülakat aday listesine dahil olamayanlara bildirim mektupları da eş zamanlı olarak gönderilecektir.

Değerlendirme sürecinin tamamlandığına ilişkin duyuru, Vakfımızın internet sayfasında en geç 27 Ekim 2016 Perşembe günü itibarıyla yayımlanacaktır.

Kabul edilen kıvılcımlara “Programa Kabul Mektubu”, kabul listesinde yer almayanlara ise “Bireysel Mülakat Değerlendirme Sonucu” Alev Topları Programı Başvuru Sistemi’ne kayıtta beyan ettikleri e-posta adreslerine gönderilecektir.

Programa kabul edilecek adayların belirlenmesinde Vakıf Yönetimi tümü ile serbesttir. Programa kabul edilen adaylar Vakıf Yönetimi’nin alacağı karar ile değiştirilebilir.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

İngilizce Dil Eğitim Seti