Celal Bayar Üniversitesi 2017 Yılı Yaz Dönemi Pedagojik Formasyon Eğitimi Duyurusu

Celal Bayar Üniversitesi
Daha Fazla Göster

Celal Bayar Üniversitesi tarafından 2017 yılı Yaz Dönemi Pedagojik Formasyon Eğitimi ile alakalı Kayıt Duyurusu, Kayıt Tarihleri ve Harç Ücretleri yayınlandı.

Toplamda 1.240 Kişilik kontenjan açan Celal Bayar Üniversitesini bunun 1.025 kişilik alanını Son Sınıf Öğrencilerine kalan 215 kişilik kısmını ise Mezun Öğrencilere ayırmış durumda.

Kontenjanlar Celal Bayar Üniversitesi Öğrencileri ile Diğer Üniversitelerden Gelen Öğrencileri için ortak olarak açılmış durumda.

Ücretlendirme ise 2045 TL olarak belirlenmiş ve bunun ödemeleri de 2 taksit şekilde tahsil edilecek şekilde ayarlanmıştır.

 

Celal Bayar Üniversitesi 2017 Yılı Pedagojik Formasyon Eğitimi Duyurusu

Bu kapsamda 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA son sınıf (beklemeli öğrenciler dâhil) lisans öğrencileri ve daha önceki yıllarda mezun olanlardan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına ön kayıt ile toplam 1000 öğrenci alınacaktır.

MEB TTKB 20/02/2014 Tarih ve 9 Sayılı Kararı ile Ağustos 2014 tarih ve 74 sayılı değişiklik ve MEB TTKB’nin18/08/2015 tarih ve 74 sayılı  değişiklik kararına göre öğretmenliğe kaynaklık eden program/bölüm/dal mezunlarının atanabileceği alanlarda yer almayan alanlardan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Bölümlere Göre Kontenjan Sayıları

Bölüm  Son Sınıf Kontenjanı  Mezun Kontenjanı  Toplam Kontenjan
Biyoloji 40 5 45
Fizik 10 5 15
İngilizce 100 5 105
Kimya – Kimya Tek. 25 5 30
Matematik 80 20 100
Tarih 160 10 170
Türk Dili ve Edebiyatı 170 20 190
Sanat Tarihi 30 5 35
Muhasebe – Finansman (İktisat-İşletme-Maliye) 90 30 120
Sağlık 80 20 100
Beden Eğitimi 180 20 200
İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri 10 10 20
Arapça 5 5 10
Felsefe 20 20 40
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 5 5 10
Adalet (Kamu Yönetimi) 20 30 50
Toplam 1025 215 1240

 

İlgili karar gereğince üniversitemizce 1240 kişilik kontenjan belirlenmiş, bu kontenjanın 1025‘i Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve DİĞER ÜNİVERSİTELERDE (2017-2018 Eğitim Yılında) son sınıfta okuyacak öğrencilere   (beklemeli öğrenciler dâhil), 215’i ise mezunlara (DİĞER ÜNİVERSİTELERİN mezunları da dahil) ayrılmıştır. Kontenjanların dolmaması durumunda ilgili kurullarca diğer gruba kontenjan aktarımı yapılabilecektir.

 

Formasyon Ücreti ve Ödeme Tarihleri

Formasyon Katkı Payı/Ücreti (programa Kabul Edilen Öğrenciler İçin):2054 TL (Kesin Kayıtta 1054 TL (I.Taksit) + İkinci Yarıyıl kayıtlarında 1000 TL (II. Taksit))

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı YÖK’ün 26.09.2014 tarihli açıklaması ile güncellenen Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde yürütülecektir.

 

DEĞERLENDİRME VE ADAYLARIN KABULÜ

Ön kayıt sonrasında, adayların kabulünde “Öğrencilerin bulunduğu sınıf ya da lisans mezuniyeti akademik ortalaması (GANO)” esas alınacaktır.

Adayların ön değerlendirmesi, mezuniyet not ortalamalarına ve transkript not ortalamalarına (GANO) (Yüzlük sisteme göre) göre yapılacaktır. Notlar en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve her bir alan için kontenjan sayısı kadar aday Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına asil listeden girmeye hak kazanacaktır. Diğer adaylar yedek olarak ilan edilecektir

Yukarıdaki ölçüt doğrultusunda kabul edilen öğrencilerin notlarında eşitlik olması halinde, öğrencilerin alttan dersi olup olmaması, bir alt dönem GANO’su, öğrencilerin mezuniyet yılları gibi kriterlere (geçmiş yıllarda mezun olanlar öncelikli olacak şekilde) bakılarak sıralama yapılacaktır.

Programlara müracaat eden adaylara yönelik değerlendirme ve sıralamada 100′ lük not sistemi esas alınacaktır. 4′ lük not sistemiyle mezun veya mezun durumunda olan CBÜ öğrencileri için CBÜ not dönüşüm tablosu kullanılacaktır. Diğer Üniversite öğrencileri kendi üniversitelerinden not dönüşüm tablosu getirmemeleri halinde YÖK’ ün tablosu esas alınacaktır. (Kendi üniversitelerinin not dönüşüm tablosunun kullanılmasını isteyen öğrenci veya mezunlar not dönüşümü ile ilgili üniversitelerinden alacakları resmi bir yazıyı sunmak zorundadırlar. Bu yazı, transkripte işlenmiş resmi bir açıklama veya not dönüşümünü ifade eden resmi bir yazı olabilir.)

Kesin kayıtlar için belirlenen tarihlerde kayıtlarını yaptırmayan adayların ve boş kalan kontenjanların yerine, yedek aday listesinden not ortalaması sırasına göre Pedagojik Formasyon birimince belirlenecek olan yer ve zamanda önceden duyuru yapmak şartıyla isim okunarak hazır bulunanlar arasından kayıt yapılacaktır.

Sonuçlar ve yapılacak diğer bilgilendirmeler için : MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ WEB SAYFASI http://egitim.cbu.edu.tr/ takip edilmelidir.

 

Önemli Tarihler ve Bilgiler

Süreç  Tarih
Ön Kayıt Tarihi  10-14 Temmuz 2017

(Başvurular Şahsen Yapılacak)

Sonuçların Açıklanması  16 Temmuz 2017
Kesin Kayıtlar 17-21 Temmuz 2017
Derslerin Başlaması 12 AĞUSTOS 2017

 

İletişim: Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi D Blok(Uncubozköy Kampüsü)

Telefon: 0 236 233 4740

Başvuru sırasında verilen bilgilerin doğruluğu ile ilgili olarak, kesin kayıt hakkı kazandıktan sonra adayın getireceği belgeler ile beyan ettiği bilgiler arasında bir uyuşmazlık ya da farklılık olması durumunda kesin kaydı yapılmayacaktır.

 

Fakültemiz Yönetim Kurulunca Belirlenen Başvuru Kabul Edilecek Alanlar

NO ATAMAYA ESAS OLAN ÖĞRETMENLİK ALANI ATAMAYA ESAS OLAN ÖĞRETMENLİK ALANLARINA BAŞVURABİLECEK YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI 
Beden Eğitimi (Değişik: 14/08/2014 tarih ve 74 sayılı TTKK) (Değişik: 18/08/2015 tarih ve 74 sayılı TTKK) 1. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

2. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (*)

3. Spor Bilimleri Fakültesi (*)

4. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu(*)

Biyoloji (Değişik: 26/01/2016 tarih ve 2 sayılı TTKK) (Değişik: 18/07/2016 tarih ve 51 sayılı TTKK) 1. Biyoloji Öğretmenliği

2. Biyoloji Bölümü (*)

3. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü (*)

 

 

 

 

 

İmam- Hatip Lisesi Meslek Dersleri (Değişik: 14/08/2014 tarih ve 74 sayılı TTKK)

1-Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi

 

İlahiyat
2-Dünya Dinleri
3-Yaygın Din Öğretimi ve Uygulamaları
4-İslam Bilimleri
5-İslami İlimler
Arapça
(Değişik: 18/08/2015 tarih ve 74 sayılı TTKK)
1. Arapça Öğretmenliği

2. Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü (*)

3. Mütercim-Tercümanlık Bölümü (Arapça) (*)

Fizik 1.  Fizik Bölümü
2.  Fizik Mühendisliği
 

 

 

İngilizce

1. İngilizce Öğretmenliği

2. İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü (*)

3. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü(*)

4. Mütercim-Tercümanlık Bölümü (İngilizce) (*)

5. İngiliz Dil Bilimi Bölümü (*)

6. Çeviri Bilim Bölümü (İngilizce) (*)

7. İngiliz Dili ve Kültürü Bölümü (*)

Kimya/Kimya Teknolojisi 1.  Kimya Bölümü (*)
2.  Kimya Mühendisliği(*)
 

Matematik

 

1.  Matematik Bölümü

2. Matematik-Bilgisayar Bölümü (Kredilerinin en az %70’ini matematik alanında belgelendirenler)
Muhasebe ve Finansman

(Değişik: 14/08/2014 tarih ve 74 sayılı TTKK)

1. İktisat
2. İşletme
3. Maliye
 

Sağlık/Sağlık Hizmetleri (Değişik: 18/08/2015 tarih ve 74 sayılı TTKK)

1.  Hemşirelik Yüksekokulu
2. Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü
3. Hemşirelik/ Bölümü
4. Ebelik/ Bölümü
5. Sağlık Memurluğu/Bölümü
6. Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
Tarih 1. Tarih Bölümü
 

Felsefe

1 Felsefe Bölümü (En az 16 kredi Sosyoloji, 16 Kredi Psikoloji aldığını belgelendirenler) (*)

2. Sosyoloji Bölümü (En az 16 kredi Felsefe, 16 kredi Psikoloji, 8 kredi Mantık aldığını belgelendirenler) (*)

 

 

Türk Dili ve Edebiyatı

1. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

2. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (*)

3. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü(*)

4. Türk Halkbilimi Bölümü (*)

Sanat Tarihi 1.Sanat Tarihi Bölümü

2. Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Sanat Tarihi Anabilim Dalı *

 

Adalet 1. Hukuk Fakültesi(*)

2. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi(*)

3. Kamu Yönetimi(*)

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 1. Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği
2. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği
3. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü
4. Çocuk Gelişimi Bölümü
* Bu çizelge MEB TTKB’nin18/08/2015 tarih ve 74 sayılı  değişiklik kararına göre hazırlanmıştır.

 

BAŞVURU SÜRECİ

Pedagojik Formasyon Sertifika Programına ön kayıt başvuruları aşağıda istenen evraklarla birlikte, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Pedagojik Formasyon Birimi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi D Blok (Manisa-Merkez Uncubozköy Kampüsü) Formasyon Birimine şahsen veya noter vekâleti ile yapılacaktır.

 

Ön Kayıtta İstenen Evraklar

1- Ön Kayıt Dilekçesi: Ekte sunulan dilekçe doldurulup çıktısı alınacak ve kontrol edilerek imzalanacaktır,

2- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin onaylı sureti (Mezunlar için)

3- Öğrenimi Devam Etmekte olan Son Sınıf Öğrencileri için Öğrenci Belgesi

4- Onaylı Transkript Belgesi (Mezun ve Son Sınıfta Okuyanlar İçin) (Son sınıf öğrencilerinin transkriptleri 25 Haziran 2017 ve sonrası tarihli olmalıdır, daha eski tarihli transkriptler kabul edilmeyecektir)

5- Kimlik fotokopisi (Aslı ön kayıt esnasında ibraz edilecektir)

NOT: Başvurular şahsen veya noter vekâleti ile yapılacaktır. Faks, Posta ve Kargo ile başvurular da kabul edilmeyecektir. Sonradan evraklarının eksik ya da hatalı olduğu tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Üniversitemizin Vermiş Olduğu Daha Önceki Sertifika Programlarında Ders Alan ve Devamsız ya da Başarısız Olan Öğrencilerin Kayıtları

“Bir dönemde en az bir dersten devam şartını sağlayan, ancak bazı derslerden devam alamayanlar, bir sonraki dönemde ders kredisi başına Kurumca belirlenecek öğrenim ücretini yatırarak programa devam eder.” (YÖK’ün Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esaslarının 10. maddesinin 3. bendi).maddesi gereğince dersin başladığı ilk hafta içerisinde Pedagojik Formasyon Birimine dilekçe ile başvuru yapacaklardır.

 

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

İngilizce Dil Eğitim Seti