Bülent Ecevit Üniversitesi 2017/2018 Güz Dönemi Pedagojik Formasyon Başvuruları

Bülent Ecevit Üniversitesi
Daha Fazla Göster

Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından 2017/2018 yılı Güz Dönemi için açılacak olan Pedagojik Formasyon Eğitimi için Ön Kayıtlar alınmaya başlandı.

Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından bu sene toplamda 1564 Formasyon Öğrencisi alımı yapılacaktır.

Kontenjanın %75’lik kısmı Son Sınıf Öğrencileri, kalan kısmı ise Mezun Öğrencilerden alınacaktır.

Kimler Başvurabilir?

Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 25.11.2015 tarih ve 64943 sayılı “Pedagojik Formasyon Eğitimi” konulu yazısı gereğince ve 07.07.2017 tarihli Bülent Ecevit Üniversitesi Senatosu tarafından 2017/15-2 sayılı kararla, 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı Güz Döneminde başlatılmak üzere 4. Sınıfta öğrenim görenler ve mezun olanlar pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına başvurabilecektir. 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılı itibariyle ara sınıflarda (1, 2 ve 3.sınıflar) öğrenim gören öğrenciler ile başka üniversitelerde öğrenim gören 4. Sınıf öğrencilerinin başvuruları kesinlikle alınmayacaktır.

 

Kontenjan Dağılımı

Üniversitemizde açılacak olan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı için belirlenen kontenjan 1564’dür.

Kontenjanın %75’i Bülent Ecevit Üniversitesi’nde okuyan sadece SON SINIF öğrencilerimize ve Bülent Ecevit Üniversitesi’nden (Zonguldak Karaelmas Üniversitesi) MEZUN olmuş adaylara verilecektir.

Kontenjanın %25’i ise diğer üniversitelerden MEZUN olmuş adaylara verilecektir.

Üniversitemizde açılacak olan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı kontenjanları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 

Program Adı Bülent Ecevit Üniversitesi 4.sınıfta öğrenim gören veya dönem uzatmış veya Mezun Öğrenci  Diğer Üniversitelerden Mezunlar Toplam
Fizik-Kimya 100 33 133
Biyoloji-Moleküler Biyoloji ve Genetik 72 24 96
Matematik 145 48 193
Arkeoloji ve Sanat Tarihi 30 10 40
Yabancı Diller Alanları 75 25 100
Psikoloji- Sosyoloji-Felsefe 50 17 67
Tarih 50 17 67
Türk Dili ve Edebiyatı 120 40 160
Sağlık 200 67 267
İlahiyat 150 50 200
Müzik-Resim 60 20 80
Mühendislik Alanları 50 17 67
İktisadi ve İdari Bilimler Alanları 50 17 67
Öğretmenlik atamalarına uygun diğer bütün bölümler 20 7 27
Toplam 1172 392 1564

 

NOT:

 • Yukarıdaki ilan edilen kontenjanlar boş kaldığı takdirde, boş kalan alanlardaki kontenjanlar Fakülte Yönetim Kurulu Kararı gereğince diğer alanlara kaydırılabilecektir.
 • Pedagojik Formasyon Programının 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı I. Dönem derslerinin hafta sonu ve Bülent Ecevit Üniversitesi Farabi Kampüsünde yapılması planlanmaktadır.

 

*Öğretmenlik atamalarına uygun diğer bütün bölümlere aşağıdaki linklerden ulaşılabilir.

http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_03/12121613_kaynak_atanabilecegi_alan.pdf

http://www.yok.gov.tr/documents/10279/15601/Tebli%C4%9Fler+dergisi+2683_Agustos_2014.pdf/b69c63e3-8cb4-4e81-ad87-5efd08e25072

 

Pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına kayıt işlemleri aşağıdaki kriterlere göre yapılacaktır.

 

 

Ön Kayıt Tarihleri

 • Ön kayıtlar 17 Temmuz – 4 Ağustos 2017 tarihleri arasında aşağıdaki işlem sırasına göre yapılacaktır.
 • Adaylar http://apps.beun.edu.tr/pf adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak kayıt olduktan sonra çıktısını alacaktır. Bu formdaki beyanlar esas alınarak yerleştirme yapılacağından yanlış beyanda bulunanlar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt esnasında beyan edilen e-mail adresi ve telefon numaralarının güncel olması önemlidir. Not sistemine giriş, not sorgulama ve iletişim beyan edilen e-mail ve telefon ile yapılmaktadır.
 • Adaylar başvuru formunun çıktısını imzalayarak şahsen yaptırdıkları kesin kayıtta imzalı formlarını teslim edeceklerdir.

 

NOT: Adaylar 100’lük sistem üzerinden mezun olmuşlarsa mezun oldukları üniversiteden/fakülteden 4’lük sisteme göre not dönüşümünü resmi olarak yaptırmaları gerekmektedir. Aksi takdirde adayın başvurusu kesinlikle kabul edilmeyecektir. Formasyon birimimizce not dönüşümü kesinlikle yapılmayacak ve not dönüşümü yapılmayan başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Ön Kayıt Başvurularının Değerlendirilmesi ve Sonuçların İlanı

 

Mezunlar için değerlendirme:

 • Mezunlar, genel akademik ortalamlarına göre değerlendirilerek sıralanacak olup, eşitlik durumunda mezuniyet tarihi daha eski olanlara öncelik verilecektir.
 • Mezuniyet yılının da aynı olması durumunda yaşı büyük olana öncelik verilecektir.

4. Sınıf öğrencileri için değerlendirme:

 • Öğrencilerin sıralaması transkriptleri ile beyan ettikleri 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Dönemi sonu akademik genel ortalamaya göre yapılacaktır.
 • Adayların puanlarının eşit olması halinde alttan dersi olmayan öğrencilere öncelik verilecektir.
 • Alttan dersi olma konusunda eşitlik olması durumunda yaşı büyük olana öncelik verilecektir.
 • Kesin kayıt hakkı kazananlar 07 Ağustos 2017 tarihinde Fakültemiz Pedagojik Formasyon Birimince http://eğitim.beun.edu.tr adresinde ilan edilecektir.
 • Sonuçlarla ilgili olarak telefonla vb. yollarla bilgi verilmeyecektir.

 

Kesin Kayıt Tarihleri

 • Kesin kayıtlar 08 Ağustos – 11 Ağustos 2017 tarihleri arasında mesai saatleri (08:30-17:30) içinde Ereğli Eğitim Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosu tarafından yapılacaktır.
 • Bu süre içinde kayıt yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybedecektir. Başvurular şahsen yapılacaktır (E-posta, faks, posta vb. yollarla yapılacak müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır).
 • Kesin kayıtlar tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlara, yedek listeden kayıt yaptırmaya hak kazananlar http://eğitim.beun.edu.tr adresinde 07 Ağustos 2017 tarihinde ASİL LİSTE ilan edilecek ve 07 – 11 Ağustos 2017 tarihleri arasında olmak üzere 5 iş günü kayıt süresi verilecektir. Bu süre içinde kayıt yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybedecektir.
 • Kontenjanların yine boş kalması durumunda 1. YEDEK LİSTE 14 Ağustos 2017 tarihinde ilan edilcek 14-18 Ağustos 2017 tarihleri arasında olmak üzere 5 iş günü kayıt süresi verilecektir. Herhangi bir bölüme kayıt yaptıracak aday kalmadığı durumda kontenjan açık kalmış ise açık kalan kontenjanın doldurulması için üniversite içi, üniversite dışı ve bölüm ayrımı yapılmaksızın 2. YEDEK LİSTEDEN akademik ortalamalar esas alınarak kesin kayıt hakkı verilecektir.

 

Kayıt Ücretleri

Kayıt ücreti 2054 (iki bin elli dört) TL olup kayıt dönemlerinde iki eşit taksitte ödenecektir.

Öğrenim ücretinin ilk taksidi; Ziraat Bankası Karaelmas Zonguldak Girişimci Dinamik Şubesi, Bülent Ecevit Üniversitesi Döner Sermaye Hesabı TR71 0001 0023 5959 2054 9250 03 nolu hesaba Ad Soyad ve TC Numarası ile birlikte “2017-18 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Ders I. Dönem Ücreti” şeklinde açıklama belirtilerek ödenecektir.

Kesin kayıt yaptırdıktan sonra herhangi bir sebeple kaydını sildiren öğrencilerin yatırdıkları kayıt ücreti 31 Ağustos 2013 Tarihli ve 28751 Sayılı Resmî Gazete ilan edilen Bakanlar Kurulu Kararının Madde 16. 1 bendine göre kesinlikle iade edilmeyecektir.

 

Kesin kayıtta istenen belgeler

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı kopyası (Sadece mezunlar için)
 • Mezun olduğu/olacağı üniversiteden onaylı not döküm belgesi (transkript)
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Öğrenim ücretinin I. taksitinin (1027 TL) ödendiğine dair banka dekontu
 • İki adet fotoğraf

 

 

AKADEMİK TAKVİM

1. YARIYIL

Tarih  İşlem
23 EYLÜL 2017(Cumartesi) DERSLERİN BAŞLAMASI
25-29 EYLÜL 2017 MUAFİYET İÇİN BAŞVURU TARİHLERİ
11 KASIM 2017 ARA SINAVLAR
23 ARALIK 2017 DERSLERİN BİTİŞİ
30 ARALIK 2017 GÜZ YARIYILI GENEL SINAVLARI
06 OCAK 2018 BÜTÜNLEME SINAVLARI

2. YARIYILI

Tarih  İşlem
05 ŞUBAT – 09 ŞUBAT 2018 DERS KAYITLARI VE HARÇ ÜCRETLERİNİN ÖDENMESİ
16 ŞUBAT 2018 (Cuma) DERSLERİN BAŞLAMASI
19 – 23 ŞUBAT 2018 MUAFİYET İÇİN BAŞVURU TARİHLERİ
31 MART 2018 ARA SINAVLAR
12 MAYIS 2018 DERSLERİN BİTİŞİ
26 MAYIS 2018 BAHAR YARIYILI GENEL SINAVLARI
02 HAZİRAN 2018 BÜTÜNLEME SINAVLARI
06 HAZİRAN 2018 TEK DERS SINAVLARI

 

* Akademik Takvim, ders ve sınav programlarında gerekli görüldüğü taktirde değişiklikler yapılabilir.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

İngilizce Dil Eğitim Seti