Atatürk Üniversitesi 2017 Yaz Okulu Akademik Takvimi, Harç Ücretleri ve Kayıt Bilgileri

Atatürk Üniversitesi
Daha Fazla Göster

Atatürk Üniversitesi 2017 Yaz Okulu süreci ile alakalı üniversite tarafından yapılan açıklamalar ile Akademik Takvim, Harç Ücretleri ve Ders Kayıt İşlemleri netleşmeye başladı. Tüm verileri sizler için bir araya getirdik.

Atatürk Üniversitesi – AtaÜni tarafından gerek kendi öğrencileri gerekse de misafir öğrenciler için 2017 yılında Yaz Okulu açılacaktır. Süreçle alakalı tüm detayları Üniversite tarafından yapılan açıklamalara göre sizlere sunmaya devam ediyor olacağız.

Süreçle alakalı olarak yapılması muhtemel tüm değişmeleri buradan sizlere duyurmaya çalışıyor olacağız. Dileyenler Atatürk Üniversitesi Web Sitesini de ziyaret ederek Güncel Verilere erişebilirler.

 

Atatürk Üniversitesi 2017 Yaz Okulu Akademik Takvimi

İşlem Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
Müfredat Kontrolleri 29 Mayıs 2017 03 Haziran 2017
Ders Açma İşlemleri 05 Haziran 2017 23 Haziran 2017
Misafir Öğrenci Ön Kayıt / Kesin Kayıt Tarihleri 19 Haziran 2017 29 Haziran 2017
Kesin kaydı kabul edilen öğrenci listelerinin  birimlerce ilanı 29 Haziran 2017
Ön Kayıtlar (Dersler) 28 Haziran 2017 30 Haziran 2017
Kesin Kayıtlar (Dersler) 28 Haziran 2017 03 Temmuz 2017
Kesin olarak açılacak ders listelerinin ilanı 04 Temmuz 2017

Saat 10:00

Kesin olarak açılmayacak derslerin birimler tarafından OBS’den kapatılması 04 Temmuz 2017

Saat 10:00 – 14.00

Ders Ekle / Çıkar 04 Temmuz 2017

Saat 14:00

 05 Temmuz 2017

Saat 23:59

Dersler 03 Temmuz 2017 20 Ağustos 2017
Ücret İade İşlemleri 26 Temmuz 2017 18 Ağustos 2017
Misafir Öğrencilere ait başarı durumlarının Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilgili Üniversitelere gönderilmesi 28 Ağustos 2017

Atatürk Üniversitesi 2017 Yaz Okulu Harç Ücretleri

Yaz Okulu Harç Ücretlerine erişmek için https://bilgirehberleri.atauni.edu.tr/wp-content/uploads/2017/05/Yaz-Okulu-Ücretleri-2.pdf adresini kullanabilirsiniz.

a) Yaz okulu ders ücreti, öğrencinin derslere yapmış olduğu ön kayıt işlemine bağlı olarak sistem tarafından hesaplanacak ve banka tarafından tahsil edilecektir.

b) Gerekli hallerde ücret iadesi yapabilmek için ders ön kayıt ekranından öğrencilerden kendi IBAN numaraları alınacaktır.

c) Öğrenciler, Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖBS) üzerinden önkayıt tarihleri arasında yaz okulunda alacakları ders/ler için ön kayıt yaptıracaklar ve bu derslere ait yaz okulu ücretlerini Öğrenci Bilgi Sisteminde “Harç İşlemleri” menüsü altında yer alan “Online Harç Ödeme” ekranı aracılığı ile ödeyebilecekleri gibi, herhangi bir hesap numarası vermeden öğrenci numaralarını belirterek Vakıflar bankası şubelerinden veya ATM’lerinden de ödeyebileceklerdir. Hesap numarasına yatırılan ücretlere bağlı olarak herhangi bir ders alma işlemi yapılamayacaktır.

ç) Ders kayıtlarını onaylatarak kesin kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere,  kesin olarak açılan bu ders/dersleri almaktan vazgeçseler dahi, ücret iadesi yapılmayacaktır.

d) Herhangi bir sebeple açılmayan derslerin veya kesin kayıt yapılmayan derslerin ücret iade işlemleri, BAUM tarafından verilecek olan tahsilat listeleri üzerinden Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı aracılığı ile ilgili öğrencilerin IBAN numaralarına yapılacaktır.

e) Yaz okulu uygulanan birimlerde açılan dersler için yatırılan ücretler BAUM tarafından her bir birim için ayrı ayrı verilecek tahsilat listeleri üzerinden Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı hesaplarına aktarılacaktır. İlgili birimler de bu listeler üzerinden her bir ders için yatırılan ücret miktarlarını görebilecekler, gerekli hesaplamalarını bu listeler üzerinden yapabileceklerdir.

 

Atatürk Üniversitesi 2017 Yaz Okulu Kayıt İşlemleri

 

Atatürk Üniversitesi Öğrencileri 2017 Yaz Okulu Kayıt İşlemleri

Üniversitemiz öğrencileri için;

a) Öğrenciler, en fazla 10 farklı ders için ön kayıt; ortak zorunlu dersler dâhil en fazla 12 kredilik ders için ise kesin kayıt yaptırabileceklerdir. Bir dersin kredi saatinin 12’nin üzerinde olması halinde sadece bu ders alınabilecektir. Mezuniyet durumunda olan öğrenciler bu kredi limitine ilaveten 1 (bir) derse daha kesin kayıt yaptırabilecektir. Ön kayıt yaptırılmayan bir ders için kesin kayıt yaptırılamayacaktır.

b) Öğrencilerin ders alma ve sınav değerlendirme işlemleri bağlı oldukları yönetmelik ve/veya uygulama esaslarına göre yapılacaktır. Bu kapsamda olmak üzere öğrenciler, Yaz Okulunda alt yarıyıllara ait hiç almadıkları, alıp da sınavına girme hakkı elde edemedikleri, alıp da başarısız oldukları veya AGNO’larını yükseltmek istedikleri derslere kayıt yaptırabileceklerdir.

c) Öğrenciler, müfredatlarında olmayan (aynı isim ve aynı krediye sahip olsa bile farklı kök koda sahip) derslere kayıt yaptıramayacaklardır.Bu nedenle öğrencilerin, farklı bölümlerden alacakları derslere yönelik olmak üzere kendi müfredatlarında yer alan ders/lerin kök kodunu alıp, o ders/leri, ders kaydı yapacakları bölümde açtırmaları ve kayıtlı oldukları bölümlerine dış kontenjan tanımı yaptırmaları gerekecektir.

ç) Öğrenciler, Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖBS) üzerinden önkayıt tarihleri arasında alacakları ders/ler için ön kayıt yaptıracaklar ve bankaya öğrenci numaraları üzerinden ön kayıt yaptırdıkları ders/lerin ücretini, yaz okulu ücreti olduğunu belirterek yatıracaklardır.

d) Ücretler, Öğrenci Bilgi Sisteminde “Harç İşlemleri” menüsü altında yer alan “Online Harç Ödeme” ekranı aracılığı ile ödenebileceği gibi, herhangi bir hesap numarası belirtilmeden öğrenci numaraları verilerek Vakıflar bankası şubelerinden veya ATM’lerinden de ödenebilecektir.

e) Öğrenciler, ön kayıt süresi içerisinde kayıt yaptırıp, ücretini yatırmış oldukları ders/lerin kesin kayıt (ders onayı) işlemlerini süresi içerisinde danışmanlarına yaptıracaklardır.

f) Öğrenciler, kesin kayıt yaptırdığı ve danışmanına onaylattığı, ancak herhangi bir nedenle açılmayan ders/lerin kayıt onayı işlemini, ders ekle/çıkar süresi içerisinde danışmanlarına iptal ettireceklerdir.

g) Öğrenciler, para yatırıp kesin kayıt yaptırmadığı ya da kesin kayıt yaptırdığı halde açılmayan bir dersin ücretini, kesin kayıt onayını danışmanına kaldırttıktan sonra, kesin kayıt yaptırmak istediği veücreti aynı olanbaşka bir derse aktarabilecektir. Ön kayıt yaptırdığı ancak açılmayan ve ücreti farklı olan bir ders için kayıt yaptırmak isterse, bu ders için bankaya yeniden ücret yatıracaktır.

ğ) Öğrencilerin kesin kayıt yaptırdıkları dersler, zorunlu olarak alınacak ders statüsüne geçeceği için bu derslerden devamsızlık veya başarısızlık durumunda alacakları harf notları öğrencilerin AGNO hesaplamalarında değerlendirilecektir.

h) Ortak Zorunlu dersler (Türk Dili, Yabancı Dil ile Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi) önlisans programlarına kayıtlı öğrenciler için Erzurum Meslek Yüksekokulu bünyesinde, lisans programlarına kayıtlı öğrenciler için ise Edebiyat Fakültesi bünyesinde açılacaktır.

 

Misafir Öğrenciler İçin Atatürk Üniversitesi Yaz Okulu Kayıt İşlemleri

a) Misafir öğrenciler, Yaz Okuluna kayıt yaptıracakları birimler için Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden kullanıcı kaydı oluşturacaklardır. (Daha önce Üniversitemiz Öğrenci Bilgi Sisteminde kaydı bulunanlar “Kullanıcı Kaydı” oluşturmayacaklardır.) Daha sonra, Öğrenci Bilgi Sisteminde yer alan “Yaz Okulu” modülünü kullanarak yaptıracakları ön kayıt işlemine bağlı olarak alacakları “Yaz Okulu Ön Kayıt Formu” ile birlikte aşağıda yer alan belgelerle ilgili Fakülte/Yüksekokul/ Meslek Yüksekokulu’na şahsen veya posta ile takvimde belirtilen tarihler arasında başvuracaklardır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

 • Yaz Okulu Ön Kayıt Formu (Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak başvuru sonucunda alınacaktır)
 • Kayıtlı olunan birimden Üniversitemiz Yaz Okulunda ders alınabileceğine yönelik Yönetim Kurulu Kararı
 • Öğrenci Belgesi
 • Not durum belgesi (transkript).

b) Müracaat ettiği birim tarafından yaz okulunda kesin kayıt yaptırması uygun görülen misafir öğrencilerin listeleri ilgili birimler tarafından ilan edilecek ve bu öğrencilerin kesin kayıt işlemleri başvuruda bulundukları birimlerce yapılacaktır. (İşlem tarihleri takvimde belirtilmiştir.)

c) Kesin kayıt yaptıran öğrencilerin ders kayıt işlemleri Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden yapılacaktır.

ç) Misafir öğrenci statüsünde kesin kaydı yapılan öğrencilerin ders kaydı yaptırabilmeleri için Üniversitemiz öğrencilerinin yaptıkları işlemleri yapmaları yeterli olacaktır.

d) Misafir öğrencilerin yaz okulunda almış oldukları derslerin devam, sınav ve değerlendirme işlemleri Üniversitemizde kayıt yaptırdıkları Fakülte/Yüksekokul/ Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin bağlı olduğu yönetmelik ve uygulama esaslarına göre yapılacaktır.

e) Misafir öğrencilerin Üniversitemizde kayıt yaptırıp devam ettikleri derslerin kredi limiti ve harf notlarının değerlendirilmesi başta olmak üzere Yaz Okulu uygulaması ile ilgili işlemleri kendi Yükseköğretim Kurumları tarafından konu ile ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılacaktır.

f) Misafir öğrencilere yaz okulu süresince kampüs içerisinde kullanmaları ve bazı öğrencilik haklarından (turnike geçişleri, yemekhane hizmetleri vb.) yararlanmaları için “Misafir Öğrenci Kimlik Kartı” verilecektir. Kart ücretini yatırmayan öğrencilerin seçtikleri derslere ait borç bilgileri ödeme ekranlarında görünmeyecektir. Kimlik kartı ücreti (10 TL) ders kaydı ücreti yatırılırken banka tarafından tahsil edilecek ve bu ücret hiçbir surette iade edilmeyecektir.

g) Başka yükseköğretim kurumuna kayıtlı olup Üniversitemiz Yaz Okulunda ders almak isteyen öğrencilerin (yaz okulu misafir öğrenci) kayıtları ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar uygulanacaktır;

 • Üniversitemiz kayıtlı öğrencilerinden 25 veya üzerinde sayıda öğrencinin kesin kayıt yaptırdığı ders/ler için o derse kesin kayıt yaptıran öğrenci sayısının en fazla %30’u kadar misafir öğrenci kaydı yapılması,
 • Üniversitemiz kayıtlı öğrencilerinden 25’in altında sayıda öğrencinin kesin kayıt yaptırdığı ders/ler için misafir öğrenci taleplerinden derse kesin kayıt yaptıracak öğrenci sayısında herhangi bir sınırlama yapılmaması,
 • Misafir öğrencilerin taleplerinin öğrencilerin ağırlıklı genel not ortalaması göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi

 

Kayıt İşlemleri: https://obs.atauni.edu.tr/

Parola Oluşturma Yardım Kılavuzu: https://bilgirehberleri.atauni.edu.tr/wp-content/uploads/2017/05/Parola_Hesap-Olu%C5%9Fturma.pdf

Ders Alma Yardım Kılavuzu: https://bilgirehberleri.atauni.edu.tr/wp-content/uploads/2017/05/Ders-KAyd%C4%B1.pdf

 

Diğer tüm detaylar için https://bilgirehberleri.atauni.edu.tr/yazokulu/bilgi/#1496228828292-b3528ed8-9c23 adresine bakabilirsiniz.

 

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Öne Çıkan Yorumlar

 1. Ya ingilzce 1 den gecemiyorum yaz okuluna aöf icin neden olmuyor sonucta gereken parayi bizde verecegiz ve o unin ogrencisiyiz nasil bir adaletsizlik bu

 2. Benim bi dersimi başka bi fakülte 4 kredi olarak açmış ben bu dersi alsam da bana 2 kredi yansıyacak ama bu dersi alırsam da 4 kredi gözüktüğü için toplam kredi hakkımı aşmış oluyorum ne yapmam gerek

60 Yorum

 1. Ya ingilzce 1 den gecemiyorum yaz okuluna aöf icin neden olmuyor sonucta gereken parayi bizde verecegiz ve o unin ogrencisiyiz nasil bir adaletsizlik bu

 2. 3 sene önce

  Ben yaz okulu icin uceret yatirmistim ama gitmedim o ucreti nasil geri alabilirim

  • Yönetici 3 sene önce

   Seçtiğiniz dersler açıldı ise alamazsınız. Açılmadı veya ders seçmediyseniz ilgili üniversite ile irtibata geçin.

 3. 5 sene önce

  Ata üni. Besyo son sinif öğrencisiyim. Inkilap 2 almamışim zamaninda yaz okulunda basvurdum parayi yatirdim ama acildi mi acilmadi mi bilmiyorum. Hiç bir yerde goremedim. Surec nasil acaba. Açılmıştı bu ders

  • Yönetici 5 sene önce

   İlgili Bölüm sayfasına bakın. Hiç olmadı Öğrenci İşlerini arayın.

 4. 5 sene önce

  Yaz okulu kayıtları bugün bitti mi acaba

 5. Benim bi dersimi başka bi fakülte 4 kredi olarak açmış ben bu dersi alsam da bana 2 kredi yansıyacak ama bu dersi alırsam da 4 kredi gözüktüğü için toplam kredi hakkımı aşmış oluyorum ne yapmam gerek

  • Yönetici 5 sene önce

   Gideceğiniz üniversitenin öğrenci işleri ile bir görüşün. Kredi kısmında belki esnetme yapabiliyorlardır.

 6. 5 sene önce

  Kiredi başına ne kadar yatırıyoruz bilen varmı arkadaşlar

 7. 5 sene önce

  inşaat teknikerligi bölümünden sistem analizi ve tasarı dersi ve giriimcilik 2 alacak vardı hiç bi üniversitede bulamadım yardımcı olurmusunuz

  • Yönetici 5 sene önce

   Üniversite ve Bölüm bazlı araştırmanız lazım. Tek tek yardımcı olamıyoruz.

 8. 5 sene önce

  ön kayit şartmi

  • Yönetici 5 sene önce

   Üniversite ile görüşmeniz lazım. Ama genelde ön kayıt yaptırmasanız bile normal kayıt işlemine isin veriliyor.

 9. 5 sene önce

  ön kayıt yapmadan kesin kaydi yapa bıliyormuyuz

  • Yönetici 5 sene önce

   Üniversite ile görüşmeniz lazım. Ama genelde ön kayıt yaptırmasanız bile normal kayıt işlemine isin veriliyor.

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

İngilizce Dil Eğitim Seti