Anadolu Üniversitesi 2017 Yaz Okulu Akademik Takvimi, Harç Ücretleri ve Kayıt Bilgileri

Anadolu Üniversitesi
Daha Fazla Göster

Anadolu Üniversitesi tarafından 2017 yılında açılacak olan Yaz Okulu Akademik Takvimi, Harç Ücretleri ve Ders Kayıt Bilgileri aşağıdaki gibidir.

Başvuru ile alakalı tüm detayları sizler için bir araya getirip Başvuru Tarihleri ve Harç Ücretlerini duyuralım istedik. Bu sayede Anadolu Üniversitesi 2017 Yaz Okulu hakkında aklınıza takılan tüm sorulara cevap bulabilirsiniz.

Anadolu Üniversitesi tarafından açılacak olan yaz Okulu için başvurular 7 Haziran ile 9 Haziran 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.

 

Anadolu Üniversitesi 2017 Yılı Yaz Okulu Yönetmeliği

Yaz Okulu açılan birimlerden ders alacak Anadolu Üniversitesi öğrencisi ile diğer yükseköğretim kurumları öğrencilerinin ders seçim işlemleri ve kayıt onayları aşağıda belirtilen şekilde yapılacak olup Yaz Okulu kayıt tarihleri;

 • Önlisans/Lisans/Lisansüstü öğrencileri için 07-09 Haziran 2017’dir.

 

Yaz Okulunda Alınabilecek AKTS Kredi Sınırı;

 • Lisans ve Önlisans öğrencileri için 20 AKTS,
 • Yaz Okulu sonunda “Mezun” durumundaki Lisans ve Önlisans öğrencileri için 25 AKTS,
 • Lisansüstü öğrencileri için 30 AKTS’dir.

Hem Anadolu Üniversitesinden hem de diğer yükseköğretim kurumlarından ders almak isteyen öğrencinin AKTS kredi toplamlarının yukarıda belirtilen sınırlar içinde kalmasına dikkat etmeleri gerekmektedir.

 

Ders Transferi

Diğer yükseköğretim kurumlarının Yaz Okullarından ders alan öğrencilerin notları, “Anadolu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin 16 ıncı maddesi göz önünde bulundurularak birimler tarafından transfer edilecektir.

 

Anadolu Üniversitesi – 2017 Yılı Yaz Okulu Kayıt İşlemleri

 • Öğrenci, https://anasis.anadolu.edu.tr adresindeki “Öğrenci İşlemleri” menüsünden “Kayıt İşlemleri”ni seçerek ders seçme işlemine başlayacaktır.
 • Öğrenci bulunduğu yerden bilgisayar ortamında almak istediği ders/dersleri (o dersin açıldığı birime girerek) seçecektir. İkinci anadal ve yandal programına kayıtlı öğrenci, o ders için ayrılan ikinci anadal/yandal kontenjanından ders seçecektir.
 • Öğrenci, derslerini seçtikten sonra onay vermeden önce bilgisayardaki uyarıyı da dikkate alarak seçtiği derslerin doğruluğunu (dersin kodu, adı, kredisi vb.’yi) kontrol ettikten sonra kayıt onayını verecektir.
 • “ÖZELLİKLE DİKKAT EDİNİZ !” Kayıt onayı verilen ders/dersler için sistemde daha sonra değişiklik yapılmasına izin verilmeyecektir.
 • Öğrenci, seçmiş olduğu ders/derslerin saatine göre hesaplanan Yaz Okulu için ödenmesi gereken öğrenim ücretini görebilecek ve Ziraat Bankasının herhangi bir şubesine T.C. Kimlik numarasını, adını ve soyadını belirterek veya yine aynı bankanın İnternet bankacılığı ve bankomatları aracılığıyla ödeyebilecektir (Öğrenci bilgisayarda gördüğü tutarın tamamını ödemek zorundadır. Aksi takdirde kayıt onayı verilmeyecektir.).

Ödemesini yapan öğrencinin yaz okulu kayıt onayı (seçilen ders/dersler için hesaplanan tutar ile banka ödemeleri karşılaştırılarak eşit olması hâlinde) sistemden otomatik olarak verilecektir.

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında hayatını kaybedenler, malüller ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası verilmiş olanların çocuklarından, öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti alınmayacaktır.

 

Ders Seçimlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Öğrenci, seçmeli bir dersin yerine farklı kodda başka bir ders alıyorsa “yerine” işlemini mutlaka yapacaktır.
 • Ayrıca zorunlu bir dersin yerine, farklı koddaki başka bir ders alınmak isteniyorsa sistemde “yerine” işlemi yapılamayacaktır. Öğrencinin, farklı kodda seçmiş olduğu ders/dersleri gösteren belge ve bir dilekçeyle birlikte ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe onaylattırmak üzere yazılı olarak başvurması gerekmektedir. Dekanlık/Müdürlük uygun görmediği takdirde onay verilemeyeceğinden, bu öğrencinin onay almadan banka ödemesini yapmaması gerekir. Aksi takdirde kayıtlar bittikten sonra “yerine” işlemi yapılması mümkün olmayacaktır.
 • “Anadolu Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği”nin 8 inci maddesi beşinci fıkrası gereğince Yaz Okulunda dersler başladıktan sonra, ders ekle/sil/çekilme işlemleri yapılamayacaktır. Ancak kayıtlar bittikten sonra ilgili Dekanlığın/Müdürlüğün kabul edebileceği haklı ve geçerli bir nedenle hatalı kayıt düzeltilebilir. Bunun için öğrencinin bir dilekçeyle birlikte kayıtları takip eden ilk işgününde ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe başvuruda bulunması gerekir.
 • Yaz Okulundan ders alacak Devlet Burslusu öğrencilerden kayıt anında “Yaz Okulu Öğrenim Ücreti” tutarı tahsil edilmeyecektir. Bu öğrencilerin ders seçim işlemini tamamladıktan sonra ilgili birimin “Öğrenci İşleri”nde kayıt onayını yaptırmaları gerekmektedir.

 

Misafir Öğrencilerin Ders Kayıt İşlemleri

 • Öğrenci hangi birimden ders alacaksa, o birime gidip kaydını yaptıracaktır. İlgili birim tarafından öğrencinin Üniversite, Fakülte, T.C. kimlik numarası ve adı‒soyadı bilgileri “Yaz Okulu Kurum Dışı Öğrencileri” biriminden bilişim sistemine aktarılacaktır. “Öğrenci E-mail” alanına, öğrencinin T.C. kimlik numarası girilecektir. Öğrencinin kaydını yapan birim “Öğrenci Kimlik Bilgileri Ekranında” açıklama alanına kendi Fakülte/Yüksekokul adını girecektir.
 • Diğer yükseköğretim kurumlarından gelerek Anadolu Üniversitesinden Yaz Okulunda ders almak isteyen yabancı uyruklu öğrencinin, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Merkezî Nüfus İdaresi Sistemi üzerinden verilen “yabancı uyruklu kimlik numarası” ile kaydı yapılacaktır.
 • Diğer yükseköğretim kurumlarından ders alan öğrenci için “Birime Göre Öğrenci Kimlik Bilgileri” girilirken, “Diğer” sayfasında bulunan “Alabileceği En Fazla Ders Kredisi” alanına yukarıda belirtilen AKTS kredileri göz önüne alınarak giriş yapılacaktır.

 

Kayıt İşlemleri İçin Gereken Evraklar

 • Nüfus cüzdanı sureti (Orijinal nüfus cüzdanının ibrazı hâlinde fotokopisinin alınması “Yeterli” olacaktır.)
 • Kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun Öğrenci Kimlik Kartı fotokopisi
 • 2 adet fotoğraf
 • İlgili birimden, Anadolu Üniversitesinden ders alabilir yazısı veya Yönetim Kurulu Kararı gerekmektedir.
 • Adına kimlik kartı düzenleneceğinden kurum dışından kayıt yaptıracak öğrenciden 10 TL kimlik kartı ücreti alınacaktır (Kimlik kartı ücreti, Ziraat Bankası TR 6900 0100 1900 4001 3070 5406 no’lu bankomat hesabına yatırılacak ve dekontun bir örneği kayıt yaptırılan birime teslim edilecektir. Aksi takdirde öğrencinin kampüse girişi mümkün olamayacaktır.).
 • Kaydı yapılan öğrenci aynı anda birden fazla birimden ders alabilir. Öğrencinin kimlik bilgilerine ilişkin ilk kayıt, bir birim tarafından yapıldıktan sonra diğer birim öğrencinin T.C. kimlik numarasını bilişim sistemine aktardığında, daha önce başka bir birime kayıt yaptırdığını görebilecektir.
 • Başka bir yükseköğretim kurumundan gelen öğrenciye, ANASİS’e girmek için Örgün Hesap programında, birim “Öğrenci İşleri” tarafından hesap oluşturulacaktır. Öğrenci kullanıcı kodu ve şifre ile ANASİS uygulamasına giriş yapabilecektir. Öğrencinin ders seçimleri ile ilgili işlemler, Anadolu Üniversitesine kayıtlı öğrencinin işlemi gibi yapılacaktır (Banka ödemesini yapan öğrencinin Yaz Okulu kayıt onayı sistemden otomatik olarak verilecektir.).
 • Yaz Okulu uygulama esaslarında hüküm bulunmayan hâllerde “Anadolu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümleri geçerlidir.
 • Her türlü itiraz ve başvuruların ilgili “Öğrenci İşleri Birimi”ne yazılı olarak yapılması, Yaz Okulu ders ücretleri ve kimlik kartları için bankaya yatırılan dekontların saklanması gerekmektedir.

 

Yaz Okulunda Açılacak Derslerin Listesi

Anadolu Üniversitesi 2017 yılı Yaz Okulu kapsamında Açılacak olan derslerin listesi aşağıdaki gibidir.

https://www.anadolu.edu.tr/uploads/anadolu/ckfinder/web/files/2017-Yaz-Okulu-dersleri-26-05-2017-v2.xlsx

 

Kurum için eşdeğeri bulunan derslerin listesi ise şu şekildedir.

https://www.anadolu.edu.tr/uploads/anadolu/ckfinder/web/files/4-Kurum-ici-esdegerligi-bulunan-dersler.xlsx

 

Anadolu Üniversitesi 2017 Yaz Okulu Harç Ücretleri

FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/MESLEK YÜKSEKOKULU Azami Ders Ücreti 1 Saatlik Ders için Ödenecek Ücret
ECZACILIK FAKÜLTESİ 2,96 41,44
EDEBİYAT FAKÜLTESİ 1,69 23,66
EĞİTİM FAKÜLTESİ 1,69 23,66
FEN FAKÜLTESİ 1,69 23,66
HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2,38 33,32
HUKUK FAKÜLTESİ 1,81 25,34
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 1,81 25,34
İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 1,61 22,54
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2,38 33,32
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 1,69 23,66
MİMARLIK TASARIM FAKÜLTESİ 2,38 33,32
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 1,84 25,76
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 1,69 23,66
TURİZM FAKÜLTESİ 1,69 23,66
DEVLET KONSERVATUVARI 3,66 51,24
ENGELLİLER ENTEGRE YÜKSEKOKULU 1,19 16,66
ESKİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU 1,32 18,48
ULAŞTIRMA MESLEK YÜKSEKOKULU 1,32 18,48
YUNUS EMRE MESLEK YÜKSEKOKULU 1,32 18,48
PORSUK MESLEK YÜKSEKOKULU 1,32 18,48

 

NOTLAR:

 • Anadolu Üniversitesi öğrencileri için yukarıdaki ders ücretini, diğer yükseköğretim kurumlarından gelen öğrenciler için bu ücretin 2 katını ve diğer yükseköğretim kurumlarından gelen yabancı uyruklu öğrenciler ise bu ücretin 3 katını ödeyecektir.
 • Bakanlıklar ve kamu kuruluşları adına mecburi hizmet karşılığı öğrenim gören öğrenciler, Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları öğrencilerinden Devlet (Milli Eğitim Bakanlığı) burslusu olarak yükseköğrenim gören öğrencilerden yaz okulu öğretim ücreti alınmayacaktır.
 • 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında hayatını kaybedenler, maluller ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası verilmiş olanların çocuklarından, öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti alınmayacaktır.
 • Engelli öğrenciler özür oranları kadar indirimli ücret ödeyecektir.

 

Yukarıdaki Tabloda, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı Yaz Okulu için belirlenen 1 saatlik azami ders ücretlerinin, öğrencilerin ders alacakları birimlere göre hesaplanmış hali verilmektedir. Öğrencilerin 1 Saatlik Ders için Ödeyeceği Ücret =Azami Ders Ücreti×14 (Bir Eğitim-Öğretim Dönemi 14 Haftadan Oluşmaktadır.)

4 saatlik bir ders için örnek hesaplama =             33,32×4 = 133,28 TL

 

Ücret alınmayacak ortak kodlu derslerin listesi:

2016-2017 ÖĞRETİM YILI ÜNİVERSİTEMİZ YAZ OKULUNDA ORTAK KODLU OLARAK AÇILAN MERKEZİ DERSLER

AÇILDIĞI BİRİM: İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Saati AKTS KREDİSİ
TÜR125 Türk Dili I 2+0 2,0
TÜR126 Türk Dili II 2+0 2,0
TAR165 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2+0 2,0
TAR166 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2+0 2,0
İNG175 İngilizce I 3+0 3,0
İNG176 İngilizce II 3+0 3,0
İNG179 İleri İngilizce I 3+0 3,0
İNG180 İleri İngilizce II 3+0 3,0

 

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Öne Çıkan Yorumlar

 1. Yönetici 5 sene önce

  İlgili bölüm ile görüşün derim.

 2. 5 sene önce

  hitit üniversite öğrencisiyim myo yapı denetim bölümü için yaz okulu yapacağım bölümümle alakalı hiçbir bilgi yok acaba benim bölümümün dersleri açılacak mı yaz okulunda

3 Yorum

 1. 5 sene önce

  hitit üniversite öğrencisiyim myo yapı denetim bölümü için yaz okulu yapacağım bölümümle alakalı hiçbir bilgi yok acaba benim bölümümün dersleri açılacak mı yaz okulunda

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

İngilizce Dil Eğitim Seti