Anadolu Üniversitesi 2016 Yaz Okulu Duyurusu

Anadolu Üniversitesi 2016 Yaz Okulu
Anadolu Üniversitesi 2016 Yaz Okulu
Daha Fazla Göster

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Örgün Eğitim Birimleri tarafından 2016 Eğitim ve Öğretim yılında açılacak olan Yaz Okulu, Yaz Okulu ÜCretleri ve Yaz Okulu Akademik Takvimi ile alakalı bütün bilgileri bir araya getirmeye çalıştık.

Yaz Okulu açılan birimlerden ders alacak Anadolu Üniversitesi öğrencisi ile diğer yükseköğretim kurumları öğrencilerinin ders seçim işlemleri ve kayıt onayları aşağıda belirtilen şekilde yapılacak olup Yaz Okulu kayıt tarihleri;

 • Önlisans/Lisans/Lisansüstü öğrencileri için 09‒10 Haziran 2016’dı

 

Yaz Okulunda Alınabilecek AKTS Kredi Sınırı

 • Lisans ve Önlisans öğrencileri için 20 AKTS,
 • Yaz Okulu sonunda “Mezun” durumundaki Lisans ve Önlisans öğrencileri için 25 AKTS,
 • Lisansüstü öğrencileri için 30 AKTS’dir.

Hem Anadolu Üniversitesinden hem de diğer yükseköğretim kurumlarından ders almak isteyen öğrencinin AKTS kredi toplamlarının yukarıda belirtilen sınırlar içinde kalmasına dikkat etmeleri gerekmektedir.

 

Ders Transferi

Diğer yükseköğretim kurumlarının Yaz Okullarından ders alan öğrencilerin notları, “Anadolu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin 16 ıncı  maddesi göz önünde bulundurularak birimler tarafından transfer edilir.

Yaz Okulu kayıt işlem basamakları aşağıdaki gibidir.

 • Öğrenci, https://www.anadolu.edu.tr/ adresinden ÖĞRENCİ İŞLEMLERİ linkinden Örgün Web İşlemleri altındaki “Örgün Öğrenci Sistemi (ANASİS) (https://anasis.anadolu.edu.tr)” linkine tıklayarak uygulamayı başlatacaktır.
 • Öğrenci bulunduğu yerden bilgisayar ortamında almak istediği ders/dersleri (o dersin açıldığı birime girerek) seçecektir. İkinci anadal ve yandal programına kayıtlı öğrenci, o ders için ayrılan ikinci anadal/yandal kontenjanından ders seçecektir.
 • Öğrenci, derslerini seçtikten sonra onay vermeden önce bilgisayardaki uyarıyı da dikkate alarak seçtiği derslerin doğruluğunu (dersin kodu, adı, kredisi vb.’yi) kontrol ettikten sonra kayıt onayını verecektir.

 

“ÖZELLİKLE DİKKAT EDİNİZ !

” Kayıt onayı verilen ders/dersler için sistemde daha sonra değişiklik yapılmasına izin verilmeyecektir.

 • Öğrenci, seçmiş olduğu ders/derslerin saatine göre hesaplanan Yaz Okulu için ödenmesi gereken öğrenim ücretini görebilecek ve Vakıflar Bankasının herhangi bir şubesine T.C. Kimlik numarasını, adını ve soyadını belirterek veya yine aynı bankanın İnternet bankacılığı ve bankomatları aracılığıyla ödeyebilecektir (Öğrenci bilgisayarda gördüğü tutarın tamamını ödemek zorundadır. Aksi takdirde kayıt onayı verilmeyecektir.).
 • Ödemesini yapan öğrencinin yaz okulu kayıt onayı (seçilen ders/dersler için hesaplanan tutar ile banka ödemeleri karşılaştırılarak eşit olması hâlinde) sistemden otomatik olarak verilecektir.
 • 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında hayatını kaybedenler, malüller ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası verilmiş olanların çocuklarından, öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti alınmayacaktır.

 

Öğrencilerin ders seçim işlemine ilişkin “DİKKAT etmesi gereken konular ve yapılması gereken işlemler”

 • Öğrenci, seçmeli bir dersin yerine farklı kodda başka bir ders alıyorsa “yerine” işlemini mutlaka yapacaktır.
 • Ayrıca zorunlu bir dersin yerine, farklı koddaki başka bir ders alınmak isteniyorsa sistemde “yerine” işlemi yapılamayacaktır. Öğrencinin, farklı kodda seçmiş olduğu ders/dersleri gösteren belge ve bir dilekçeyle birlikte ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe onaylattırmak üzere yazılı olarak başvurması gerekmektedir. Dekanlık/Müdürlük uygun görmediği takdirde onay verilemeyeceğinden, bu öğrencinin onay almadan banka ödemesini yapmaması gerekir. Aksi takdirde kayıtlar bittikten sonra “yerine” işlemi yapılması mümkün olmayacaktır.
 • “Anadolu Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği”nin 8 inci maddesi beşinci fıkrası gereğince Yaz Okulunda dersler başladıktan sonra, ders ekle/sil/çekilme işlemleri yapılamayacaktır. Ancak kayıtlar bittikten sonra ilgili Dekanlığın/Müdürlüğün kabul edebileceği haklı ve geçerli bir nedenle hatalı kayıt düzeltilebilir. Bunun için öğrencinin bir dilekçeyle birlikte kayıtları takip eden ilk işgününde ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe başvuruda bulunması gerekir.
 • Yaz Okulundan ders alacak Devlet Burslusu öğrencilerden kayıt anında “Yaz Okulu Öğrenim Ücreti” tutarı tahsil edilmeyecektir. Bu öğrenciler ders seçim işlemini tamamladıktan sonra ilgili birimin “Öğrenci İşleri”nde kayıt onayını yaptırmaları gerekmektedir.

 

Diğer üniversitelerden gelerek Anadolu Üniversitesinden ders almak isteyen öğrencilerde “DİKKAT edilecek işlemler ve gerekli belgeler”

 • Öğrenci hangi birimden ders alacaksa, o birime gidip kaydını yaptıracaktır. İlgili birim tarafından öğrencinin Üniversite, Fakülte, T.C. kimlik numarası ve adı‒soyadı bilgileri “Yaz Okulu Kurum Dışı Öğrencileri” biriminden bilişim sistemine aktarılacaktır. “Öğrenci E-mail” alanına, öğrencinin T.C. kimlik numarası girilecektir. Öğrencinin kaydını yapan birim “Öğrenci Kimlik Bilgileri Ekranında” açıklama alanına kendi Fakülte/Yüksekokul adını girecektir.
 • Diğer yükseköğretim kurumlarından gelerek Anadolu Üniversitesinden Yaz Okulunda ders almak isteyen yabancı uyruklu öğrencinin, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Merkezî Nüfus İdaresi Sistemi üzerinden verilen “yabancı uyruklu kimlik numarası” ile kaydı yapılacaktır.
 • Diğer yükseköğretim kurumlarından ders alan öğrenci için “Birime Göre Öğrenci Kimlik Bilgileri” girilirken, “Diğer” sayfasında bulunan “Alabileceği En Fazla Ders Kredisi” alanına yukarıda belirtilen ECTS kredileri göz önüne alınarak giriş yapılacaktır.

 

Kayıt işlemleri için;

 • Nüfus cüzdanı sureti (Orijinal nüfus cüzdanının ibrazı hâlinde fotokopisinin alınması “Yeterli” olacaktır.)
 • Kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun Öğrenci Kimlik Kartı fotokopisi
 • 2 adet fotoğraf
 • İlgili birimden, Anadolu Üniversitesinden ders alabilir yazısı veya Yönetim Kurulu Kararı gerekmektedir.
 • Adına kimlik kartı düzenleneceğinden kurum dışından kayıt yaptıracak öğrenciden 10 TL kimlik kartı ücreti alınacaktır (Kimlik kartı ücreti, Vakıflar Bankası 158007295454859 no’lu bankomat hesabına yatırılacak ve dekontun bir örneği kayıt yaptırılan birime teslim edilecektir. Aksi takdirde öğrencinin kampüse girişi mümkün olamayacaktır.).
 • Kaydı yapılan öğrenci aynı anda birden fazla birimden ders alabilir. Öğrencinin kimlik bilgilerine ilişkin ilk kayıt, bir birim tarafından yapıldıktan sonra diğer birim öğrencinin T.C. kimlik numarasını bilişim sistemine aktardığında, daha önce başka bir birime kayıt yaptırdığını görebilecektir.
 • Başka bir yükseköğretim kurumundan gelen öğrenciye, ANASİS’e girmek için Örgün Hesap programında birim “Öğrenci İşleri” tarafından hesap oluşturulacaktır. Öğrenci kullanıcı kodu ve şifre ile ANASİS uygulamasına giriş yapabilecektir. Öğrencinin ders seçimleri ile ilgili işlemler, Anadolu Üniversitesine kayıtlı öğrencinin işlemi gibi yapılacaktır (Banka ödemesini yapan öğrencinin Yaz Okulu kayıt onayı sistemden otomatik olarak verilecektir.).
 • Yaz Okulu uygulama esaslarında hüküm bulunmayan hâllerde “Anadolu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği” hükümleri geçerlidir.
 • Her türlü itiraz ve başvuruların ilgili “Öğrenci İşleri Birimi”ne yazılı olarak yapılması, Yaz Okulu ders ücretleri ve kimlik kartları için bankaya yatırılan dekontların saklanması gerekmektedir.

 

Anadolu Üniversitesi 2016 Yaz Okulu Açılacak Ders Listesi

Yaz Okulunda açılacak olan derslerin listesine https://www.anadolu.edu.tr/uploads/anadolu/ckfinder/web/files/yaz-okulunda-acilacak-dersler-son.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.

Ayrıca Üniversite İçi Eşdeğeri Bulunan Ders Listesine de https://www.anadolu.edu.tr/uploads/anadolu/ckfinder/web/files/3-universite-ici-esdegerligi-bulunan-dersler.pdf adresinden erişebilirsiniz.

Ortak Kodlu olarak açılacak derslerin listesi ise şu şekildedir. https://www.anadolu.edu.tr/uploads/anadolu/ckfinder/web/files/4-Merkezi-Dersler.pdf

 

Anadolu Üniversitesi 2016 Yaz Okulu Kayıt Ücretleri

Anadolu Üniversitesi tarafından 2015/2016 Eğitim ve Öğretim yılında hem 2. Öğretim hem de 1. Öğretim Öğrencilerine uygulanacak olan Harç Ücretleri aşağıdaki gibidir.

Anadolu Üniversitesi Yaz Okulu Ücretleri 2016
Anadolu Üniversitesi Yaz Okulu Ücretleri 2016

 

Anadolu Üniversitesi 2016 Yılı Yaz Okulu Akademik Takvimi

Anadolu Üniversitesi tarafından açıklanan 2016 Yılı Yaz Okulu Takvimi aşağıdaki gibidir.

 

Tarih Açıklama
09‒10 Haziran 2016 Kayıt Yenileme
13 Haziran 2016 Derslerin Başlangıcı
04‒08 Temmuz 2016 Ramazan Bayramı Tatili
05 Ağustos 2016 Derslerin Bitimi
08‒12 Ağustos 2016 Yaz Okulu Sonu Sınavları
15 Ağustos 2016 Yaz Okulu Sonu Sınavları Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih
15‒17 Ağustos 2016 Yaz Okulu Sonu Mazeret Sınavları
18 Ağustos 2016 Yaz Okulu Sonu Mazeret Sınavı Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Öne Çıkan Yorumlar

 1. 5 sene önce

  AÖF DE YAZ OKULU

 2. Yönetici 5 sene önce

  Dersler açıklandığında kontrol etmeniz gerek.

6 Yorum

 1. 5 sene önce

  Pdr bölümü için bu sene ders açılacak mı peki ?

 2. 5 sene önce

  Sosyol bölümlerde ingilizce acılıyomu yatay geçiş yapcam sadece ingilizce 1 kaldı yardımcı olursanız sevinirim

  • Yönetici 5 sene önce

   AÖF için değil. Anadolu Üniversitesi için açılacak. AÖF için şu aşamada Yaz Okulu yok

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

İngilizce Dil Eğitim Seti