Abant İzzet Baysal Üniversitesi (İBU) 2017 Yılı Yaz Okulu (Başvuru – Takvim)

Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Daha Fazla Göster

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi tarafından 2017 yılında açılacak olan Yaz Okulu ile alakalı olarak Akademik Takvimi, Harç Ücretlerini ve Başvuru Süreçlerini sizler için derledik.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2017 yılında Yaz Okulu açacağını duyuran ve gerek kendi öğrencileri gerekse de misafir öğrenciler için bu imkânı sunan üniversitelerden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Abant İzzet Baysal Üniversitesinin 2017 yılında uygulayacağı Yaz Okulu Takvimi, Harç Ücretleri ve diğer detaylar üniversite tarafından açıklandıkça sayfamız üzerinden sizlere duyurulacaktır.

 

 

Yaz Okulu ile alakalı daha fazla bilgi almak isterseniz https://www.bitalebe.com/yaz-okul-nedir-yaz-okulu-hakkindaki-tum-bilgiler.html adresinden bilgi alabilirsiniz.

Farklı üniversitelerden yaz okulu alınması ile alakalı bilgiler için ise https://www.bitalebe.com/farkli-universitelerden-yaz-okulu-nasil-alinir-ders-nasil-secilir-video-anlatim.html  sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Sıra Sıra Yaz Okulu Listelerine ise https://www.bitalebe.com/universite-yaz-okulu-rehberi-20162017.html  adresi üzerinden inceleyebilirsiniz.

 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi – 2017 Yaz Okulu Akademik Takvimi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi tarafından duyurusu yapılan 2017 yılı Yaz Okulu Takvimi aşağıdaki gibidir.

 

Tarih  İşlemler
10 Nisan 2017 Yaz öğretiminde açılması planlanan derslerin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na bildirilmesi için son gün.
15 Mayıs 2017 Yaz öğretimi açılması planlanan derslere diğer birimlerden yapılacak eşdeğerliklerin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na bildirilmesi için son gün.
19 – 21 Haziran 2017 Yaz öğretimi ders kayıtları (1.Aşama)
28 – 30 Haziran 2017 Yaz öğretimi ders kayıtları (2.Aşama)
03 Temmuz – 18 Ağustos 2017 Yaz Öğretimi
16 Ağustos 2017 Yaz öğretimi ara sınav notlarının öğrenci bilgi sistemine girişi için son gün.
21 – 23 Ağustos 2017 Yaz öğretimi dönem sonu sınavları
25 Ağustos 2017 Yaz öğretimi dönem sonu sınavları notlarının öğrenci bilgi sistemine girişi için son gün.

 

 

2017 Yılı Yaz Okulunda Açılacak Derslerin Listesi

Tüm listeye http://oidb.ibu.edu.tr/images/documents/duyurular/1617yazokuludersler.pdf adresi üzerinden erişebilirsiniz.

Yapılacak olan değişiklikler yine bu sayfa üzerinden öğrencilere duyurulacaktır.

 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2017 Yılı Yaz Okulu Başvuruları

Gerek kendi üniversite öğrencileri gerekse de farklı üniversitelerden gelecek olan Misafir Öğrenciler için belirlenecek olan şartlarla alakalı http://oidb.ibu.edu.tr/index.php/9-hizmetler/38-yaz-oegretimi sayfasın dan bilgi alabilirsiniz.

 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2017 Yılı Yaz Öğretimi Esasları

 • Yaz öğretimi, öğrenci ve öğretim üyesi için isteğe bağlıdır. Eğitim-Öğretim süresi 7 haftadır.
 • 2016–2017 Eğitim-Öğretim yılında açılan yaz öğretimine, Üniversiteye giriş yılına ve tabi olduğu müfredata bakılmaksızın ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarında kayıtlı bütün öğrenciler ile diğer üniversitelerin öğrencileri katılabilir.
 • Yabancı dil hazırlık sınıfında okuyan öğrenciler, bu programı bitirdikleri yılın sonunda açılan yaz öğretimine katılamaz. Yabancı dil hazırlık sınıfı okuyan öğrencilerin yaz öğretiminde ders alabilmeleri için, öğrencisi oldukları asıl programda en az bir dönem ders almaları gerekir.
 • Üniversitemiz Lisans Eğitim Öğretim Süresiyle Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 20‘inci maddesi ile Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 21‘inci maddesine istinaden ek sınav (tek-çift) hakkı kullanan öğrenciler yaz öğretimine katılamazlar. (Yaz öğretimine kayıt yaptıran öğrenciler ek sınav (tek-çift) hakkı kullanamaz.)
 • Mezun olan ve kaydı silinen öğrenciler yaz öğretimine katılamazlar.
 • Disiplin cezası (uzaklaştırma) ve izinli sayılma (kayıt dondurma) süresi devam eden öğrenciler yaz öğretimine katılamazlar.
 • Lisans öğrencileri, önlisans programlarından ders alamazlar.
 • Ön şartlı olan dersler, daha önce ön şart koşulu yerine getirilmemişse yaz öğretiminde alınamaz.
 • Öğretim elemanları, yaz öğretiminde haftada en fazla onaltı saati geçmemek koşuluyla ders verebilir.
 • Birimler (fakülte, yüksekokul, enstitü, meslek yüksekokulu), yaz öğretiminde açılmasını istedikleri dersleri Bahar dönemi içerisinde Rektörlüğe (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı) bildirir. Bu dersler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nca ilan edilir.
 • Öğrencilerin farklı bölümlerden ders alabilmeleri için bölüm başkanlıkları tarafından uygun görülenlere eşdeğerlik çıkartılır. İki farklı eşdeğerlik çıkartılması gerekmektedir. Bu eşdeğerliklerin Bahar dönemi dönem sonu sınavlarından önce belirlenerek Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesi gerekmektedir.
  • Birim içi eşdeğerlik: Her bir fakülte/yüksekokul/enstitü/meslek yüksekokulunun kendi içerisindeki diploma programlarının müfredatları arasında yapılan eşdeğerlik.
  • Üniversite içi eşdeğerlik: Bölüm başkanlığı kendi öğrencilerinin diğer birimlerin müfredatlarından ders almalarını uygun görmesi halinde, kendi müfredatındaki derse eşdeğer sayılabilecek yaz öğretiminde açılan birim dışı diğer müfredatlardaki derslere yapılan eşdeğerlik. Diğer bölümlerde açılan herhangi bir derse eşdeğerlik yapmayan bölümün öğrencileri, o ders kendi bölümünde açılmıyorsa kayıtlanamazlar.
 • Yaz öğretiminde öğrenci, kendi müfredatındaki bir dersin yerine, Üniversite içindeki farlı bir bölümden, öğrencisi olduğu bölüm başkanlığının uygun görmesi ve eşdeğerliğin Rektörlüğümüze bildirilmiş olması halinde eşdeğer bir dersi alabilir.
 • Diğer üniversitelerden gelerek ders alan öğrenciler eğitim-öğretim ile ilgili hususlarda Abant İzzet Baysal Üniversitesi yönetmeliklerine tabidirler.
 • Yaz öğretiminde ders alacak öğrenciler, akademik takvimde ilan edilen tarihlerde, kayıtlarını bizzat yapmakla yükümlüdür. Yaz öğretiminde alınacak azami ders saati hesabında derslerin ders saati (teorik, pratik, laboratuvar, uygulama, v.b.) toplamı dikkate alınacak. Öğrenciler (diğer üniversitelerden gelenler de dâhil), hangi müfredata tabi olurlarsa olsunlar 15 saati aşmamak üzere en fazla 4 ders alabilirler.

 

Yaz Öğretimi Ders Kaydı (2 Aşamalı Sistem)

Ders Kaydı (1. Aşama):

 1. a) Bu aşamada öğrenciler, normal dönem ders kaydı yapar gibi internet üzerinden öğrenci bilgi sisteminde almak istediği dersleri seçerek ekranlarında oluşan ücreti, Türkiye İş Bankasının her hangi bir şubesinde ödedikten sonra tekrar kayıt sayfasına girerek seçtiği derslerin kaydını kesin kayıt haline getireceklerdir. Kesin kayıt işlemini yapmayan (taslakta kalan) öğrenciler ücretlerini ödemiş olsalar dahi ders kaydı yapmamış sayılacak ve derslere alınmayacaktır.
 2. b) Birinci aşamadan sonra yapılan ders kayıtları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından sorgulanarak asgari kontenjanı dolduran dersler için yapılan ders kayıtları kesinleştirilerek öğrenciler üzerinden değiştirilemez duruma getirilecektir. Asgari kontenjanı dolmayan dersler ise kapatılarak, öğrencilerin bu derslere yaptıkları kayıtlar silinecektir.

Bir dersin yaz öğretiminde açılabilmesi için asgari öğrenci sayısı ilgili bölümler ve enstitü anabilim dalı başkanlıklarınca belirlenir ve bu sayılar, lisans ve önlisans programlarında on, lisansüstü programlarda beşin altında olamaz. Birimlerce asgari öğrenci sayısı belirtilmeyen dersler için bu sayılara göre işlem yapılır.

 

Ders Kaydı (2. Aşama):

Bu aşamada sistem kayıt için tekrar açılacaktır. Kontenjanı dolmadığı için kapatılan derslere ücret yatırıp kayıt yaptırmış olan öğrenciler, isterlerse ikinci kayıt devresinde kapatılmış olan dersler yerine açılmış olan derslere kayıtlanabilirler. Tekrar ders seçiminden kaynaklanacak ücret farklılıklarını yine Türkiye İş Bankasının her hangi bir şubesine ödeyerek ders kayıtlarını (1.Kayıt aşamasında olduğu gibi) öğrenci bilgi sistemi ders kayıt ekranları kullanılarak kesin kayıt haline getireceklerdir. Bu işlem derslerin başladığı ilk iki gün içerisinde tamamlanır.

Bu aşamada, asgari sayıda öğrenci kayıt yaptırmadığı için açılmayan derslere yeni kayıt alınmaz. Öğrenci sayısı elliyi aşmadıkça aynı ders için yeni bir grup açılmaz.

 • Yeterli sayıya ulaşarak açılması kesinleşen derse kayıtlanan öğrenciler o dersten çekilemez ve ders değişikliği yapamaz.
 • Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencileri, kendi müfredatlarındaki dersin yerine, o dersin akademik yeterliklerini sağlaması koşuluyla diğer üniversitelerde açılan eşdeğer bir dersi alabilir.

Bu durumda;

 • Dersin alınacağı üniversitenin ilgili programının merkezi yerleştirme (YGS / LYS) taban puanı, öğrencinin kayıtlı olduğu programın taban puanına eşit ya da yüksek olmalıdır (25.06.2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı).
 • Diğer üniversitelerde açılan yaz öğretiminden ders alacak öğrenciler, kayıt yaptırmadan önce kendi bölüm başkanlığına, alacakları dersin eşdeğerlik ve akademik yeterlik bakımından inceleterek onay almaları gerekir.
 • Öğrenci, yaz öğretiminde kendi bölümünde açılan bir dersi, isterse diğer üniversitelerde açılan yaz öğretiminden alabilir.
 • Diğer üniversitelerde açılan yaz öğretiminden ders alacak öğrenciler bu esasların 13’üncü maddesindeki sınırları (4 ders, 15 saat) aşmamak üzere ders alabilirler.
 • Yaz Öğretiminde aynı zamanda hem Üniversitemizden, hem de diğer üniversitelerden ders alan öğrencilerin almış olduğu derslerin ders programlarının çakışmaması gerekmektedir. (Sınav Yönetmeliklerimizde Teorik dersler için %70, Pratik dersler için %80 devam Zorunluluğu Bulunmaktadır.)
 • Belirli bir yabancı dilde okutulan derslerin yerine diğer üniversitelerden ders alınması halinde, alınan dersin de aynı dilde okutuluyor olması gerekmektedir.
 • Diğer üniversitelerden alınan derse ait nihai (dönem sonu başarı notu) not, dersin alındığı üniversitenin not baremlerini gösterir belge ile birlikte kapalı ve mühürlü zarf içinde “GİZLİ” ibaresi ile posta veya elden Bölüm Başkanlığına ulaştırılır. Bölüm Başkanlığı alınan notu değerlendirerek Dekanlığa / Müdürlüğe iletir. İlgili birimin Yönetim Kurulunda değerlendirilir ve Üniversitemiz not sistemine dönüştürülerek Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir.
 • Yaz Öğretiminde başarısız olunan ders, açıldığı ilk dönemde alınmak zorundadır.
 • Yaz öğretiminde alınan notlar doğrudan kayıtlara işlenir ve genel akademik ortalama buna göre hesaplanır.
 • Diğer üniversitelere mensup öğrencilerin Üniversitemizden ders almaları halinde;
  • Öncelikle yaz öğretimi kayıt formunu doldurarak ders almak istediği birimin (fakülte, yüksekokul, enstitü, meslek yüksekokulu) öğrenci işleri sorumlularına vermesi ve öğrenci bilgi sistemine gerekli bilgi girişlerinin sağlanması gerekmektedir. Başvuru yapan öğrenci, kayıt görevlisine öğrenci olduğuna dair belge (öğrenci belgesi, öğrenci kimliği, vb.) ibraz etmeli ve fotokopisini kayıt formuna eklemelidir.
  • Öğrenci İşleri sorumlularınca diğer üniversitelerden gelen her bir öğrenci için öğrenci bilgi sisteminde tek bir kayıt oluşturulur, aynı öğrenci için ikinci bir kayıt girilmez. Farklı birimlerden ders alacak olsa dahi tek kayıt girilmelidir.
  • Öğrenci bilgi sisteminde öğrencilerin kayıtları oluşturulurken, üst birim olarak “Misafir Öğrenciler”,birim olarak da kaydı yapan birim adına oluşturulmuş alan seçilir.
  • Öğrenci bilgi sisteminde kaydı oluşan öğrenciler, sistem üzerinden sisteme giriş şifresini oluşturarak bu esasların 13’üncü maddesi hükümlerine göre süresi içerisinde ders kaydını yapmakla yükümlüdür.
  • Diğer üniversitelerden gelerek Üniversitemiz birimlerinden ders alan öğrencilerin yaz öğretimi sonunda, almış olduğu ders için öğretim elemanınca takdir edilen notlar, kayıt yaptırdığı fakülte dekanlığınca/yüksekokul/enstitü/meslek yüksekokulu müdürlüğünce öğrencisi olduğu Üniversiteye (fakülteye/yüksekokula/enstitüye/meslek yüksekokuluna) kapalı ve ağzı mühürlü zarf içerisinde gönderilir. Zarf içerisine ayrıca, eğitim-öğretim yönetmeliğinin not baremlerine ilişkin maddesi onaylanarak konulur.
 • Yaz öğretiminde öğrencilerden, kayıtlandıkları dersin normal dönemdeki haftalık ders saati (teorik, pratik, laboratuvar, uygulama, v.b.) üzerinden ücret alınır. Örneğin: Bir haftalık normal dönemde teorik 3, uygulama 2 ise öğrenciden 5 saat üzerinden yaz öğretimi ücreti alınacaktır. Kredisi dikkate alınmayarak, haftalık ders saati üzerinden öğrenci yaz öğretimi ücretleri hesaplanacaktır.

 

Ders  Teorik Uygulama Laboratuvar Kredi  Ücret Ödenecek Haftalık Ders Saati Toplamı
A 3 2 0 4 5
B 3 0 2 4 5
C 0 4 0 2 4

 

 • Kayıtlar sonunda açılan ve kapanan dersler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca ilgili birimlere bildirilir.
 • Kayıt işlemlerinin tamamlanmasından sonra, açılması kesinleşen derslere kaydolan öğrenci sayısı ile ödedikleri toplam tutarlar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca ilgili birimlere bildirilir.
 • Açılmayan derslere kayıt yaptıran öğrencilerin listesi ve iade yapılacak öğrenim ücretleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca ilgili birimlere bildirilir.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

İngilizce Dil Eğitim Seti