Abant İzzet Baysal Üniversitesi (İBU) 2016 Yaz Okulu Duyurusu

Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Daha Fazla Göster

Abant İzzet Baysal Üniversitesi (İBU) tarafından 2015/2016 Eğitim ve Öğretim Yılında açılacak olan Yaz Okulu Öğretimi için belirlenen Kayıt Süreci, Kayıt Ücretleri ve Diğer Detayları sizlerle paylaşıyor olacağız.

Hem kendi üniversitesi hem de diğer üniversitelerden Yaz Okulu Öğrenci Kabulü yapan Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016 Temmuz ayında Yaz Okulu Kayıt Sürecini başlatma kararı almış durumda.

Tüm Kayıt Süreci, Yapılacak Olan İşlemler ve Yaz Okulu harç Ücretleri alt kısımda sizlerle paylaşılmıştır.

Şimdiden derslerinizde başarılar dileriz…

 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi (İBU) 2016 Yaz Okulu Akademik Takvimi

Ders almak  isteyen öğrenci arkadaşlar 12 – 14 Temmuz 2016 tarihleri arasındaki 1. Aşama Kayıt Sürecini kaçırmasınlar.

 

06 Mayıs 2016 Yaz öğretiminde açılması planlanan derslerin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na bildirilmesi için son gün.
10 Haziran 2016 Yaz öğretimi açılması planlanan derslere diğer birimlerden yapılacak eşdeğerliklerin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na bildirilmesi için son gün.
12 – 14 Temmuz 2016 Yaz öğretimi ders kayıtları (1.Aşama)
18 – 19 Temmuz 2016 Yaz öğretimi ders kayıtları (2.Aşama)
18 Temmuz – 02 Eylül 2016 Yaz Öğretimi
26 Ağustos 2016 Yaz öğretimi ara sınav notlarının öğrenci bilgi sistemine girişi için son gün.
05 – 07 Eylül 2016 Yaz öğretimi dönem sonu sınavları
12 Eylül 2016 Yaz öğretimi dönem sonu sınavları notlarının öğrenci bilgi sistemine girişi için son gün.

 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi (İBU) Yaz Okulu Ücretleri

 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi (İBU) 2016 Yaz Okulu Ücretleri
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (İBU) 2016 Yaz Okulu Ücretleri

Yabancı Uyruklu Öğrenciler: Her bir ders saati için ilgisine göre yukarıda belirlenen ders saati ücreti kadar ücret öder.

Yaz öğretiminde alınacak her bir ders için ödenecek ücretin hesaplanması:

Ders için ödenecek ücret = Haftalık ders saati toplamı × 14 × Ders saati ücreti

 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi (İBU) Yaz Okulu Esasları

 • Yaz öğretimi, öğrenci ve öğretim üyesi için isteğe bağlıdır. Eğitim-Öğretim süresi 7 haftadır.
 • 2015–2016 Eğitim-Öğretim yılında açılan yaz öğretimine, Üniversiteye giriş yılına ve tabi olduğu müfredata bakılmaksızın ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarında kayıtlı bütün öğrenciler ile diğer üniversitelerin öğrencileri katılabilir.
 • Hazırlık sınıfını başaran öğrenci, başarılı olduğu dönem sonunda açılan yaz öğretimine katılamaz.
 • Üniversitemiz Lisans Eğitim Öğretim Süresiyle Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 20‘inci maddesi ile Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 21‘inci maddesine istinaden ek sınav (tek-çift) hakkı kullanan öğrenciler yaz öğretimine katılamazlar. (Yaz öğretimine kayıt yaptıran öğrenciler ek sınav (tek-çift) hakkı kullanamaz.)
 • Mezun olan ve kaydı silinen öğrenciler yaz öğretimine katılamazlar.
 • Disiplin cezası (uzaklaştırma cezası) ve izinli sayılma süresi devam eden öğrenciler yaz öğretimine katılamazlar.
 • Lisans öğrencileri, önlisans programlarından ders alamazlar.
 • Ön şartlı olan dersler, daha önce ön şart koşulu yerine getirilmemişse yaz öğretiminde alınamaz.
 • Öğretim elemanları, yaz öğretiminde haftada en fazla onaltı saati geçmemek koşuluyla ders verebilir.
 • Birimler (fakülte, yüksekokul, enstitü, meslek yüksekokulu) yaz öğretiminde açılmasını istedikleri dersleri Bahar dönemi içerisinde Rektörlüğe (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı) bildirir. Bu dersler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nca ilan edilir.
 • Öğrencilerin farklı bölümlerden ders alabilmeleri için bölüm başkanlıkları tarafından uygun görülenlere eşdeğerlik çıkartılır. İki farklı eşdeğerlik çıkarması gerekmektedir. Bu eşdeğerliklerin Bahar dönemi dönem sonu sınavlarından önce belirlenerek Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesi gerekmektedir.

 

Birim içi eşdeğerlik: Her bir fakülte/yüksekokul/enstitü/meslek yüksekokulunun kendi içerisindeki diploma programlarının müfredatları arasında yapılan eşdeğerlik.

Üniversite içi eşdeğerlik: Bölüm başkanlığı kendi öğrencilerinin diğer birimlerin müfredatlarından ders almalarını uygun görmesi halinde, kendi müfredatındaki derse eşdeğer sayılabilecek yaz öğretiminde açılan birim dışı diğer müfredatlardaki derslere yapılan eşdeğerlik. Diğer bölümlerde açılan herhangi bir derse eşdeğerlik yapmayan bölümün öğrencileri, o ders kendi bölümünde açılmıyorsa kayıtlanamazlar.

 • Yaz öğretiminde öğrenci, kendi müfredatındaki bir dersin yerine, Üniversite içindeki farlı bir bölümden, öğrencisi olduğu bölüm başkanlığının uygun görmesi ve eşdeğerliğin Rektörlüğümüze bildirilmiş olması halinde eşdeğer (içeriği ve kredisi aynı olan) bir dersi alabilir.
 • Diğer üniversitelerden gelerek ders alan öğrenciler eğitim-öğretim ile ilgili hususlarda Abant İzzet Baysal Üniversitesi yönetmeliklerine tabidirler.
 • Yaz öğretiminde ders alacak öğrenciler, akademik takvimde ilan edilen tarihlerde, kayıtlarını bizzat yapmakla yükümlüdür. Ders kayıtları, derslerin ulusal kredi değeri üzerinden yapılacaktır. Öğrenciler (diğer üniversitelerden gelenler de dâhil), hangi müfredata tabi olurlarsa olsunlar 10 ulusal krediyi aşmamak üzere en fazla 3 ders alabilirler.

 

 

Yaz Okulu Ders Kayıt Süreci

Ders Kaydı (1. Aşama)

 • Bu aşamada öğrenciler, normal dönem ders kaydı yapar gibi internet üzerinden öğrenci bilgi sisteminde almak istediği dersleri seçerek ekranlarında oluşan ücreti, Türkiye İş Bankasının her hangi bir şubesinde ödedikten sonra tekrar kayıt sayfasına girerek seçtiği derslerin kaydını kesin kayıt haline getireceklerdir (12 – 14 Temmuz 2016).
 • Kesin kayıt işlemini yapmayan (taslakta kalan) öğrenciler ücretlerini ödemiş olsalar dahi ders kaydı yapmamış sayılacak ve derslere alınmayacaktır.
 • Birinci aşamadan sonra yapılan ders kayıtları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından sorgulanarak asgari kontenjanı dolduran dersler için yapılan ders kayıtları kesinleştirilerek öğrenciler üzerinden değiştirilemez duruma getirilecektir.
 • Asgari kontenjanı dolmayan dersler ise kapatılarak, öğrencilerin bu derslere yaptıkları kayıtlar silinecektir.
 • Birimler tarafından aksi bildirilmedikçe dersin açılabilmesi için asgari öğrenci sayısı, önlisans ve lisans dersleri için en az 10, lisansüstü dersler için en az 5’dir.

Ders Kaydı (2. Aşama)

 • Bu aşamada sistem kayıt için tekrar açılacaktır. Kontenjanı dolmadığı için kapatılan derslere ücret yatırıp kayıt yaptırmış olan öğrenciler, isterlerse ikinci kayıt devresinde kapatılmış olan dersler yerine açılmış olan derslere kayıtlanabilirler.
 • Tekrar ders seçiminden kaynaklanacak ücret farklılıklarını yine Türkiye İş Bankasının her hangi bir şubesine ödeyerek ders kayıtlarını (1.Kayıt aşamasında olduğu gibi) öğrenci bilgi sistemi ders kayıt ekranları kullanılarak kesin kayıt haline getireceklerdir. Bu işlem derslerin başladığı ilk iki gün içerisinde tamamlanır. (18 – 19 Temmuz 2016)
 • Bu aşamada, asgari sayıda öğrenci kayıt yaptırmadığı için açılmayan derslere yeni kayıt alınmaz.
 • Yeterli sayıya ulaşarak açılması kesinleşen derse kayıtlanan öğrenciler o dersten çekilemez ve ders değişikliği yapamaz.
 • Yaz Öğretiminde başarısız olunan ders, açıldığı ilk dönemde alınmak zorundadır.
 • Yaz öğretiminde alınan notlar doğrudan kayıtlara işlenir ve genel akademik ortalamalar buna göre hesaplanır.

 

Diğer Üniversitelerden Ders Alma

 • Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencileri, kendi müfredatlarındaki dersin yerine, o dersin akademik yeterliklerini sağlaması koşuluyla diğer üniversitelerde açılan eşdeğer bir dersi alabilir.

Bu durumda;

 • Dersin alınacağı üniversitenin ilgili programının merkezi yerleştirme (YGS / LYS) taban puanı, öğrencinin kayıtlı olduğu programın taban puanına eşit ya da yüksek olmalıdır (25.06.2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı).
 • Diğer üniversitelerde açılan yaz öğretiminden ders alacak öğrenciler, kayıt yaptırmadan önce kendi bölüm başkanlığına, alacakları dersin eşdeğerlik ve akademik yeterlik bakımından inceleterek onay almaları gerekir.
 • Diğer üniversitelerde açılan yaz öğretiminden ders alacak öğrenciler bu esasların 13’üncü maddesindeki sınırları (3 ders, 10 kredi) aşmamak üzere ders alabilirler.
 • Öğrenci, yaz öğretiminde kendi bölümünde açılan bir dersi, isterse diğer üniversitelerde açılan yaz öğretiminden alabilir.
 • Yaz Öğretiminde aynı zamanda hem Üniversitemizden, hem de diğer üniversitelerden ders alan öğrencilerin almış olduğu derslerin ders programlarının çakışmaması gerekmektedir. (Sınav Yönetmeliklerimizde Teorik dersler için %70, Pratik dersler için %80 devam Zorunluluğu Bulunmaktadır.)
 • Belirli bir yabancı dilde okutulan derslerin yerine diğer üniversitelerden ders alınması halinde, alınan dersin de aynı dilde okutuluyor olması gerekmektedir.
 • Diğer üniversitelerden alınan derse ait nihai (dönem sonu başarı notu) not, dersin alındığı üniversitenin not baremlerini gösterir belge ile birlikte kapalı ve mühürlü zarf içinde “GİZLİ” ibaresi ile posta veya elden Bölüm Başkanlığına ulaştırılır. Bölüm Başkanlığı alınan notu değerlendirerek Dekanlığa / Müdürlüğe iletir. İlgili birimin Yönetim Kurulunda değerlendirilir ve Üniversitemiz not sistemine dönüştürülerek Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir.

 

Diğer Üniversite Öğrencilerinin İBU’dan Ders Alması

Diğer üniversitelere mensup öğrencilerin Üniversitemizden ders almaları halinde;

 • Öncelikle yaz öğretimi kayıt formunu doldurarak ders almak istediği birimin (fakülte, yüksekokul, enstitü, meslek yüksekokulu) öğrenci işleri sorumlularına vermesi ve öğrenci bilgi sistemine gerekli bilgi girişlerinin sağlanması gerekmektedir.
 • Başvuru yapan öğrenci, kayıt görevlisine öğrenci olduğuna dair belge (öğrenci belgesi, öğrenci kimliği, vb.) ibraz etmeli ve fotokopisini kayıt formuna eklemelidir.
 • Öğrenci İşleri sorumlularınca diğer üniversitelerden gelen her bir öğrenci için öğrenci bilgi sisteminde tek bir kayıt oluşturulur, aynı öğrenci için ikinci bir kayıt girilmez. Farklı birimlerden ders alacak olsa dahi tek kayıt girilmelidir.
 • Öğrenci bilgi sisteminde öğrencilerin kayıtları oluşturulurken, üst birim olarak “Misafir Öğrenciler”, birim olarak da kaydı yapan birim adına oluşturulmuş alan seçilir.
 • Öğrenci bilgi sisteminde kaydı oluşan öğrenciler, sistem üzerinden sisteme giriş şifresini oluşturarak bu esasların 13’üncü maddesi (Yaz Okulu Ders Kayıt Süreci) hükümlerine göre süresi içerisinde ders kaydını yapmakla yükümlüdür.
 • Diğer üniversitelerden gelerek Üniversitemiz birimlerinden ders alan öğrencilerin yaz öğretimi sonunda, almış olduğu ders için öğretim elemanınca takdir edilen notlar, kayıt yaptırdığı fakülte dekanlığınca/yüksekokul/enstitü/meslek yüksekokulu müdürlüğünce öğrencisi olduğu Üniversiteye (fakülteye/yüksekokula/enstitüye/meslek yüksekokuluna) kapalı ve ağzı mühürlü zarf içerisinde gönderilir.
 • Zarf içerisine ayrıca, eğitim-öğretim yönetmeliğinin not baremlerine ilişkin maddesi onaylanarak konulur.
 • Açılan derslerin haftalık okutulan teorik, laboratuar ve uygulama toplamı üzerinden öğrencilerden yaz öğrenimi ücreti alınacaktır. Örneğin: Bir haftalık normal dönemde teorik 3, uygulama 2 ise öğrenciden 5 saat üzerinden yaz öğretimi ücreti alınacaktır. Kredisi dikkate alınmayarak, haftalık ders saati üzerinden öğrenci yaz öğretimi ücretleri hesaplanacaktır.

 

Örnek Hesaplama

  Teorik Uygulama Laboratuar Kredisi  Ücret Ödenecek Haftalık Ders Saati Toplamı
           
A Dersi  3 2 0 4 5
B Dersi 3 0 2 4 5
C Dersi 0 4 0 2 4

 

 • Kayıtlar sonunda açılan ve kapanan dersler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca ilgili birimlere bildirilir.
 • Kayıt işlemlerinin tamamlanmasından sonra, açılması kesinleşen derslere kaydolan öğrenci sayısı ile ödedikleri toplam tutarlar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca ilgili birimlere bildirilir.
 • Açılmayan derslere kayıt yaptıran öğrencilerin listesi ve iade yapılacak öğrenim ücretleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca ilgili birimlere bildirilir.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

İngilizce Dil Eğitim Seti