Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2017/2018 Yılı Yeni Kazanan Öğrenci Kayıt Duyurusu

Abant İzzet Baysal Üniversitesi (İBU) Logo
Daha Fazla Göster

Abant İzzet Baysal Üniversitesi tarafından 2017/2018 Eğitim ve Öğretim döneminde İlk Kez Üniversiteye Kayıt Olacak Öğrenciler için Kayıt Duyurusu yayınlandı.

Kayıt işlemlerini dileyen öğrenciler E-Devlet üzerinden Online olarak yapabilecekken dileyen öğrenciler de Abant İzzet Baysal Üniversitesine direkt giderek kayıt işlemlerini elden tamamlaya bileceklerdir.

Konuyla alakalı olarak üniversite tarafından açıklanan takvim şu şekildedir.

 

2017 / 2018 Üniversite Kayıt İşlemleri – Yeni Kazanan Öğrenciler

Sayın Öğrencimiz; Üniversitemizi tercih ettiğinizden dolayı sizleri kutlar, öğrenim hayatınızda başarılar dileriz. Kesin kayıt sırasında ve sonrasında sizlere yardımcı olacak işlemlerin özeti aşağıya çıkarılmıştır.

 

Kayıt İşlemleri

2017- YGS ve LYS sonucunda üniversitemizin herhangi bir bölüm/programına yerleşen adayların kesin kayıt işlemleri aşağıda yazılı ilkeler doğrultusunda yapılacaktır.

Kayıt Tarihleri

 • E-Kayıtlar 11 – 16 Ağustos 2017 tarihleri arasında,
 • Üniversiteye gelerek kayıt yaptıracaklar için ise 14 – 18 Ağustos 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.

 

Öğrenim Ücreti Yatırma Tarihleri (İkinci Öğretim Öğrencileri İçin)

Öğrenim ücretleri 25-29 Eylül 2017 tarihleri arasında Öğrenci Numarası ile birlikte İş Bankasının Türkiye’de bulunan herhangi bir şubesine (Her öğrencinin ödeyeceği miktar banka kayıtlarına aktarılacaktır.) yatırarak ders kayıt işlemlerini yapabileceklerdir.(öğrenim ücretini ödemeyen ikinci öğretim öğrencileri ders kaydını yapamayacaklardır)

Elektronik Kayıt (e-kayıt);

 • Öğrenciler için e-kayıt zorunludur. (e-kayıt işlemi yapılamayan öğrenci üniversiteye gelerek kaydını yaptırabilecektir.)
 • E-kayıt yaptıracak öğrenciler PTT şubelerinden e-devlet şifresi alacaklardır.
 • E-kayıt yaptıracak öğrenciler 11 – 16 Ağustos 2017 tarihleri arasında www.turkive.gov.tr adresindeki e-hizmetler bölümü altında yer alan “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” başlığı altında açılacak olan “Üniversite E-Kayıt” seçeneğini tıklayarak kayıtlarını gerçekleştireceklerdir.
 • E-kayıtta öğrencinin yerleşme bilgileri ÖSYM verisinden otomatik olarak gelecek olup. Asker Alma Dairesinden askerlik durumu bilgisi ve Milliği Eğitim Bakanlığından lise mezunu olup olmadığına dair bilgi de aynı ekranda yer alacaktır. Askerlik durumu kayıt olmalarına engel olmayacaktır. Ancak Milli Eğitim Bakanlığından lise mezuniyet bilgisi alınamayan öğrenciler Elektronik kayıt yapamayacak ve üniversitemize yönlendirilecektir.
 • Süresi içerisinde şahsen kayıt veya e-kayıt yaptırmayan ve işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.
 • E-kayıt gerçekleştirilen öğrenciler üniversiteye gelerek herhangi bir kayıt yaptırmayacak ve herhangi bir belge getirmeyeceklerdir.
 • E-kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler kayıt olduklarını gösterir barkotlu çıktıyı alarak saklayacaklardır.
 • 11- 16 Ağustos 2017 tarihinde kayıtlarını e-devlet kapısı üzerinden yapan öğrenciler okula geldiklerinde kayıt yaptırdıkları Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarının öğrenci işleri bürosundan öğrenci kimliklerini teslim alacaklardır.

 

Kayıt Tarihinde Mezun Olamayan Öğrenciler

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde okul müdürlüklerinden “bütünleme veya tek ders sınava girecek” yazısı alması koşulu ile Yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır.

Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 29 Aralık 2017 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

 

Kayıt yaptıramayacaklar

 • 1111 sayılı Askerlik kanunu hükümlerine ve bu konuda Milli Savunma Bakanlığınca yayınlanan prensip emirlerine göre askerlik hizmetlerini erteletme hakkını kaybedenler,
 • İki veya üç yıllık bir yükseköğretim programını bitirmiş olup dört yıldan daha az süreli bir başka yükseköğretim programına girmek isteyenlerden askerliğini yapmamış olanlar (İki veya üç yıl süreli bir yükseköğretim programından mezun olup askerliğini yapmamış olan adaylardan dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programına kayıt olacaklar hariç.),
 • Dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programını bitirmiş olanlardan askerliğini yapmamış olanlar.
 • Sağlık raporu zorunlu programlara kayıt yaptıracak adaylar, (Bolu Sağlık Yüksekokulu)

 

Özürlü Öğrenciler İçin Sağlık Raporu

(Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyanlar için) (E-Kayıt ile kayıt yaptırılsa dahi öğrenci üniversiteye geldiğinde sağlık raporunu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmekle yükümlüdür.)

 

Öğrenci No Sorgulama

Öğrenci Numarası, T.C. Kimlik Numarası ile birlikte “oidb.ibu.edu.tr” adresindeki“ Öğrenci Numarası Sorgulama” menüsünden öğrenilecektir.

 

DGS Kayıt İşlemleri

Kayıt İşlemleri Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında yapılacaktır.

Dikey Geçiş Sınavı sonucu kayıt yaptıracak adaylar ders muafiyetinin ve sınıf intibakının yapılabilmesi için, transkriptini ve ders içeriklerini dilekçe ekinde bölümlerine teslim edeceklerdir.

 

ÜNİVERSİTEYE GELEREK KAYIT YAPTIRACAKLAR İÇİN;

E-Kayıt yapılamayan adaylar 14-18 Ağustos 2017 tarihleri arasında yerleştirildiği Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksekokulu’na başvurarak şahsen kayıt yaptırabilirler.

 • Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekir. Posta ile kayıt yapılmaz.
 • İlan edilmiş tarihlerde kayıt yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemez.
 • Belirtilen belgelerden herhangi biri eksik ise kayıt yapılmaz.

 

Kayıt İçin Gerekli Belgeler

 1. Kayıtta Kontrolü için kimlik belgesi aslı (T.C. Kimlik kartı. Ehliyet veya pasaport)
 2. Kayıtta Kontrolü için (Lise diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi aslı ya da noter onaylı örneği)
 3. Tam teşekküllü Sağlık Raporu (Bolu Sağlık Yüksekokuluna kayıt yaptıracak adaylar için)

 

 

WEB ŞİFRE

E-Devlet üzerinden kaydolan öğrenciler, kayıt oldukları tarihten bir gün sonra “bys.ibu.edu.tr“ adresinden öğrenci şifrelerini oluşturabileceklerdir.

 

DERS KAYDI

Öğrencilerimiz, E-Kayıt işleminin ardından “ bys.ibu.edu.tr “ adresinden 25-29 Eylül 2017 tarihlerinde ders kayıtlarını yaparak eğitime başlayabileceklerdir. Kesin Kayıt işlemlerini yapan ikinci öğretim öğrencileri öğrenim ücretini 22-29 Eylül 2017 tarihlerinde ders kaydını yapmadan önce öğrenci numarası ile T.C. İş Bankasının Türkiye’deki herhangi bir şubesine ödeyeceklerdir.

YABANCI DİL HAZIRLIK

Zorunlu hazırlık sınıfı olan programlara kayıt yaptıran öğrencilerin hazırlık sınıfı muafiyet sınavları;

 • İngilizce hazırlık sınıfı muafiyet sınavı 19-20 Eylül 2017 tarihlerinde Yabancı Diller Yüksekokulu’nda,
 • Arapça hazırlık sınıfı muafiyet sınavı 02 Ekim 2017 tarihinde İlahiyat Fakültesi’ in de, yapılacaktır. Sınavlara girmek zorunlu değildir. Bu sınava girmeyen ya da başarısız olanlar bir yıl süreli hazırlık sınıfı eğitimine alınır.
 • Lisans İngilizce Seviye Tespit Sınavı: Üniversitemizin diğer lisans bölümlerine kayıt yaptıran öğrenciler; isterlerse 25 Eylül 2017 tarihinde yapılacak “Lisans İngilizce Seviye Tespit Sınavı” na girebilirler. Bu sınavda yeterli not ortalaması alanlar öğrenimleri süresince okutulan yabancı dil derslerinden muaf sayılırlar. Aldıkları notlar yarıyıl ve genel akademik not ortalamalarına katılır.

 

İZİN/KAYIT DONDURMA

Kesin kayıttan sonra, öğrenimine sağlık, askerlik, maddi ve ailevi nedenler ile devam etmek istemeyen öğrencilerden, bir veya iki yarıyıl izin isteyenler, gerekçelerini belgeleyerek 18 – 29 Eylül 2017 tarihleri arasında bir dilekçe ile kayıtlandıkları Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarına başvuracaklardır.  İzin gerekçeleri kabul edilerek izinli sayılan öğrenciler 2017-2018 eğitim-öğretim yılının güz ve/veya bahar yarıyılında derslere devam edemezler.

 

MUAFİYET

Daha önce bir başka yükseköğretim programında öğrenim gören öğrenciler, isterlerse burada başarılı olduğu derslerden muaf olmak isteyebilirler. Bunun için 11 – 15 Eylül 2017 tarihleri arasında Bölüm Başkanlıklarına transkript ve ders içerikleri ile birlikte başvurması gerekmektedir. Bu süre içerisinde başvuruda bulunmayanların daha sonraki başvuruları değerlendirmeye alınmaz. (Dersler harfli not olarak muaf edilerek not ortalamasına katılır)

 

NOT

Her eğitim-öğretim yılı başında Bakanlar Kurulunca belirlenen öğrenci katkı payı (Eğitim yılı uzayan I. Öğretim öğrencileri için) ve ikinci öğretim ücretlerini, üniversitemizin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına kayıt yaptıran tüm öğrencilerimiz akademik takvimde belirlenen süreler içerisinde ödemek zorundadırlar.

 

Üniversitemiz 2017-2018 eğitim-öğretim yılı 02 Ekim 2017 Pazartesi günü başlayacaktır.

Telefon : 0 374 254 1000 – (Dâhili)1158 / 1160 / 1161 Faks : 0 374 253 4643

Ayrıca Sorunlarınız İçin oidb@ibu.edu.tr adresine mail gönderebilirsiniz.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

İngilizce Dil Eğitim Seti