2017 Yılı Mühendislik Tamamlama Sınavı (MTS) Tercih İşlemleri

Mühendislik Tamamlama - Tercih İşlemleri
Daha Fazla Göster

Uzunca süredir merakla beklenilen 2017 yılı Mühendislik Tamamlama Tercih Süreci başladı. ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre başvurular 21 Eylül 2017 tarihinde başlayacak ve 28 Eylül 2017 tarihinde sona erecek.

Mühendislik Tamamlama Tercih İşlemleri için 15 TL’lik ücretin yatırılması gerekmektedir. 30 adet bölüm tercih etme hakkı bulunan Mühendislik Tamamlama öğrencileri girecekleri bölümlerin Harç Ücretlerini yazının sonundaki tabloda bulabilirler.

Daha önce sadece 2017 yılı ALES Sınavı Puanlarının geçerli olacağı söylentileri baz alınırken ÖSYM tarafından açıklanan kılavuza göre 2017 yılında Mühendislik Tamamlama işlemleri içim 2012 yılı Sonbahar ALES sınavından bu yana tüm ALES Sınavlarında alınan puanlar geçerli olacak.

Yani;

 • 2012 Sonbahar ALES Sayısal Puanı,
 • 2013 İlkbahar ALES Sayısal Puanı,
 • 2013 Sonbahar ALES Sayısal Puanı,
 • 2014 İlkbahar ALES Sayısal Puanı,
 • 2014 Sonbahar ALES Sayısal Puanı,
 • 2015 İlkbahar ALES Sayısal Puanı,
 • 2015 Sonbahar ALES Sayısal Puanı,
 • 2016 İlkbahar ALES Sayısal Puanı,
 • 2016 Sonbahar ALES Sayısal Puanı,
 • 2017 İlkbahar ALES Sayısal Puanı,

50 ve üzerinde olanlar Mühendislik Tamamlama için tercih yapabilecekler.

2018 yılında ise bu sene tercih yapan ancak kayıt yaptırmayan veya yeniden tercih yapmak isteyenlerin puanları 0,9 ile çarpılacak.

 

ÖSYM Mühendislik Tamamlama Tercih İşlemleri Duyurusu (2017)

2017 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programlarına (2017-Mühendislik Tamamlama)  yerleştirme işlemi için adaylardan tercih işlemleri, 21 Eylül 2017 tarihinde başlayacak, 28 Eylül 2017 tarihinde sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak internet aracılığıyla elektronik ortamda yapacaklardır.

2012 Sonbahar, 2013 İlkbahar-Sonbahar, 2014 İlkbahar-Sonbahar, 2015 İlkbahar-Sonbahar, 2016 İlkbahar-Sonbahar veya 2017 İlkbahar dönemleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavlarının (ALES) herhangi birinde, en az 50 ALES-SAY puanı alan teknik öğretmenlik programından mezun olan adaylar tercih yapabileceklerdir.

Adayların tercihlerini yapmadan önce Ek’te yer alan Kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

 

Tercihlerin Alınması İşlemleri

Tercih işlemleri, 21-28 Eylül 2017 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak internet aracılığıyla elektronik ortamda yapacaklardır. ÖSYM’ye gönderilecek tercih listeleri ve bu amaçla gönderilen dilekçeler işleme alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır. Tercih ve yerleştirme işlemlerinde adayların YÖKSİS’teki eğitim bilgileri esas alınacaktır.

2012 Sonbahar, 2013 İlkbahar-Sonbahar, 2014 İlkbahar-Sonbahar, 2015 İlkbahar-Sonbahar, 2016 İlkbaharSonbahar veya 2017 İlkbahar dönemleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavlarının (ALES) herhangi birinde, en az 50 ALES-SAY puanı alan teknik öğretmenlik programından mezun olan adaylar tercih yapabileceklerdir.

Hangi teknik öğretmenlik programından mezun olan adayların hangi mühendislik programlarını tercih edebilecekleri Tablo-2’de verilmiştir. Adayların, tercihlerini sadece bu tabloda verilen ilgili alanları göz önünde tutarak Tablo-1’deki mühendislik programlarından yapmaları gerekmektedir. Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2’nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, mezun olunan alan bulunarak hangi alanlardaki programların tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersizdir.

Tablo-1, geçiş yapılabilecek programların kodlarını, adlarını, kontenjanlarını ve varsa koşullarını göstermektedir.

Adaylar, tercih etmek istedikleri Tablo-1’de yer alan programların koşul ve açıklamalarını, tercihlerini sonlandırmadan önce dikkatlice incelemelidir. Koşulları uygun olmayan programlar tercih edilmemelidir.

Koşulları kendisine uymadığı halde tercih ettiği ve yerleştiği programla ilgili oluşabilecek sorunların sorumluluğu adaya aittir. Yerleştirme işleminde, yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması uygun bir yoldur.

Adaylar geçiş yapmak istedikleri programları istek sırasına göre ilgili alana yazacaklardır. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1’den en çok 30 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir. Tercih işlemi tamamlandıktan sonra yazıcıdan tercih listesi alınmalı ve saklanmalıdır.

Adayların eğitim bilgileri, YÖKSİS ve ÖSYM arşivi kaynaklıdır. Tercih işlemlerinde ve yerleştirmede Merkezimiz tarafından bu bilgiler kullanılacaktır. Adaylar, ais.osym.gov.tr adresinden eğitim bilgilerini kontrol edebileceklerdir. Eğitim bilgilerinde eksiklik ve/veya hata olan adaylar, tercih süresi içinde kendi okullarına/üniversitelerine başvurarak bu bilgilerinin YÖKSİS’te düzeltilmesini sağlamalıdır.

YÖKSİS’te eğitim bilgisi bulunmayan veya hatalı olan adaylar, okullarının/üniversitelerinin ilgili birimleri ile görüşerek tercih süresi içerisinde bilgi girişlerini yaptırıp AİS üzerinden güncellemelerini gerçekleştirdikten sonra tercihlerini yapabileceklerdir. YÖKSİS ile entegrasyonu olmayan askeri okullar, KKTC hariç yurtdışı vb.yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar, bilgi güncellemelerini (tercih süresinin son günü saat 16.00’ya kadar) ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinde güncelleyebileceklerdir. Bu bilgilerin sisteme işlenebilmesi için adayların, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine şahsen gitmeleri ve giderken diploma/mezuniyet belgesinin onaylı bir örneğini ile nüfus cüzdanı/TC Kimlik Kartı veya süresi geçerli pasaportlarını yanlarında bulundurmaları zorunludur. Belgede yer alan eğitim bilgileri, görevli tarafından sisteme girildikten sonra onaylı belge görevli tarafından teslim alınacaktır. Adaylar 5,00 TL hizmet ücreti ödeyecektir. ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri eğitim bilgilerini güncelleme işlemini resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında yapacaklardır.

Merkezimize gönderilecek eğitim bilgilerinde değişiklik taleplerini içerir belge ve dilekçeler, Merkezimizce işleme alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

Adaylar, tercihlerini sisteme kaydettikten sonra kılavuzda belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında “e-İŞLEMLER”de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı /banka kartı ile yerleştirme ücretini (15,00 TL) yatıracaklardır. Yerleştirme ücreti ödeme işlemleri, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 29 Eylül 2017 tarihinde mesai saati bitiminde; ÖSYM’nin internet sayfasında “e-İŞLEMLER”de yer alan

“ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için 29 Eylül 2017 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Bu süre içinde yerleştirme ücretini yatırmayan adayların bu yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak, sistemden silinecek ve bu tercihler, yerleştirme işlemine alınmayacaktır.

Tercih bildirim işlemi gerçekleştirildikten sonra “Tercih Süresi” içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerde değişiklik yapılabilecektir. Tercihlerde değişiklik/iptal talep eden dilekçeler Merkezimizce işleme alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

Adayların yerleştirildikleri programlara kaydolmaları için ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatta belirtilen koşulları karşılamaları gerekir.

Yerleştirildikleri hâlde ilgili mevzuatta öngörülen koşulları karşılamayanların yerleştirildikleri Üniversite tarafından kayıtları yapılmaz.

 

Yerleştirme İşlemleri

Yerleştirme, adayların puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayarla yapılacaktır. Adaylar arasından, bir tamamlama programını tercih edenler puan sırasına koyularak ve en yüksek puan alandan başlanmak üzere kontenjan sayısı kadar aday programa yerleştirilecektir.

Yerleştirmede; 2012 Sonbahar, 2013 İlkbahar-Sonbahar, 2014 İlkbahar-Sonbahar, 2015 İlkbahar-Sonbahar, 2016 İlkbahar-Sonbahar veya 2017 İlkbahar dönemlerinde yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavında (ALES) SAYISAL puan türünde alınan (50 puandan az olmamak kaydıyla), en yüksek puan herhangi bir kesinti yapılmadan kullanılacaktır.

2018 yılından itibaren bir önceki yılda herhangi bir programa yerleştirilen adayların ALES puanları 0,9 katsayısı ile çarpılacak, oluşan puan yerleştirmede kullanılacaktır.

Aynı programı tercih etmiş olan adayların puanlarının eşit olması durumunda, söz konusu programı daha üst tercihinde gösterene, eşitlik yine sürdüğü takdirde mezuniyet tarihi günümüze daha yakın (yeni mezun) olana, eşitlik yine de sürdüğü takdirde doğum tarihi günümüze daha yakın (yaşı küçük) olana öncelik verilecektir. Boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme yapılmayacaktır.

 

Yerleştirme Sonuçlarının Bildirilmesi ve Kayıt İşlemleri

Yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin İnternet sayfasında yayımlanacak, adaylara belge gönderilmeyecektir.

Yükseköğretim programlarına yerleşen adayları gösteren fotoğraflı yerleştirme sonuçları, YÖK’e ÖSYM tarafından elektronik ortamda gönderilecektir. Üniversiteler tarafından kayıtlar, yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra iş günü içerisinde yapılacaktır.

Bir programa yerleştirilen adayların kayıt hakları yalnız 2017-2018 öğretim yılı için geçerlidir. Bir yükseköğretim programına yerleşenler kayıt işlemleri için ilgili üniversiteye başvuracaklardır. ÖSYM’nin gerek yükseköğretim kurumlarındaki kayıt işlemleri gerekse yükseköğretim kurumları arasındaki yatay geçiş işlemleri ile hiçbir ilişkisi yoktur. Bu konudaki bütün başvuruların doğrudan ilgili yükseköğretim kurumlarına yapılması gerekmektedir.

Adayların başvuruda verdikleri bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir.

 

Mezun Olunan Programlar ve Kodları

Kodu Programın Adı
3125 BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLİĞİ
3126 BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ
3128 BİLGİSAYAR VE KONTROL ÖĞRETMENLİĞİ
3154 DÖKÜM ÖĞRETMENLİĞİ
3161 ELEKTRİK ÖĞRETMENLİĞİ
3164 ELEKTRONİK ÖĞRETMENLİĞİ
6165 ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLİĞİ
3167 ELEKTRONİK VE HABERLEŞME ÖĞRETMENLİĞİ
3172  ENERJİ ÖĞRETMENLİĞİ
3236 KALIPÇILIK ÖĞRETMENLİĞİ
8347 KONTROL ÖĞRETMENLİĞİ
9446 MAKİNE MODEL ÖĞRETMENLİĞİ
5117 MAKİNE ÖĞRETMENLİĞİ
3253 MAKİNE RESMİ VE KONSTRÜKSİYONU ÖĞRETMENLİĞİ
3255  MATBAA ÖĞRETMENLİĞİ
5120 MEKATRONİK ÖĞRETMENLİĞİ
8231 METAL İŞLERİ ÖĞRETMENLİĞİ
3260 METAL ÖĞRETMENLİĞİ
3264 MOBİLYA VE DEKORASYON ÖĞRETMENLİĞİ
8233 MOTOR ÖĞRETMENLİĞİ
3278 OTOMOTİV ÖĞRETMENLİĞİ
3323 TALAŞLI ÜRETİM ÖĞRETMENLİĞİ
3326 TASARIM VE KONSTRÜKSİYON ÖĞRETMENLİĞİ
3329 TEKSTİL ÖĞRETMENLİĞİ
3330 TEKSTİL TERBİYE ÖĞRETMENLİĞİ
8350 TELEKOMÜNİKASYON ÖĞRETMENLİĞİ
3333 TESİSAT ÖĞRETMENLİĞİ
3359 YAPI ÖĞRETMENLİĞİ
3360  YAPI RESSAMLIĞI ÖĞRETMENLİĞİ
8285  YAPI TASARIMI ÖĞRETMENLİĞİ

 

Bk. 2. 2016-2017 öğretim yılında ikinci öğretim öğrencilerinin ödedikleri öğrenim ücretleri aşağıda yer almaktadır.

Bk. 86. Bu programdaki öğretim dili en az %30 İngilizce’dir.

(İÖ): İkinci Öğretim

 

Katkı ve Harç Ücretleri

İKİNCİ ÖĞRETİM ÜCRETLERİ (22 Ekim 2016 tarihli ve 29865 sayılı Resmi Gazete)

Fakülte Adı Öğrenci Katkısı Uzaktan ve İkinci Öğretim Ücreti
Bilgisayar Bilişim Fakültesi 387 TL 1.529 TL
Elektrik-Elektronik Fakültesi 387 TL 1.529 TL
İnşaat Fakültesi 387 TL 1.529 TL
Kimya Metalurji Fakültesi 387 TL 1.529 TL
Makina Fakültesi 387 TL 1.529 TL
Mühendislik Fakültesi 387 TL 1.529 TL
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 387 TL 1.529 TL
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 387 TL 1.529 TL
Teknoloji Fakültesi 387 TL 1.529 TL

 

Yerleştirme Ücretlerinin Yatırılacağı Bankalar

* Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebilecektir.

 • Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
 • Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
 • Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
 • Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
 • Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı
 • Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
 • Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)
 • Yerleştirme ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı /banka kartı ile de yatırılabilecektir.

Yerleştirme ücreti 15,00 TL’dir. Adaylar tercihlerini yaptıktan sonra yerleştirme ücretini yatıracaklardır.

Yerleştirme ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dâhil edilmeyecektir.

Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecektir. Yerleştirme ücretini banka şubesinden yatıracak adaylar, bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmalıdır. Yurt dışındaki adaylar, tercihlerini yaptıktan sonra yerleştirme ücretini ÖSYM’nin internet sayfasında e- İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaklardır.

 

Genel Bilgiler

Tablo-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları

Tablo-2 Mezun Olunan Teknik Öğretmenlik Programları ve Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları

Dilekçe

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Öne Çıkan Yorumlar

 1. bende öyle düşündüm sormak ıstedim inşallah oyledir

 2. bende öyle düşündüm sormak ıstedim inşallah oyledir

6 Yorum

 1. bende öyle düşündüm sormak ıstedim inşallah oyledir

 2. 2014 yılında mühendislik tamamlama ile yerleştim ancak işim gereği gitme şansım olmadı kaydımı sildirmek ve 2018 yılında tekrar tercih yapmak istiyorum. 2017 klavuzunda şöyle bir cümle var.”2018 yılından itibaren BİR ÖNCEKİ yılda herhangi bir programa yerleştirilen adayların ALES puanları 0,9
  katsayısı ile çarpılacak, oluşan puan yerleştirmede kullanılacaktır.” bir önceki yılda diyor ben 2014 yılı kayıtlıyım bu benım içinde puan kesilmesimi demek yoksa etkilemiyor mu??
  şimdiden teşekkür ederim

  • Yönetici 4 sene önce

   Madde sadece bundan ibaret ise bu durumda sizi etkilemeyecektir. Üniversite Sınavında olduğu gibi yerleştiği halde gitmeyenleri caydırma amaçlı alınmış bir karar gibi görünüyor.
   2017 yılında yerleşip gitmeyenleri etkileyecektir.

 3. 4 sene önce

  2013 yılında MTS mühendislik tamamlama sınavına girmiştim bu geçerli değil mi sadece ALES mi geçerli

  • Yönetici 4 sene önce

   MTS Sınavı artık geçersizdir. ALES Sınavı geçerli olacaktır.

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

İngilizce Dil Eğitim Seti