2. Öğretim Harç Ücretlerinin Kaldırılması İçin Kanun Teklifi Sunuldu

2. Öğretimler İçin Kanun Teklifi Sunuldu
2. Öğretimler İçin Kanun Teklifi Sunuldu
Daha Fazla Göster

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından 2. Öğretim öğrencilerinden alınan Öğrenim Ücreti adı altındaki Harç Ücretinin Kaldırılması için bir kanun teklifi sundu.

Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu’nun imzası ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan Kanun Teklifi ile geçtiğimiz yıllarda kaldırılan 1. Öğretim Harçları gibi 2. Öğretim Harçlarının da kaldırılması istendi.

Eğer TBMM tarafından bu kanun teklifi kabul görüp onaylanırsa artık 1. Öğretim ve 2. Öğretim öğrencileri Normal Süre içerisinde Üniversite Harcı veya Öğrenim Ücreti gibi bir ödeme yapmak durumunda kalmayacaklar.

 

İşte TBMM’ye Sunulan Kanun Teklif Metni

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 19/11/1992 tarihli ve 3843 sayılı Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifim gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur.

Gereğini saygılarımızla arz ederim.

 

Dr. Sezgin TANRIKULU

İstanbul Milletvekili

 

GENEL GEREKÇE

T.C. Anayasası ve uluslararası sözleşmeler gereği kimsenin eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamayacağı sabittir. Ne var ki, uzun yıllardan bu yana süregelen ve eğitimde fırsat eşitliği ilkesini de zedeleyen öğrenim görecek kişilerden harç vb. alınması uygulamaları tüm bu ilkelerle çelişmektedir. Özellikle nüfusun artması ve yurttaşların ekonomik durumlarında meydana gelen olumsuzluklar nedeniyle yurttaşlarımızın öğrenim görmeye hak kazanmaları ve öğrenim görme hakkı kazanmaları sonrasında öğrenimlerine başlamalarında önemli bir fırsat eşitsizliği ortaya çıkmıştır.

Eğitim-öğrenim hakkı ve eğitimde fırsat eşitliğini gerçekleştirmek adına yüksek öğretim aşamasında eğitimin bedelsiz olarak ve herkes için aynı şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Buradan hareketle, sadece bir eğitim yılı için geçerli olacak şekilde ve değişik hükümetlerce Bakanlar Kurulu kararlarıyla değiştirilemeyecek nitelikte bir kanun değişikliğine ihtiyaç bulunduğu aşikârdır. Zira bu aşamada her ne kadar kişilerin eğitim-öğrenim hakkından söz edilse dahi, bu hakkın yerine eşit ve adil olarak getirilmesinin devletin yükümlülüğü olduğu unutulmamalıdır.

Küreselleşme ile birlikte nitelikli işgücü ve istihdamın tüm dünya geneline yayıldığı ve artık rekabetin daha zor şartlarda gerçekleştirildiği gerçeği karşısında yurttaşlarımızın nitelikli eğitim-öğrenim ihtiyacının da büyük bir önem kazandığı da sabittir. Bu nedenledir ki, yüksek öğretimde herhangi bir ayrım yapılmaksızın ve herkese eşit olarak ücretsiz eğitim verilmesi esasıyla işbu kanun teklifi hazırlanmıştır.

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA İKİLİ ÖĞRETİM YAPILMASI, 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANUNA BİR EK MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve (b) bendinin ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (g) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“a. Yükseköğretim kurumlarında, öğrenci başına düşen cari hizmet maliyetleri, yükseköğretim programlarının özellikleri göz önüne alınarak Yükseköğretim Kurulunca hesaplanır. Öğrencilerin her bir dönem için birinci öğretimde öğrenci katkı payı, ikinci öğretim ve uzaktan öğretimde ise öğrenim ücreti olarak ödemesi öngörülen bedeller Devlet tarafından karşılanır. Yabancı uyruklu öğrencilerden, birinci veya ikinci öğretim ayırımı yapılmaksızın, her bir dönem için öğrenim ücreti alınır. Öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretleri, öğrenci başına düşen cari hizmet maliyetleri göz önünde bulundurularak belirlenir.”

“Birinci öğretim, ikinci öğretim, açık ve uzaktan öğretim için Yükseköğretim Kurulu tarafından hesaplanan cari hizmet maliyetlerinin Devlet tarafından karşılanmasına ilişkin usul ve esaslar, her yıl haziran ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulunun görüşü ve Milli Eğitim Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.”

MADDE 2- 19/11/1992 tarihli ve 3843 sayılı Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“İkinci öğretim isteğe bağlıdır. Öğrenim ücretleri hakkında 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 46 ncı maddesinin (a) bendi uygulanır.”

MADDE 3- 3843 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu öğretim isteğe bağlıdır.  “İkinci lisanüstü öğretime kabul edilecek öğrencilerin öğrenim ücreti hakkında 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükümleri uygulanır.”

MADDE 4- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

MADDE GEREKÇELERİ:

MADDE 1- Bu maddeyle eğitim-öğrenim hakkının kullanılması için devlete harç vb. ödemelerin yapılması zorunluluğu kaldırılmaktadır. Bu değişiklikle birlikte yüksek öğretime ilişkin öğrenci giderlerinin tamamı devlet tarafından karşılanacaktır.

MADDE 2- Bu maddeyle ikinci öğretimde eğitim görmeye hak kazanan kişiler için de öğrenim ücreti, harç vb. yükümlülükler kaldırılmış olup, eğitimde fırsat eşitliğinin gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır.

MADDE 3- Bu maddeyle Lisansütü öğretim hakkı kazanan kişiler için de öğrenim ücreti, harç vb. yükümlülükler kaldırılmış ve eğitim-öğrenim hakkı ve eğitimde fırsat eşitliği kapsamında düzenleme yapılmıştır.

MADDE 4- Bu madde yürürlük maddesidir.

MADDE 5- Bu madde yürütme maddesidir.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

1 Yorum

  1. 7 sene önce

    kim teklifi yaparsa yapsın sonuna kadar desteklenecek bir yasa olmalı…ama nerdeee ? ses yapmayın vatandaş uyuyor, zZz+

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

İngilizce Dil Eğitim Seti